PrindiAbi

05.05.2010 - Korraline istung1. Kohanime määramise kord

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
30.04.2010 töökorras vastu võetud ja edastatud volikokku.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2010

2. Narva Linnavolikogu 06.03.2008 otsuse nr 53 projekti „Narva Laste Loomemaja

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
30.04.2010 töökorras vastu võetud ja edastatud volikokku
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2010

3. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

OÜ Narva Catering poolt jaemüük avalikul üritusel "Open Roads"
Natalia Shilkova FIE poolt jaemüük aadressil Energia 6

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 540-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

4. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

FIE Natalia Shilkova poolt jaemüük kaupluses aadressil Energia6.
OÜ Narva Catering poolt jaemüük avalikul üritusel "Open Roads".
OÜ Estari Zord poolt jaemüük avalikel üritustel
"Narva Päevad 2010", "Jaaniöö"
Launora Group OÜ poolt jaemüük avalikul üritusel"Narva Kevadlaat 2010"

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 541-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

5. Munitsipaaleluruumi Aleksander Puskini 65-68 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr. Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 542-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

6. Hoolduse seadmine (J. K)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohustäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 543-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

7. Hoolduse seadmine (hooldatav I. G.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 544-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

8. Nõusoleku andmine eestkostetavate nimel pärandi vastuvõtmisest loobumiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 545-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

9. Nõusoleku andmine eestkostetava nimel pärandi vastuvõtmisest loobumiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 546-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

10. Nõusoleku andmine kinnistu müümiseks (J. B.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitjaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 547-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

11. Narva linna 2010.a 3 kuu eelarve täitmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 548-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

12. Narva Linnavalitsuse 11.02.2010.a korralduse nr 233-k muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 11.02.2010.a
korralduse nr 233-k „Narva linna 2010. aasta eelarve
lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 549-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

13. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi tagastamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi tagastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 550-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

14. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 551-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

15. Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi 12-25 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Pr. Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist nõusoleku andmiseks munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi 12-25 Narvas üürile andmine vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigast antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

16. Narva Linnavolikogu 04.12.2008 otsuse nr 357 “Loa andmine Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimise l

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narva Linnavolikogu 04.12.2008 otsuse nr 357 “Loa andmine Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimise lepingu sõlmimiseks” muutmiseks vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti direktori kohusetäitjat pr Tamara Luigast antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

17. Asustamata eluruumide võõrandamine avalikul enampakkumisel

Esitaja: Linnavara-ja majandusamet
Ettekandjad: Pr Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 552-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

18. Linna eelarvest toetuste väljamaksmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 553-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

19. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 554-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

20. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 555-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

21. Soodustuse määramine tänavate ja teede sulgemise maksule

Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 556-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

22. Avaliku ürituse „Open Roads” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 557-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

23. Avaliku ürituse „Võidu päev” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 558-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

24. Avaliku ürituse „Eesti Meistrivõistlus Rallisprindis III etapp Narva Kevad 2010 ” loa taotluse rahul

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 559-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

25. Avaliku ürituse „Muusika ja imede festival ” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 560-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

26. Soodustuse määramine tänavate ja teede sulgemise maksule

Esitaja: Narva Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 561-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

27. Tiigi tn 7 ja Tiigi tn 11 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult Tiigi tn 7 ja Tiigi tn 11 maa-ala detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud eelnõule.
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

28. Narva Linnavalitsuse 18.02.2009 korralduse nr 182-k "Maaüksuse Kulgu tammi 1 nime muutmine" muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 562-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

29. Narva Linnavalitsuse 10.02.2010 korralduse nr 189-k „Pribrežnõi aiandusühistus asuvate katastriüksus

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 10.02.2010 korralduse nr 189-k „Pribrežnõi aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine” punkti 3 osaline muutmine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 563-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

30. Narva Linnavalitsuse 10.02.2010 korralduse nr 202-k „Vesiliilia aiandusühistus asuvate katastriüksus

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 10.02.2010 korralduse nr 202-k „Vesiliilia aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine” punkti 3 osaline muutmine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 564-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

31. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kalamarja tn 49

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kalamarja tn 49

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 565-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

32. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kalamarja tn 61

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kalamarja tn 61

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 566-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

33. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Värske tn 9

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Värske tn 9

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 567-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

34. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 568-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

35. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Kajaka tn 4

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Kajaka tn 4

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 569-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

36. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Rõõmu tn 32

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Rõõmu tn 32

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 570-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

37. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Oksa tn 422

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Oksa tn 422

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 571-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

38. Projekteerimistingimuste määramine(Hariduse tn 5e ja Hariduse tn 5f hoonete lammutamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Taotleja: AS Nordecon Ehitus, registrikood 10210032

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 572-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

39. Projekteerimistingimuste määramine (Joala 25f poolelioleva hoone rekonstrueerimine ja laiendamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Joala tn 25f poolelioleva hoone rekonstrueerimine ja laiendamine garaaži- ja administratiivhooneks ning
valvurimajakese, katusealuse, piirdeaia ja ajutiste ehitiste püstitamine

Taotleja: TÜ VDV AUTOTEENINDUS, registrikood 10229330

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 573-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

40. Projekteerimistingimuste määramine (Viru tn 18 administratiivhoone rekonstrueerimine huvikooliks)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Viru tn 18 administratiivhoone rekonstrueerimine huvikooli õppehooneks


Taotleja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 574-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

41. Projekteerimistingimuste määramine (Joala tn 7 ja Kalda tn 3c vahelise maakaabelliini ehitamine)

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Joala tn 7 ja Kalda tn 3c vahelise 0,4 kV maakaabelliini ehitamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 575-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

42. Projekteerimistingimuste määramine (Tallinna mnt42 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Taotleja: Tallinna mnt 42 Korteriühistu, registrikood 80054903

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 576-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

43. Projekteerimistingimuste määramine (Kreenholmi tn 4 – 42 eluruumi rekonstrueerimine ilusalongiks)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kreenholmi tn 4 – 42 eluruumi rekonstrueerimine ilusalongiks koos eraldi sissepääsu ehitamisega

Taotleja: OÜ NORTH BALTIC SERVICE, registrikood 11434032

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 577-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

44. Projekteerimistingimuste määramine (Tallinna mnt 63 - 28 korteri rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Taotleja: proua Anna Popova - korteri omanik

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 578-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

45. Projekteerimistingimuste määramine (Kangelaste pr 45 – 45, 46 korterite rekonstrueerimine...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kangelaste pr 45 – 45, 46 korterite rekonstrueerimine koos nende ühendamisega

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 579-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

46. Projekteerimistingimuste määramine (Tallinna mnt 32 - 48 korteri rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Taotleja: härra Aleksei Gussev - korteri omanik

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 580-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

47. Projekteerimistingimuste määramine Valguse tn. 18

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Valguse tn. 18 aiamaja, majandushoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 581-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

48. Projekteerimistingimuste määramine-Juhhanovi tn 24 üksikelamu

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Aleksei Juhhanovi tn 24 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine
varjupaiga tarbeks ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 582-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

49. Projekteerimistingimuste määramine Puidu tn. 24a

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Puidu tn. 24a aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 583-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

50. Projekteerimistingimuste määramine Kastani tn 30

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kastani tn 30 aiamaja ja majandushoone laiendamine ning rekonstrueerimine ja rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 584-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

51. Projekteerimistingimuste määramine Okka tn. 609

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Okka tn. 609 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 585-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

52. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kangelaste pr 4 korterelamus rekonstrueeritud mitteeluruumile M6 perearstikeskuse tarbeks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 586-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

53. Ehituslubade ja kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Tiigi tn 9a helikopteri angaari püstitamiseks ning helikopteri maandumisplatsi ja kütusemahuti ehitamiseks;
2. Tiigi tn 9a elektrikaabli ning drenaažitorustiku ehitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 587-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.05.2010

54. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Paadi tn 15 sauna ja tulemüüri püstitamiseks ning garaaži rekonstrueerimiseks;
2. Joala tn 1 hoone täielikuks lammutamiseks;
3. Lõuna tn 60 (Oktoober AÜ) suvila rekonstrueerimiseks;
4. Malle tn, Tiina tn, Kalle tn, Laine tn, Kaje tn, Toivo tn, Tõnu tn ja Soldino tee elektriõhuliini ehitamiseks;
5. 26 Juuli tn 19 üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 588-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

55. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Paadi tn 15 piirdeaia püstitamiseks;
2. 26 Juuli tn 22 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
3. Kanepi tn 9 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
4. Lina tn 4 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
5. 6 Paemurru tn 5 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
6. 26 Juuli tn 19 garaaži ja piirdeaia püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 589-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

56. Linnavara kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond, Narva Muuseum
Ettekandjad: Andres Toode

Mtü Vana Narva kaupmeeste ja käsitööliste gild'iga üürilepingu sõlmimine kaheks aastaks Põhjaõues asuvate ruumide 39,8 m2 ulatuses.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 590-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

57. Linnavara üleandmine

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist
Narva Linnavolikogu kantseleile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 591-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010

58. Varade ja kohustuste kajastamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 592-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.05.2010