PrindiAbi

07.09.2011 - Korraline istung1. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

töökorras vastuvõtmine

Otsus/tulemused:
26.08.2011 töökorras vastu võetud korraldus nr 798-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2011

2. Maaüksusele aadressi määramine (Linnuse tänav 2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
02.09.2011 töökorras vastu võetud korraldus nr 799-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2011

3. Maaüksusele aadressi määramine (Joaorg, Joaoru saar)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
02.09.2011 töökorras vastu võetud korraldus nr 800-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2011

4. Linnuse tn 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
02.09.2011 töökorras vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees “ Linnuse tn 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” otsuse vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2011

5. Joaorg ja Joaoru saar maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
02.09.2011 töökorras vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees “ Joaorg ja Joaoru saar maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” otsuse vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2011

6. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu 'Kadastiku tn 39 kinnistu jagamine'

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
02.09.2011 töökorras vastu võetud protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu “Kadastiku tn 39 kinnistu jagamine”
2. Volitada Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2011

7. Projekti „Karja tn 6a hoone siseruumide osaline rekonstrueerimine ning panduse ehitamine“ omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
02.09.2011 töökorras vastu võetud protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitja Tamara Luigas´t ette kandma eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.09.2011

8. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Alkohoolsete jookide jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 801-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2011

9. Alkohoolsete jookide hulgimüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Alkohoolsete jookide hulgimüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 802-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2011

10. Põhieelarve vahendite kasutamise lubamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Põhieelarve vahendite kasutamise lubamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 803-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2011

11. Narva Linnavalitsuse 10.08.2011.a. korralduse nr 732-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.15 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 804-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2011

12. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 805-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2011

13. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 806-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2011

14. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täöiendada korraldust vastavalt Kultuuriosakonna poolt esitatud taotlusele.
2.Võtta vastu korraldus nr 807-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2011

15. Hoolduse seadmine (hooldatav E.K.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia VanhonenOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 808-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2011

16. Hoolduse seadmine (hooldatav A.L.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia VanhonenOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 809-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2011

17. Hoolduse seadmine (hooldatav K.Ž.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia VanhonenOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 810-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2011

18. Avaliku ürituse „Narva Sügislaat” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 811-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2011

19. Avaliku ürituse „Noored Euroopa kultuuris” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 812-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2011

20. 3. Roheline tn 6 ja 3. Roheline tn 8 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda 3. Roheline tn 6 ja 3. Roheline tn 8 maa-ala detailplaneeringu lähteülesande kooskõlastamisega.
2.Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamisest vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.
3.Volitada Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2011

21. Maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Elektrijaama tee lõik 5, Elektrijaama tee lõik 6, Elektrijaama tee lõik 7, Elektrijaama tee lõik 8, Elektrijaama tee lõik 9, Elektrijaama tee lõik 10, Elektrijaama tee lõik 11, Elektrijaama tee lõik 12, Elektrijaama tee lõik 13, Elektrijaama tee lõik 14 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “ Elektrijaama tee lõik 5, Elektrijaama tee lõik 6, Elektrijaama tee lõik 7, Elektrijaama tee lõik 8, Elektrijaama tee lõik 9, Elektrijaama tee lõik 10, Elektrijaama tee lõik 11, Elektrijaama tee lõik 12, Elektrijaama tee lõik 13, Elektrijaama tee lõik 14 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine ” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 12
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2011

22. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Krookuse tn 14

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Krookuse tn 14

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 813-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

23. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Vaigu tn 912

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Vaigu tn 912

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 814-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

24. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Tasane tn 14 ja Tasane tn 14a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Tasane tn 14 ja Tasane tn 14a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 815-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

25. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Põldkannikese tn 45

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Põldkannikese tn 45

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 816-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

26. Rakvere tn 23 kinnisasjaga piirneva Rakvere tn 23a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Rakvere tn 23 kinnisasjaga piirneva
Rakvere tn 23a maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 817-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

27. Maa ostueesõigusega erastamine Tamme tn 24

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Tamme tn 24

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 818-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

28. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Uusküla tn 2a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 819-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2011

29. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Tallinna mnt 81

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 820-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2011

30. Maaüksusele aadressi määramine (Aleksander Puškini tn 8b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 821-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2011

31. Maaüksusele aadressi määramine (Päevalille tn 108)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 822-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2011

32. Projekteerimistingimuste määramine Tamme tn 21

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tamme tn 21 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 823-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2011

33. Projekteerimistingimuste määramine Tormi tn 47

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tormi tn 47 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 824-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2011

34. Projekteerimistingimuste määramine Sinika tn 26

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Sinika tn 26 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 825-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2011

35. Ehitusloa väljastamine või väljastamisest keeldumine (Jalaka tn 2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Väljastada ehitusluba Jalaka tn 2 kinnistule aiamaja püstitamiseks.
2. Keelduda ehitusloa väljastamisest Jalaka tn 2 kinnistule aiamaja püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda ehitusloa väljastamisega
2.Võtta vastu korraldus nr 826-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2011

36. Ehitusloa väljastamine või väljastamisest keeldumine (Jalaka tn 16)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Väljastada ehitusluba Jalaka tn 16 kinnistule aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.
2. Keelduda ehitusloa väljastamisest Jalaka tn 16 kinnistule aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda ehitusloa väljastamisega
2.Võtta vastu korraldus nr 827-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2011

37. Ehitusloa väljastamine või väljastamisest keeldumine (Unistuse tn 18)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Väljastada ehitusluba Unistuse tn 18 kinnistule aiamaja püstitamiseks.
2. Keelduda ehitusloa väljastamisest Unistuse tn 18 kinnistule aiamaja püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda ehitusloa väljastamisega
2.Võtta vastu korraldus nr 828-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2011

38. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Joala tn 21, 4 hoone täielikuks lammutamiseks (ehitisregistri koodid: 118009909, 118009913, 118009917, 118009919);
2. Joala tn 21, 5 hoone osaliseks lammutamiseks (ehitisregistri koodid: 118009905, 118009906, 118009907, 118009908, 118009910);
3. Kangelaste pr 10e parkla ehitamiseks;
4. Roo tn 18 aiamaja püstitamiseks;
5. Kadaka tn 9 aiamaja katusekatte rekonstrueerimiseks;
6. Oblika tn 2 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
7. Kangelaste pr 41 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks;
8. Anciss Daumani tn 11 kõnnitee ehitamiseks lasteasutuse „Cipollino” varustamiseks uue juurdepääsuga.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 829-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2011

39. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.A. Puškini tn 52, 54 rekonstrueeritud autoremonditöökojale ja autopesulale;
2. Rahu tn 40 korterelamu rekonstrueeritud lõunapoolse otsaseinale;
3. Partisani tn 2 rekonstrueeritud laste loomemajale.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 830-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2011

40. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Jõesuu tn 24 sauna püstitamiseks;
2. Jalaka tn 2 kasvuhoone püstitamiseks;
3. Rakvere tn 6 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
4. Oblika tn 2 piirdeaia püstitamiseks;
5. Mustika tn 5 piirdeaia püstitamiseks;
6. Roo tn 18 sauna püstitamiseks;
7. August Weizenbergi tn 3a 8 kinnise soojussüsteemi puuraugu rajamiseks;
8. Unistuse tn 18 kasvuhoone püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 831-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2011

41. Narva Linnavalitsuse 02.06.2010 korralduse nr 727-k „Narva Linnavalitsuse nimekomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 832-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2011

42. Nõusoleku andmine kõnepuudega õpilastele klassi moodustamiseks 2011/2012 õppeaastaks Narva 6. Koolis

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 833-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2011

43. Turniiri „Läänemere maletähed“ korraldamine ja turniiri juhendi kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 834-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2011