PrindiAbi

20.03.2013 - Korraline istung1. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti tegevuse lõpetamine ja Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti koosseisus linnavara osakonna moodustamine ning seotud õigusaktide muutmine.

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Töökorras 08.03.2013 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks määruse eelnõu „Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti tegevuse lõpetamine ja Narva Linnavalitsuse Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti koosseisus linnavara osakonna moodustamine ning seotud õigusaktide muutmine“

2. Volitada abilinnapea Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.04.2013

2. Narva Linnavalitsuse 08.01.2013.a korralduse nr 1-k „Narva linna 2013.aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 08.01.2013.a
korralduse nr 1-k „Narva linna 2013.aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Otsus/tulemused:
Töökorras 11.03.2013 vastu võetud korraldus nr 210-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.03.2013

3. Riigihanke 'Aleksander Puškini tänav T1 rekonstrueerimine' avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras 13.03.2013 vastu võetud korraldus nr 211-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.03.2013

4. Riigihanke „Narva linna teede ja tänavate teekatte remonttööd 2013“ avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Riigihanke „Narva linna teede ja tänavate teekatte remonttööd 2013“
avatud hankemenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 13.03.2013 vastu võetud korraldus nr 212-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2013

5. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Karja tn 3, Narva Muusikakooli rekonstrueerimine ja laiendamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras 15.03.2013 vastu võetud korraldus nr 213-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.03.2013

6. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 214-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

7. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
1. Muuta punkti 2 ning määrata müügiajaks P kl 20.00-23.00
2. Võtta vastu korraldus nr 215-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

8. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 216-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

9. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 217-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

10. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 218-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

11. Munitsipaaleluruumi Haigla 16-5 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 219-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

12. Eluruumide kasutamisõiguse vahetamine aadressidel Raudsilla 10-34 ja Uusküla 7-49 Narvas

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 220-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

13. Nõustamiskomisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
1. Lisada komisjoni koosseisu Sotsiaalabiameti lastekaitse vaneminspektor
2.Võtta vastu korraldus nr 221-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

14. Narva kultuuri- ja rahvuskultuuriseltside projektidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine 2013. aastaks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 222-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

15. Pensionäridele linnatoetuse suuruse kinnitamine 2013. aastaks

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist „Narva Linnavolikogu 08.04.2010 määruse nr 16 ”Pensionäridele linnatoetuse maksmise kord Narva linnas“ muutmine“ vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapea Tatjana Patsanovskajat ette kandma eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

16. Hoolduse seadmine K.L.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 223-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

17. Hoolduse seadmine V.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 224-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

18. Hoolduse seadmine L.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 225-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

19. Hoolduse seadmine K.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 226-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

20. Tallinna mnt 30a ja Tallinna mnt 30b maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu kehtestamise kohta vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

21. Narva Linnavolikogu 26.01.2007.a otsuse nr 6 „Maaüksuse Tuleviku tn 9 munitsipaalomandisse taotlemine“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Narva Linnavolikogu 26.01.2007.a otsuse nr 6 „Maaüksuse Tuleviku tn 9 munitsipaalomandisse taotlemine“ kehtetuks tunnistamist.
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

22. Tuleviku tn 9 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Tuleviku tn 9 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine“ vastuvõtmist.
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

23. Kraavi tn 8a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Kraavi tn 8a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine“ vastuvõtmist.

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

24. Kuningavall maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse „Kuningavall maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine“ vastuvõtmist.
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

25. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Paju tn 6

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Katastriüksuse piiride kinnitamine ja
maa ostueesõigusega erastamine
Paju tn 6sisaldab isikuandmeid

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 227-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

26. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine (Raudtee tn 2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
(Raudtee tn 2)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 228-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

27. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine (Päevalille tn 56a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
(Päevalille tn 56a)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 229-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

28. Maa ostueesõigusega erastamine Pärna tn 3

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Pärna tn 3

SISALDAB ISIKUANDMEID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 230-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

29. Maaüksusele aadressi määramine (Vihma tn 20a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 231-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

30. Maaüksusele aadressi määramine (Jõesuu tn 20)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 232-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

31. Arvamuse andmine Vihma tn 20a maa riigi omandisse jätmiseks.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 233-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

32. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Aleksander Puškini tn 27b

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 234-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

33. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Aleksander Puškini tn 27d

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 235-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

34. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Aleksander Puškini tänav J13

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 236-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

35. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Fama põigu rajamine alates Fama põik – Fama tn ristmikust kuni Fama põik – A. Puškini tn ristmikuni)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 237-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

36. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Hariduse tänava rekonstrueerimine alates Hariduse tn – A. Puškini tn ristmikust kuni Hariduse tn – Kangelaste pr ristmikuni)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 238-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

37. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Puškini tänava rekonstrueerimine alates Paul Kerese väljakust kuni A. Puškini tn 39 kinnistuni ning Liiva tänava rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 239-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

38. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rahu tänava rekonstrueerimine alates Rahu tn – Kangelaste pr ristmikust kuni Rahu tn 48 kinnistuni)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 240-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

39. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vahtra tänava rekonstrueerimine alates Vahtra tn – A.-A. Tiimanni tn ristmikust kuni Vahtra tn – Rahu tn ristmikuni)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 241-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

40. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pähklimäe tänava rekonstrueerimine alates Pähklimäe tn – Kangelaste pr ristmikust kuni Pähklimäe tn – Rahu tn ristmikuni)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 242-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

41. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kalda tänava ja Raudsilla tänava liitumisel asuva viadukti all asuvate kõnniteede ja tugimüüride rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 243-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

42. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kadastiku tn 57c peakorpuse hoone siseruumide rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 244-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

43. Projekteerimistingimuste kinnitamine (5. Paemurru 19a üksikelamu ja kõrvalehitiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 245-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

44. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Väina tn 4 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, kõrvalhoonete rekonstrueerimine ning rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 246-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

45. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Aiandi tn 115 aiamaja rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 247-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

46. Ehitusloa väljastamine või väljastamisest keeldumine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Lahe tn 74 aiamaja püstitamiseks

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda ehitusloa väljastamisega
2. Võtta vastu korraldus nr 248-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

47. Ehitusloa väljastamine (Udu tn 259)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 249-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

48. Ehitusloa väljastamine (Pärna tn 10)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 250-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

49. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Vee tn 154 kuuri püstitamiseks;
2. Kangelaste pr 32 elektri- ja ventilatsioonisüsteemide muutmiseks;
3. Mängu tn 24 veetorustiku ehitamiseks;
4. Pärna tn 10 sauna ja piirdeaia püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 251-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

50. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Väike-Äkke, Jalgratta tee 8 püstitatud välisvalgustusele

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 252-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

51. RH 'Narva Arhiivi riiulite ostmine'

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Riigihangete 'Narva Arhiivi riiulite ostmine' hankemenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 253-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

52. Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 254-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

53. Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 255-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

54. Ilmse ebatäpsuse parandamine Narva Linnavalitsuse 20.02.2013. a korralduses nr 166-k „Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Käsitleda korralduse eelnõus mainitud muudatust ebatäpsusena.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2013

55. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Narva lossipark)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Mitte nõustuda antud korralduse eelnõuga
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2013

56. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vestervalli tn 3/5/7, Peterburi mnt 1 piiripunkti ja Sõpruse silla jalakäijate ala rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 256-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

57. Ilutulestiku korraldamine (21.03.2013 OÜ Tulekild Pürotehnika)

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 257-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

58. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 258-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013

59. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 259-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.03.2013