PrindiAbi

01.04.2009 - Korraline istung1. Narva Linnavolikogu 17.01.2008 otsuse nr 22 „Projekti “Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine j

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: pr. Tamara Luigas

Abilinnapea Andrei Filippov taotleb töökorras vastuvõtmist

Otsus/tulemused:
Töökorras 20.03.2009 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2009

2. Projekti "Narva linnuse Põhjaõue teenuste arendamine" omafinantseerimise kinnitamine

Esitaja: Narva Muuseum
Ettekandjad: Svetlana JakovlevaOtsus/tulemused:
Töökorras 20.03.2009 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Narva Muuseumi asedirektorit Svetlana Jakovlevat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2009

3. Narva Linnavolikogu 06.03.2008.a määruse nr 13 “Narva munitsipaalsete haridus-, kultuuri- ja spordi

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina

Narva Linnavolikogu 06.03.2008.a määruse nr 13 “Narva munitsipaalsete haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste juhtide ja pedagoogide töötasustamise kord” muutmine

Otsus/tulemused:
Töökorras 20.03.2009 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat juhataja ülesannetes Ljubov Fominad nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.03.2009

4. Riigihanke «Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise ja varustamise projekteerimise» avatud hankemene

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Riigihanke «Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise ja varustamise projekteerimise» avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Töökorras vastuvõtmiseks

Otsus/tulemused:
Töökorras 23.03.2009 vastu võetud korraldus nr 332-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.03.2009

5. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Reservfondist vahendite eraldamine
Linnapea Tarmo Tammiste taotlusel võtta vastu töökorras.

Otsus/tulemused:
Töökorras 24.03.2009 vastu võetud korraldus nr 333-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.03.2009

6. Projekti "Narva linnuse Põhjaõue teenuste arendamine" elluviimise delegeerimine Narva Muuseumile

Esitaja: Narva Muuseum
Ettekandjad: Andres ToodeOtsus/tulemused:
Töökorras 26.03.2009 vastu võetud korraldus nr 334-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.04.2009

7. Narva linna 2009.aasta eelarve muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnapea Tarmo Tammiste taotlusel võtta vastu töökorras.

Otsus/tulemused:
Töökorras 26.03.2009 vastu vüetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees võtta vastu määrus vastavalt esitatud määruse eelnõule.
2. Volitada Rahandusameti direktorit Raissa Lihhušat nimetatud küsimust volikogus ette bkandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.03.2009

8. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Reservfondist vahendite eraldamine
Linnapea Tarmo Tammiste taotlusel võtta vastu töökorras.

Otsus/tulemused:
Töökorras võtta 26.03.2009 vastu korraldus nr 335-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.03.2009

9. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 336-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2009

10. Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat juhataja ülesannetes Ljubov Fominad nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2009

11. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva 6. Kooli ruumide kasutusse andmisel

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 337-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2009

12. Sotsiaaleluruumi staatuse omistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 338-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2009

13. Sotsiaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 339-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

14. Munitsipaaleluruumi aadressil Kangelaste 23-80 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 340-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

15. Aktsiaseltsi Narva Bussiveod audiitori valimine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anton Võlitok

Aktsiaseltsi Narva Bussiveod audiitori valimine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 341-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2009

16. Alkohoolse joogi hulgimüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anton Võlitok

Kaupmees & KO AS poolt hulgimüük aadressil Puškini 56

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 342-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2009

17. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anton VõlitokOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 343-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2009

18. Tubakatoodete hulgimüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anton Võlitok

Tubakatoodete hulgimüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 344-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2009

19. Kommertsühistu Fenix-ET ( registrikood 15106247 ) ettevõtteregistrist kustutamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anton Võlitok

Kommertsühistu Fenix-ET ( registrikood 15106247 ) ettevõtteregistrist kustutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 345-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2009

20. Ülevaade Narva linna arengukava 2008-2011 täitmisest 2008. aastal

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anton Võlitok

Arengukava ülevaade on tehtud vastavalt Narva Linnavolikogu 21.09.2005 määruse nr 31/62 punktile 2, mis sätestab, et Narva Linnavalitsusel tuleb esitada iga aasta 1. maiks Narva Linnavolikogule ülevaade arengukava täitmisest eelmise aasta lõikes.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Kiita heaks ülevaade Narva linna arengukava 2008-2011 täitmisest 2008.aasta lõikes.
2. Esitada ülevaade Narva Linnavolikogule informatsiooniks vastavalt Narva Linnavolikogu 21.09.2005.a määruse nr 31/62 punktile 2.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2009

21. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi tagastamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi tagastamine

Otsus/tulemused:
Täiendada, Arhitektuuriametile 25 000 krooni.
Võtta vastu korraldus nr 346-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2009

22. Narva Linnavalitsuse 28.05.2003.a määruse nr 412 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 347.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2009

23. Narva Linnavolikogu 15.05.2008 määruse nr 29 «Narva linna jäätmevaldajate registri põhimäärus» muutm

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Narva Linnavolikogu 15.05.2008 määruse nr 29 «Narva linna jäätmevaldajate registri põhimäärus» muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud määruse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2009

24. Asustamata eluruumide võõrandamine avalikul enampakkumisel

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 348-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2009

25. Narvas Tallinna mnt 2b hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (Narva Spordikool ENERGIA)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 349-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2009

26. Narvas Kreenholmi tn 32 ühiselamus asuvate ruumide üüritasu alandamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 350-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2009

27. Tänavavalgustuse energiakulude vähendamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametil vähendada energiakulusid, korraldades tänavavalgustuse sisselülitamise ühe tunni võrra senisest hiljem ning väljalülitamise ühe tunni võrra senisest varem.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 351-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2009

28. Munitsipaaleluruumi aadressil Rakvere 20A - 26 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 352-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

29. Narva Linnavalitsuse 06.05.1998.a korralduse nr 525-k kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 353-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2009

30. Narva Linnavalitsuse 18.03.2009 korralduse nr 290-k „Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnava

Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 354-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2009

31. Hoonestusõiguste ühendamine ning ühendatud hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimine (Kangelaste pr

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 355-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2009

32. Narva sotsiaalhoolekande arengukava 2010-2013 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2009

33. Hoolduse seadmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 356-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

34. Hoolduse seadmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 357-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

35. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 358-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

36. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 359-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

37. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 360-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

38. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 361-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

39. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 362-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

40. Nõusoleku andmine korteriomandi müümiseks

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 363-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

41. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse omandamiseks

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 364-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

42. Volitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 365-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

43. Puškini tn 64 kinnistu jagamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2009

44. Projekteerimistingimuste määramine Rahu tn.34-33 korteri ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tellija: härra Sergei Bojartšuk

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 366-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2009

45. Projekteerimistingimuste määramine Suur-Aguli tn.4a laohoone osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tellija: AS VMV HULGI, registrikood 10072294

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 367-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2009

46. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste pr.12a-125 korteri ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tellija: proua Tatjana Ignatova

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 368-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2009

47. Projekteerimistingimuste määramine Pähklimäe tn.6a hoone rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Pähklimäe tn.6a hoone rekonstrueerimine ja laiendamine koos teise korruse juurdeehitamisega kohviku tarbeks ilma detailplaneeringut koostamata

Tellija: TÜ Narva Hõbe-Valgus GS, registrikood 10200763

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 369-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2009

48. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Olginski AÜ, Luige tn. 20

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Olginski AÜ, Luige tn. 20 üksikelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 370-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2009

49. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Tähe tn. 10

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Tähe tn. 10 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 371-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2009

50. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Ivuška AÜ, Toivo tn. 8

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Ivuška AÜ, Toivo tn. 8 üksikelamu ja abihoonete püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 372-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2009

51. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Retsnoi AÜ, Väikesaare tn. 19

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Retsnoi AÜ, Väikesaare tn. 19 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning majandushoone rekonstrueerimine ja saunaks ümberplanerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 373-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2009

52. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Kiire Laine AÜ, Krookuse tn. 23

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Kiire Laine AÜ, Krookuse tn. 23 üksikelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 374-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2009

53. Projekteerimistingimuste määramine Energia tn.7-M1 mitteeluruumi lisasissepääsu ehitamiseks...

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Energia tn.7-M1 mitteeluruumi lisasissepääsu ehitamine ning selleni viiva kõnnitee rajamine

Tellija: OÜ KWARTONS, registrikood 10338355

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 375-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2009

54. Projekteerimistingimuste määramine Linda tn.6 tootmishoone piirdetarindite rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tellija: Hiab Balti AS, registrikood 10020469

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 376-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2009

55. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelvalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Väljastada järgmistele ehitistele vastavalt omanike taotlustele kasutusload:

1.Peterburi tn 2 kuni soojuskambrini nr TK 22-4-3-2 ehitatud soojustrassile ;
2.Ivuška AÜ, Toivo tn 29 ehitatud aiamajale;
3.Vesna AÜ, Mulla tn 233 ehitatud majandusehitisele;
4.Uusküla tn 10 korterelamu rekonstrueeritud katusele;
5.Joala tn 26 rekonstrueeritud korterile nr 8;
6.Kangelaste pr 2 kasutusotstarve muutmisel baari ruumideks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 377-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2009

56. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Baltika AÜ, Allika tn 127 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
2. Esimene Metsaaed AÜ, Roo tn 4 aiamaja laiendamiseks;
3. Kangelaste pr 12 korterelamu rekonstrueerimiseks;
4. Võidu pr 6 korterelamu rekonstrueerimiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 378-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2009

57. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. 2. Paemurru tn 3 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
2. 2. Paemurru tn 4 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
3. 3. Paemurru tn 13 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
4. 3. Paemurru tn 14 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
5. 4. Paemurru tn 15 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
6. Savi tn 5 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
7. 2. Jõe tn 4 veetorustiku, kanalisatsioonitorustiku ja sademeveekanalisatsiooni ehitamiseks;
8. 2. Jõe tn 8 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
9. Aasa tn 17 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
10. Männiku tn 5 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
11. Männiku tn 6 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
12. Männiku tn 8 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
13. Esimene Metsaaed AÜ, Roo tn 4 piire püstitamiseks;
14.Lepa tn 8 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
15. Männi tn 2 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
16. 2 Paemurru tn 19 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 379-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2009

58. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelvalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kreenholmi tn 8 territooriumil asuvale kioskile kasutusluba

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 380-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2009

59. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelvalve - ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Väljastada kasutusluba Aleksander Puškini tn 8 rekonstrueeritud soojustrassile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 381-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2009

60. Narva Linnavalitsuse 18.12.2002.a.korralduse nr 1215-k kehtetuks tunnistamine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 18.12.2002.a.
korralduse nr 1215-k ”Katastriüksuse piiride
kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas Elektrijaama tee 95 osaühing
MAINETOR PROJECT”
kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 382-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2009

61. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gamma AÜ, Jalaka tn 38

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gamma AÜ, Jalaka tn 38

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 383-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

62. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Teine Noorus AÜ, Põldkannikese 17

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Teine Noorus AÜ, Põldkannikese 17

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 384-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

63. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Pikse tn 8

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Narva linnas Pikse tn 8

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 385-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

64. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Vesna AÜ, Sula tn 2

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Vesna AÜ, Sula tn 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 386-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

65. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Radost AÜ, Rõõmu tn 48

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Radost AÜ, Rõõmu tn 48

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 387-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

66. Narva Linnavalitsuse 20.02.2008.a. korralduse nr 195-k muutmine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 20.02.2008.a.
korralduse nr 195-k ”Maa riigi omandisse
jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Narva linnas Adonis ja Salvia AÜ, Tõusu tn 76”
alapunkti 1.4 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 388-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

67. Narva Linnavolikogu 14.07.2008 otsuse nr 233 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavolikogu 14.07.2008 otsuse nr 233 ”Tallinna mnt 55, 55d, 55e, 55f, 55g ja 57, 57a ning nende lähiala detailplaneeringu kehtestamine” kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2009