PrindiAbi

26.08.2009 - Korraline istung1. Riigihanke "Narva linnale sobivate ruumide rentimine sotsiaalmajutusüksuse vajadusteks" hanketulemus

Esitaja: Aleksander Ljudvig
Ettekandjad: abilinnapea Aleksander Ljudvig

Riigihanke "Narva linnale sobivate ruumide rentimine
sotsiaalmajutusüksuse vajadusteks" hanketulemuste kinnitamine.

Otsus/tulemused:
18.08.2009 töökorras vastu võetud korraldus nr 948-k
Dokumente: 11
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2009

2. Linnavalitsuse riigihankekomisjoni hanke „ Narva linnale sobivate ruumide rentimine sotsiaalmajutusü

Esitaja: Aleksander Ljudvig
Ettekandjad: abilinnapea Aleksander Ljudvig

Linnavalitsuse riigihankekomisjoni hanke „ Narva linnale sobivate ruumide rentimine sotsiaalmajutusüksuse vajadusteks” otsusega, rendilepingu tekstiga ning varaliste kohustustega nõustumine ja Narva linnapea volitamine linna nimel sõlmima Narva linna stsiaalmajutusüksuse ruumide rendilepingu.

Otsus/tulemused:
18.08.2009 töökorras vastu võetud prtokolliline otsus.

1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada abilinnapea Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 9
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2009

3. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Töökorras vastuvõtmine

Otsus/tulemused:
19.08.2009 töökorras vastu võetud korraldus nr 949-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2009

4. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Töökorras vastuvõtmine

Otsus/tulemused:
19.08.2009 töökorras vastu võetud korraldus nr 950-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2009

5. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Tes Plus OÜ poolt tubakatoodete jaemüük aadressil Linda 20

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 951-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2009

6. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada punkti 3 alljärgnevalt:
-eraldada lasteasutuste autasustamiseks konkursi "Kodu kauniks" raames 7000 kr;
-eraldada reservfondist Paljulapseliste perede ühendusele "Perekolle" 5000 kr; Valgevene Rahvuskultuuri Seltsile 3000 kr; MTÜ Tehnikaspordiühing "Energia" 7500 kr; Paemurru SK 37 500 kr; Ida-Virumaa kultuurifestivalil osalemiseks 6000 kr.
2. Mitte eraldada reservfonist vahendeid raamatu "Narva tervishoid" kuludeks ning Poola klubile Polonez sügisseminarile sõidu finantseerimiseks.
2. Võtta vastu korraldus 952-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.09.2009

7. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 953-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2009

8. Riigihanke "Narva linna koolide toitlustamine" hankemenetluse lõpetamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 954-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2009

9. Narva Täiskasvanute Kooli põhimäärus

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 955.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2009

10. Narva Pähklimäe Gümnaasiumi põhimäärus

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 956.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2009

11. Alaealisele uue perekonnanime andmine (J. L.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 957-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

12. Informatsioon Narva Linnavalitsuse 27.mai 2009 korraldusega nr. 571-k vähekindlustatud...

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
26.08.2009 protokolliliselt

Võtta teadmiseks informatsioon Narva Linnavalitsuse 27.05.2009 korraldusega nr. 571-k vähekindlustatud peredest 2009.aastal suvepuhkuse korraldamisega seotud küsimuste otsustamiseks moodustatud ajutise komisjoni 07.07.09 ja 21.07.2009 otsuste kohta.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2009

13. Narvas Kreenholmi tn 32 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 958-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2009

14. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tn 26 - 14 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 959-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2009

15. Munitsipaaleluruumi Võidu pr 8a - 22 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 960-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2009

16. Munitsipaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 961-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

17. Asustamata eluruumide võõrandamine avalikul enampakkumisel

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
1. Täiendada punkti 1 "Asjaolud ja menetluse käik" fraasiga korteritel esinevate võlgnevuste kohta.
2. Võtta vastu korraldus nr 962-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2009

18. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 963-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2009

19. Haigla tn 1, 3, 5, 7, 9 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Haigla 1,3,5,7,9 maa-ala detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2009

20. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 964-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

21. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Ivuška AÜ, Laine tn 12

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine
ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Ivuška AÜ, Laine tn 12

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 965-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

22. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Ivuška AÜ, Kalle tn 46

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Ivuška AÜ, Kalle tn 46

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 966-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

23. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Suur Primorskoje AÜ, Kompassi tn 16

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Suur Primorskoje AÜ, Kompassi tn 16

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 967-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

24. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Adonis ja Salvia AÜ, Tõusu tn 75

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Adonis ja Salvia AÜ, Tõusu tn 75

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 968-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

25. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Victoria Aiamaad AÜ, Viktoria tn 5

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Victoria Aiamaad AÜ, Viktoria tn 5

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 969-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

26. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Tšaika AÜ, Kaste tn 7

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Tšaika AÜ, Kaste tn 7

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 970-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

27. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Tšaika AÜ, Leinakase tn 5

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Tšaika AÜ, Leinakase tn 5

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 971-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

28. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gvozdika AÜ, Päevalille tn 69

Esitaja: Geodesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gvozdika AÜ, Päevalille tn 69

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 972-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

29. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Svetofor AÜ, Piiri tn 159

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Svetofor AÜ, Piiri tn 159

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 973-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

30. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Kose tn 14

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kose tn 14
OÜ NARVA EHITUSPROJEKT

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 974-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2009

31. Projekteerimistingimuste määramine (Kalda tn 14 hoone laiendamine...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kalda tn 14 hoone laiendamine ning kasutamise otstarbe muutmine kaupluse ja hauakivide töökoja tarbeks

Taotleja: OÜ MÄLESTUS, registrikood 10072845

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 975-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2009

32. Projekteerimistingimuste määramine (Elektrikaabli paigaldamine alates Kerese tn 20...Kreenholmi8a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Elektrikaabli paigaldamine alates Paul Kerese tn 20 transiitkilbist kuni Kreenholmi tn 8a asuva õhuseirejaamani

Taotleja: OÜ VKG Elektrivõrgud, registrikood 10855041

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 976-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2009

33. Projekteerimistingimuste määramine (6kv elektrikaablite paigaldamine alates Elektrijaama tee 75...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

6 kv elektrikaablite paigaldamine alates Elektrijaama tee 75 alajaamast AJ-260 kuni Elektrijaama tee 61 alajaamani ning 0,4 kv elektrikaablite paigaldamine alates Elektrijaama tee 63 projekteeritavast alajaamast kuni Elektrijaama tee 63 ja 61b hooneteni

Taotleja: OÜ VKG Elektrivõrgud, registrikood 10855041

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 977-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2009

34. Projekteerimistingimuste määramine (Juhkentali tn 5 ärihoone rekonstrueerimine ja laiendamine...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Juhkentali tn 5 ärihoone rekonstrueerimine ja laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata

Taotleja: OÜ BRISK GRUPP, registrikood 10610573

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 978-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2009

35. Projekteerimistingimuste määramine (Hariduse tn 13 hoone rekonstrueerimine ja laiendamine...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Hariduse tn 13 hoone rekonstrueerimine ja laiendamine
majutus-, toitlustus- ja kaubandusettevõtete tarbeks ilma detailplaneeringut koostamata

Taotleja: OÜ BRISK GRUPP, registrikood 10610573

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 979-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2009

36. Projekteerimistingimuste määramine (Joala tn 10-20 korteri ümberplaneerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Taotleja: proua Inga Pankova

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 980-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2009

37. Projekteerimistingimuste määramine (Aasa tn 4 ärihoone osaline rekonstrueerimine...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Aasa tn 4 ärihoone osaline rekonstrueerimine polikliiniku, büroo-ja administratiivhoone tarbeks ning territooriumi heakorrastamine

Taotleja: OÜ ALMEDA KLIINIK, registrikood 10292297

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 981-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2009

38. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Võidu prospekt 10a korterelamu rekonstrueeritud katusele, fassaadidele ja sillutisribale;
2. Elektron AÜ Voolu tn 34 asuvale aiamajale;
3. Žasmini Aiad AÜ Jasmiini tn 45 asuvale aiamajale;
4. Puuvilla tn 21 püstitatud katusealusele

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 982-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2009

39. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. 3. Paemurru tn 12 üksikelamu rekonstrueerimiseks;
2. Olginski AÜ, Luige tn 20 aiamaja püstitamiseks;
3. Kangelaste pr 47b korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks;
4. Kangelaste pr 10b korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks;
5. Vabaduse tn 16 kogudus – elamu hoone rekonstrueerimiseks;
6. A.-A. Tiimanni tn 1a büroo - korterelamu hoone rekonstrueerimiseks ning välisvalgustuse ehitamiseks;
7. A. Daumani tn 5, 7, 9, 13, 15, 17, Kangelaste pr 4, 6, 8, 8a, 8b, 9, 10, 10a, 10b, 11, 12, 12a, 12b, 14, 15, 16, 17, 18, 18a, 23, 25, 27, A. Puškini tn 49, 53, Rakvere tn 73, 85, 87, 89 sideõhuliini paigaldamiseks;
8. Vahtra tn 6 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 983-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2009

40. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. 4. Paemurru tn 17 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
2. Rakvere tn 11a veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
3. Puuvilla tn 6 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
4. Rakvere 8a veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
5. 26. Juuli tn 8 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
6. 5. Paemurru tn 18 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
7. AÜ Višnja, Mustika tn 12 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
8. Jõesuu tn 23 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
9. Kase tn 2a veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
10. Proletariaadi tn 2a veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
11. Jõe põik 12/2 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
12. Päikese tn 17 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
13. Männiku tn 3 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
14. Tolli tn 9 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
15. Oru tn 40 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
16. Mängu tn 13 veetorustiku ehitamiseks;
17. Vihma tn 1 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
18. Jõe põik 6 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
19. Paadi tn 8 veetorustiku, kanalisatsiooni ja sadevete kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
20. Vihma tn 9 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
21. 3. Paemurru tn 12 piire püstitamiseks;
22. Tolli tn 12 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
23. Retšoi AÜ, Väikesaare tn 7 sauna ja piire püstitamiseks;
24. Retšoi AÜ, Väikesaare tn 7 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
25. Tiimani tn 1a veetorustiku, kanalisatsiooni, sadevete kanalisatsiooni torustiku, side kaabelliini, elektri maakaabelliini ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 984-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.08.2009