PrindiAbi

04.02.2009 - Korraline istung1. Narva linna 2009.aasta eelarvest eraldatud toetuste jaotamise kinnitamine SA-te ja MTÜ-te lõikes

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Narva linna 2009.aasta eelarvest eraldatud toetuste jaotamise kinnitamine sihtasutuste ja mittetulundusühingute lõikes.

Otsus/tulemused:
Töökorras 23.01.2009 läbivaadatud.
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda otsuse eelnõuga.
2. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
3. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.02.2009

2. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Töökorras vastuvõtmine

Otsus/tulemused:
Töökorras 28.01.2009 vastu võetud korraldus nr 85-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2009

3. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

töökorras vastuvõtmine

Otsus/tulemused:
Töökorras 28.01.2009 vastu võetud korraldus nr 86-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2009

4. 2009.a. maamaksust vabastamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Töökorras vastuvõtmiseks

Otsus/tulemused:
Töökorras 29.01.2009 vastu võetud korraldus nr 87-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.01.2009

5. Narva Linnavalitsuse 21.01.2009 korralduse nr 80-k muutmine.

Esitaja: Aleksander Ljudvig
Ettekandjad: Aleksander Ljudvig

Narva Linnavalitsuse 21.01.2009 korralduse nr 80-k (Riigihangete „Narva linnale sobivate ruumide rentimine hooldekodu vajadusteks“ ja „Narva linnale sobivate ruumide rentimine sotsiaalmajutusüksuse vajadusteks“ väljakuulutamine) muutmine

Töökorras vastuvõtmisele.

Otsus/tulemused:
Töökorras 02.02.2009 vastu võetud korraldus nr 88-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2009

6. Alkohoolse joogi hulgimüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Alkohoolse joogi hulgimüük aadressil Suur-Aguli 4A.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 89-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

7. Õnnemängu mängukoha avamise nõusolek

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Õnnemängu mängukoha avamise nõusolek

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 90-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

8. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Täiendada, 20 000 krooni Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile jõulukaunistuste konkursi kuludeks, 19 000 Sotsiaalabiametile riigihanke kuludeks, 61 111 krooni Linnavara- ja majandusametile hüvitise maksmiseks.
Võtta vastu korraldus nr 91-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

9. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 92-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

10. Narva Linnavalitsuse 17.03.2004 määruse nr 205 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Päevakorrast maha võetud.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

11. Narva Linnavolikogu 30.10.2003.a määruse nr 53/23 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Päevakorrast maha võetud.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

12. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Hoolduse seadmine Stanislav Zheltikovi üle Sergei Želtikovi poolt

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 93-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

13. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Hoolduse seadmine Nikolai Gorohhovi üle Tamara Gorohhova poolt.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 94-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

14. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Hoolduse seadmine Ayno-Elizaveta Suvorova üle Svetlana Komkova poolt.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 95-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

15. Peretoetuste maksmise peatamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Jelena Lebedevale alaealiste laste Karina Lebedeva ja Juri Timošin peale saadavate peretoetuste maksmise peatamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 96-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

16. Lastetoetuse maksmise jätkamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Aleksandr Tarassenkole alaealise lapse Arjom Tarassenko peale saadava lastetoetuse maksmise jätkamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 97-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

17. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabimet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Natalja Mustrik volitamine esindama vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse Anastasia Šubina huve.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 98-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

18. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Alaealise lapse Elviira Gorelenok perekonnanime muutmine Kopõlovaks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 99-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

19. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Alaealise lapse Polina Gorelenok perekonnanime muutmine Kopõlovaks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 100-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

20. Puuetega laste hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise korra kinnitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Puuetega laste hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise korra kinnitamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

21. Narva Linnavolikogu määruse „Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linna avalikul liiniveol” muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Narva Linnavolikogu 23.03.2006 määruse nr 10 „Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linna avalikul liiniveol” muutmine

Otsus/tulemused:
Sotsiaalabiametil esitada määruse eelnõu juurde seletuskiri.
Teha parandus, määrust rakendada alates 01.01.2009.
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

22. Konkursi Narva linna Aasta Õpetaja juhendi kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 101.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

23. Koolieelse lasteasutuse Kaseke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 102-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

24. Üürilepingu pikendamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina

Aadressil Võidu 4 asuvate ruumide üürilepingu pikendamine 5-ks aastaks OÜ-ga Hades Geodeesia.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 103-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

25. Narva Linnavalitsuse 19.03.2008.a. määruse nr 335 "Narva paemurru Spordikooli põhimääruse ..muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 104.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

26. Narva Linna Sümfooniaorkestri põhimäärus

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada määruse eelnõu linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat juhataja ülesannetes Ljubov Fominad nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

27. Nõustamiskomisjoni moodustamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 105-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

28. Linna nõustamiskomisjoni töökord

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 106.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

29. Narva Linnavalitsuse 03.05.2006.a. määruse nr 571 „Narva Noorte Meremeeste Klubi ja Narva Laste Loom

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina

Narva Linnavalitsuse 03.05.2006.a. määruse nr 571 „Narva Noorte Meremeeste Klubi ja Narva Laste Loomemaja õppetasu piirnormide ja suuruste kinnitamine“ muutmune.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 107.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

30. Narva Linnavalitsuse 14.04.2004.a. määruse nr 276 „Muusika- ja kunstikoolide õppetasu määramine“ muu

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina

Narva Linnavalitsuse 14.04.2004.a. määruse nr 276 „Muusika- ja kunstikoolide õppetasu määramine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 108.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

31. Narva Linnavalitsuse 14.07.2004.a. määruse nr 661 „Narva linna munitsipaalspordikoolide õppetasu ja

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina

Narva Linnavalitsuse 14.07.2004.a. määruse nr 661 „Narva linna munitsipaalspordikoolide õppetasu ja õppetasust vabastamise kinnitamine“ muutmine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 109.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

32. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti str

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti struktuuri ja teenistujate koosseisude kinnitamine”

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud struktuuri muudatustega.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

33. Aadressi omistamine - Narva linn, 1. Jõe tn 17

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 110-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

34. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Kulgu tn 5 püstitatud tootmishoonele koos olmeplokiga;
2. Kulgu tn 5 ehitatud veetrassile ja maakaabelliinile;
3. Tallinna mnt 19c kaubandushoones ehitatud spordikeskuseruumidele;
4. Rakvere tn 20 korterelamu rekonstrueeritud fassaadidele ja sillutisribale.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 111-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

35. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevlve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Puškini tn 55 krundil projekteeritud ühendussõlmest V-2 kuni Puškini tn ühendussõlmeni V-1 veevarustuse välisvõrgu ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 112-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

36. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Puškini tn 59 laohoone tehnosüsteemide muutmiseks;
2. Jõesuu tn 27a krundil bensiini-õlipüüduri paigaldamiseks;
3. Kanepi tn 25 välisveevarustuse ja kanalisatsiooni ehitamiseks,
4. Esimene metsaaed AÜ, Rahnu tn 3 piire püstitamiseks;
5. Esimene metsaaed AÜ, Rahnu tn 3 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
6. 6 Paemurru tn 18 piire püstitamiseks;
7. Oru tn 26 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
8. Jõesuu tn 7 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
9. Kanepi tn 3 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
10. Linda tn 20 veetorustiku, kahe kaugkütte trassi ja gaasitorustiku ehitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 113-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

37. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Puuvilla tn 23 laohoone laiendamiseks ja katusealune rekonstrueerimiseks garaaži hooneks;
2. Tiimani tn 21 – Tiimani tn 20 kaabelliini ehitamiseks;
3. Esimene metsaaed AÜ, Rahnu tn 3 aiamaja püstitamiseks;
4. Linda tn 20 kahe kanalisatsiooni trassi ehitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 114-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

38. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. 6 Paemuru tn 18 majandushoone püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 115-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

39. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Katastriüksuse aadress: Narva linn Tallinna maantee lõik 4

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 116-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

40. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Katastriüksuse aadress: Narva linn Tallinna maantee lõik 5

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 117-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

41. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gamma AÜ, Papli tn 76

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gamma AÜ, Papli tn 76

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 118-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

42. Teenindusmaa määramine ,maa riigi omandisse jätmine Jõesuu tn 22

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Teenindusmaa määramine ,maa
riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Jõesuu tn 22

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 119-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

43. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Joala tn 8b

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Joala tn 8b
Osaühing INTERKOSMOS

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 120-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

44. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi 5 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kreenholmi tn.5 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine

Tellija:Korteriühistu Kreenholmi 5, registrikood 80180766

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 121-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

45. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.54 hoone siseruumide osaline rekonstrueerimiseks...

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Puškini tn.54 hoone siseruumide osaline rekonstrueerimine laoruumide, autoremonditöökoja ja metallitöökodade tarbeks

Tellija: hr.Leonid Tamjar

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 122-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

46. Projekteerimistingimuste määramine Kerese tänava kõnnitee rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kerese tänava kõnnitee rekonstrueerimine alates Energia tänavast kuni Kreenholmi tänavani

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 123-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

47. Projekteerimistingimuste määramine Kalda tn.9 õppehoone fassaadide rekonstrueerimine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kalda tn.9 õppehoone fassaadide rekonstrueerimine ning siseruumide osaline ümberplaneerimine invalifti paigaldamise tarbeks

Tellija: Narva Kutseõppekeskuse direktor Margus Ojaots

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 124-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

48. Projekteerimistingimuste määramine Uusküla 18a lasteaia fassaadide ja siseruumide rekonstrueerimine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Lasteaia “Kuuseke” aadressiga Uusküla tn.18a fassaadide ja siseruumide rekonstrueerimine

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 125-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

49. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Pribrežnõi AÜ, Vitamiini tn. 22

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Pribrežnõi AÜ, Vitamiini tn. 22 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning kõrvalhoone ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 126-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

50. Projekteerimistingimuste määramine Tervis Plus AÜ, Sõnajala tn. 16

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tervis Plus AÜ, Sõnajala tn. 16 üksikelamu ja kõrvalhoone ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 127-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

51. Projekteerimistingimuste määramine Narva Hermanni Linnuse Kristervalli kasemati ja konvendihoone...

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Hermanni Linnuse Kristervalli kasemati ja konvendihoone idatiiva restaureerimine ja rekonstrueerimine ning Suure Läänehoovi heakorrastamine

Tellija: Narva Muuseum

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 128-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

52. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Retšnoi AÜ, Väikesaare tn. 8

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Retšnoi AÜ, Väikesaare tn. 8 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 129-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

53. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, 4. Paemurru tn. 15

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, 4. Paemurru tn. 15 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 130-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

54. Rakvere tn 1, 1. Jõe tn 1 ja 1. Jõe tn 8a maa-alade detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda Rakvere tn 1, 1.Jõe 1 ja 1.Jõe tn 8a maa-alade detailplaneeringu lähteülesandega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt planeerimise lähteülesandele ja esitatud volikogu otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

55. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu - Riigihanke "Narva linna Kudruküla piirkonna ÜP..."

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu - Riigihanke "Narva linna Kudruküla piirkonna üldplaneeringu ja KSH koostamine" korraldamine.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vstavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

56. Narvas Peetri plats 3 hoones asuva avaliku tualeti tasuta kasutuslepingu pikendamine (OÜ MORENOL)

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 131-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

57. 14.02.2005.a halduslepingu nr 805 täitmine

Esitaja: Tamara Luigas
Ettekandjad: Linnavara- ja MajandusametOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 132-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

58. LVMA nõuete üleandmine Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Linnavara -ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 133-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

59. Avaliku eelläbirääkimistega pakkumise väljakuulutamine Narva Muuseumis aadressil Peterburi mnt 2 Nar

Esitaja: Linnavara- ja majanudsamet
Ettekandjad: Tamara Luigas; Virge LaanesteOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 134-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

60. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti põhimääruse kinnitamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas, direktori kt

Linnavara- ja Majandusameti põhimääruse kinnitamine oli valitsuse 03.12.2008.a. istungi päevakorras. Volikogu komisjonides tekitas probleemi mõiste "korrakaitseteenistus", mida vaatamata vastavale viitele, käsitles mõni volinik kui munitsipaalpolitseid. Nimi muudetud ja täpsustatud ka ülesandeid, samuti on tehtud redaktsioonilisi parandusi ja täiendusi.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majanduameti põhimääruse kinnitamist vastavalt esitatud määruse eelnõule ja seletuskirjale.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

61. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti struktuuri ja koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas, direktori kt

Eelnõu oli valitsuse 03.12.2008.a. istungi päevakorras. Volikogu suuniste alusel, on vähendatud ametnike arvu (endise 50 asemel 48)

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud struktuuri muudatustega.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

62. Narvas Puškini tn 26 hoones asuvate 1. korruse ruumide üüritasu alandamine (Kirde Piirivalvepiirkond

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 135-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

63. Narvas Puškini tn 33 hoone kuutasu kehtestamine 2009.aastal

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 136-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

64. Narvas Linda tn 4 hoones asuvate 6. korruse ruumide üüritasu alandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Narvas Linda tn 4 hoones asuvate 6. korruse ruumide
üüritasu alandamine (Füüsilisest isikust ettevõtja Razguljaeva Tatjana)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 137-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

65. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 138-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

66. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 139-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

67. Hoonestusõiguse seadmine munitsipaalmaale aadressil Rahu 47a, Narvas, HÜ Severnõi-7 kasuks

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Hoonestusõiguse seadmine munitsipaalmaale
aadressil Rahu 47a, Narvas, HÜ Severnõi-7 kasuks

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

68. Narva jäätmekava aastateks 2009-2013 kehtestamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda otsuse eelnõuga ja taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

69. Nõusoleku andmine Narvas Vaksali 22 asuva raudteejaama hoone ruumide tasuta kasutusse võtmiseks

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliliselt:
1. Võtta teadmiseks Narvas Vaksali tn 22 asuva raudteejaama hoone ruumide renoveerimisega seotud kulude olemasolu Narva Linnavolikogu 18.12.2008.a määrusega nr 50 kinnitatud Narva linna 2009.a eelarves.
2.Nõustuda ülalnimetatud ruumide tasuta kasutusse võtmise lepingu sõlmimisega Narva linna poolt linnapea hr Tarmo Tammiste isikus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

70. Müügilepingu sõlmimise tähtaja pikendamine (kinnistu Võidu 17C, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 140-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

71. Linnavalitsuse liikme ametisse kinnitamine

Esitaja: Tarmo Tammiste
Ettekandjad: Tarmo TammisteOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada linnapead Tarmo Tammistet ja kaasettekandjana linnasekretäri Ants Liimetsa nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009

72. Linnavalitsuse liikme ametist vabastamine

Esitaja: Tarmo Tammiste
Ettekandjad: Tarmo TammisteOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada linnapead Tarmo Tammistet ja kaasettekandjana linnasekretäri Ants Liimetsa nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.02.2009