PrindiAbi

16.11.2011 - Korraline istung1. Omasteta isikuks tunnistamine (surnud V.F.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Töökorras 09.11.2011 vastu võetud korraldus nr 1044-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.11.2011

2. Narva Linnavalitsuse 18.05.2011.a korralduse nr 499-k muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 18.05.2011.a korralduse nr 499-k muutmine

Otsus/tulemused:
Töökorras 09.11.2011 vastu võetud korraldus nr 1045-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.11.2011

3. Ilutulestiku korraldamine (11.11.2011 OÜ Ilutulestiku Keskus Arnika)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Töökorras 10.11.2011 vastu võetud korraldus nr 1046-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2011

4. Ilutulestiku korraldamine (09.12.2011 OÜ Ilutulestiku Keskus Arnika)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Töökorras 10.11.2011 vastu võetud korraldus nr 1047-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2011

5. Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 41 „Projekti „Narva kaldapealse promenaadi ehitamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine ja täiendamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anton Võlitok

Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 41 „Projekti „Narva kaldapealse promenaadi ehitamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine ja täiendamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.

Seisuga 21.11.2011 pole vaatamata eelnevatele kokkulepetele korrigeeritud eelnõud volikogusse saatmiseks esitatud
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2011

6. Aktsiaseltsi Transservis-N aktsiakapitali väljendamise (konverteerimise) eurodes, vastavasisuliste põhikirja muudatuste tegemise kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anton Võlitok

Aktsiaseltsi Transservis-N aktsiakapitali väljendamise (konverteerimise) eurodes, vastavasisuliste põhikirja muudatuste tegemise kinnitamine.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

7. Sihtasutuse Narva Aleksandri Kirik nõukogu liikme määramine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anton Võlitok

Sihtasutuse Narva Aleksandri Kirik nõukogu liikme määramine Narva linna poolt

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1048-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

8. Tubakatoodete hulgimüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anton Võlitok

Tubakatoodete hulgimüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1049-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

9. Alkohoolsete jookide hulgimüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anton Võlitok

OÜ Shinok realiseerimiseks tegevuskoht puudub.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1050-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

10. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anton Võlitok

MAN Group OÜ poolt jaemüük kohvikus aadressil Aleksander Puškini 13.
Lazarjovo OÜ poolt jaemüük kaupluses aadressil Tallinna mnt 24

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1051-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

11. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1052-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

12. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt. 26-4 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1053-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

13. Munitsipaaleluruumi Partisani 7-69 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1054-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

14. Narva Linnavalitsuse 12.01.2011 korralduse nr 4-k „Narva linna 2011.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes” lisa 1 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 12.01.2011 korralduse nr 4-k
„Narva linna 2011.a eelarve alaeelarvete kinnitamine
asutuste lõikes” lisa 1 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1055-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

15. Narva Linnavalitsuse 18.05.2011.a korralduse nr 499-k muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 18.05.2011.a korralduse nr 499-k muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1056-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

16. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele
2. Võtta vastu korraldus nr 1057-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

17. Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tasuliste sotsiaal- ja tervendavate teenuste hinnakirja kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1058
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

18. Hoolduse seadmine (hooldatav P.S.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1059-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

19. Hoolduse seadmine (hooldatav V.S.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1060-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

20. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine (surnud N.P.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1061-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

21. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine hoonestusõiguse seadmise lepingu järgi (Rahu 36b, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1062-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

22. Narva linna omandis olevate kinnistute Rahu tn 36b ja Rahu tänav lõik 8 koormamine isikliku kasutusõigusega VKG Elektrivõrgud OÜ kasuks

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1063-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

23. Avaliku ürituse „Ajalugu elustub Narvas” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1064-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

24. Avaliku ürituse „1. advent” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1065-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

25. Avaliku ürituse „Narva Jõululaat” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1066-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

26. Avaliku ürituse „Pidu kõigile” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1067-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

27. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1068-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

28. Narva Linnavolikogu 03.03.2011. otsuse nr 32 „Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisude kinnitamine“ punkti 3.1 muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Liita 02.11.2011 istungil vastu võetud protokolliline otsuse "Narva Linnavolikogu 03.03.2011. otsuse nr 32 „Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisude kinnitamine“ muutmine" materjalid ja käesoleva protokollilise otsuse materjalid üheks tervikuks ning esitada linnavolikogule uus koondeelnõu ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisude kinnitamise kohta.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

29. Narva Linnavolikogu 08.09.2011.a otsuse nr 125 „Linnuse tn 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult 08.09.2011.a otsuse nr 125 “Linnuse tn 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine“ kehtetuks tunnistamist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

30. Jalgratta tee L2, Jalgratta tee L4 ja Jalgratta tee L5 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “ Jalgratta tee L2, Jalgratta tee L4 ja Jalgratta tee L5 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine ” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

31. Arvamuse andmine AÜ Adonis ja Salvia maaüksusele aadressiga Tõusu tn 95 maa riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1069-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

32. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine,Kangelaste prospekt T4

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1070-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

33. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kreenholmi tänav P1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1071-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

34. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Rahu tänav T2

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1072-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

35. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Rahu tänav T3

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1073-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

36. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Vahtra tänav T1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1074-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.11.2011

37. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Vahtra tänav T2

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1075-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

38. Vahtra tn 7 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1076-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

39. Kerese tn 38 kinnisasjaga piirneva P. Kerese tn 38f maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kerese tn 38 kinnisasjaga piirneva
P. Kerese tn 38f maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1077-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

40. Narva Linnavalitsuse 17.11.2010 korralduse nr 1458-k alapunkti 1.5 muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 17.11.2010 korralduse nr 1458-k
„Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine“
alapunkti 1.5 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1078-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

41. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kanali tn 14

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Kanali tn 14

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1079-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

42. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Rongi tn 43

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Rongi tn 43

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1080-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

43. Projekteerimistingimuste määramine(Kangelaste pr 14 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1081-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

44. Narva Linnavalitsuse 30.12.2009. a korralduse nr 1567-k muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 30.12.2009. a korralduse nr 1567-k
„Projekteerimistingimuste määramine (Kulgu tn 1 kolmeteistkümne ehitise etapiviisiline lammutamine, kahe reservuaari, pääsla ja kloreerimishoone rekonstrueerimine, tootmishoone kõrvalhoone (uue veepuhastusjaama hoone) ja uute rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)” muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1082-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

45. 26.01.2011. a korralduse nr 77-k „Ehituslubade väljastamine Balti Elektrijaama 11. energiaploki biokütusega varustamise kompleksi rajamiseks” punktide 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 ja ehituslubade nr 20411, 20412...

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

26.01.2011. a korralduse nr 77-k „Ehituslubade väljastamine Balti Elektrijaama 11. energiaploki biokütusega varustamise kompleksi rajamiseks” punktide 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 ja ehituslubade nr 20411, 20412, 20414, 20415, 20416, 20417 kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1083-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

46. Ehitusloa väljastamine Koidula tn 3a hoone fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Ehitusloa väljastamine Koidula tn 3a hoone fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1084-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

47. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Papli tn 73 aiamaja püstitamiseks;
2. 4. Roheline tn 8 hoone siseruumi rekonstrueerimiseks lasketiiruks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1085-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

48. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Kadastiku tänaval püstitatud tänavavalgustusele;
2.Kreenholmi tn 39h püstitatud kanalisatsioonitorustikule;
3.Kreenholmi tn 39h püstitatud veetorustikule;
4.Joala tn 25a rekonstrueeritud autoremonditöökojale.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1086-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

49. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Jõesuu tn 46 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
2. Aer1. Mai tn 2 hoone välisavatäidete asendamiseks;
3. 2. Paemurru tn 8 välisgaasitorustiku ehitamiseks;
4. Mõisa tänavale sademeveetorustiku ehitamiseks;
5. Põuatuule tn 268 tulemüüri püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1087-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

50. Nõusoleku andmine kodukordade täiendamiseks Narva munitsipaalkoolides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1088-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

51. Narva Linnavalitsuse 14.02.2011. a korralduse nr 157-k „Narva 6. Kooli hoolekogu moodustamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1089-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

52. Õpperuumi tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus

FIE-le Galina Voronova, registrikood 11820634, Narva Koorikooli õpperuumi tasuta kasutusse andmine lastega muusikatundide korraldamiseks Narva Koorikooli juhtkonnaga kooskõlastatud graafiku alusel.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1090-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

53. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1091-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

54. Linnakantselei tasuliste teenuste hinnakirja muutmine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnakantselei tasuliste teenuste hinnakirja muutmine Narva Linnaarhiivi taotluse alusel .

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1092
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

55. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara mahakandmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1093-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

56. Linnavara üleandmine Narva Linnakatseleist Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile .

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakatseleist Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1094-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

57. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleilt Narva Linnavalitsuse Linnavara ja Majandusametile.

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleilt Narva Linnavalitsuse Linnavara ja Majandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1095-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011

58. Ehituslubade väljastamine ja kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Ehituslubade väljastamine Tallinna mnt 35 ärihoone püstitamiseks ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks ning kirjaliku nõusoleku andmine veetorustiku ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1096-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2011