PrindiAbi

29.06.2010 - Korraline istung1. Esitatud Linnavolikogu otsuse eelnõu tagasikutsumine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kutsuda tagasi Linnavalitsuse 10.06.2010 protokollilise otsusega esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu "Narva Linnavolikogu 11.02.2010 otsuse nr 18 "Joaoru ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine, planeeringuala muutmine ja suurendamine" planeeringuala täpsustamine".

Otsus/tulemused:
Töökorras 18.06.2010 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Kutsuda tagasi Linnavalitsuse 10.06.2010 protokollilise otsusega esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu "Narva Linnavolikogu 11.02.2010 otsuse nr 18 "Joaoru ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine, planeeringuala muutmine ja suurendamine" planeeringuala täpsustamine".
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.06.2010

2. Juhkentali tn 8, Vaivara tn 7 ja nende lähiala DP vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras 18.06.2010 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Juhkentali tn 8, Vaivara tn 7 ja nende lähiala detailplaneeringu vastuvõtmist ja avaliku valjapaneku korraldamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.06.2010

3. Päikese tn 16 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras 18.06.2010 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult Päikese tn 16 maa-ala detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.06.2010

4. Narvas Kangelaste 11b asuvale kinnisasjale OÜ EUROEKSPERT GRUPP kasuks seatud hoonestusõiguse lõpeta

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Riho SillarOtsus/tulemused:
Töökorras 28.06 2010 vastu võetud korraldus nr 818-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2010

5. Narvas Rüütli tn 8 asuva kinnisasja koormamine hoonestusõigusega ning ostueesõigusega

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Riho SillarOtsus/tulemused:
Töökorras 28.06.2010 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist nõusoleku andmiseks Narvas Rüütli tn 8 asuva kinnisasja koormamiseks hoonestusõigusega ning ostueesõigusega OÜ EUROEKSPERT GRUPP kasuks vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti Üldosakonna juhatajat direktori kt ülesannetes Riho Sillar antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.06.2010

6. Narva Linnavalitsuse 30.12.2010.a. korralduse nr 1580-k „Linnavalitsuse istungite läbiviimine 2010.a

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

30.06.2010.a. planeeritud Linnavalitsuse istung läbiviimine 29.06.2010. algusega kell 16.00

Otsus/tulemused:
Töökorras 28.06.2010 vastu võetud korraldus nr 819-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2010

7. Munitsipaaleluruumi aadressil Kangelaste pr. 44-10 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: pr Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 820-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2010

8. Riigihanke "Laenulepingu sõlmimine" korraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 821-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2010

9. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi tagastamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi tagastamine

Otsus/tulemused:
1.Mitte eraldada 28 000 kr kultuurimajale Rugodiv tugitoolide remondiks.
2.Mitte eraldada 8000 krooni Spordiklubile BK Narva suvelaagri korraldamise ja läbiviimisega seotud kulude katteks
3.Võtta vastu korraldus nr 822-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.07.2010

10. Narva Linnavalitsuse 29.01.2010.a korralduse nr 136-k muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 29.01.2010.a korralduse nr 136-k
„Narva linna 2010.aasta eelarves ettenähtud
kulude tegemise piiramine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 823-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2010

11. Narva Linnavalitsuse 11.02.2010.a korralduse nr 233-k muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 11.02.2010.a
korralduse nr 233-k „Narva linna 2010. aasta eelarve
lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 824-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2010

12. Narva Linnavalitsuse 05.05.2010 korralduse nr 592-k muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 05.05.2010 korralduse nr 592-k
„Varade ja kohustuste kajastamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 825-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.06.2010

13. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 826-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.06.2010

14. Eestkostetava nimel pärandi vastuvõtmisest loobumiseks nõusoleku andmise otsustamine (A. S.,V. S.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 827-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

15. Nõusoleku andmine sõiduauto Liiklusregistrist kustutamiseks (alaealine A. A.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 828-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2010

16. Nõusoleku andmine eestkostetava korteri võõrandamiseks (alaealine R. P.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 829-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2010

17. Alaealisele uue perekonnanime andmine (alaealine A. K.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 830-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2010

18. Alaealisele uue perekonnanime andmine (alaealine A.S.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 831-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2010

19. Vanemliku hoolitsuseta lastele ettenähtud peretoetuste maksmise peatamine (R. R. ja K. R.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 832-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2010

20. Rahvusvahelise noorte pianistide Frederic Chopini konkursi korraldamise tingimused ja kord

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 833.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.06.2010

21. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Koorikooli ruumide kasutusse andmisel

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
1.Märkida tunnitasu tariifid ka eurodes.
2.Võtta vastu korraldus nr 834-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.06.2010

22. Narva Kreenholmi Gümnaasiumi sisehindamise aruande kooskõlastamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 835-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.06.2010

23. Narva Linnavalitsuse 16.06.2010. a korralduse nr 751-k „Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse K

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri Vergun

Narva Linnavalitsuse 16.06.2010. a korralduse nr 751-k „Linnavara
üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilansist Narva
Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 836-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.06.2010

24. Riigihanke „Narva koolieelse lasteasutuse Pingviin hoonete ning territooriumi heakorrastamise rekons

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Algatada ehitustööde tellimiseks riigihanke „Narva koolieelse lasteasutuse Pingviin hoonete ning territooriumi heakorrastamise rekonstrueerimistööd” avatud hankemenetlus, vastavalt juurdelisatud hankedokumentidele.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 837-k.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.06.2010

25. Narvas Kangelaste 21a asuvale kinnisasjale OÜ Blizzard kasuks seatud hoonestusõiguse lõpetamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 838-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.06.2010

26. Narva Linnavalitsuse kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 839-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.06.2010

27. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Narva Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
1. Mitte määrata soodustust tänavate sulgemise maksule.
2.Võtta vastu korraldus nr 840-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.06.2010

28. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 841-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.06.2010

29. Narva Linnavalitsuse 18.10.1991.a määruse nr 837 „Aktsiaseltsile REF, juurviljalao rajamiseks Narvas

Esitaja: Geodeesia- ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 18.10.1991.a määruse nr 837 „Aktsiaseltsile REF, juurviljalao rajamiseks, Narvas asukohaga Oru tn 12, krundi eraldamine“ kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 842-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.06.2010

30. Narva Linnavalitsuse 07.04.10 korralduse nr 452-k punkti 3.1.1.4 muutmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 843-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.06.2010

31. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine Narva linnas, Mängu tn 19a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine
Narva linnas, Mängu tn 19a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 844-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

32. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine Narva linnas, 3.Roheline tn 4

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine
Narva linnas, 3.Roheline tn 4

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 845-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

33. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine Narva linnas, 4.Roheline tn 5

Esitaja: GEODEESIA JA MAAKORRALDUSE OSAKOND
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine
Narva linnas, 4.Roheline tn 5

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 846-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

34. Ettekirjutuse väljastamine ehitise lammutamiseks

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Narva Linnavalitsus teeb Raivo Severile ettekirjutuse Narva linnas Parve tn 25 vastas teisel pool teed asuva ebaseaduslikult püstitatud garaaži lammutamiseks, hiljemalt 10. oktoobriks 2010.

2. Kohustada Raivo Severit tagama lammutustööde ajal ohutuse inimese tervisele ja ümbruskonnale ja vältima kõrvaliste isikute sattumist objektile.

3. Kohustada Raivo Severit heakorrastada garaaži all olev maa-ala ja utiliseerida ehitusjäätmed vastavalt kehtivatele õigusnormidele, hiljemalt 10.oktoobriks 2010.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 847-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.06.2010

35. Projekteerimistingimuste määramine Kaare tn 12

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kaare tn 12 aiamaja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 848-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.06.2010

36. Projekteerimistingimuste määramine Kase tn 1

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kase tn 1 eramu rekonstrueerimine, kõrvalhoonete ja piirde püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 849-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.06.2010

37. Projekteerimistingimuste määramine Unistuse tn. 41

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Unistuse tn. 41 aiamaja püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 850-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.06.2010

38. Projekteerimistingimuste määramine Varsakabja tn 14

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Varsakabja tn 14 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 851-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.06.2010

39. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Tallinna mnt 19c kaubanduskeskuse kasiinoruumide rekonstrueerimiseks diskoteegiks;
2. Pilviku tn 4 (Višnja AÜ) aiamaja püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 852-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.06.2010

40. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Väljastada järgmistele ehitistele vastavalt omanike taotlustele kasutusload:

1. Linda park ehitatud välisveetorustikele;

2. Vihma tn, Pikse tn, Pikse põik, Päikese tn, Pilve tn,Purje tn, Paadi tn,Pargi tn, Taime tn,Jõe põik, 2.Jõesuu tn, Juhhanovi tn, Vikerkaare tn, Tähe tn, Rakvere tn,2.Jõe tn, Tolli tn, 1.Jõe tn, Tapamaja tn, Paju tn ehitatud välisveetorustikele;

3. Vihma tn, Pikse tn, Pikse põik, Päikese tn, Pilve tn,2.Jõesuu tn , Purje tn, Paadi tn,Pargi tn, Taime tn,Jõe põik, Juhhanovi tn, Vikerkaare tn, Tähe tn, Rakvere tn, Tolli tn,1.Jõe tn,2.Jõe tn, Tapamaja tn, Paju tn ehitatud kanalisatsioonitorustikele;

4. Vihma tn, Pikse tn, Pikse põik, Päikese tn, Pilve tn,2.Jõesuu tn , Purje tn, Paadi tn, Pargi tn, Taime tn, Jõe põik, Juhhanovi tn, Vikerkaare tn,Tähe tn, Rakvere tn, Tolli tn, 1.Jõe tn, 2.Jõe tn, Tapamaja tn, Paju tn ehitatud sadeveetorustikele;

5. Tallinna mnt.-Kreenholmi-Kangelaste tn ristmikult kuni Aleksander Puškini tn ringristmikuni ehitatud välisveetorustikele;

6. Rahu 47a ehitatud 0,4 kV maakaabelliinile;

7. Rahu 47a ehitatud garaažihoonetele;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 853-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.06.2010

41. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Sõnajala tn 13 (Tervis Plus AÜ) sauna püstitamiseks;
2. Rakvere tn 47 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
3. Männiku tn 4 veetorustiku ehitamiseks;
4. 2 Jõe tn 16 veetorustiku ehitamiseks;
5. 1 Paemurru tn 11a vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
6. Mängu tn 14 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
7. 1 Jõe tn 14 sademevee kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
8. Rakvere tn 9 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
9. Vestervalli tn 3/5/7 veetorustiku ehitamiseks;
10. Pilviku tn 4 garaaži ja kasvuhoone püstitamiseks;
11. Puuvilla tn 1 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 854-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.06.2010

42. Riigihanke „Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimine” (119359) hanketeate ja hankedokumentide muutmi

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

1) Kinnitada riigihanke „Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimine” (119359) hankedokumendid uues redaktsioonis (lisatud).

2) Riigihanke eest vastutaval isikul korraldada hanketeate muutmine, vastavalt hankedokumentide uuele redaktsioonile.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 855-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.06.2010

43. Riigihanke „Narva Kadastiku 39 tööstusala taaskasutusele võtmise ettevalmistamine, I etapp: juurdepä

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 856-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.06.2010