PrindiAbi

22.09.2010 - Korraline istung1. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Töökorras vastuvõtmine
Jalgpallimeistrivõistlused Meistriliit

Otsus/tulemused:
Töökorras 10.09.2010 vastu võetud korraldus nr 1093-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2010

2. Narva Linnavolikogu 11.03.2010 otsuse nr 28 ”Tiimani tn ja Tallinna mnt vahelise ala detailplaneerin

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras 13.09.2010 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut tunnistada Narva Linnavolikogu 11.03.2010 otsuse nr 28 ”Tiimani tn ja Tallinna mnt vahelise ala detailplaneeringu kehtestamine” kehtetuks vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2010

3. Tiimani tn ja Tallinna mnt vahelise ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras 13.09.2010 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Tiimani tn ja Tallinna mnt vahelise ala detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2010

4. Projekteerimistingimuste määramine (Kangelaste pr 40-37 korteri rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet taotleb töökorras vastuvõtmist.

Otsus/tulemused:
Töökorras 13.09.2010 vastu võetud korraldus nr 1094-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2010

5. Loa andmine spordiürituse korraldamiseks

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Töökorras 17.09.2010 vastu võetud korraldus nr 1095-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.09.2010

6. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 26 lõigetes 2 ja 3, § 38 lõigetes 1 ja 3 ning § 71 lõigetes 5 ja

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 26 lõigetes 2 ja 3, § 38 lõigetes 1 ja 3 ning § 71 lõigetes 5 ja 6 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele

Otsus/tulemused:
Töökorras 17.09.2010 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 26 lõigetes 2 ja 3, § 38 lõigetes 1 ja 3 ning § 71 lõigetes 5 ja 6 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele“ eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutust antud küsimus ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.09.2010

7. Loa andmine Narva Muuseumi jooksva eelarve vahendite kasutamine projekti "Agora 2.0 Heritage Tourism

Esitaja: Narva Muuseum
Ettekandjad: Andres Toode

Projektile tehtud kulud makstakse kinni tagantjärele iga pooleaastase intervalli järel vastavalt teostatud aruandele.Narva Muuseum esimese poolaasta jooksul pidi kulutama projektitegevustele 80 531,02 krooni (5146,87 EUR). Need tagastatakse muuseumi eelarvele detsembris 2010.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1096-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

8. Riigihanke "Laenulepingu sõlmimine"avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1097-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

9. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele.
2. Võtta vastu korraldus nr 1098-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

10. Resrvfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Resrvfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele.
2. Võtta vastu korraldus nr 1099-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

11. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1100-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

12. Munitsipaaleluruumi Vahtra 4-16 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1101-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

13. Munitsipaaleluruumi aadressil Puškini 45a-24 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr. Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1102-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

14. Munitsipaaleluruumi Suur 17-29 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1103-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

15. Narva linna kulul hoolekandeasutusse paigutamise kord

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist Narva linna kulul hoolekandeasutusse paigutamise korra kehtestamisest vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapea Aleksander Ljudvig´it kandma ette eelnimetatuid küsimusi Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.09.2010

16. Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni uue koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1104
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

17. Volitamine (Narva linna kui eestkosteasutuse esindamine, alaealine RT1 rehabilitatsioon)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1105-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

18. Volitamine (Narva linna kui eestkosteasutuse esindamine, alaealise RT2 rehabilitatsioon)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1106-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

19. Volitamine (alaealine DA)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1107-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

20. Volitamine (alaealine AB)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1108-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

21. Ettekirjutuse tegemine EK

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1109-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

22. Ettekirjutuse tegemine MJ

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1110-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

23. Ettekirjutuse tegemine NK

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1111-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

24. Ettekirjutuse tegemine SM

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1112-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

25. Ettekirjutuse tegemine HŠ

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1113-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

26. Narva linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2008-2020 muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Muuta «Narva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2008-2020» ning kinnitada see uues redaktsioonis vastavalt lisale.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2008-2020 muutmiseks vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigas´t antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.09.2010

27. Narva Linnavolikogu 28.06.2007 otsuse nr 320 „Linnavara võõrandamine (kinnistu Raudsilla 1, Narva)”

Esitaja: Linnavara- ja MajandusametOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narva Linnavolikogu 28.06.2007 otsuse nr 320 „Linnavara võõrandamine (kinnistu Raudsilla 1, Narva)” muutmise kohta vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigas’t antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.09.2010

28. Narva linna omandis oleva kinnistu Joala tänava lõik 1 koormamine isikliku kasutusõigusega Eesti Ga

Esitaja: Linnavara- ja MajandusametOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1114-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

29. Narvas Linda tänav 26, 30, Suur-Aguli tänav 13 asuvate kinnistute tagasiostuõigusega müügilepingu mu

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1115-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

30. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja muutmine hoonestusõiguse seadmise lepingu järgi (Rakvere 71

Esitaja: Linnavara- ja MajandusametOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1116-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

31. NLV29.07.2009 korralduse nr 855-k „Munitsipaaleluruumi Hariduse 16-8 Narvas võõrandamisele mittekuu

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Pr Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1117-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

32. NLV 14.07.2010 korralduse nr 862-k „Munitsipaaleluruumi Pähklimäe tn.7-96 Narvas võõrandamisele m

Esitaja: Linnavara-ja majandusamet
Ettekandjad: Pr Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1118-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

33. Rahanõude lootusetuks tunnistamine ja lootusetu rahanõude mahakandmine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1119-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

34. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Tamara Luigas
Ettekandjad: Linnavara- ja MajandusametOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1120-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

35. Kiire Laine aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1121-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

36. Maaüksusele aadressi määramine (Rakvere tn 52a)

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1122-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

37. Maaüksusele aadressi määramine (Elektrijaama tee 16)

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1123-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

38. Narva Linnavalitsuse 28.01.1999 korralduse nr 194-k kehtetuks tunnistamine ja Albert-August Tiimanni

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 28.01.1999 korralduse nr 194-k kehtetuks tunnistamine ja Albert-August Tiimanni tänaval asuvatele kinnistutele aadresside määramine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1124-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

39. Loa andmine maa müügilepingu sõlmimise tähtaja pikendamiseks

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Loa andmine maa müügilepingu
sõlmimise tähtaja pikendamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1125-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

40. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn, Mõisa tn 4

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1126-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

41. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Moodustava katastriüksuse aadress Narva linn, Joala tänav lõik 3

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1127-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

42. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Murdlaine tn 12

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse sakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Murdlaine tn 12

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1128-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

43. maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas , Murdlaine tn 18

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine
ja maa riigi omandisse
jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas , Murdlaine tn 18

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1129-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

44. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Murdlaine tn 21

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Murdlaine tn 21

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1130-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

45. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Kannikese tn 46

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Kannikese tn 46

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1131-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

46. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Hane tn 17

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Hane tn 17

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1132-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

47. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Karikakra tn 40

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Karikakra tn 40

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1133-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

48. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tormi tn 60

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Tormi tn 60

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1134-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

49. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Pojengi tn 23

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Pojengi tn 23

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1135-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

50. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Hämariku tn 12

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Hämariku tn 12

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1136-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

51. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Majaka tn 18

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Majaka tn 18

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1137-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

52. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Vaksali tn 22 AS EVR Infra

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Vaksali tn 22 AS EVR Infra

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1138-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

53. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Raudtee tn 12 AS EVR Cargo

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Raudtee tn 12 AS EVR Cargo

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1139-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

54. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1140-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

55. Projekteerimistingimuste määramine Vetika tn 5

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond

Vetika tn 5 aiamaja püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1141-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

56. Projekteerimistingimuste määramine Sinika tn. 37

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond

Sinika tn. 37 üksikelamu ja suvemaja püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1142-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

57. Projekteerimistingimuste määramine Näkineiu tn 197

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond

Näkineiu tn 197 aiamaja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1143-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

58. Projekteerimistingimuste määramine Rukkilille tn 63

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond

Rukkilille tn 63 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1144-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

59. Projekteerimistingimuste määramine 1. Jõe tn 24

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond

1. Jõe tn 24 eramu rekonstrueerimine, garaaži ja piirde püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1145-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

60. Projekteerimistingimuste määramine Mustika tn 5

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond

Mustika tn 5 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine ning rajatiste ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1146-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

61. Projekteerimistingimuste määramine Sinika tn 7

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond

Sinika tn 7 aiamaja püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1147-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

62. Projekteerimistingimuste määramine Ööbiku tn 32

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond

Ööbiku tn 32 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine ning piirde püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1148-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

63. Projekteerimistingimuste määramine Vaniku tn 54

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond

Vaniku tn 54 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, kõrvalhoonete ning piirde püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1149-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

64. Projekteerimistingimuste määramine Alajaama tn 30

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond

Alajaama tn 30 aiamaja ja majandusehitise rekonstrueerimine ning laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1150-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

65. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond

1.Tallinna mnt 40 Soldino gümnaasiumi õppehoones vahetatud 26 aknaplokile;
2.Rekonstrueeritud Kangelaste prospekti lõikele 3;
3.Mulla tn 200 (Vesna AÜ) asuvale aiamajale;
4.Oja tn 76 (Baltika AÜ) asuvale aiamajale.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1151-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

66. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond

1. A.Puškini tn 33 rekonstrueeritud sotsiaalse adaptsiooni keskuse ruumidele

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1152-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

67. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond

1 Kangelaste prospekt 5 lillekioski püstitamisek

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1153-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

68. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond

1. 3 Paemurru 21 üksikelamu laiendamiseks ja majandushoone püstitamiseks;
2. 2 Jõe tn 5 üksikelamu rekonstrueerimiseks ja majandushoone püstitamiseks;
3. Aleksander Puškini tn 10 korterelamu kahe neljakorruselise osade katusekatte rekonstrueerimiseks;
4. Lõuna tn 24 (Oktoober AÜ asuva) aiamaja rekonstrueerimiseks;
5. Joala tn 1 kinnistu piirini (aadressil Joala tn lõik 1) gaasitorustiku ehitamiseks;
6. Pikse tn 17 üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1154-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

69. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond

1. Lõuna tn 24 (Oktoober AÜ asuva) piirdeaia püstitamiseks;
2. Kase tn 6 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
3. Taime tn 15 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
4. 2 Jõesuu tn 21 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
5. Päikese tn 11 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
6. Oru tn 32 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
7. Taime tn 9 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
8. 3 Paemurru tn 21 piirdeaia püstitamiseks;
9. Lina tn 1 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
10. Lõuna tn 4 (Oktoober AÜ asuva) sauna rekonstrueerimiseks;
11. 2 Jõe tn 5 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
12. 2 Jõe tn 5 piirdeaia ja tulemüüri püstitamiseks;
13. Väikesaare tn 8 (Retšnoi AÜ asuva) vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
14. Pikse tn 17 kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
15. Kadaka tn 16 (Berjozka AÜ asuva) aiamaja laiendamiseks;
16. Tähe tn 16 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1155-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

70. Narva Kesklinna Gümnaasiumi arengukava 2010–2013 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1156.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

71. Narva Kreenholmi Gümnaasiumi arengukava aastateks 2011–2013 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1157.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

72. Koolieelse lasteasutuse Kuldkalake direktori ametisse kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1158-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

73. Koolieelse lasteasutuse Marjake hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1159-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

74. Koolieelse lasteasutuse Põngerjas hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1160-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

75. Narva Kunstikooli hoolekogu moodustamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1161-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

76. Linnavara kasutusse andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus

Narva Jäähalli hokiplatsi ja riietusruumi soodustingimustel kasutusse andmine MTÜ-le Spordiklubi Evail-Athletics, MTÜ-le Hokiklubi Narva Kaks Tuhat ja MTÜ-le Narva Uisuklubi Start treeninguteks 2010/2011 hooajal tunnitasuga 685 krooni (€ 43,78) Narva Paemurru Spordikooli juhtkonnaga kooskõlastatud ajakava alusel.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1162-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010

77. Esindaja nimetamine SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus ühinemise otsustamisel

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1163-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2010