PrindiAbi

18.04.2012 - Korraline istung1. Narva Linnavalitsuse 11.01.2012.a korralduse nr 6-k muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 11.01.2012.a korralduse nr 6-k muutmine

Otsus/tulemused:
Töökorras 09.04.2012 vastu võetud korraldus nr 293-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.04.2012

2. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Tallinna mnt 19c hoone lammutamiseks

Otsus/tulemused:
Töökorras 09.04.2012 vastu võetud korraldus nr 294-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.04.2012

3. Riigihanke „Narva linna teede ja tänavate teekatte remonttööd 2012” avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet

Riigihanke „Narva linna teede ja tänavate teekatte remonttööd 2012”
avatud hankemenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 10.04.2012 vastu võetud korraldus nr 295-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.04.2012

4. Hariduse, Vabaduse, Lavretsovi ja Vestervalli tänavatega piirneva ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras 11.04.2012 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Hariduse, Vabaduse, Lavretsovi ja Vestervalli tänavatega piirneva ala detailplaneeringu kehtestamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.04.2012

5. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine.

Otsus/tulemused:
Töökorras 13.04.2012 vastu võetud korraldus nr 296-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2012

6. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 297-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2021

7. Informatsioon Narva haldussuutlikkuse tegevuskava 2012 kohta

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Informatsioon Narva haldussuutlikkuse tegevuskava 2012 kohta

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Võtta esitatud info teadmiseks
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

8. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 298-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

9. Alkohoolsete jookide hulgimüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Millennium Group OÜ poolt hulgimüük.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 299-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

10. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

The Food Company OÜ poolt jaemüük kaupluses aadressil Tallinna mnt 19.
Regina Afanasjeva FIE poolt jaemüük AÜ Berjozka kaupluses.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 300-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

11. Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Sihtasutuse Narva Haigla
nõukogu liikme tagasikutsumine
ja uue nõukogu liikme nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 301-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

12. Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 302-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

13. Narva Linnavalitsuse 11.01.2012 korralduse nr 5-k „Narva linna 2012.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes” lisa 1 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas

Narva Linnavalitsuse 11.01.2012 korralduse nr 5-k
„Narva linna 2012.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes” lisa 1 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 303-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

14. Narva Linnavalitsuse 11.01.2012.a korralduse nr 6-k „Narva linna 2012. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas

Narva Linnavalitsuse 11.01.2012.a korralduse nr 6-k „Narva linna 2012. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 304-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

15. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada esitatud eelnõud vastavalt Kultuuriosakonna ja Sotsiaalabiameti poolt esitatud taotlustele
Võtta vastu korraldus nr 305-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

16. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 306-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

17. Volitamine (Narva Linnavalitsuse alaealise M.V. eestkostjana esindamine)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 307-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

18. Hoolduse seadmine (hooldatav L.S.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 308-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

19. Hoolduse seadmine (hooldatav G.M.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 309-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

20. Hoolduse seadmine (hooldatav V.M.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 310-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

21. Riigihanke „Narva Pimeaia Kaldapealse aia ja tänavaäärse allee rekonstrueerimine (Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp)“ avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

1. Algatada ehitustööde riigihanke „Narva Pimeaia Kaldapealse aia ja tänavaäärse allee rekonstrueerimine (Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp)“ avatud hankemenetlus, vastavalt juurdelisatud riigihanke hankedokumentidele.
2. Määrata ülalnimetatud riigihankes hankijaks Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet ning riigihanke eest vastutavaks isikuks varade osakonna ehitusteenistuse koosseisuväline juhtivspetsialist projektijuht Jüri Moor.
3. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametit, ametiasutuse põhimääruse järgse esindaja isikus, sõlmima edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga ehitustööde hankeleping.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 311-k
Dokumente: 12
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

22. Narva linna omandis oleva kinnisasja Hariduse tänav lõik 4 koormamine reaalservituudiga kinnisasjade Tallinna mnt 19c ja Hariduse tn 5 kasuks

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 312-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

23. Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (VO pärimisasi)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 313-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

24. Avaliku ürituse „Narva Maxima Kevadlaat” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 314-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

25. Kinnistu võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 315-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

26. Joala tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Joala tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

27. Kalda tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Kalda tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

28. Kreenholmi tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “ Kreenholmi tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

29. Kreenholmi tänav J4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “ Kreenholmi tänav J4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

30. Raudtee tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Raudtee tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

31. Rakvere tänav J4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “ Rakvere tänav J4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

32. Uusküla tänav J2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Uusküla tänav J2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

33. Vassili Gerassimovi tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “ Vassili Gerassimovi tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

34. Elektrijaama tee 29 kinnistu jagamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 316-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

35. Aasa tn 4 kinnisasjaga piirneva 5. Roheline tn 1 maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Aasa tn 4 kinnisasjaga piirneva
5. Roheline tn 1 maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 317-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

36. Maa ostueesõigusega erastamine Antenni tn 17, Antenni tn 17a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Antenni tn 17, Antenni tn 17a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 318-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.04.2012

37. Arvamuse andmine ehitatud Elektrijaama tee 59 asuva tehnoloogilise raudteeülesõidukohale

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 319-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

38. Projekteerimistingimuste määramine Okka tn 621

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Okka tn 621 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, majandushoone püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 320-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

39. Projekteerimistingimuste määramine (Kangelaste pr 49 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 321-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

40. Projekteerimistingimuste määramine (Vahtra tn 5 hoone laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata ning Vahtra tn 5 krundi lääneküljele parkla rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 322-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

41. Projekteerimistingimuste määramine Aroonia tn 108

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Aroonia tn 108 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, kõrvalhoonete ning rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 323-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

42. Ehitusloa väljastamine või väljastamisest keeldumine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Põhja tn 143 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda ehitusloa väljastamisega.
2. Võtta vastu korraldus nr 324-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

43. Ehituslubade väljastamine Narva linna vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Paul Kerese tänav lõigul 4, Rahu tänav lõigul 1, Kadastiku tänava lõikudel 1 ja 2, Kreenholmi Haruraudtee, Puuvilla tänava lõigul 1 Kulgu tn 4 ja 8, Kulgu tänava lõigul 1 külmaveetorustiku V1013 rekonstrueerimiseks;
2. Partisani tänava lõikudel 1 ja 2 kanalisatsioonitorustiku K1048 rekonstrueerimiseks;
3. Hariduse tänava lõigul 4 kanalisatsioonitorustiku K1053 rekonstrueerimiseks;
4. Peaalajaama tänaval kanalisatsioonitorustiku K1117 rekonstrueerimiseks;
5. P. Kerese tn 20 // 22 ja Võidu pr 17e kanalisatsioonitorustiku K1102 rekonstrueerimiseks;
6. Tallinna maantee lõigul 2 kanalisatsioonitorustiku K1057 rekonstrueerimiseks;
7. P. Kerese väljakul veetorustiku V1025 rekonstrueerimiseks;
8. Rakvere tänava lõikudel 3 ja 4 külmaveetorustiku V1054 rekonstrueerimiseks;
9. Tallinna maantee lõikudel 2 ja 3, Tallinna mnt 50, Partisani tänava lõigul 2 külmaveetorustiku V1045 rekonstrueerimiseks;
10. Hariduse tänaval külmaveetorustiku V1050 rekonstrueerimiseks;
11. Tallinna maantee lõigul 1 külmaveetorustiku V1079 rekonstrueerimiseks;
12. Tallinna maantee lõikudel 1 ja 2 kanalisatsioonitorustiku K1269 ehitamiseks;
13. Tallinna maantee lõigul 1 kanalisatsioonitorustiku K1124 rekonstrueerimiseks;
14. Kreenholmi tänaval kanalisatsioonitorustiku K1111 rekonstrueerimiseks;
15. Mõisa tänava lõikudel 1 ja 2, Partisani tänava lõikudel 1 ja 2, Võidu prospekt lõigul 1 külmaveetorustiku V1044 rekonstrueerimiseks;
16. Rakvere tänava lõikudel 4 ja 5 sademevee kanalisatsioonitorustiku K1299 ehitamiseks;
17. Tallinna maantee lõikudel 1, 2 ja 3, Puškini tänava lõigul 2 ning Paul Kerese väljakul sademevee kanalisatsioonitorustiku K1298 ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 325-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

44. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Joala tänava lõigul 6 asuva Joala sõlme L-067 ja L-N3 110 kV õhuliinide ajutiseks ühenduseks;
2. 6. Paemurru tn 16 üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
3. Sinika tn 26 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
4. Aasta tn 5 aiamaja püstitamiseks;
5. Lõigul Jõe tn 1 ja 3 Jõe tänava rekonstrueerimiseks;
6. Jõe sadama territooriumi heakorrastus (parklad, kõnniteed, tänavavalgustus);
7. Jõe tn 1 ja 3, Rakvere tänava lõigul 2, Sepa tänav, Sadama tee sidekaabelliini ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 326-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

45. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Väljastada Kreenholmi tn 8 territooriumil asuvale kioskile kasutusluba tähtajaga kuni 01.04.2017a.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 327-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

46. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Põhja tn 143 piirdeaia püstitamiseks;
2. Liiva tn 5 kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
3. Uusküla tn 3 korteri nr 65 tehnosüsteemide muutmiseks (elektri- vee- ja kanalisatsioonisüsteemid);
4. Aasta tn 5 katusealuse ja piirdeaia püstitamiseks;
5. A. Puškini tn 11 korteri nr 35 tehnosüsteemide muutmiseks (elektrisüsteemid);
6. Jõe tn 1 sademevee kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 328-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

47. Narva Noorteparlamendi põhimäärus

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja vastuvõtmiseks määruse “Narva Noorteparlamendi põhimäärus” eelnõu.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

48. Loa andmine spordiürituste korraldamiseks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus

MTÜ-le Jalgpalliklubi Narva Trans (registrikood 80069833, Kangelaste 45, Narva 20604, tel. 357 3300) loa andmine korraldada Narva linnas Kreenholmi staadionil 2012. a hooajal Eesti meistrivõistluste, karikavõistluste ja rahvusvahelised mängud Eesti Jalgpalli Liidu kalendri järgi.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 329-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

49. Linnavara tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus

MTÜ-le Narva Kristlik Kogudus Jumala Sõna (registrikood 80197985) Narva Pähklimäe Gümnaasiumi staadioni tasuta kasutusse andmine 2012. aasta kevadsuviseks perioodiks Narva Pähklimäe Gümnaasiumi juhtkonnaga kooskõlastatud ajakava alusel.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 330-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

50. Narva Paemurru Spordikooli rajatiste ja ruumide tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus

MTÜ-le Jalgpalliklubi Narva Trans, registrikood 80069833, Narva Paemurru Spordikooli rajatiste ja ruumide (jalgpalliväljak, jõusaal, riietus- ja duširuumid) tasuta kasutusse andmine 2012. a jalgpalli hooajal Eesti Jalgpalli Meistrivõistluste, Eesti Karikavõistluste ja rahvusvaheliste jalgpalli kodumängude ning õppe- ja treeninguprotsessi korraldamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 331-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

51. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleilt Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleilt Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 332-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

52. Linnavara ülandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnavara ja Majandusametile .

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara ülandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnavara ja Majandusametile .

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 333-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

53. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 334-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012

54. Sihtasutuse Narva Hooldekodu asutamine ja põhikirja kinnitamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Aleksander LjudvigOtsus/tulemused:
Läbis esimese lugemise
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2012