PrindiAbi

19.09.2012 - Korraline istung1. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

BBQ CATERING OSAÜHING poolt jaemüük avalikul üritusel „Narva motokrossi EM etapp“ 15.09.2012.a. Siivertsi territooriumil

Töökorras vastuvõtmine

Otsus/tulemused:
14.09.2012 töökorras vastu võetud korraldus nr 852-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2012

2. Aktsiaseltsi Narva Bussiveod nõukogu liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Aktsiaseltsi Narva Bussiveod nõukogu liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 853-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

3. Aktsiaseltsi Transservis-N audiitori nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Aktsiaseltsi Transservis-N audiitori nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 854-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

4. Nõusoleku andmine õnnemängude mängukoha korraldamiseks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

AS IMG Kasiinod

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 855-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

5. Põhieelarve vahendite kasutamise lubamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Põhieelarve vahendite kasutamise lubamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 856-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

6. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 857-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

7. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 858-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

8. Munitsipaaleluruumi aadressil Puškini 45a-25 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 859-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

9. Sihtasutuse Narva Linnaelamu kulude üleandmine Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 860-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

10. Hallatava asutuse Narva Hooldekodu hoolekogu koosseisu kinnitamine, hoolekogu esimehe ja aseesimehe määramine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 861-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

11. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine (A.D.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 862-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

12. Loa andmine (B.K. matuse korraldamise kulude tasumiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 863-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

13. Loa andmine (Z.K. matuse korraldamise kulude tasumiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 864-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

14. Hoolduse seadmine (hooldatav Z.R.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 865-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

15. Hoolduse seadmine (hooldatav T.O.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 866-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

16. Hoolduse seadmine (hooldatav V.P.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 867-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

17. Narvas Rahu 42 asuvale kinnisasjale OÜ IV INVEST DEVELOPMENT kasuks seatud hoonestusõiguse lõpetamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Narvas Rahu 42 asuvale kinnisasjale OÜ IV INVEST DEVELOPMENT kasuks seatud hoonestusõiguse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 868-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

18. Narvas Rahu 48 asuvale kinnisasjale OÜ IV INVEST DEVELOPMENT kasuks seatud hoonestusõiguse lõpetamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Narvas Rahu 48 asuvale kinnisasjale OÜ IV INVEST DEVELOPMENT kasuks
seatud hoonestusõiguse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 869-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

19. Narva Linnavalitsuse 22.08.2012 korralduse nr 774-k 'Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi' muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatsovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 870-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

20. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatsovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 871-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

21. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnavara ja Majandusametilt Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile

Esitaja: Linnavara ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 872-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

22. Linnavara– ja Majandusameti kohustuse üleandmine Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 873-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

23. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 874-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

24. Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 875-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

25. Joaoru tiik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Joala tiik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine ” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

26. Sundvalduse seadmine Partisani tn 1 ja 3 kinnistutele AS Narva Vesi kasuks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Sisaldab isikuandmed

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 876-k
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

27. Maaüksusele aadressi määramine (Joaoru tiik)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 877-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

28. Maaüksustele aadresside määramine (Kummeli tn)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 878-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

29. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Rakvere tänav J6

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 879-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

30. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kevade tänav

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 880-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

31. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kevade tänav J1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 881-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

32. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Koidula tänav J1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 882-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

33. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Varsakabja tn 4

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Varsakabja tn 4

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 883-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

34. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Lõikuse tn 13

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Lõikuse tn 13SISALDAB ISIKUANDMEID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 884-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

35. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Aniliini tn 35

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Aniliini tn 35

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 885-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

36. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Lume tn 42

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Lume tn 42sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 886-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

37. Kummeli tn 9 kinnisasjaga piirneva Kummeli tn 9a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kummeli tn 9 kinnisasjaga piirneva
Kummeli tn 9a maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 887-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

38. Kummeli tn 23 kinnisasjaga piirneva Kummeli tn 23a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kummeli tn 23 kinnisasjaga piirneva
Kummeli tn 23a maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 888-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

39. Kummeli tn 25 kinnisasjaga piirneva Kummeli tn 25a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kummeli tn 25 kinnisasjaga piirneva
Kummeli tn 25a maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 889-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

40. Maa ostueesõigusega erastamine Unistuse tn 35

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Unistuse tn 35sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 890-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

41. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Päeva tn 13 aiamaja, sauna, kasvuhoone rekonstrueerimine ja laiendamine ning kõrvalehitiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 891-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

42. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lõuna tn 20 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine ning kõrvalehitiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 892-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

43. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kannikse tn 74 aiamaja ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 893-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

44. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Näkineiu 197 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine ning kõrvalehitiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 894-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

45. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kulgu tammi remonditöökoht)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Projekti koostamise eesmärk on Kulgu tammi territooriumil lüüskonstruktsiooni paigaldamine, tee ja platsi ehitamine, pukk-kraana aluste teede pikendamine, pukk-kraana elektrikaabli allmaa kaablirenni pikendamine, platsi välisvalgustus ning Politsei- ja Piirivalveameti vaatluspunkti piirdeaia üleviimine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 895-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

46. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Paul Kerese tn 6 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 896-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

47. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kalda tn 14 hoone hauakivide töökojaks ja kaupluseks rekonstrueerimine ning laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 897-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

48. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kulgu tn 5 tootmishoonete ehitisregistrikoodidega 120566516 ja 120602415 ühendamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 898-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

49. Ehituslubade väljastamine Narva linna vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. A. Bastrakovi tänaval, I. Grafovi tänava lõigul 1 ja A. Puškini tänava lõigul 1 kanalisatsioonitorustiku K1306 ehitamiseks;
2. A. Puškini tänava lõigul 1, Vaivara tänaval, Vaksali tn 19, Vaksali tänaval, I. Grafovi tänava lõigul 1, A. Bastrakovi tänaval, Juhkentali tn 6 ja Raudsilla tänaval külmaveetorustiku V1024 rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 899-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

50. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. M. Maslovi tn 3a tänavavalgustuse ehitamiseks;
2. Vetika tn 5 aiamaja püstitamiseks;
3. 6. Paemurru tn 17 majandushoone püstitamiseks;
4. Pilve tn 3 üksikelamu püstitamiseks;
5. A.-A. Tiimanni 18d, Tallinna mnt 44, 44a, 59, 61, 63, 63a ja 65, Rahu tn 14, 14a, 16, 16c, 16d, 16k ja 16e ning Pähklimäe tn 5, 7, 9 ja 11 ajutise õhusidekaabli ehitamiseks;
6. A.-A. Tiimanni 2, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ja 19, Tallinna mnt 32, 34, 36, 38, 42, 46, 48 ja 58, Rahu tn 6, 8, 10 ja 12 Mõisa tn 2, 3, 5, 7, 9 ja 12, Vahtra tn 2, 2a, 4, 6 ja 8 P. Kerese tn 24, 26 ja 36 ning Võidu pr 2, 2a, 6, 6a, 8, 8a, 10, 10a, 12, 13, 14, 15 ja 16 ajutise õhusidekaabli ehitamiseks;
7. Kaare tn 12 aiamaja laiendamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 900-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

51. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Väljastada Jaama platsil asuvale kioskile kasutusluba

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 901-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

52. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Väljastada Mängu tn 10 rekonstrueeritud üksikelamule kasutusluba

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 902-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

53. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Pilve tn 3 piirdeaia püstitamiseks;
2. Pilve tn 3 elektrimaakaabelliini, vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
3. Puidu tn 16 piirdeaia püstitamiseks;
4. Kaare tn 12 kasvuhoone püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 903-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

54. Ehituslubade ning kirjaliku nõusoleku väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Haigla tn 1 haiglahoone ja katusealuse püstitamiseks ning hoonet teenindavate rajatiste ehitamiseks.
2.Haigla tn 1 piirdeaia ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 904-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

55. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Hariduse tn ja Jõe tn)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 905-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

56. Avaliku ürituse „Euroopa Koostöö Päeva tähistamine Narvas” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Marina SorgusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 906-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

57. Avaliku ürituse „Narva Sügislaat” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Marina SorgusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 907-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

58. Avaliku ürituse „Narva Mihklilaat” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Marina SorgusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 908-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

59. Avaliku ürituse „Narva Maxima Mihklipäeva laat” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Marina SorgusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 909-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012

60. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 910-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2012