PrindiAbi

03.12.2008 - Korraline istung1. Narva linna 2009.aasta eelarve kinnitamine

Esitaja: Rahandusamet

Hr Tammiste ettepanekul töökorras vastuvõtmisele.

Otsus/tulemused:
Töökorras 25.11.2008 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees võtta vastu määrus vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Rahandusameti direktorit Raissa Lihhušat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.11.2008

2. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu "Kerese, Linda ja Suur-Aguli tänavate vahelise maa-ala (Balti ES

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu
"Kerese, Linda ja Suur-Aguli tänavate vahelise maa-ala (Balti ES territoorium) detailplaneeringu kehtestamine"
Hr Tammiste ettepanekul töökorras vastuvõtmisele.

Otsus/tulemused:
Töökorras 26.11.2008 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.11.2008

3. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Töökorras 26.11.2008 vastu võetud korraldus nr 1499-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.11.2008

4. Avaliku ürituse „I ADVENT” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Töökorras vastuvõtmiseks (avalik üritus toimub 30.11.2008.a)

Otsus/tulemused:
Töökorras 27.11.2008 vastu võetud korraldus nr 1500-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2008

5. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine

Otsus/tulemused:
Töökorras 28.11.2008 vastu võetud korraldus nr 1501-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

6. Liikuvate arhiiviriiulite süsteemi soetamine

Esitaja: Linnaarhiiv
Ettekandjad: Ljudmila RakovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1502-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

7. Munitsipaaleluruumi 1. Kooli põik 3-1 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.12.2008

8. Munitsipaaleluruumi Gerassimovi 20-81 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.12.2008

9. Munitsipaaleluruumi Gerassimovi 11-11 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.12.2008

10. Munitsipaaleluruumi aadressil Puškini 45a-31 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

11. Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi 7-28 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

12. Munitsipaaleluruumi aadressil Joala 5-21 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

13. Sotsiaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1503-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

14. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

05.12.2008 alkohoolsete jookide jaemüük avalikul üritusel "Imede öö" aadressil Tallinna mnt.41
13.12.2008 alkohoolsete jookide jaemüük avalikul üritusel "Imede öö" aadressil Tallinna mnt.19C
31.12.2008-01.01.2009 õlu ja jöögid etanoolisisaldusega kuni 6 mahuprotsenti realiseerimiseks avalikul üritusel"Tervitame uut 2009 aastat!"Peetri platsil.
Alkohoolsete jookide jaemüük:
-OÜ POSITIVUS aadressil Kreenholmi 50.
-AS ASTRI-GRILL aadressil Tallinna mnt.19C.
-FIE Ljudmila Randoja aadressil Sepa 15
-AS VILDE aadressil Kreenholmi 10.(õlu ja öögid etanoolisisaldusega kuni 22 mahuprotsenti).

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1504-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

15. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse- ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1505-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

16. Ilutulestiku korraldamine RUF EESTI AS poolt

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Ilutulestiku korraldamine RUF EESTI AS poolt

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1506-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

17. Ilutulestiku korraldamine Ilutulestiku Keskus Arnika OÜ poolt

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Ilutulestiku korraldamine Ilutulestiku Keskus Arnika OÜ poolt

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1507-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

18. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi tagastamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1508-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

19. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1509-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

20. Narva Linnavalitsuse 18.01.2008 korralduse nr 16-k lisa 1 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 18.01.2008 korralduse nr 16-k
„Narva linna 2008.a eelarve alaeelarvete kinnitamine
asutuste lõikes” lisa 1 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1510-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

21. Narva linna haljastuse arengukava 2009-2014 kehtestamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.12.2008

22. Munitsipaaleluruumi Moonalao tn. 9-13 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

23. Narvas 26.Juuli 4 ruumide kasutusõigusele korraldatud eelläbirääkimistega pakkumise tulemused

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1511-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

24. Narvas Peetri plats 3 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1512-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

25. Narvas Võidu tn 15 hoones asuvate mitteeluruumide üürilepingu pikendamine OÜ-le KADASTIKU APTEEK

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1513-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

26. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Tamara Luigas
Ettekandjad: Linnavara- ja MajandusametOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1514-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

27. Kinnistu võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1515-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

28. Avaliku ürituse „Tervitame uut 2009. aastat!” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1516-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

29. Narva linna kvartalisiseste teede ja -kõnniteede renoveerimise finantseerimise tingimused ja kord

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Narva linna kvartalisiseste teede ja kõnniteede renoveerimise finantseerimise korra kinnitamist vastavalt esitatud määruse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.12.2008

30. Asjade üleandmine AS-le Narva Elamuvaldus mitterahalise sissemaksena aktsiakapitali suurendamiseks

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Suunatud täpsustamisele.
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist asjade üleandmiseks AS-le Narva Elamuvaldus mitterahalise sissemaksena aktsiakapitali suurendamiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktorikt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2008

31. Narvas Jõe 3 ja Kulgu 10 asuvate vara tasuta kasutusse andmine sihtasutusele Narva Sadam

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Suunatud täpsustamisele.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

32. Narva linna liiklusohutusprogrammi aastateks 2009 – 2013 kehtestamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.12.2008

33. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

Esitaja: Linnavara- ja Majndusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Täpsustada.
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Linnavara-ja majandusameti põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamist vastavalt esitatud määruse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.12.2008

34. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti struktuuri ja koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Muuta alust.
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Linnavara-ja majandusameti struktuuri ja koosseisu kinnitamist vastavalt esitatud määruse eelnõule ja seletuskirjale.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.12.2008

35. Narva Linnavolikogu määruste:17.04.1996 nr 85/37; 14.10.1998 nr 63/31; 23.12.2004 nr 61/47 muutmine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.12.2008

36. Koolieelse lasteasutuse Sipsik arengukava 2009-2011 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1517.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

37. Koolieelse lasteasutuse Ojake arengukava 2009-2011 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1518.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

38. Koolieelse lasteasutuse Käoke arengukava 2009-2011 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1519.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

39. Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1520.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

40. Narva Linnavalitsuse 19.09.2006.a. määruse nr 1145 muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina

Narva Linnavalitsuse 19.09.2006.a. määruse nr 1145 „Narva munitsipaalsete koolieelsete lasteasutuste ametikohtade arvu määramise ja eelarve koostamisel palgakulu määramise kriteeriumide kinnitamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1521.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

41. Üürilepingute pikendamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina

Narva Keskraamatukogus asuvate ruumide üürilepingute pikendamine firmadega AS Argo Electronics ja FIE Tatjana Timohhina tähtajaga 15 aastat.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1522-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

42. Narva Soldino Gümnaasiumi spordisaali tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1523-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

43. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Paemurru Spordikooli ruumide kasutusse andmisel

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina

Narva Jäähalli ruumide soodustingimustel kasutusse andmine Peterburi Jääteatri etenduse läbiviimiseks 05.12.2008.a.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1524-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

44. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Volitada AS Hoolekandeteenused Sillamäe Hooldekodu tegevusjuhendaja Viktoria Bazarova´t kasutama ja käsutama Narva linna nimel piiratud teovõimega Sillamäe Hooldekodus oleva Narva linna elaniku Nikolai Golubevi pensioni ja sotsiaaltoetust.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1525-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

45. Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja toetuse maksmise jätkamine lapsele

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada lastetoetuse maksmine Jelena Smirnova´le.
Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Marina Smirnova`le lastetoetuse maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1526-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

46. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lõpetada Narva Linna Sotsiaalabiameti 10.02.2004.a korraldusega nr 03-180 Yulia Klyueva üle seatud hooldus hooldaja Galina Mozgovaya poolt hooldaja isikliku avalduse alusel.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1527-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

47. Nõusoleku andmine kinnisasja koormamiseks.

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Anda Jelena Troškinale nõusolek lapse Dmitri Troškin´i kinniasja koormamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1528-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

48. Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja lastetotuse maksmise jätkamine teisele vanemale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada peretoetuse maksmine Natalja Trohhatševale.

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Andrei Trohhatšev´ile lapse Ljudmila Trohhatševa peale saadava peretoetuse maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1529-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

49. Peretoetuse maksmise peatamine vanemale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada peretoetuse maksmine Aleksandra Korobovale.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1530-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

50. Peretoetuse ja toitjakaotuspensioni maksmise peatamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada Deniss Vakulov´ile peretoetuse ja toitjakaotuspensioni maksmine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1531-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

51. Ettekirjutus

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Teha ettekirjutus Milana Trifonovale ebaseaduslikult saadud toetuse tagastamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1532-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

52. Ettekirjutus

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Teha ettekirjutus Natalja Sannikovale ebaseaduslikult saadud toetuse tagastamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1533-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

53. Ettekirjutus

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Teha ettekirjutus Tamara Jakubile ebaseaduslikult saadud toetuse tagastamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1534-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

54. Ettekirjutus

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Teha ettekirjutus Margarita Volkovale ebaseaduslikult saadud toetuse tagastamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1535-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

55. Ettekirjutus

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Teha ettekirjutus Anžela Abisogomjanile ebaseaduslikult saadud toetuse tagastamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1536-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

56. Ettekirjutus

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Teha ettekirjutus Tatjana Aleksandrovale ebaseaduslikult saadud toetuse tagastamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1537-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

57. Ettekirjutus

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Teha ettekirjutus Marina Arik´ile ebaseaduslikult saadud toetuse tagastamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1538-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

58. Ettekirjutus

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Teha ettekirjutus Vjatšeslav Gorelovile ebaseaduslikult sadud toetuse tagastamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1539-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

59. Ettekirjutus

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Teha ettekirjutus Sergei Gorohhile ebaseaduslikult saadud toetuse tagastamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1540-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

60. Ettekirjutus

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Teha ettekirjutus Aleksandr Mikhailenkole ebaseaduslikult saadud toetuse tagastamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1541-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

61. Ettekirjutus

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Teha ettekirjutus Valentina Litvinovale ebaseaduslikult saadud toetuse tagastamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1542-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

62. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine päevategevusteenuse arendamisele

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid päevategevusteenuse arendamisele kuni 100 000 krooni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1543-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

63. Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tasuliste sotsiaal- ja tervendavate teenuste hinnakirja kinnit

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Kinnitada Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tasuliste sotsiaal-ja tervendavate teenuste hinnakir.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1544.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

64. Sotsiaalteenuste arendamiseks määratud vahendite kasutamine Narva hambakliinikus kaldtee ehitusele

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Lubada Narva linna Sotsiaalabiametil kasutada sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks riigieelarvest määratud vahendeid Narva hambakliinikus kaldtee ehitusele kuni 100 000 krooni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1545-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

65. Narva tööharjutus- ja töötute aktiviseerimiskeskuse töö korraldamiseks soetatud seadmete MTÜ-le „Uus

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

nda MTÜ-le „Uus Sild“ avalikku enampakkumist korraldamata tähtajatult tasuta kasutamiseks projekti «Narva Tööharjutus- ja Töötute Aktiviseerimiskeskuse arendamine“ raames soetatud seadmed ja inventar Narva Tööharjutus- ja Töötute Aktiviseerimiskeskuse töö korraldamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1546-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

66. Narva Linnavalitsuse 27.08.2001.a. korralduse nr 1478 -k muutmine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Narva Linnavalitsuse 27.08.2001.a.
korralduse nr 1478 -k “Maa ostueesõigusega
erastamine Narva linnas, aü Metšta Aiad, Unistuse tn 45”
punkti 4 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1547-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

67. Maa ostueesõigusega erastamine Rjabinka AÜ, Kibuvitsa tn 217

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Rjabinka AÜ, Kibuvitsa tn 217

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1548-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

68. Maa ostueesõigusega erastamine Vesna AÜ, Mulla tn 232

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Vesna AÜ, Mulla tn 232

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1549-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

69. Maa ostueesõigusega erastamine Metšta Aiad AÜ, Unistuse tn 21

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Metšta Aiad AÜ, Unistuse tn 21

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1550-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

70. Maa ostueesõigusega erastamine Anil AÜ, Aniliini tn 45a

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Anil AÜ, Aniliini tn 45a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1551-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

71. Maa ostueesõigusega erastamine Elektron AÜ Elektri tn 29 ja Elektri tn 29a

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Elektron AÜ Elektri tn 29
ja Elektron AÜ Elektri tn 29a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1552-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

72. Maa ostueesõigusega erastamine Ptšela AÜ, Õietolmu tn 12

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Ptšela AÜ, Õietolmu tn 12

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1553-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

73. Maa ostueesõigusega erastamine Düün AÜ, Ringi tn 17

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas , Düün AÜ, Ringi tn 17

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1554-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

74. Maa ostueesõigusega erastamise tähtaja pikendamine (Metšta Aiad AÜ, Unistuse tn 45)

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond

Maa ostueesõigusega erastamise tähtaja pikendamine
(V.Denissenko Metšta Aiad AÜ, Unistuse tn 45)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1555-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

75. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Kalda tanava lõik1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.12.2008

76. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Kalda tänava lõik2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.12.2008

77. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Kreenholmi tn lõik1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.12.2008

78. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Kreenholmi tn lõik 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.12.2008

79. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Puškini tänava lõik 3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.12.2008

80. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Puškini tänava lõik 4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.12.2008

81. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Raudtee tänava lõik 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.12.2008

82. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Kanepi tn. 21

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Narva linn, Kanepi tn. 21 üksikelamu ja garaaži rekonstrueerimine ja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1556-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

83. Projekteerimistingimuste määramine Kalda tn 10 - 27

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Kalda tn 10 - 27 korteri ümberplaneerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1557-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

84. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Jõesuu tn. 26

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Narva linn, Jõesuu tn. 26 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1558-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

85. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, 6. Paemurru tn. 16

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Narva linn, 6. Paemurru tn. 16 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1559-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

86. Projekteerimistingimuste määramine Viktoria Aiamaad AÜ, Viktoria tn. 22

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Viktoria Aiamaad AÜ, Viktoria tn. 22 üksikelamu ja kõrvalhoonete ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1560-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

87. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

1.Rakvere tn 20a korterelamu rekonstrueeritud fassaadidele ja sillutisribale;
2.Rahu tn 6 korterelamu osaliselt rekonstrueeritud fassadidele (otsefassadid, trepikodade aknad, varikatused ja lodžade piirded);
3. Joala tn 3 korterelamu rekonstrueeritud katusele;
4.Kangelaste prospekt 12-M1 korterelamu muudetud mitteeluruumide kasutamise otstarbe ilusalongiks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1561-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

88. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

1.Linda tn 1 mitteeluruumide M5 ja M6 rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1562-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

89. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

1.1 Jõe tn 32 üksikelamu püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1563-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

90. Aasa tn 21 kinnistu jagamine

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.12.2008

91. Aadressi omistamine - Raudtee tn 12

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1564-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

92. Aadressi omistamine - Hariduse tn 22a

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1565-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

93. Aadressi omistamine - Hariduse tn 22b

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1566-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

94. Aadressi omistamine - Tallinna mnt 59a

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1567-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

95. Aadressi omistamine - Tallinna mnt 59b

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1568-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

96. Projekteerimistingimuste määramine Raekoja platsi ja Rüütli tänava rekonstrueerimiseks....

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Raekoja platsi ja Rüütli tänava rekonstrueerimine ning
Raekoja plats 1 territooriumile autoparkla ja
endise Helsingi tänavalõigu rekonstruktsiooni projekteerimine

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste kinnitamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.12.2008

97. Projekteerimistingimuste määramine Kalmistu tänava pikenduse projekteerimiseks....

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Kalmistu tänava pikenduse ja surnuaedade autoparklate projekteerimine ning Karjamaa tänava laiendamine

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste kinnitamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.12.2008

98. Projekteerimistingimuste määramine Humanitaargümnaasiumi fassaadide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Humanitaargümnaasiumi aadressiga Kangelaste pr.32 fassaadide rekonstrueerimine

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste kinnitamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.12.2008

99. Projekteerimistingimuste määramine Narva Pähklimäe Gümnaasiumi fassaadide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi aadressiga Pähklimäe tn.3 fassaadide rekonstrueerimine

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste kinnitamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.12.2008

100. Projekteerimistingimuste määramine Puškini 25b hoone fassaadide ja siseruumide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Narva Paemurru Spordikooli lauatennise spordikompleksi aadressiga Puškini tn.25b fassaadide ja siseruumide rekonstrueerimine

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste kinnitamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.12.2008

101. Projekteerimistingimuste määramine 26.Juuli tn.9 hoone fassaadide ja siseruumide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

26.Juuli tn.9 hoone kasutamise otstarbe muutmine ning
fassaadide ja siseruumide rekonstrueerimine Narva Koorikooli tarbeks

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste kinnitamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.12.2008

102. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste pr.37 poolelioleva hoone lammutamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Tellija: AS BVL Kapital, registrikood 10666605

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste kinnitamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.12.2008

103. Projekteerimistingimuste määramine Vabaduse tn.4 korterelamute projekteerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Vabaduse tn.4 korterelamute projekteerimine detailplaneeringu alusel

Tellija: HELGE R.P. OÜ, registrikood 10965566

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste kinnitamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.12.2008

104. Projekteerimistingimuste määramine Kalda tn.1 hoone rekonstrueerimiseks palvemaja tarbeks....

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Kalda tn.1 hoone rekonstrueerimine palvemaja tarbeks ning maa-ala heakorrastamine

Tellija: NARVA KRISTLIK NELIPÜHI KOGUDUS „IMMANUEL”, registrikood 80197956

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste kinnitamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.12.2008

105. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste8b korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Tellija: Korteriühistu Kangelaste 8b, registrikood 80145209

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1569-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

106. Projekteerimistingimuste määramine Rüütli tn.6 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Rüütli tn.6 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine

Tellija: Korteriühistu Rüütli Mõõk, registrikood 80236113

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1570-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

107. Projekteerimistingimuste määramine Hariduse 19c territooriumil asuva müügikioski rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Tellija: Andrei Kravtsov - kinnistu omanik

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1571-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

108. Projekteerimistingimuste määramine Rjabinka AÜ, Okka tn. 731

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Rjabinka AÜ, Okka tn. 731 üksikelamu ja kõrvalhoonete ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1572-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

109. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

1. Oru tn 22 veetorustiku ja kanalisatsiooni ehitamiseks ning piire püstitamiseks;
2. AÜ Olginski, Lõokese tn 19 piire püstitamiseks;
3. 1 Jõe tn 32 piire püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1573-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

110. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

1. Bastrakovi tn 3 korterelamu rekonstrueerimiseks;
2. AÜ Olginski, Lõokese tn 19 aiamaja laiendamiseks;
3. Tallinna mnt 10A ajutise taaravastuvõtu paviljoni püstitamiseks;
4. Joala tänaval kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
5. Oru tn 22 üksikelamu püstitamiseks;
6. 4. Roheline tn 8 büroohoone soklikorruse ruumide ümberplaneerimiseks kasiino tarbeks;
7. Puškini tn 54 hoone siseruumide osaliseks rekonstrueerimiseks autoremondi- ja metalltöökodade tarbeks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1574-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

111. Narva linna energiamajanduse arengukava 2009-2015 KSH algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.12.2008

112. Narva linna Kudruküla piirkonna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Kudruküla piirkonna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.12.2008

113. Tiigi tn. 2h ja 2k maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Tiigi tn 2h ja 2k maa-ala detailplaneeringu kehtestamiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.12.2008

114. Hariduse tänava ja selle lähiala detailplaneeringu planeeringuala piiride muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise AmetOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusoleku Hariduse tänava ja selle lähiala detailplaneeringu planeeringuala piiride muutmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.12.2008

115. Linnavalitsuse istungite läbiviimine 2009.aastal

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1575-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

116. Linnavara üleandmine

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1576-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

117. Linnavara üleandmine

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Kultuuriosakonnale (lasteaedadele jaoks)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1577-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.12.2008

118. Konkursi “Narva Ettevõtja 2008” osalejate autasustamine.

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Dokument on ametialane kuni 17.12.2008.

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 1578-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2008