PrindiAbi

18.02.2009 - Korraline istung1. Riigihanke "Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise ja varustamise projekteerimine" hankemenetluse k

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Riigihanke korraldamine Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise ja varustamise projekteerija leidmiseks

Otsus/tulemused:
Töökorras 06.02.2009 vastu võetud korraldus nr 141-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.02.2009

2. Linna eelarvest toetuste väljamaksmisest

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Töökorras 09.02.2009 vastu võetud korraldus nr 142-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2009

3. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Kreenholmi tn 8a ehitatud mänguväljakute 1.etapile.
Palun vormistada töökorras.

Otsus/tulemused:
Töökorras 09.02.2009 vastu võetud korraldus nr 143-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2009

4. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Narva linna Sotsiaalabiameti hoolekande osakonna vaneminspektori Tatjana Zelenjajeva volitamine esitada piiratud teovõimega Narva linna elaniku Naim Khamidulin'i huvisid.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 144-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2009

5. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Hoolduse seadmine Eduard Volkov üle Tatjana Volkova poolt.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 145-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2009

6. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Hoolduse seadmine Anatoli Matveev üle Evgeny Matveev poolt.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 146-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2009

7. Munitsipaaleluruumi aadressil Gerassimovi 8-30 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 147-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2009

8. Narva Linnavalitsuse 03.12.2008.a. korralduse nr 1503-k punkti 3.1.10 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 148-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

9. Narva Linnavalitsuse 05.11.2008.a. korralduse nr 1430-k punkti 3.1.12 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 149-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

10. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas

Reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 150-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2009

11. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas

Kultuuriosakonna eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 151-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2009

12. Riigihanke "Laenulepingu sõlmimine" korraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina BešekerskasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 152-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2009

13. NL 28.06.2007 määrusega nr 25 kinnitatud „Alustavate ettevõtvõtjate....kord" muutmine

Esitaja: Narva Linna arenduse ja ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud volikogu määruse eelnõuga ja saata see kinnitamiseks Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.02.2009

14. Linna eelarvest toetuste väljamaksmisest

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 153-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2009

15. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Alkohoolsete jookide jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 154-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2009

16. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 155-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2009

17. Narva Linnavolikogu 14.02.2008.a. määruse nr 10 kinnitatud "Messitoetuse eraldamise kord" muutmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Linnavolikogu 14.02.2008.a. määruse nr 10 kinnitatud "Messitoetuse eraldamise kord" muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud volikogu määruse eelnõuga ja saata see kinnitamiseks Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.02.2009

18. Hoonestusõiguse lepingu muutmine (Daumani 2а, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 156-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2009

19. Hoonestusõiguse lepingu muutmine (Daumani 2b, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 157-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2009

20. Hoonestusõiguse lepingu muutmine (Daumani 2c, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 158-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2009

21. Hoonestusõiguse lepingu muutmine (Daumani 4а, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 159-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2009

22. Hoonestusõiguse lepingu muutmine (Daumani 30, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 160-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2009

23. Hoonestusõiguse lepingu muutmine (Kangelaste 11b, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 161-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2009

24. Narva Linnavalitsuse 23.12.2005 korralduse nr 1356-k muutmine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 162-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2009

25. Narva Linnavalitsuse 12.07.2006 korralduse nr 935-k muutmine

Esitaja: Linnavara-ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 163-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2009

26. LVMA kulude üleandmine Kultuuriosakonna ning Narva Kultuurimaja "Rugodiv" bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 164-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2009

27. Narva Linnavalitsuse komisjonide koosseisude muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 165-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2009

28. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 166-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2009

29. Narva Linnavolikogu 26.09.2007 otsuse nr 366 „Narva linna omandis oleva kinnistu Puškini tn 8 koorma

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 167-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2009

30. Narva Linnavalitsuse liiklusohutuse komisjoni koosseisu muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 168-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2009

31. Narva Linnavalitsuse 27.07.2005.a määruse nr 742 muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Narva Linnavalitsuse Transpordikomisjoni isikkoosseisu muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 169.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2009

32. Jõesuu tn78 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga ja saata see kinnitamiseks Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.02.2009

33. Karjamaa tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga ja saata see kinnitamiseks Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.02.2009

34. 1.Jõe tn 17 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga ja saata see kinnitamiseks Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.02.2009

35. Saksa-Soome kalmistu maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine,katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga ja saata see kinnitamiseks Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.02.2009

36. Maaüksuse Garnisoni kalmistu aadressi määramine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 170-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2009

37. Maaüksuse Siivertsi vana kalmistu nime muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 171-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2009

38. Maaüksuse Peetri surnuaed aadressi määramine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 172-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2009

39. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Kanepi tn. 7kanalisatsiooni ja veetorustiku ehitamiseks;
2. Jõesuu tn. 15 sademeveekanalisatsiooni, kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
3. Haigla tn. 5 keldrikorruse ruumide osaline ümberplaneerimiseks suitsetamisruumi tarbeks;
4. Kanepi tn. 11 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
5. Päikese tn. 17a kanalisatsiooni- ja sademeveekanalisatsiooni ehitamiseks;
6. Jõesuu tn. 9 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
7. Progress Plus AÜ, Kummeli tn. 9 sauna püstitamiseks;
8. 3 Paemurru tn. 17 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 173-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2009

40. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Gvozdika AÜ, Päevalille tn. 68 üksikelamu püstitamiseks;
2. Rahu tn. 14, 14a, 16, 16b, 16c, 16d, 16e, 16k, 18, 18b, 20, 22, 22a, 26, 28, 28a, 30,
32, 34, 34b, Kangelaste pr. 24, 24b, 30, 34, 36, 40, 42, 44, Pähklimäe tn. 2, 4, 6, 6a, 7, 9, 11, Tallinna mnt. 59, 61, 63, 63a, 65 sideõhuliini paigaldamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 174-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2009

41. Ehitiste kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Kreenholmi tn 10 korterelamu tööstuskaupade kaupluseks rekonstrueeritud ruumile M5;
2. Kanepi tn 17 ja Puuvilla tn 18 ehitatud gaasitorustikule

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 175-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2009

42. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Jantar AÜ, Taevasina tn 16

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Jantar AÜ, Taevasina tn 16

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 176-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

43. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gamma AÜ, Jalaka tn 15

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gamma AÜ, Jalaka tn 15

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 177-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2020

44. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Olginski AÜ, Tihase tn 24

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Olginski AÜ, Tihase tn 24

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 178-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

45. AÜ Rubini Aed maaüksuse aadressi muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 179-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2009

46. Joala tee nime muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 180-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2009

47. Maaüksuste Äkkeküla 1, Äkkeküla 2, Äkkeküla 3 nimede muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 181-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2009

48. Maaüksuse Kulgu tamm 1 nime muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 182-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2009

49. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Progress Plus AÜ, Vesikupu tn. 72

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Progress Plus AÜ, Vesikupu tn. 72 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 183-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2009

50. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Progress Plus AÜ, Vesikupu tn. 74

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Progress Plus AÜ, Vesikupu tn. 74 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 184-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2009

51. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, 5. Paemurru tn. 19

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, 5. Paemurru tn. 19 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning kõrvalhoone ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 185-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2009

52. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Progress Plus AÜ, Külvi tn. 52

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Projekteerimistingimuste määramine
(Narva linn, Progress Plus AÜ, Külvi tn. 52 põlenud üksikelamu rekonstrueerimiseks, ümber- ja juurdeehituseks ning piirde ja katusealuse püstitamiseks)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 186-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2009

53. Projekteerimistingimuste määramineNarva linn, Višnja AÜ, Mustika tn. 10

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Višnja AÜ, Mustika tn. 10 üksikelamu ja kõrvalhoonete ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 187-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.02.2009

54. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Tähe tn. 18

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Tähe tn. 18 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning kõrvalhoone ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 188-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.02.2009

55. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Vihma tn. 4

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Vihma tn. 4 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning kõrvalhoone ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 189-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.02.2009

56. Projekteerimistingimuste määramine Kevade tn.11-5 korteri ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tellija: pr. Moonika Laht

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 190-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.02.2009

57. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Joala tn 25

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Teenindusmaa määramine,katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Joala tn 25
Osaühing JOALA EHITUS

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 191-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.02.2009

58. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Joala tn 25a

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Teenindusmaa määramine , katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Joala tn 25a
Osaühing JOALA EHITUS

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 192-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.02.2009

59. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Joala tn 25b

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Teenindusmaa määramine , katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Joala tn 25b
Osaühing JOALA EHITUS

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 193-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.02.2009

60. Munitsipaalomandisse taotletavatele maatükkidele katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008.a. määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord” § 4 punkti 3 kohaselt võtab kohalik omavalitsus katastriüksuse sihtotstarbe määramisel vastu katastriüksuse sihtotstarbe määramise otsuse.
Lähtudes sellest määrusest on ettevalmistatud protokollilise otsuse eelnõu ja Linnavolikogu otsuse eelnõu, kus käsitletakse linnaomandisse taotletavatele maaüksustele (Peetri plats, Paul Kerese väljak, Puškini tänav lõik 7) määrata katastriüksuse sihtotstarve.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga ja saata see kinnitamiseks Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.02.2009

61. Munitsipaalomandisse taotletavatele maatükkidele katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti poolt koostatud toimikud on Narva Linnavalitsuse 14.01.2009 taotlustega nr 1.15/ 114, 115, 116 ja 19.01.2009 taotlustega nr 1.15/160, 166, 167, 170, 171 registreeritud ja saadetud Ida-Viru Maavalitsusse, kust need märkusega tagastati.
Ida-Viru Maavalitsus viitab 29.01.2009.a kirjas nr 1.2-25/233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241 uuele Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008.a. määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord” § 4 punktile 3, mille kohaselt võtab kohalik omavalitsus katastriüksuse sihtotstarbe määramisel vastu katastriüksuse sihtotstarbe määramise otsuse.
Lähtudes Ida-Viru Maavalitsuse 29.01.2009.a kirjast nr 1.2-25/233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241 on ettevalmistatud protokollilise otsuse eelnõu ja Linnavolikogu otsuse eelnõu, kus käsitletakse linnaomandisse taotletavatele maaüksustele Kalda tänav lõik 1, Kalda tänav lõik 2, Kreenholmi tänav lõik l, Kreenholmi tänav lõik 2, Puškini tänav lõik 3, Puškini tänav lõik 4, Raudtee tänav lõik 1) määrata katastriüksuse sihtotstarve.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga ja saata see kinnitamiseks Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.02.2009

62. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.11-29 korteri ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond

Tellijad: pr.Bronislava Pupkevitš, hr.Rene Zorin – korteri kaasomanikud

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 194-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.02.2009

63. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi42 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond

Tellija: Korteriühistu Kreenholmi 42, registrikood 80170928

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 195-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.02.2009

64. 18.12.2008. a Narva Linnavolikogu otsuse nr. 385 kehtetuks tunnistamise kohta

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult 18.12.2008 otsuse nr 385 kehtetuks tunnistamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.02.2009

65. Narva Linnavalitsuse 14.05.2008.a. korralduse nr. 627-k kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 14.05.2008.a. korralduse nr. 627-k
“Projekteerimistingimuste määramine (Tallinna maantee nõlvavööndile ajutise paviljoni ja foori paigaldamine ning sõidutee katte laiendamine transiittranspordi liikluskorralduse tarbeks)”
kehtetuks tunnistamine.

Taotleja: AS Transservis-N, registrikood 10338071

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 196-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.02.2009

66. Konkursi väljakuulutamine Narva Muusikakooli direktori vaba ametikoha täitmiseks

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 197-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.02.2009

67. Klassi täituvuse piirnormi kehtestamine Narva Kreenholmi Gümnaasiumis

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 198-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.02.2009

68. Narva Linnavolikogu 24.08.2006.a määruse nr 35 „Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava kinnitam

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina

Narva Linnavolikogu 24.08.2006.a määruse nr 35 „Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava kinnitamine“ muutmine.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga ja saata see kinnitamiseks Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat juhataja ülesannetes Ljubov Fominad nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.02.2009

69. Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotusest

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Tarmo TammisteOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 199-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.02.2009

70. Sihtasutuse Vaivara Kalmistud uue liikme nimetamine

Esitaja: P.Näkk Linnakantselei
Ettekandjad: P.NäkkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 200-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.02.2009

71. Mööda Narva linna territooriumi piiripunkti sõitva transpordivoolu reguleerimisel osutatavate teenus

Esitaja: P.Näkk
Ettekandjad: P.NäkkOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga ja saata see kinnitamiseks Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Narva Linnakantselei nõunik-juristi Pyotr Nyakki nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.02.2009

72. Konkursikomisjoni koosseisu täiendamine

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 201-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.02.2009