PrindiAbi

29.12.2008 - Erakorraline istung1. Kasutusluba väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

1.Hariduse tn 11 rekonstrueeritud lasteaiahoone (palun vormistada töökorras)
Linnapea hr. T. Tammiste taotlusel töökorras vastuvõtmisele.

Otsus/tulemused:
Töökorras 22.12.2008 võtta vastu korraldus nr 1653-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.01.2009

2. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 1

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1654-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

3. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Victoria Aiamaad AÜ, Viktoria tn 30

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Victoria Aiamaad AÜ, Viktoria tn 30

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1655-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

4. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Anil AÜ, Aniliini tn 40

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Anil AÜ, Aniliini tn 40

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1656-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

5. Maa ostueesõigusega erastamine Volna AÜ, Kaalika tn 15

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Volna AÜ, Kaalika tn 15

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1657-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

6. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Suur Primorskoje AÜ, Kompassi tn 4

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Suur Primorskoje AÜ, Kompassi tn 4

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1658-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

7. Maa ostueesõigusega erastamine Višnja AÜ, Mureli tn 2

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Višnja AÜ, Mureli tn 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1659-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

8. Maa ostueesõigusega erastamine Rjabinka AÜ, Tõru tn 323

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Rjabinka AÜ, Tõru tn 323

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1660-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

9. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Victoria Aiamaad AÜ, Viktoria tn 58

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Victoria Aiamaad AÜ, Viktoria tn 58

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1661-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

10. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

1.Kiriku tn 9 rekonstrueeritud kirikutornile (palun vormistada töökorras)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1662-k
Protokolliliselt:
1. Ehitusjärelevalve osakonnal ette valmistada Ehitusseaduse § 38 lõike 1 punkti alusel korralduse eelnõu Kiriku tn 9 kasutusloa kehtetuks tunnistamise kohta kui Kiriku tn 9 kirikuhoone omanik ei täida käesoleva korralduse punktis 3.2 esitatud nõudmisi punktis 3.3 toodud tähtajaks.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.12.2008

11. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1663-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.12.2008