PrindiAbi

24.03.2010 - Korraline istung1. Vaide rahuldamata jätmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras vastu võetud korraldus nr 343-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.03.2010

2. Riigihanke "Narva linna liikluskorraldusvahendite korrashoid 2010-2011" tulemuste kinnitamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Töökorras 16.03.2010 vastu võetud korraldus nr 344-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.03.2010

3. Riigihanke „Narva linna välisvalgustuse hooldustööd 2010-2011” (117324) avatud hankemenetluse tulemu

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

1. Kvalifitseerida, kooskõlas RHS § 39 lg-ga 6, pakkujad VKG Elektriehitus AS (reg 11002 506); Elektro-Sistem AS (reg 10158653); Eesti Energia Elektrotehnika ja Automaatika AS (reg 10797599); ELTEL Networks AS (reg 10722319); Pristis AS (reg 10004826) & Elwo AS (reg 10121696), kuna nende majanduslik ja finantsseisund on hankelepingu esemeks olevate ehitustööde teostamiseks piisav ning nad omavad hankelepingu täitmiseks nõutavat tehnilist ja kutsealast pädevust.

2. Jätta pakkujad Narva Elamuvaldus AS (reg 10316906); Pluvo OÜ (reg 10089320) kvalifitseerimata põhjusel, et nende kvalifikatsioon ei vasta hanketeates ja hankedokumentides sätestatud tingimustele.

3. Tunnistada, kooskõlas RHS §-ga 47, kvalifitseeritud pakkujate – VKG Elektriehitus AS (reg 11002506); Elektro-Sistem AS (reg 10158653); Eesti Energia Elektrotehnika ja Automaatika AS (reg 10797599); ELTEL Networks AS (reg 10722319); Pristis AS (reg 10004826) & Elwo AS (reg 10121696) – poolt esitatud pakkumused hanketeates ja hankedokumentides sätestatud tingimustele sisuliselt vastavaks.

4. RHS § 50 lg 3 ja HD p 16.2. alusel tunnistada edukaks pakkuja VKG Elektriehitus AS (reg 11002506) pakkumus kogumaksumusega 1 223 899,00 krooni kui kõige madalama hinnaga pakkumus.

Otsus/tulemused:
Töökorras 16.03.2010 vastu võetud korraldus nr 345-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.03.2010

4. Riigihanke „Narva linna tänavate aastaringne hooldus 2010” väljakuulutamiseta läbirääkimistega hanke

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Riho Sillar

1. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametil algatada riigihanke „Narva linna tänavate aastaringne hooldus 2010“ väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus, esitades Aktsiaseltsile HEAKORRASTUS (Reg. 10229666) juurdelisatud hankedokumendid.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametit pidama Aktsiaseltsiga HEAKORRASTUS (Reg. 10229666) läbirääkimisi tulevase hankelepingu tingimuste üle selliselt, et sõlmitav hankeleping ei ületaks Narva linna 2010. aasta eelarves tänavate hooldustöödeks ettenähtud vahendeid.

3. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametil asuda koheselt pärast väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse tulemusel hankelepingu sõlmimist valmistama ette tänavate hooldusteenuse tellimiseks uut väljakuulutamisega hankemenetlust.

Otsus/tulemused:
Töökorras 17.03.2010 vastu võetud korraldus nr 346-k.
Dokumente: 13
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.03.2010

5. Uusi töökohti loovate ettevõtjate toetamise korra ettevõtjate tegevusvaldkondade kinnitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
1. Vormistada määrus ühtsena, ilma lisata.
2. Võtta vastu määrus nr 347.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.03.2010

6. Uusi töökohti loovate ettevõtjate toetamise korra vormide kinnitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
2. Võtta vastu määrus nr 348.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010

7. „Uusi töökohti loovate ettevõtjate toetamise korra“ toetuse eraldamiseks hindamiskomisjoni moodustam

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 349-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2010

8. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
2. Võtta vastu korraldus nr 350- k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010

9. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

OÜ Kalemix poolt alkohoolsete jookide jaemüük aadressil Joala 9.
OÜ BBP KAUBANDUS GRUPP poolt alkohoolsete jookide jaemüük aadressil Energia 4F

Otsus/tulemused:
1.Võtta vastu korraldus nr 351-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010

10. Narva linna 2010.aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
1.Võtta vastu korraldus nr 352-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010

11. 2010.a. maamaksust vabastamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

2010.a. maamaksust vabastamine

Otsus/tulemused:
1.Võtta vastu korraldus nr 353-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010

12. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada korraldust punktiga 3.4 ning eraldada Narva Linna Sotsiaalabiametile – 1 104 krooni matuseteenuste tasumiseks.
2. Võtta vastu korraldus nr 354-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010

13. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Muuta punkti 3.1
2. Võtta vastu korraldus nr 355-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010

14. Munitsipaaleluruumi Rahu tn 20-92 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr.Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 356-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010

15. Munitsipaaleluruumi Uusküla tn 21-14 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr.Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 357-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010

16. Munitsipaaleluruumi aadressil Uusküla tänav 19-58 (üldpinnaga 47,4m²) Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr. Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 358-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010

17. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr. Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 359-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010

18. Linnatoetuse pensionäridele maksmise korra kinnitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse "Pensionäridele linnatoetuse maksmise kord Narva linnas "vastuvõtmist vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapea Aleksander Ljudvig´it kandma ette eelnimetatuid küsimusi Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.03.2010

19. Volitamine (alaealine A.B.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 360-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

20. Volitamine (alaealise A.B. rehabilitatsiooniteenuste sooritamine)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 361-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

21. Volitamine (alaealise D.A. rehabilitatsiooniteenuste sooritamine)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 362-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

22. Nõusoleku andmine eestkostetava nimel pärandi vastuvõtmisest loobumiseks (P.V.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 363-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

23. Hoolduse seadmine (hooldatav V.U.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 364-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

24. Ettekirjutuse tegemine N.A.

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 365-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

25. Ettekirjutuse tegemine A.H.

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 366-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

26. Ettekirjutuse tegemine V.M.

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 367-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

27. Ettekirjutuse tegemine N.P.

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 368-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

28. Ettekirjutuse tegemine S.P.

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 369-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

29. Ehitiste peremehetuks tunnistamine (Tallinna maantee 81)

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõmist vastavalt lisatud eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigas’t antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.03.2010

30. Ehitiste peremehetuks tunnistamine (Kulgusadama tee 7)

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõmist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigas’t antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.03.2010

31. NLV 27.03.08 otsuse nr101 „Munitsipaaleluruumi Kerese 6–8 Narvas üürile andmine“ muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Pr. Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Mitte saata käesolevat eelnõud Narva Linnavolikokku.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

32. Narvas Aleksander Puškini 33 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (mittetulundusühingu LAULUK

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 370-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010

33. Narvas Linda tänav 4 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (mittetulundusühing MOE PLUS)

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 371-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010

34. Narvas Linda tänav 4 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (mittetulundusühing SOPHIA)

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 372-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010

35. 18.11.09 korralduse nr 1346-k “Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine”muutmine

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: pr. Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 373-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010

36. Ilutulestiku korraldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
1. Mitte nõustuda korralduses esitatud ilutulestiku läbiviimise ajaga.
2. Lubada läbi viia ilutulestik 26.03.2010 kell 00.15
3. Võtta vastu korraldus nr 374-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.03.2010

37. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 375-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010

38. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 376-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010

39. Narva Linnavolikogu 17.04.2008 otsuse nr 115 ”Kalda tn 12b maa-ala DP algatamine” muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut muuta Narva Linnavolikogu 17.04.2008 otsust nr 115 „Kalda tn 12b maa-ala detailplaneeringu algatamine“ vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.03.2010

40. Kalda tn 12b maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Kalda tn 12b maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmist ja avaliku valjapaneku korraldamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.03.2010

41. Narva Linnavolikogu 25.09.2008 otsuse nr 291 ”Joala tn 1 maa-ala DP algatamine” muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut muuta Narva Linnavolikogu 25.09.2008 otsuse nr 291 „Joala tn 1 maa-ala detailplaneeringu algatamine“ vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.03.2010

42. Joala tn 1 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Joala tn 1 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmist ja avaliku väljapaneku korraldamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.03.2010

43. Joala tänav lõik 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotsta

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Joala tänav lõik 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse “Joala tänav lõik 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori asetäitjat Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.03.2010

44. Tiigi tn 2h ja 2k maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult Tiigi tn 2h ja 2k maa-ala detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.03.2010

45. Vahtra tn 3 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult Vahtra tn 3 maa-ala detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.03.2010

46. Narva Linnavolikogu 06.04.2006 otsuse nr 55 ”Rahu tn 36b maa-ala DP algatamine” muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut muuta Narva Linnavolikogu 06.04.2006 otsuse nr 55 „Rahu tn 36b maa-ala detailplaneeringu algatamine“ vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.03.2010

47. Kose tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kose tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse “Kose tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.03.2010

48. Mõisa tänav lõik 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotsta

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Mõisa tänav lõik 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse “Mõisa tänav lõik 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.03.2010

49. Albert-August Tiimanni tänav lõik 1 ja Albert-August Tiimanni tänav lõik 2 maaüksuste munitsipaal

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Albert-August Tiimanni tänav lõik 1 ja Albert-August Tiimanni tänav lõik 2 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine”

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse “ Albert-August Tiimanni tänav lõik 1 ja Albert-August Tiimanni tänav lõik 2 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.03.2010

50. Maaüksusele aadressi Narva linn, Uusküla põik lõik 2 ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine ning

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maaüksusele aadressi Narva linn, Uusküla põik lõik 2 ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine ning maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse “ Albert-August Tiimanni tänav lõik 1 ja Albert-August Tiimanni tänav lõik 2 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.03.2010

51. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Jalaka tn 14

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Jalaka tn 14

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 377-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

52. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Jalaka tn 26

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Jalaka tn 26

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 378-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

53. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Laastu tn 57

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Laastu tn 57

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 379-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

54. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Piibelehe tn 22

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Piibelehe tn 22

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 380-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

55. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Kose tn 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 381-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010

56. Arvamuse andmine Pikse tn 6a maa riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 382-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010

57. Arvamuse andmine Kadastiku tn 40 maa riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 383-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010

58. Narva Linnavalitsuse 13.01.2010 korralduse nr 24-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 13.01.2010 korralduse nr 24-k
“Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 25“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 384-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010

59. Narva Linnavalitsuse 13.01.2010 korralduse nr 25-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 13.01.2010 korralduse nr 25-k
“Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 40“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 385-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010

60. Narva Linnavalitsuse 13.01.2010 korralduse nr 26-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 13.01.2010 korralduse nr 26-k
“Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Berjozka AÜ, Sireli tn 3“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 386-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010

61. Narva Linnavalitsuse 13.01.2010 korralduse nr 27-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 13.01.2010 korralduse nr 27-k
“Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Jantar AÜ, Taevasina tn 9“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 387-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010

62. Narva Linnavalitsuse 27.01.2010 korralduse nr 97-k punkti 3 osaline muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 388-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010

63. Narva Linnavalitsuse 27.01.2010 korralduse nr 100-k punkti 3 muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 389-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.03.2010

64. Narva Linnavalitsuse 27.01.2010 korralduse nr 102-k punkti 3 osaline muutmine.

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 390-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010

65. Narva Linnavalitsuse 21.10.2009 korralduse nr 1244-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 21.10.2009 korralduse nr 1244-k
“Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Iskra AÜ, Tibu tn 47“ preambula ja punkti 1 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 391-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

66. Narva Linnavalitsuse 16.12.2009 korralduse nr 1493-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 16.12.2009 korralduse nr 1493-k
“Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Olginski AÜ, Tedre tn 27“ preambula ja punkti 1 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 392-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

67. Narva Linnavalitsuse 16.12.2009 korralduse nr 1498-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 16.12.2009 korralduse nr 1498-k
“Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gvozdika AÜ, Saialille tn 27“ preambula ja punkti 1 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 393-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

68. Narva Linnavalitsuse 17.06.1992.a. määruse nr 744 „Kooperatiivile IME Narva linnas, Pikse tn 6a asuv

Esitaja: Geodeesia- ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 17.06.1992.a. määruse nr 744 „Kooperatiivile IME Narva linnas, Pikse tn 6a asuva maa-ala eraldamine, eramu ehitamiseks” kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 394-k.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010

69. Projekteerimistingimuste määramine (Tallinna mnt 11 - 57 korteri rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Taotleja: proua Anna Grigorjeva

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 395-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010

70. Projekteerimistingimuste määramine (Uusküla tn 4 – M1 mitteeluruumi rekonstrueerimine ...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Uusküla tn 4 – M1 mitteeluruumi rekonstrueerimine koos eraldi sissepääsu ehitamisega

Taotleja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 396-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010

71. Projekteerimistingimuste määramine (Tallinna 44a korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tallinna mnt 44a korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine

Taotleja: KORTERIÜHISTU TALLINNA mnt 44A, registrikood 80175630

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 397-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010

72. Projekteerimistingimuste määramine Joala tn 1 kinnistu piirini gaasitorustiku projekteerimine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Joala tn 1 kinnistu piirini uue gaasitorustiku projekteerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 398-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010

73. Projekteerimistingimuste määramine (A.Juhhanovi 24 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Aleksei Juhhanovi tn 24 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine vanadekodu tarbeks ilma detailplaneeringut koostamata

Taotleja: Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Jumalaema Narva Ikooni Kogudus

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 399-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010

74. Projekteerimistingimuste määramine (Koidula 1b garaažihoone fassaadide osaline rekonstrueerimine...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Koidula tn 1b garaažihoone fassaadide osaline rekonstrueerimine ning uue juurdesõidu rajamine Viru tn 4 territooriumi osalise rekonstrueerimise arvel

Taotleja: Hooneühistu Maljutka, registrikood 80038360

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 400-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010

75. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Looga tn 4 sauna rekonstrueerimiseks;
2. Tõusu tn 116 (Adonis ja Salvia AÜ asuva) piirdeaia püstitamiseks;
3. Kastani tn 19 (Berjozka AÜ asuva) piirdeaia püstitamiseks;
4. Tule tn 148 (Jugla Aiad-2 AÜ asuva) sauna püstitamiseks;
5. Võrgu tn 19 (Suur-Primorskoje AÜ asuva) majandusehitise ja piirdeaia püstitamiseks;
6. Aleksander Puškini tn 3a kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 401-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.03.2010

76. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Suur-Aguli tn 4a laohoone laiendamiseks;
2. Looga tn 4 aiamaja rekonstrueerimiseks;
3. Kangelaste pr 47b soklikorruse ruumide ümberplaneerimiseks videolaenutuspunktiks;
4. 2 Paemurru tn 20 üksikelamu rekonstrueerimiseks;
5. Tule tn 148 (Jugla-Aiad 2 AÜ asuva) aiamaja laiendamiseks;
6. Kastani tn 19 (Berjozka AÜ asuva) aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 402-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.03.2010

77. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Kraavi tn 14 korterelamu ehitatud korterile nr 26;
2. Aleksander Puškini tn 3 korterelamu-büroohoonele koos paigaldatud liftiga

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 403-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010

78. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Aasa tn 4 rekonstrueeritud polikliinikuhoonele

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 404-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010

79. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kulgu tn 5 püstitatud kaugküttetorustikule;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 405-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010

80. Dokumendi „Narva linna kultuuri ja spordi arengukava 2011-2014” algatamine ja lähteülesande kindlak

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus

Dokumendi „Narva linna kultuuri ja spordi arengukava 2011-2014” algatamine ja lähteülesande kindlaksmääramine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.03.2010

81. Narva 6. Kooli arengukava 2010-2012 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 406.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010

82. Narva Kunstikooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 407.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010

83. Narva Noorte Meremeeste Klubi vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 408.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010

84. Kreenholmi Muusikakooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 409.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010

85. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 410-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010

86. Linnavara tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus

MTÜ-le Spordiklubi FC Narva, registrikood 80170673, Kreenholmi staadionil asuvate abiruumide ja jalgpalliväljaku tasuta kasutusse andmine ajavahemikul 19.-20.06.2010. a rahvusvahelise jalgpalliturniiri „Narva Cup 2010“ korraldamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 411-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010

87. Linnavara üleandmine

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 412-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2010