PrindiAbi

15.04.2009 - Korraline istung1. Tallinna linna ja Narva linna vahel sõlmitava koostöömemorandumi projekti heakskiitmine ning volitus

Esitaja: Aleksander Ljudvig
Ettekandjad: Aleksander Ljudvig

Tallinna linna ja Narva linna vahel sõlmitava koostöömemorandumi projekti heakskiitmine ning volituse andmine Aleksander Ljudvigule.
Linnad lepivad kokku alljärgnevas:
1) edendada koostööd tervisedenduse ja ravimiteabe edastamise valdkonnas ning korraldada üksikisikute, institutsioonide, organisatsioonide ja mittetulundusühingute ühistegevust;
2) vahetada venekeelset ravimiteavet elanikkonnale nii käsimüügiravimite (40 nimetust) kui ka retseptiravimite (40 nimetust) osas;
3) selgitada välja võimalused ühistel huvidel tuginevate tervisedenduslike koostööprojektide väljatöötamiseks ja elluviimiseks;
4) kaasata meedia linnade ühistegevuste kajastamisse;
5) vahetada teavet mõlemas linnas toimuvate kohalike, riiklike ja rahvusvaheliste tervisedendusürituste kohta, võimaluse korral kaasata neisse esinejana partnerlinnade spetsialiste.

Otsus/tulemused:
Töökorras 13.04.2009 vastu võetud korraldus nr 390-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.04.2009

2. 2009.a. maamaksust vabastamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: R.LihhušaOtsus/tulemused:
Täiendada punkti 2 "Õiguslikud alused"
Võtta vastu korraldus nr 391-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2009

3. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 392-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2009

4. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 393-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2009

5. Narvas Haigla 6 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (MTÜ Uus Sild)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 394-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2009

6. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna ning Narva Kultuurimaja „Rugodiv” bi

Esitaja: Tamara Luigas
Ettekandjad: Linnavara- ja MajandusametOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 395-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2009

7. Osaühing Evrika-Press( registrikood 15004995) ettevõtteregistrist kustutamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Osaühing Evrika-Press( registrikood 15004995) ettevõtteregistrist kustutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 396-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2009

8. Aktsiaselts Markop ( registrikood 15108476 ) ettevõtteregistrist kustutamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Aktsiaselts Markop ( registrikood 15108476 ) ettevõtteregistrist kustutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 397-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2009

9. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

OÜ NARWA SOLUTIONS poolt alkohoolsete jookide jaemüük
kaupluses aadressil Peterburi mnt.2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 398-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2009

10. Projekti «Klaster Narova» kaasfinantseerimise kinnitamine

Esitaja: Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Projekti «Klaster Narova» kaasfinantseerimise kinnitamine. Narva Arinõuandla koostöös Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametiga valmistab ette projektitaotlust «Klaster Narova». Taotlus esitatakse Klastrite arendamise programmi (EAS) I täistaotluste vooru.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti juhiabi-analüütikut direktori ülesannetes Anton Võlitoki nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2009

11. Narva Muusikakooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 399.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2009

12. Narva Koorikooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 400.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2009

13. Kreenholmi staadioni rajatiste kasutusse andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 401-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2009

14. Narva Linnavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 402-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2009

15. Narva munitsipaalkoolide baasil 2009. aastal tegutsevate suvekoolilaagrite toitlustamise finantseeri

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina

Narva munitsipaalkoolide baasil 2009. aastal tegutsevate suvekoolilaagrite toitlustamise finantseerimise kord

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 403.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2009

16. Loa andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina

Loa andmine MTÜ-le Jalgpalliklubi Narva Trans (reg.kood 80069833, Kangelaste 45, Narva 20604, tel. 357 3300) korraldada Narva Kreenholmi staadionil kodumängud Eesti jalgpalli Meistriliiga ja Eesti Karikavõistluste raames 2009.a hooajal vastavalt Eesti Jalgpalli Liidu kalendrile.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 404-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2009

17. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine Narva linnas, 1.Jõe tn 1

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine
Narva linnas, 1.Jõe tn 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 405-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

18. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine Narva linnas, 1.Jõe tn 3

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine
Narva linnas, 1.Jõe tn 3

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 406-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

19. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gvozdika AÜ, Päevalille tn 70

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gvozdika AÜ, Päevalille tn 70

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 407-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

20. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva Ogonjok AÜ, Hundi tn 38

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Narva Ogonjok AÜ, Hundi tn 38

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 408-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

21. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Elektron AÜ, Antenni tn 8

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Elektron AÜ, Antenni tn 8, Elektron AÜ, Antenni tn 8a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 409-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

22. Narva Linnavolikogu 15.11.2007.a. otsuse nr.402 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavolikogu 15.11.2007.a. otsuse nr.402
“Projekteerimistingimuste määramine (Partisani tn.6 hoone siseruumide ümberplaneerimine äri-, büroo- ja kaubanduspindade tarbeks ning autoparkla ehitamine)” kehtetuks tunnistamine.

Taotlejad: proua Tatjana Filippova ja härra Arkadiy Filippov

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikgus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2009

23. Projekteerimistingimuste määramine Rahu tn. 16d - 38 korteri ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Taotleja: proua Oksana Garlukovitš

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 410-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2009

24. Projekteerimistingimuste määramine Partisani tn. 6 hoone rekonstrueerimiseks...

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Partisani tn. 6 hoone rekonstrueerimine äri-, büroo- ja kaubanduspindade tarbeks

Taotlejad: proua Tatjana Filippova ja härra Arkadiy Filippov

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 411-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2009

25. Projekteerimistingimuste määramine Heitvetepuhastusjaama kõrvalhoone püstitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Heitvetepuhastusjaama kõrvalhoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Taotleja: AS Narva Vesi, registrikood 10369373

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 412-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2009

26. Projekteerimistingimuste määramine 26.Juuli tn.4 kompressorihoone saunaks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Taotleja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 413-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2009

27. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Metsa tn. 10

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Metsa tn. 10 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning abihoone ja piirde püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 414-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2009

28. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Olginski AÜ, Vindi tn. 18

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Olginski AÜ, Vindi tn. 18 üksikelamu laiendamine ja abihoone püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 415-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2009

29. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Olginski AÜ, Lõokese tn. 10

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Olginski AÜ, Lõokese tn. 10 üksikelamu rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 416-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2009

30. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Rubini Aed AÜ, Päeva tn. 25

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Rubini Aed AÜ, Päeva tn. 25 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine, vana sauna rekonstrueerimine majandushooneks ja sauna püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 417-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2009

31. Projekteerimistingimuste määramine Kalda tn. 5, 5a, 5d territooriumile ärihoone püstitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kalda tn. 5, 5a, 5d territooriumile ärihoone püstitamine detailplaneeringu alusel

Tellija: OÜ East-Est, registrikood 11053057

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 418-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2009

32. Projekteerimistingimuste määramine uute elektrikaablite paigaldamiseks (Linda tn.2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Uute elektrikaablite paigaldamine alates Paul Kerese tn.11 trafoalajaamast kuni Linda tn.2 projekteeritava alajaamani


Tellija: Hiab Balti AS, registrikood 10020469

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 419-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2009

33. Garnisoni kalmistu maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikgus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2009

34. Peetri surnuaed maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikgus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2009

35. Tallinna mnt 73 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikgus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2009

36. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Hariduse tn 2 rekonstrueeritud hoonele;
2. Ptšela AÜ Kärje tn 42 asuvale aiamajale;
3. Energia tn 1 korterelamu rekonstrueeritud katusele;
4. Jõesuu tn 27a püstitatud õlipüüdurile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 420-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2009

37. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Malmi tn 12 korterelamu rekonstrueerimiseks;
2. Oru tn 15 korterelamu rekonstrueerimiseks;
3. Võidu pr 12 korterelamu rekonstrueerimiseks;
4. Malmi tn 2 hoone katuse ja fassaadi rekonstrueerimiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 421-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2009

38. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. 2. Paemurru tn 5 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
2. Rakvere tn 25 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
3. Rakvere tn 53 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
4. Aleksei Juhhanovi tn 38 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
5. Jõesuu tn 61 veetorustiku, kanalisatsioonitorustiku ja sademeveekanalisatsiooni ehitamiseks;
6. Luha tn 3 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
7. Haigla tn 4 drenaažitorustiku ehitamiseks;
8. Pikse tn 6 piire püstitamiseks;
9. Pikse tn 6 majandushoone püstitamiseks;
10. Pikse tn 6 maakabliliini ehitamiseks;
11. Viktoria Aiamaa AÜ, Viktoria tn 35 sauna püstitamiseks;
12. Rakvere tn 53 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
13.Rakvere tn 43 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
14. Jõesuu tn 30 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
15. 2 Paemurru tn 17 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
16. Taime tn 10 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
17. Kanepi tn 23 veetorustiku ehitamiseks;
18 .Jubileinõi Aiad AÜ Heina tn 72 piire ehitamiseks;
19. 4 Paemurru tn 12a veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 422-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2009

39. Kalda tn 16 maa-ala detailplaneeringu lähteülesande tähtaja pikendamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda Kalda tn 16 maa-ala detailplaneeringu lähteülesande tähtaja pikendamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikgult detailplaneeringu lähteülesande tähtaja pikendamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2009

40. Kangelaste pr 29 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda Kangelaste pr 29 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisega ja avalikule väljapanekule suunamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikgult detailplaneeringu vastuvõtmist ja avalikule väljapanekule suunamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2009

41. Maa ostueesõigusega erastamine Gvozdika AÜ, Saialille tn 51

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Gvozdika AÜ, Saialille tn 51

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 423-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

42. Narva Linnavolikogu 26.04.2007.a. otsuse nr.128 muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavolikogu 26.04.2007.a. otsuse nr.128
“Projekteerimistingimuste määramine (Tallinna mnt.33 kaupluse rekonstrueerimine koos laiendamisega ilma detailplaneeringut koostamata)” muutmine.


Tellija: VETA-A Kaubamaja AS, registrikood 10200059

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikgult otsuse muutmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2009

43. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 424-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

44. Narva Linnavalitsuse ehituskomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 425.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2009

45. Narva Linnavalitsuse ehituskomisjoni põhimäärus

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse ehituskomisjoni põhimääruse kinnitamine ja Narva Linnavalitsuse 20.04.2005 määruse nr 372 „Narva linna ehitus- ja arhitektuurikomisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 426.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2009

46. Kinnistu võtmine Narva linna Sotsiaalabiameti bilanssi

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 427-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2009

47. Hoolduse seadmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 428-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

48. Hoolduse seadmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 429-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

49. Nõusoleku andmine maatüki müügiks

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 430-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

50. Narva Linnavolikogu määruse nr 26 "Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Narva linnas" muutmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2009

51. Dementsuse sündroomiga eakate inimeste päevahoiuteenuse osutamise tingimused ja kord Narva linnas

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Kontrollida ja korrigeerida punktide 2.4, 7.2 ja 7.3 sõnastust.
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule
2.Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2009

52. Kinnistu võtmine Narva Linnakantselei bilanssi

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 431-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2009

53. Linnavara üleandmine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist
Kultuuriosakonnale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 432-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2009

54. Narva linna esindaja nimetamine Vanalinna Riigikooli nõukogusse

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Esindaja nimetamine Narva Vanalinna Riigikooli nõukogusse

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 433-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2009