PrindiAbi

29.10.2009 - Erakorraline istung


Narvas, Peetri plats 5, algusega kell 15:00


1. Narva Linnavalitsuse 09.09.2009 korralduse nr 990-k muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Taotletakse töökorras vastuvõtmiseks

Otsus/tulemused:
Töökorras 26.10.2009 vastu võetud korraldus nr 1270-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.11.2009

2. AGORA 2.0 projekti "The Baltic 21 Lighhouse" elluviimiseks volituse andmine

Esitaja: Narva Linnamuuseum
Ettekandjad: Andres Toode

Narva Muuseum soovib osaled 23 partneriga kaheksast Euroopa riigist olevas projektis "AGORA 2.0 projekti "The Baltic 21 Lighhouse" Projekti eesmärgiks on loodus- ja kultuuripärandil põhineva Läänemereregiooni ühise identiteedi tugevdamine.

Otsus/tulemused:
Töökorras 26.10.2009 vastu võetud korraldus nr 1272-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2009

3. Riigihanke kvalifitseerimiskomisjoni otsuse kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Riigihanke “Narva Joaoru puhkeala arhitektuurne ideekonkurss” (viitenumber 114509) osalejate hankemenetlusest kõrvaldamine ja kvalifitseerimine.
Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) alusel ideekonkursi kutses (edaspidi IK) ja võistlusjuhendis (edaspidi VJ) seatud nõuetest, Narva Linnavalitsuse 09.09.2009 korraldusega nr 1034-k moodustatud riigihanke kvalifitseerimiskomisjoni (edaspidi komisjon) 19.10.2009 osalejate kvalifitseerimise protokollist ning kooskõlas Narva Linnavalitsuse põhimääruse punktiga nr 5.7.3:
1. Tunnistada vastavalt RHS § 39 lg-le 1 ja IK-s esitatud nõuetele kvalifitseerunud osalejad vastavalt lisatud loetelule.
2. Tunnistada vastavalt RHS § 39 lg-le 1 ja IK-s esitatud nõuetele kvalifitseerunud ühisosalejad vastavalt lisatud loetelule.
3. Teha käesolev korraldus osalejatele kirjalikult teatavaks viivitamata, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates (RHS § 54 lg 1).
4. Käesoleva korralduse peale võib esitada vaidlustuse vaidlustuskomisjonile (Kiriku 2, 10130 Tallinn) riigihangete seaduses sätestatud korras 7 tööpäeva jooksul arvates päevast, millal osaleja sai teada või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest või huvide kahjustamisest (RHS § 117 lg 1 ja lg 2 p 8-12, § 121 lg 1).

Otsuses sisalduv loetelu kvalifitseerunud osavõtjatest asub Linnakantseleis, on hetkel ametkondlikuks kasutamiseks ning avalikustatakse koos konkursi tulemuste avalikustamisega 21. detsembril 2009.

Otsus/tulemused:
Töökorras 28.10.2009 vastu võtta korraldus nr 1271-k.
Dokumente: 0
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.10.2009

4. Narva Linnavolikogu 18.12.2008.a määrusega nr 50 kinnitatud “Narva linna 2009.aasta eelarve” muut.

Esitaja:
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavolikogu 18.12.2008.a määrusega nr 50
kinnitatud “Narva linna 2009.aasta eelarve” muutmisest

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse rahandusameti direktorit pr Raissa Lihhušat antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.11.2009

5. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1273-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.11.2009

6. Narva Linnavalitsuse 26.08.2009.a. korralduse nr 952-k täiendamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 26.08.2009.a. korralduse nr 952-k täiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1274-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.11.2009

7. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1275-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

8. Maa ostueesõigusega erastamine Narva Ogonjok AÜ, Mägra tn 8

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Narva Ogonjok AÜ, Mägra tn 8

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1276-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

9. Maa ostueesõigusega erastamine Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 25

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 25

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1277-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

10. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Družbaplus AÜ, Kullerkupu tn 106

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Družbaplus AÜ, Kullerkupu tn 106

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1278-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

11. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Svetofor AÜ, Lehise tn 61

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Svetofor AÜ, Lehise tn 61

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1279-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

12. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Tšaika AÜ, Roheluse tn 34

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Tšaika AÜ, Roheluse tn 34

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1280-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

13. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 3

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 3

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1281-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

14. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Adonis ja Salvia AÜ, Tõusu tn 110

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Adonis ja Salvia AÜ, Tõusu tn 110

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1282-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

15. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Baltika AÜ, Jääraku tn 149

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Baltika AÜ, Jääraku tn 149

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1283-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021