PrindiAbi

10.08.2011 - Korraline istung1. Avaliku ürituse „DJ Festival” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Töökorras 05.08.2011 vastu võetud korraldus nr 728-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2011

2. Narva linna arengukava 2008–2015 muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Korraline igaaastane linna arengukava muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada määruse eelnõu Narva linna arengukava 2008-2015 muutmise kohta Volikogusse kinnitamiseks.

2. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatov’it antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2011

3. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 729-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2011

4. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 730-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2011

5. Narva Linnavalitsuse 13.07.2011.a. korralduse nr 629-k«Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.4 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 731-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2011

6. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 732-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2011

7. Narva Linna Põhimääruse muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Muudatused Narva Linna Põhimääruses linna eelarve osas Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse alusel

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees võtta vastu määrus "Narva Linna Põhimääruse muutmine"

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktorit Raissa Lihhusat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2011

8. Narva linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise kord

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogu ees võtta vastu määrus
"Narva linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise kord"

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktorit Raissa Lihhusat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2011

9. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 733-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2011

10. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 734-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2011

11. Volitamine (Narva Linnavalitsuse kui alaealise A.Š. eestkostja esindamine)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 735-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2011

12. Vanemliku hoolitsuseta lapsele ettenähtud peretoetuste maksmise peatamine ja jätkamine (laps S.D.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 736-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2011

13. Hoolduse seadmine täisealisele isikule (hooldatav L. S.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 737-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2011

14. Riigihanke ''Narva linna haljasalade hooldustööd 2011'' kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Riigihanke 'Narva linna haljasalade hooldustööd 2011' kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
1. Lükata edasi asjaolude väljaselgitamiseks
Dokumente: 11
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2011

15. Avaliku ürituse „Narva Ajaloofestival” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 738-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2011

16. Loa andmine maa müügilepingu sõlmimise tähtaja pikendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Loa andmine maa müügilepingu
sõlmimise tähtaja pikendamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 739-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2011

17. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Jõesuu tn 49

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Jõesuu tn 49

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 740-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

18. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 741-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

19. Maa ostueesõigusega erastamine Kalamarja tn 25

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Kalamarja tn 25

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 742-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

20. Maa ostueesõigusega erastamine Paekivi tn 67

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Paekivi tn 67

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 743-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

21. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Krookuse tn 35

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Krookuse tn 35

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 744-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

22. Projekteerimistingimuste määramine(Mõisa tn 4 kirikuhoone püstitamine detailplaneeringu alusel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Taotleja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Lükata edasi asjaolude väljaselgitamiseks.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2011

23. Projekteerimistingimuste määramine(Igor Grafovi 4 hoone rekonstrueerimine, ühekorruselise hooneosa laiendamine teise korruse väljaehitamise arvel, hoone kasutamise otstarbe muutmine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Taotleja: Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 745-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2011

24. Projekteerimistingimuste määramine(Karja tn 6c hoone rekonstrueerimine narko- ja alkoholisõltlaste ambulatoorse teenindamise keskuseks)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Taotleja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 746-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2011

25. Projekteerimistingimuste määramine(Kreenholmi tn 44 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Taotleja: KÜ Kreenholmi 44, registrikood 80158672

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 747-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2011

26. Projekteerimistingimuste määramine(Pilve tn 3 üksikelamu, kõrvalhoone ja rajatiste püstitamine detailplaneeringu alusel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 748-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2011

27. Projekteerimistingimuste määramine(Liiva tänavale ühiskanalisatsioonitorustiku paigaldamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Taotleja: AS Narva Vesi, registrikood 10369373

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 749-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2011

28. Projekteerimistingimuste määramine Pinna tn 6

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Pinna tn 6 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 750-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2011

29. Projekteerimistingimuste määramine Toivo tn 5

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Toivo tn 5 aiamaja, kuuri ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 751-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2011

30. Projekteerimistingimuste määramine Priimula tn 117

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Priimula tn 117 aiamaja, kuuri ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 752-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2011

31. Projekteerimistingimuste määramine Unistuse tn 18

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Unistuse tn 18 aiamaja, kuuri ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 753-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2011

32. Projekteerimistingimuste määramine Kivilille tn 4

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kivilille tn 4 olemasoleva kuuri ümberplaneerimine saunaks, aiamaja ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 754-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2011

33. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Pikse tn 4a sauna laiendamiseks;
2. Haigla tn 1 parkla laiendamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 755-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2011

34. Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ehitusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Rakvere tn 39 majandushoone laiendamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 756-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2011

35. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Joala tn 21 administratiiv-, elektritsehhi-, olmeruumide-, keevitustöökodade-, kudumisvabriku olme- ja söökla-, kompressori-, lao-, pumbajaama-, alajaama hoonete täielikuks lammutamiseks
2. Raudtee tänava poolt Joala tn 1 kinnistu kõrval parkla ehitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 757-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2011

36. Ehituslubade ning kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Vahtra tn 3 kinnistule Politsei- ja Päästeameti ühishoone, varjualuse, garaaži ning lüüsi püstitamiseks;
2.Vahtra tn 3 piirdeaia, kaugküttetorustiku, külmaveetorustiku, elektri maakaabelliini, välisvalgustuse, sademeveekanalisatsiooni, olmereoveekanalisatsiooni ning drenaaži ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 758-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2011

37. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Kulgusadama tee 10a ehitatud kaldteele ja tõsteseadme alusplatsile;
2. Jõe tn 1 ehitatud tõsteseadme alusplatsile;
3. Jõe tn 3 ehitatud ujuvkaile ja kaldteele;
4. 26. Juuli tn 31 korterelamu rekonstrueeritud otseseintele ja trepikodade akendele.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 759-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2011

38. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Jõesuu tn 13 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
2. Joala tn 1 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
3. Pikse tn 4a piirdeaia ning katusealuse ehitamiseks;
4. 1 Jõe tn 36 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
5. Kannikese tn 82 piirdeaia ehitamisks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 760-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2011

39. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 761-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2011