PrindiAbi

16.04.2008 - Korraline istung1. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Töökorras 07.04.2008 vastu võetud korraldus nr 463-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.04.2008

2. Projekti “Narva Lõvi Päevad 2009” omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
1. Tatleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2008

3. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Alkohoolsete jookide jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 464-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2008

4. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 465-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2008

5. Ülevaade Narva linna arengukava 2004-2007 täitmisest 2007. aasta lõikes

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
1. Kiita heaks ülevaade Narva linna arengukava 2004-20007 täitmisest 2007.aasta lõikes.
2. Esitada ülevaade Narva Linnavolikogule informatsiooniks vastavalt Narva Linnavolikogu 21.09.2005 määruse nr 31/62 punktile 2.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2008

6. OÜ-le FAMA Invest lisamaksusoodustuse andmine valgustatud reklaami paigaldamiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

OÜ-le FAMA Invest lisamaksusoodustuse andmine valgustatud reklaami paigaldamiseks (Fama keskusel ja Energia-Tallinna mnt ristmikul)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 466-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2008

7. Narva linna arengukava 2008 – 2011 muutmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
1. Esitada määruse eelnõu Narva linna arengukava 2008-2011 muutmise kohta volikogusse kinnitamiseks.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2008

8. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhushaOtsus/tulemused:
Täiendada.
Võtta vastu korraldus nr 467-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2008

9. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 468-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2008

10. Teenindusmaa määramine,maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Vahtra tn 9

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Vahtra tn 9
Kaitseliidu Kinnisvara Sihtasutus

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 469-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2008

11. Joala tn 4 maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linnas , Joala tn 4 maa
riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 470-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2008

12. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Esimene Metsaaed AÜ, Kõrkja tn 35

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Esimene Metsaaed AÜ, Kõrkja tn 35 ja
Esimene Metsaaed AÜ, Kõrkja tn 35a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 471-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

13. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gamma AÜ, Jalaka tn 46

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gamma AÜ, Jalaka tn 46

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 472-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

14. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas,Gamma AÜ, Papli tn 69

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas,Gamma AÜ, Papli tn 69

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 473-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

15. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Višnja AÜ, Võsa tn 5

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Višnja AÜ, Võsa tn 5

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 474-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

16. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Gvozdika AÜ, Õlelille tn 119

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Gvozdika AÜ, Õlelille tn 119

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 475-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

17. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Gvozdika AÜ, Saialille tn 39

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Gvozdika AÜ, Saialille tn 39

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 476-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

18. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Victoria Aiamaad AÜ, Viktoria tn 53

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Victoria Aiamaad AÜ, Viktoria tn 53

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 477-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

19. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Punane Moon AÜ, Haraka tn 12

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Punane Moon AÜ, Haraka tn 12

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 478-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

20. Narva Linnavalitsuse 06.02.2008 korralduse 108-k osaline muutmine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavalitsuse 06.02.2008 korralduse 108-k
“Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Gamma AÜ, Papli tn 96”
osaline muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 479-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

21. Projekteerimistingimuste määramine Tiimani tn.20 kaubanduskeskuse ehitusprojekti koostamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tiimani tn.20 kaubanduskeskuse püstitamine kehtestatud detailplaneeringu alusel

Tellija: VALERSTON GRUPP OÜ, registrikood 11033557

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2008

22. Projekteerimistingimuste määramine Tiigi tn.4 ühiselamu rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: OÜ LIGRANDO, registrikood 11022594

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2008

23. Projekteerimistingimuste määramine Rahu tn.4, Rahu tn.4c, Rahu tn.4g hoonete lammutamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: FAMAR-DESI KINNISVARA AS, reg.kood 10161848

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2008

24. Projekteerimistingimuste määramine Linda tn.1 - M5, M6 mitteeluruumide ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Logowest OÜ, registrikood 10772873

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 480-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2008

25. Projekteerimistingimuste määramine Partisani tn.3a korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Korteriühistu Partisani 3a, reg.kood 80152273

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 481-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2008

26. Projekteerimistingimuste määramine Jõesuu tn.30 üksikelamu fassaadide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Jõesuu tn.30 üksikelamu fassaadide ja majandushoone rekonstrueerimine, majandusehitise püstitamine ja piirde rajamine

Tellija: hr. Tamazi Filipia

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 482-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2008

27. Projekteerimistingimuste määramine Pilve tn.5 üksikelamu laiendamiseks...

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Pilve tn.5 üksikelamu laiendamine, majandushoonete rekonstrueerimine,katusealuse ja piirde püstitamine

Tellija: pr. Larissa Prokofjeva

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 483-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2008

28. Projekteerimistingimuste määramine Vesna AÜ, Lehe tn.171 üksikelamu ja majandushoone püstitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Vesna AÜ, Lehe tn.171 üksikelamu ja majandushoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Tellija: hr. Aleksandr Majev

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 484-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2008

29. Projekteerimistingimuste määramine Tervis Plus AÜ, Sõnajala tn.97 üksikelamu püstitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tervis Plus AÜ, Sõnajala tn.97 üksikelamu ja majandushoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Tellija: pr.Olga Tšurakova

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 485-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2008

30. Projekteerimistingimuste määramine Mebelštšik AÜ, Puidu tn.19 üksikelamu püstitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Mebelštšik AÜ, Puidu tn.19 üksikelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Tellija: hr. Anatoli Leonov

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 486-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2008

31. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Bastrakovi tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogule Bastrakovi tänava maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemise eelnõu.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2008

32. 22192/22870 mõttelist osa Peetri plats 3 maaüksusest munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogule 22192/22870 mõttelise osa Peetri plats 3 maaüksusest munitsipaalomandisse taotlemise eelnõu.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2008

33. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Linda tänava lõik1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogule Linda tänava lõik 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemise eelnõu.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2008

34. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Linda tänava lõik2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogule Linda tänava lõik 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemise eelnõu.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2008

35. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Vaksali tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogule Vaksali tänava maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemise eelnõu.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2008

36. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Puškini tänava lõik1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogule Puškini tänava lõik 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemise eelnõu.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2008

37. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Puuvilla tänava lõik1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogule Puuvilla tänava lõik 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemise eelnõu.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2008

38. Projekteerimistingimuste määramine Mebelštšik AÜ, Puidu24a üksikelamu, majandushoonete püstitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Mebelštšik AÜ, Puidu tn.24a üksikelamu, majandushoonete ja piirdeaia püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Tellija: pr. Zinaida Golubeva

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 487-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2008

39. Projekteerimistingimuste määramine välisgaasitoru paigaldamiseks (Kerese tn.42 )

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Välisgaasitoru paigaldamine olemasolevast gaasitorustikust kuni Kerese tn.42 kinnistu piirini

Tellija: AS EG Võrguteenus

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 488-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2008

40. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Vepsküla tn. 1

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Vepsküla tn. 1 üksikelamu ja majandushoone rekonstrueerimine koos laiendamisega ning majandushoonete ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 489-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2008

41. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Esimene Metsaaed AÜ, Rahnu tn. 3

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Esimene Metsaaed AÜ, Rahnu tn. 3 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 490-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2008

42. Projekteerimistingimuste määramine Rahu tn. 18

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kaljju Müür

Rahu tn. 18 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 491-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2008

43. Projekteerimistingimuste määramine Narva 6.Kooli rekonstrueerimiseks...

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva 6.Kooli rekonstrueerimine ja Kreenholmi tn.25 maa-ala heakorrastamine

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2008

44. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Pikse põik 7 elamu rekonstrueerimiseks;
2.Rahvavälja tn kõrvale gaasitorustiku ehitamiseks;
3.Kraavi tn 2 koolihoone spordisaali rekonstrueerimiseks;
4.Süsiaugu 0,4 kv kaabelliini ehitamiseks;
5.Kraavi tn 6 garaažihoone fassaadi rekonstrueerimiseks;
6.Rakvere tn 39 soojustrassi ehitamiseks;
7.Puškini 2 fassaadide rekonstrueerimiseks;
8.Võidu 8 katuse, fassaadide ja sillutisriba rekonstrueerimiseks;
9.Kreenholmi tn 50 soojustrassi ehitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 492-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2008

45. Ehitise kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Tallinna mnt 4 korterelamus rekonstrueeritud fotostuudio;
2. Võidu 5 korterelamus rekonstrueeritud perearstikeskus;
3. Linnuse tn „Rootsi Lõvi” mälestusmärgi tänavavalgustus;
4. Haigla tn 1 rekonstrueeritud esimese korruse ruumid.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 493-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2008

46. Kangelaste tn 25B maa- ala dp vastuvõtmine ja väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. 1. Nõustuda Kangelaste 25b maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmise ja avalikule väljapanekule suunamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu projekti vastuvõtmist ja avalikule väljapanekule suunamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2008

47. Gerassimovi tn 5 dp keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 494-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2008

48. Kirjaliku nõusoleku väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tallinna mnt 19 b kõrval lastemänguväljaku ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 495-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2008

49. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Kalmistu tn ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 496-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2008

50. Narva linna üldplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. 1. Nõustuda Narva linna üldplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamise lähteülesandega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Narva linna üldplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2008

51. Joala tn 2 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linnas , Joala tn 2 teenindusmaa
määramine ja maa riigi omandisse
jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 497-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2008

52. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine
287*

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 498-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

53. Tänavale nimetuse omistamine - Kalmistu tänav

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 499-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2008

54. Aadresside omistamine - Elektrijaama tee 57, 57b, 57c, 57d, 57e, 57f

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 500-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2008

55. Narva Linnavolikogu 30.11.2006.a otsuse nr 201 muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult 30.11.2006 nr 201 otsuse muutmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2008

56. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Puškini tn 8 pargi rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 501-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2008

57. Kirjaliku nõusoleku väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Peetri plats 5 ehitise tehnosüsteemide muutmiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 502-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2008

58. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionäri Vera Maksimova hooldajaks Alexander Trusov.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 503-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2008

59. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionäri Ülo Säde hooldajaks Jelena Korobkova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 504-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2008

60. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionäri Ljubov Metlina hooldajaks Nikolai Metlin.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 505-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2008

61. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine puuetega isikutele invatransporditeenuse

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid puuetega isikutele invatransporditeenusele kuni 100 000 krooni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 506-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2008

62. Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja lastetoetuse maksmise jätkamine hooldajale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada lastetoetuse maksmine Natlja Seledkova`le, mis oli määratud lapsele Rustam Rustamovi`le.
Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Valentina Seledkova´le lapselapse Rustam Rustamov peale saadava lastetoetuse maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 507-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2008

63. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Võisiku Hooldekodu raamatupidajat pr Erika Supp´i avama SEB Eesti Ühispangas Aleksei Timofejevile arve ja sõlmima maksekorralduse sh püsi-ja/või otsekorralduse teenuste eest tasumisele kuuluva summa ja taskuraha summa laekumiseks AS Hoolekandeteenused pangakontole.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 508-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2008

64. Narva Linnavolikogu 26.01.2007 otsuse nr 73 "Loa andmine projekti Avatud Uksed sildfinantseerimiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2008

65. Narva Täiskasvanute Kooli töökorraldusest

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
1. Esitada otsue eelnõu Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2. Volitada Kultuuriosakonna direktori asetäitja Ljubov Fominad nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2008

66. Koolieelse lasteasutuse Põngerjas põhimääruse muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 509.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2008

67. Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
1. Esitada otsue eelnõu Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2. Volitada Kultuuriosakonna direktori asetäitja Ljubov Fominad nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2008

68. Munitsipaaleluruumi aadressil Gerassimovi 4-95 (üldpinnaga 17,9 m2 ) Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

69. Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi 17-34 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

70. Munitsipaaleluruumi aadressil Tallinna mnt 27-38 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

71. Protokolline otsus: Narva linna jäätmevaldajate registri pidamise põhimääruse kinnitamine

Esitaja: LVMA
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist Narva linna jäätmevaldajate registri asutamiseks ja registri pidamise korra kehtestamiseks vastavalt esitatud määruse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2008

72. Munitsipaaleluruumi aadressil Daumani 12 - 38 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

73. Asustamata eluruumide võõrandamine avalikul enampakkumisel

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 510-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2008

74. Munitsipaaleluruumi aadressil Daumani 12 - 39 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

75. Munitsipaaleluruumi aadressil Võidu pr 16 - 7 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

76. Munitsipaaleluruumi Kangelaste pr 12-16 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

77. Munitsipaaleluruumi Pähklimäe 9-119 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

78. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 63-28 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

79. Munitsipaaleluruumi aadressil Moonalao 9 - 13 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnavara-ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

80. Munitsipaaleluruumide võõrandamisele mittekuuluvate eluruumide hulgast väljaarvamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

81. Aiandusühistute toetamise korra kinnitamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Eelnõus teha parandused.
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist vastavalt Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2008

82. Riigihanke „PRÜGI VÄLJAVEDU RIIGIKÜLA JA SIIVERTSI KALMISTUTELT” hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Muuta tähtaega 06.05.2008.
Võtta vastu korraldus nr 511-k
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2008

83. Aktsiaseltsi Narva Bussiveod põhikirja muutmine

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Peeter NäkkOtsus/tulemused:
1. Esitada otsuse eelnõu AS Narva Bussiveod põhikirja muutmise kohta Narva Linnavolikogule kinnitamiseks.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2008

84. Narva Linnakantseleilt linnavara üleandmine Narva Laste Loomemajale

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 512-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2008

85. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti 2007.a kassalise eelarve täitmise kontrolli tulemus

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas, Raissa Lihhuša
Külalised: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitja Arkadi Nikolajev

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti 2007.a kassalise eelarve täitmise kontrolli tulemustest

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 513-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2008