PrindiAbi

28.05.2008 - Korraline istung1. Riigihanke avatud pakkumismenetluse läbiviimine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets, Aarne Pärtel

Riigihanke avatud pakkumismenetluse läbiviimine tarkvara rendilepingu sõlmimiseks

Palume vastu võtta töökorras

Otsus/tulemused:
Töökorras võtta 16.05.2008 vastu korraldus nr 644-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.05.2008

2. Volitustest vabastamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Vabastada Narva Linnavalitsuse 23.01.2008 korraldusega 32-k volitatud Koluvere Hooldekodu osakonna vanemõde Malle Kornak kohustustest, st kasutama ja käsutama Narva linna nimel piiratud teovõimega Koluvere Hooldekodus oleva Narva linna elaniku Andrei Mägi pensioni ja sotsiaaltoetust ning teostama kõiki pangatoiminguid ja tehinguid Eesti Vabariigis registreeritud pankades, seoses A.Mägi üleviimisega AS Hoolekandeteenused Võisiku Hooldekodusse ööpäevaringsele tugevdatud järelevalvega teenusele.

Otsus/tulemused:
Töökorras võtta 19.05.2008 vastu korraldus nr 645-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

3. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Võisiku Hooldekodu raamatupidaja Erika Supp kasutama ja käsutama Narva linna nimel piiratud teovõimega Võisiku Hooldekodus oleva Narva linna elaniku Andrei Mägi pensioni ja sotsiaaltoetust ning teostama kõiki pangatoiminguid ja tehinguid Eesti Vabariigis registreeritud pankades.

Otsus/tulemused:
Töökorras võtta 19.05.2008 vastu korraldus nr 646-k 2008
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

4. Volikiri

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
21.05.2008 töökorras protokolliliselt

Anda volitus pr Olga Pahhomovale teostamaks vajalikke toiminguid alaealise Kristina Lokteva isikutunnistuse ja passi saamiseks.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.05.2008

5. Riigihanke «MÄNGUELEMENTIDE OSTMINE NARVA LINNA KOOLIEELSETELE LASTEASUTUSTELE „CIPOLLINO” ja „SÄDEM

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev

Töökorras

Otsus/tulemused:
Töökorras vastu võetud korraldus nr 647-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2008

6. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks (Daumani 4b, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev

Palume võtta vastu töökorras

Otsus/tulemused:
Töökorras 22.05.2008 vastu võetud korraldus nr 648-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

7. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks (Daumani 4c, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev

Palume võtta vastu töökorras

Otsus/tulemused:
Töökorras 22.05.2008 vastu võetud korraldus nr 649-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.06.2008

8. Hoonestusõiguse lõpetamine ja Marva Linnavolikogu 19.05.1999 otsuse nr 230/47 muutmine Kangelaste 29

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev

Palume võtta vastu töökorras

Otsus/tulemused:
27.05.2008 töökorras läbivaadatud ja vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.05.2008

9. Sotsiaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 650-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

10. Sotsiaaleluruumi staatuse omistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktorikt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2008

11. Aktsiaseltsi Narva Bussiveod 2007.aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov, Natalja Smelova Arenduse ja Ökonoomika Ameti finantsjuht
Külalised: Andrus Tamm, AS Narva Bussiveod juhatuse liige,

Aktsiaseltsi Narva Bussiveod 2007.aasta majandusaasta aruande kinnitamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 651-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2008

12. Aktsiaseltsi Transservis-N 2007.aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov, Natalja Smelova Arenduse ja Ökonoomika Ameti finantsjuht
Külalised: Vladimir Mižui, AS Transservis-N juhatuse liige,

Aktsiaseltsi Transservis-N 2007.aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 652-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2008

13. Aktsiaseltsi Narva Elamuvaldus 2007.aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov, Natalja Smelova Arenduse ja Ökonoomika Ameti finantsjuht
Külalised: Andrei Savin, AS Narva Elamuvaldus juhatuse liige,

Aktsiaseltsi Narva Elamuvaldus 2007.aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 653-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2008

14. Linnavara üleandmine Arenduse ja Ökonoomika Ametilt Kultuuriosakonnale

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Linnavara üleandmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametilt Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 654-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2008

15. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Alkohoolsete jookide jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 655-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2008

16. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 656-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2008

17. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Kultuuriosakonnale lisada 89 550 krooni.
Võtta vastu korraldus nr 657-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2008

18. Eelarve assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 658-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2008

19. Narva Linnavolikogu 17.01.2008.a. määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste mu

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu protokolliline otsus:
1. Esitada määruse eelnõu Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat juhataja ülesannetes Ljubov Fominad nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2008

20. Dokumendi „Noorsootöö põhisuunad Narvas 2008-2013” koostamise komisjoni moodustamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 659-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2008

21. Narva Täiskasvanute Kooli töökorraldusest

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 660-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2008

22. Linna lipu heiskamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 661-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2008

23. Narva Linnavalitsuse 09.01.2008.a. korralduse nr 3-k „Nõustamiskomisjoni moodustamine” muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 662-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2008

24. Narva Linnavolikogu 19.12.2001.a. määrus nr 98/51 „Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade k

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu protokolliline otsus:
1. Esitada määruse eelnõu Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat juhataja ülesannetes Ljubov Fominad nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2008

25. Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu protokolliline otsus:
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat juhataja ülesannetes Ljubov Fominad nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2008

26. Koolieelse lasteasutuse Maasikas liitumine koolieelse lasteasutusega Kaseke

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu protokolliline otsus:
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat juhataja ülesannetes Ljubov Fominad nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2008

27. Narva linna koolide toitlustamise riigihanke korraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 663-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2008

28. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilansist Narva Linnavalitsuse Linnavara-

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 664-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2008

29. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Valentina Mihhailova elukoht Narva, Tiimani 14-145 hooldajaks Olga Nikolas.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 665-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2008

30. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Anatoli Tappi hooldajaks Antonina Tappi.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 666-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2008

31. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada muuta alaealisel Alexander Slyuzar’il perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Kuksov.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 667-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2008

32. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Olga Jamskaja’t esindama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse ILYA SERGEEV´i huve.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 668-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

33. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Lisada isikliku magnetofoni ostmiseks.
Võtta vastu korraldus nr 669-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

34. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine varjupaigateenuse arendamisele

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada Narva linna Sotsiaalametil kasutada teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid varjupaigateenuse arendamiseks kuni 100 000 krooni (magamisruumi ümberehitamine isolaatoriks)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 670-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2008

35. Sotsiaalteenuste arendamiseks vahendite kasutamine hügieeniliste teenuste arendamisele (lapsed)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada Narva linna Sotsiaalametil kasutada sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid sanitaar-hügieeniliste teenuste arendamiseks vanemliku hooletsuseta jäänud lastele kuni 100 000 krooni (duširuum vanemliku hooletsuseta jäänud lastele).

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 671-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2008

36. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine hügieeniliste teenuste arendamisele

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada Narva linna Sotsiaalametil kasutada teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid sanitaar-hügieeniliste teenuste arendamiseks puuetega lastele kuni 100 000 krooni (duširuum puuetega lastele).

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 672-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2008

37. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna ning Narva Laste Loomemaja bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 673-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2008

38. Riigieelarvest eraldatud raha kasutamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 674-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2008

39. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 675-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2008

40. Narva Linnavalitsuse 30.04.2008.a korralduse nr 561-k „Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Teha täiendused.
Võtta vastu korraldus nr 676-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2008

41. Avaliku ürituse „Regati pidulik avamine” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 677-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2008

42. Avaliku ürituse „World Harmony Run” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 678-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2008

43. Munitsipaaleluruumi Joala tn 11-38 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktorikt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

44. Munitsipaaleluruumi Mõisa 2-46 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktorikt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

45. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine hoonestusõiguse seadmise lepingu järgi (Rahu 48

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 679-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2008

46. Maa riigi omandisse jätmine Tervis Plus AÜ, Sõnajala tn 12

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Tervis Plus AÜ, Sõnajala tn 12

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 680-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

47. Maa riigi omandisse jätmine Vesna AÜ, Muru tn 88

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Vesna AÜ, Muru tn 88

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 681-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

48. Maa riigi omandisse jätmine Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 34

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 34

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 682-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

49. Maa riigi omandisse jätmine Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 24

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 24

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 683-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

50. Maa riigi omandisse jätmine Gvozdika AÜ, Päevalille tn 97

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gvozdika AÜ, Päevalille tn 97

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 684-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

51. Maa riigi omandisse jätmine Vesiliilia AÜ, Lille tn 4; Vesiliilia AÜ, Lille tn 4a

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Vesiliilia AÜ, Lille tn 4; Vesiliilia AÜ, Lille tn 4a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 685-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

52. Maa riigi omandisse jätmine Rjabinka AÜ, Okka tn 604

Esitaja: geodesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Rjabinka AÜ, Okka tn 604

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 686-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

53. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, 2.Jõe tn 15a

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, 2.Jõe tn 15a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 687-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

54. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Berjozka AÜ, Sireli tn 13

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Berjozka AÜ, Sireli tn 13

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 688-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

55. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Olginski AÜ, Varblase tn 35

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Olginski AÜ, Varblase tn 35

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 689-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.10.2020

56. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Železnodorožnik AÜ, Rongi tn 31

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Železnodorožnik AÜ, Rongi tn 31

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 690-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2021

57. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Väljastada ehitusload:
1. Kreenholmi tn 42a alajaamast nr. AJ90 kuni Kreenholmi tn 50 krundil projekteeritava kaablitransiitkilbini 0,4 kv kaabelliini ehitamiseks;
2. Sepa tn 4 soojuskambrist kuni hooneni soojustrassi ehitamiseks;
3. Puškini tn 3a välisveetorustiku ehitamiseks;
4. Kraavi tn 7 heakorrastuse ehitamiseks;
5. Vikarkaare tn 12 üksikelamu ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 691-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2008

58. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

1.Kraavi 14 tänavalgustuse ehitamiseks;
2.Lavretsoovi tn 9 hoone tehnosüsteemide muutmiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 692-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2008

59. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Väljastada kasutusload:

1. Elektrijaama tee 59 rekonstrueeritud hoonele;
2. Tallinna mnt.19c ehitatud gaasitorustikule;
3. Tervis Pluss AÜ Kannikese tn 96 asuvale suvilale ja majandushoonele;
4. Peetri plats 1 rekonstrueeritud kaupluse ruumidele.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 693-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2008

60. Rahu tn 4 maa- ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Rahu tn 4 maa-ala detailplaneeringu kehtestamiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada peaarhitekti, Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori ülesannetes Anne Hallikut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2008

61. Projekteerimistingimuste määramine Grafovi tn. 17

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Grafovi tn. 17 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 694-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2008

62. Projekteerimistingimuste määramine Grafovi tn. 18

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Grafovi tn. 18 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 695-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2008

63. Projekteerimistingimuste määramine Grafovi tn. 19

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Grafovi tn. 19 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 696-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2008

64. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste 12

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Kangelaste 12 korterielamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ja maa-ala heakorrastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 697-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2008

65. Projekteerimistingimuste määramine Karja tn. 6A

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Karja tn. 6A hoone katusekatte rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 698-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2008

66. Narva linnas Kulgu sadama maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult keskkonnamõju hindamise algatamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada peaarhitekti, Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori ülesannetes Anne Hallikut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2008

67. Projekteerimistingimuste määramine Mõisa tn.2 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Mõisa tn.2 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine

Tellija: Korteriühistu Mõisa 2, registrikood 80170213

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 699-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2008

68. Projekteerimistingimuste määramine Grafovi tn.3 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Tellija: Korteriühistu MALMI-GRAF,registrikood 80152178

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 700-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2008

69. Projekteerimistingimuste määramine Sepa tn.1 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Tellija: Korteriühistu VANA VALL, registrikood 80158726

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 701-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2008

70. Projekteerimistingimuste määramine Sepa tn.3 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Tellija: Korteriühistu VANA VALL, registrikood 80158726

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 702-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2008

71. Projekteerimistingimuste määramine Karja tn.2 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Tellija: Korteriühistu VANA VALL, registrikood 80158726

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 703-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2008

72. Projekteerimistingimuste määramine Karja tn.4 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Tellija: Korteriühistu VANA VALL, registrikood 80158726

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 704-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2008

73. Projekteerimistingimuste määramine Kerese tn.10 korterelamu katusekatte rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Tellija: majavalitseja OÜ BALTEXPERT,registrikood 11235098

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 705-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2008

74. Projekteerimistingimuste määramine Uusküla tn.14 korterelamu katusekatte rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Tellija: majavalitseja OÜ BALTEXPERT,registrikood 11235098

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 706-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2008

75. Projekteerimistingimuste määramine Uusküla tn.16 korterelamu katusekatte rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Tellija: majavalitseja OÜ BALTEXPERT,registrikood 11235098

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 707-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2008

76. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt.6b hoone laiendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Tallinna mnt.6b hoone laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata

Tellija: OÜ SHINOK, registrikood 11088541

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 708-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2008

77. Projekteerimistingimuste määramine Kiriku tn.6 hoone rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Kiriku tn.6 hoone rekonstrueerimine õppe- ja bürooruumide tarbeks

Tellija: AS Viru Gerberei, registrikood 10108721

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 709-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2008

78. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Pr Anne Hallik

Moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn Tuleviku tn 10a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 710-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2008

79. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Pr Anne Hallik

Moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn, Võidu park

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 711-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2008

80. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Pr Anne Hallik

Moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn Joala tn 8c

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 712-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2008

81. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Pr Anne Hallik

Moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn, Fama põik lõik 3

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 713-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2008

82. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Pr Anne Hallik

Moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn, Aasa tänav

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 714-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2008

83. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Pr Anne Hallik

Moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn Fama põik lõik 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 715-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2008

84. Projekteerimistingimuste määramine Tervis Plus AÜ, Kannikese tn. 68

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Tervis Plus AÜ, Kannikese tn. 68 üksikelamu ja kõrvalhoone ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 716-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2008

85. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Mängu tn. 13

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Narva linn, Mängu tn. 13 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning kõrvalhoone ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 717-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2008

86. Projekteerimistingimuste määramine Pargi tn. 14

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Pargi tn. 14 üksikelamu ja kõrvalhoone ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 718-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2008

87. Projekteerimistingimuste määramine Berjozka AÜ, Saare tn. 7

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Berjozka AÜ, Saare tn. 7 üksikelamu ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 719-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2008

88. Projekteerimistingimuste määramine Jugla-1 AÜ, Sibula tn. 24

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Jugla-1 AÜ, Sibula tn. 24 üksikelamu ja kõrvalhoonete ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 720-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2008

89. Projekteerimistingimuste määramine Tiimani tn. 14 -89

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Tiimani tn. 14 -89 korteri ümberplaneerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 721-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2008

90. Projekteerimistingimuste määramine Vestervalli tn. 12

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Vestervalli tn. 12 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 722-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2008

91. Narva Linnavalitsuse 12.12.2007 korralduse 1901-k muutmine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Narva Linnavalitsuse 12.12.2007 korralduse 1901-k
“ Maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Narva Linnas Narva Mebelštšik AÜ, Puidu tn 23”
muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 723-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2008

92. Ehitusmääruse muutmine

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Teha parandused.
Võtta vastu protokolliline otsus:
1.Esitada määruse eelnõu Narva Linnavolikogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2. Volitada peaarhitekti, Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori ülesannetes Anne Hallikut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2008

93. Jõe tn. 5, 5a ja Jõe tn 7, 7a ehitistele tähtaja määramine ehitiste kordategemiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 724-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2008

94. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt.55... meelelahutus-ja kaubanduskeskuse ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond

Tallinna mnt.55, 55d, 55e, 55f, 55g, 55b, 55c, 57 territooriumile ja riigimaale meelelahutus-ja kaubanduskeskuse, autoparkla, teede ja välisvõrkude ehitamine detailplaneeringu alusel

Tellija: NARVA KVP OÜ, registrikood 11392658

Otsus/tulemused:
Võtta vastu protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada peaarhitekti, Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori ülesannetes Anne Hallikut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2008

95. Linnavalitsuse istungite läbiviimine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
2008.aasta II poolaasta linnavalitsuse istungite läbiviimise kuupäevad.
Lisada 26.06.2008.
Võtta vastu korraldus nr 725-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2008