PrindiAbi

16.07.2008 - Korraline istung1. Narva Linnavolikogu 18.12.2007 otsuse nr 463 Projekti "Narva ettevõtete (s.h. Kreenholmi Valduse A

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Palume küsimus läbi vaadata töökorras.

Narva Linnavolikogu 18.12.2007 otsuse nr 463 Projekti "Narva ettevõtete (s.h. Kreenholmi Valduse AS) koondamisteate saanud töötajate ja töötute tööturule integreerimine erinevate tööhõivemeetmete toel" sildfinantseerimise lubamine ja omafinantseeringu kinnitamine” muutmine

Otsus/tulemused:
Töökorras 08.07.2008 vastu võetud protokolliline otsus
1. Nõustuda esitatud otsuse eelnõuga ja saata see volikogusse läbivaatamiseks ning kinnitamiseks.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.07.2008

2. Narva Linnavalitsuse 11.06.2008.a. korralduse nr 757-k „Vara (soojustrassid) võtmine Narva Linnavali

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Vladislav IljinOtsus/tulemused:
Töökorras võtta 09.07.2008 vastu korraldus nr 883-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.07.2008

3. Narva Linnavalitsuse 30.04.2008.a. määruse nr 521 „Narva linna munitsipaalhuvikooli direktori, direk

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 884.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008

4. MTU ja SA projektidele linnaeelarvelise toetuse eraldamise komisjoni koosseisu muutmine

Esitaja: Narva Linna arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 885-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008

5. Kommertsühistu firma Ehitaja ( reg.nr. 15104662 ) ettevõtteregistrist kustutamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Kommertsühistu firma Ehitaja ( reg.nr. 15104662 ) ettevõtteregistrist kustutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 886-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008

6. Aktsiaseltsi Narva Vesi aktsiakapitali suurendamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Aktsiaseltsi Narva Vesi aktsiakapitali suurendamine

Otsus/tulemused:
Vormistada korraldusena.
Võtta vastu korraldus nr 887-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008

7. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionäri Olga Vetertsova hooldajaks Jelena Jurkevitš.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 888-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.07.2008

8. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionäri Yury Saykini hooldajaks Arkady Saykin.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 889-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.07.2008

9. Lastetoetuse ja toitjakaotuspensioni maksmise jätkamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Veera Robskova’le lapse Juliana Robsklova peale saadava lastetoetuse ja toitjakaotuspensioni maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 890-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.07.2008

10. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada muuta alaealisel Filipp Sokolov´il perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Sova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 891-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.07.2008

11. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada AS Hoolekandeteenused Sõmera Hooldekodu sotsiaaltöötaja Krista Neidra´t kasutama ja käsutama Narva linna nimel piiratud teovõimega Sõmera Hooldekodus oleva Narva linna elaniku Nikolai Golubevi pensioni ja sotsiaaltoetust ning teostama tema eest passi-ja isikutunnistusega seonduvat asjaajamist, elektroonilisi pangatehinguid ning välja võtma igakuiselt kuni 350 krooni Nikolai Golubevi isiklikeks vajadusteks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 892-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.07.2008

12. Projekteerimistingimuste määramine Kulgu tn.8 (veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrgud)

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kulgu tn.8 kinnistule veevarustuse, kanalisatsiooni ja
sademeveekanalisatsiooni välisvõrkude projekteerimine

Tellija: Narva Gate OÜ, registrikood 11417217

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 893-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008

13. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste pr.23 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks...

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kangelaste pr.23 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine

Tellija: Korteriühistu Kangelaste 23, reg.kood 80171052

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 894-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008

14. Projekteerimistingimuste määramine Savi tn.3 üksikelamu laiendamiseks....

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Savi tn.3 üksikelamu laiendamine ja kõrvalhoonete rekonstrueerimine ilma detailplaneeringut koostamata

Tellija: Oleg Narvet – krundi omanik

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 895-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008

15. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Puškini tn 69 kinnistu jagamine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Volikogule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008

16. Ehitise kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Tallinna mnt 55 b krundil püstitatud Neste ajutise tankla rajatistele

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 896-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008

17. Narva Linnavalitsuse 12.07.2006.a. korralduse nr. 912-k muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tellija: Korteriühistu Vana Raekoda, registrikood 80183902

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 897-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008

18. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste pr.12 - M1 kontoriruumide rekonstrueerimiseks...

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kangelaste pr.12 - M1 kontoriruumide rekonstrueerimine juuksurisalongi tarbeks

Tellija: pr.Ljudmila Šušarova

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 898-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008

19. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, AÜ Baltika, Allika 127

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, AÜ Baltika, Allika 127 majandushoone rekonstrueerimine ja laiendamine üksikelamuks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 899-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008

20. Projekteerimistingimuste määramine Družbaplus AÜ, Karikakra tn. 40

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Družbaplus AÜ, Karikakra tn. 40 üksikelamu ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 900-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008

21. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, 4.Paemurru tn. 9

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, 4.Paemurru tn. 9 üksikelamu ja kõrvalhoonete ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 901-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008

22. Projekteerimistingimuste määramine Jugla Aiad-2 AÜ, Tule tn. 172

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Jugla Aiad-2 AÜ, Tule tn. 172 üksikelamu ja kõrvalhoone ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 902-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008

23. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Proletarskaja tn. 38

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Proletarskaja tn. 38 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning kõrvalhoonete ehitamine

Otsus/tulemused:
Parandada ära aadress, peab olema "Proletariaadi tn"
Võtta vastu korraldus nr 903-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008

24. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Savi tn. 1

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Savi tn. 1 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 904-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008

25. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Savi tn. 6

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linn, Savi tn. 6 üksikelamu rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 905-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008

26. Projekteerimistingimuste määramine Rahu tn.4 b poolelioleva hoone rekonstrueerimiseks...

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Rahu tn.4b poolelioleva hoone rekonstrueerimine ja laiendamine majutusettevõtte tarbeks ilma detailplaneeringut koostamata

Tellija: OÜ TONART, registrikood 10855731

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Volikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule. .
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008

27. Kulgu tänava lõik 1 koormamine Isikliku kasutusõiguse seadmisega VKG Elektrivõrgud OÜ kasuks

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 906-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008

28. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Tiigi tn 7 kinnistul laohoone püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 907-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008

29. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Kulgu 8 gaasitorustiku ehitamiseks;
2. 26 Juuli tn 1 a ja 26 Juuli tn 1 kruntide kõrval skeitpargi rajatiste püstitamiseks;
3. Kangelaste tn 3 ja Kangelaste tn 4 kõrval asuva ülekäigukoha välisvalgustuse ehitamiseks;
4.Puškini tn 3 ja Puškini kõrval asuva ülekäigukoha välisvalgustuse ehitamiseks;
5. Puškini tn 3 ja Puškini kõrval asuva ülekäigukoha välisvalgustuse ehitamiseks;
6.Elektroon AÜ Elektri tn 33 sauna püstitamiseks;
7.Tapamaja tn 3 kaupluse ruumide tehnosüsteemide muutmiseks,

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 908-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008

30. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Hariduse tn 26 elamu katuse ja sillutisriba rekonstrueerimiseks;
2. Elektrijaama tee 59 diiselgeneraatorite konteinerite püstitamiseks;
3. Elektrijaama tee 180 AS Nakro Nahatööstuse jäätmete prügila teise etapi rekonstrueerimiseks;
4. Kadastiku tn 57 a hoone rekonstrueerimiseks;
5. Kulgu 8 tootmishoonete rekonstrueerimiseks;
6. Uusküla tn 7 korterelamu hoone sillusriba, soklikorruse, külgseinte ning galeriide rekonstrueerimiseks;
7. Tallinna mnt 55a Neste automaattankla rajatiste ning sadeveekanalisatsiooni püstitamiseks;
8. Elektron AÜ Elektri tn 33 üksikelamu püstitamiseks;
9. Aasa tn 30 elamu laiendamiseks;
10.Kraavi tn 5 olemasolevast sidekaevust kuni hooneni sidekanalisatsiooni ehitamiseks;
11.Kangelaste pr 2 hoone rekonsrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 909-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008

31. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Rahvavälja tänava ehitatud osale;
2.Tiigi tn 2 ehitatud välissoojusvõrgule;
3. Kreenholmi tn 50 krundipiirist hooneni ehitatud maakaabelliinile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 910-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008

32. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Katastriüksuse aadress: Narva linn, Bastrakovi tänav

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 911-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008

33. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Katastriüksuse aadress:Narva linn, Linda tänava lõik 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 912-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008

34. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Hr Kalju Müür

Katastriüksuse aadress: Narva linn, Linda tänava lõik 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 913-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008

35. Ehitusloa väljastamine või ehitusloa väljastamisest keeldumine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Tiimani tn 20 kaubanduskeskuse hoone püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Ehitusluba väljastada.
Võtta vastu korraldus nr 914-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008

36. Aadresside omistamine - Puškini tn 69, Puškini tn 69a

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 915-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008

37. Narva Linnavalitsuse ehitusjärelevalvet teostava ametiisiku määramine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 916.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008

38. Ehitise kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.Kreenholmi tn 50 püstitatud kaubanduskeskuse hoonele

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 917-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008

39. "Ujuvkai ehitamine ja paigaldamine Narva jõesadamas " keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Protokolline otsus.
1. Taotleda Narva Linnavolikogult keskkonnamõju hindamise algatamata jätmist vastvalt esitaud eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008

40. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Mitte eraldada Linnavara-ja majandusametile 130 900, ja 142 200 krooni. Eraldada Sotsiaalabiametile 8 000 krooni vanurite ürituseks ja 9000 krooni käibemaksu tasumiseks. Linnapea ettepanekul eraldada Arenduse ja Ökonoomika Ametile 83439 krooniA.Belkini personaal näituse korraldamise kuludeks.
Võtta vastu korraldus nr 918-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.07.2008

41. Eelarve assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 919-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008

42. Narva Linnavalitsuse 18.01.2008 korralduse nr 16-k lisa 1 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 18.01.2008 korralduse nr 16-k
„Narva linna 2008.a eelarve alaeelarvete kinnitamine
asutuste lõikes” lisa 1 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 920-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008

43. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule(Cirkus Marcel)

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 921-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008

44. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Korrigeerida teksti.
Võtta vastu korraldus nr 922-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008

45. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 923-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008

46. Seisukoha vastuvõtmine Energoremont AS jäätmeloa muutmise taotluse kohta

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Mitte nõustuda Energoremont AS jäätmeloa muutmisega

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 924-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008

47. Riigihanke «Pakendijäätmete kogumise konteinerite ostmine» algatamise heakskiitmine ja vastutava isi

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti poolt riigihanke „Pakendijäätmete kogumise konteinerite ostmine“ avatud hankemenetluse algatamise, hanketeate (viitenumber 107347) esitamisega riiklikule riigihangete registrile, heakskiitmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 925-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008

48. Narva linna esindaja määramine

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Pyotr NyakkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 926-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008

49. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika ametile

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Endla Müür

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 927-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008

50. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Endla Müür

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 928-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008

51. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Sotsiaalabiametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Endla Müür

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Sotsiaalabiametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 929-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2008