PrindiAbi

27.11.2013 - Korraline istung1. Avaliku ürituse „Talvine Narva Lahing” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Kairi JohannesOtsus/tulemused:
Töökorras 15.11.2013 vastu võetud korraldus nr 1141-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2013

2. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1143-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

3. Munitsipaaleluruumi Uusküla 7-62 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1144-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

4. Narva Linnavalitsuse 28.05.2003.a määruse nr.412 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 28.05.2003.a määruse nr.412 '''"Eelarveliste asutuste eelarve planeerimise, eelarveliste vahendite ümberpaigutamise ja finantseerimise taotluste ning aruandluse esitamise kord'''" muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 40
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

5. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt Sotsiaalabiameti ja Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti taotlustele.
2. Võtta vastu korraldus nr 1145-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

6. Narva Linnavolikogu 22.12.2011 otsuse nr 157 “Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 41 „Projekti „Narva kaldapealse promenaadi ehitamine“ omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine ja täie

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Narva Linnavolikogu 22.12.2011 otsuse nr 157 “Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 41 „Projekti „Narva kaldapealse promenaadi ehitamine“ omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine ja täiendamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Muuta eelnõud vastavalt esitatud ettepanekule.
2. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti Linnavara osakonna juhatajat direktori ülesannetes Jelena Skulatšovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

7. Munitsipaaleluruumi aadressil Paul Kerese tn 6 - 8 Narvas üürile andmine spetsialistile töösuhte ajaks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1146-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

8. Pärandvara käsutamine (Vadim Filimonov´i pärimisasi)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1147-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

9. Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (Semen Manakov’i pärimisasi)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1148-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

10. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1149-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

11. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1150-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

12. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

GENEVA OÜ,ASTRI BUFFET AS poolt jaemüük avalikul üritusel IMEDE ÖÖ 06.12.2013.a aadressil Tallinna mnt. 19C, Narva linn.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1151-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

13. Alaealisele lapsele ettenähtud peretoetuste maksmise peatamine ning jätkamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1152-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

14. Hoolduse seadmine I.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1153-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

15. Hoolduse seadmine N.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1154-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

16. Hoolduse seadmine F.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1155-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

17. Hoolduse seadmine A.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1156-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

18. Hoolduse seadmine G.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1157-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

19. Hoolduse seadmine A.L.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1158-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

20. Hoolduse seadmine A.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1159-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

21. Hoolduse seadmine L.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1160-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

22. August Weizenbergi tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “August Weizenbergi tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada abilinnapea Natalja Šibalovat (Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori ülesannetes) nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

23. Lepa tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “ Lepa tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada abilinnapea Natalja Šibalovat (Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori ülesannetes) nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

24. Mihhail Gorbatši tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Mihhail Gorbatši tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada abilinnapea Natalja Šibalovat (Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori ülesannetes) nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

25. Riigihanke “Narva avalike mänguväljakute tehniline hooldus 2014“ võitja kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1161-k
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

26. Narva linna munitsipaalomandisse antud Võidu prospekt 2 maaüksuse sihtotstarbe osaline muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1162-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

27. Kadastiku tn 25b katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1163-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

28. Maaüksusele aadressi määramine (Sutthoffi park)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1164-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

29. Maaüksusele aadressi määramine (Sutthoffi kaldapealne)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1165-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

30. Maaüksusele aadressi määramine (Salmeaed)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1166-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

31. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1167-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

32. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kulude üleandmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1168-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

33. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tehase tn 4 tootmishoone nr 2 katuse rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1169-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

34. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Raudteemaale ajutise sidekonteineri paigaldamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1170-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

35. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rahu 20 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1171-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

36. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rakvere 85 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1172-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

37. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tapamaja tn 5 kaupluse hoone rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1173-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

38. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Ilma tn 53 aiamaja laiendamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1174-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

39. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pikk tn 17 üksikelamu, majandushoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1175-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

40. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Allika tn 129 aiamaja rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1176-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

41. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tule tn 132 suvemaja ja kuuri püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1177-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

42. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lahe tn 21 aiamaja, kuuri ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1178-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

43. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jasmiini tn 1 aiamaja, majandushoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1179-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

44. Projekteerimistingimuste kinnitamine '"(Tähe tn 5 üksikelamu püstitamine)'"

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1180-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2013

45. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A.Puškini tn 38 üksikelamu ja kõrvalehitiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1181-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

46. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Saare tn 16 aiamaja, kuuri ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1182-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

47. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Näkineiu tn 205 aiamaja laiendamine, kõrvalhoonete ning rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1183-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

48. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1.A. Daumani tn 16 korterelamu rekonstrueerimiseks: katusekate renoveerimine, välisseinte ja sokli soojustamine, keldri sissepääsude varikatuste rekonstrueerimine, sillutisriba ja trepiastmete
rekonstrueerimine, soklikorruse ja trepikodade akende ja välisuste väljavahetamine, lodžade piirete ja uste rekonstrueerimine.
2. Kullerkupu tn 101 aiamaja püstitamiseks.
3. Kaare tn 15 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.
4. A. Daumani tn 18 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks: otsaseinte ja sokli soojustamine, sillutisriba rekonstrueerimine.
5. Rahu tn 44 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks:
otsaseinte soojustamine;
6. 2 Jõe tn 11 üksikelamu ning saunahoone püstitamiseks;
7. Elektrijaama tee 59 administratiivhoone, väävlipuhastushoone, laborihoone, peajuhtimishoone osaliseks lammutamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1184-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

49. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Väljastada järgmistele ehitistele kasutusload:
1. Tallinna maantee 64, 64a, Tallinna maantee L5 elektri kaakaabelliinile;
2. A-A. Tiimanni tn 14 rekonstrueeritud korterelamu katuse rinnatisele;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1185-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

50. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Kaare tn 15 kuuri ja piirdeaia püstitamiseks.
2. Kullerkupu tn 101 kasvuhoone ja piirdeaia püstitamiseks.
3. Mätta tn 9 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.
4. 3.Paemurru tn 19 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
5. Tolli tn 27 välisveetorustiku ehitamiseks;
6. 2 Jõe tn 11 abihoone ning piirdeaia püstitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 1186-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

51. Narva noorsootöö arengukava 2014-2018 algatamine ja lähteülesande kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus

Narva Linnavolikogu otsuse „Narva noorsootöö arengukava 2014-2018 algatamine ja lähteülesande kehtestamine“ eelnõu esitamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

52. Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 41.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

53. Riigihanke „Narva Kultuurimaja Rugodivi valgustusaparatuuri ostmine” (viitenumber 146251) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1187-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

54. Narva Linnavalitsuse 18.09.2013. a korralduse nr 887-k „Õpilaste arvu suurendamine Narva 6. Kooli klassides“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1188-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

55. Nõusoleku andmine väikeklassi moodustamiseks Narva Peetri Koolis

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1189-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

56. Narva 6. Kooli hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1190-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

57. NVol. 17.05.2000 määruse nr 23 '' Narva linna andmekogude asutamise ja ülalpidamise korra kinnitamine'' kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud määruse eelnõuga
2. Volitada linnasekretär Ants Liimetsa nimetatud eelnõud ette kandma Narva Linnavolikogu istungil
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

58. Lihthanke 'Ettevalmistamine ISKE auditiks Narva Linnavalitsuses''(viitenumber 147042) võitja kinnitamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Lihthanke 'Ettevalmistamine ISKE auditiks Narva Linnavalitsuses' (viitenumber 147042) võitja kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1191-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

59. Avaliku ürituse „1. advent” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1192-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

60. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1193-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

61. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1194-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

62. Linnavolikogu otsuste ja määruste eelnõude esitamisest

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Protokolliline otsus linnavolikokku otsuste ja määruste eelnõude edastamise kohta
https://dokregister.narva.ee/index.php?page=agendaset&agendaid=16137
https://dokregister.narva.ee/index.php?page=agendaset&agendaid=16643
https://dokregister.narva.ee/index.php?page=agendaset&agendaid=16700
https://dokregister.narva.ee/index.php?page=agendaset&agendaid=16715

Otsus/tulemused:
Protokolliliselt:
1. Edastada Narva Linnavolikokku eelnõu " Narva Linna Aukodaniku nimetuse andmise kord"
2. Volitada linnavolikogu liiget Vladimir Butuzovit nimetatud eelnõud ette kandma Narva Linnavolikogu istungil
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2013

63. Narva linna 2014.aasta eelarve kinnitamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada määrus '"Narva linna 2014.aasta eelarve kinnitamine'" Narva Linnavolikogule
2. Volitada linnapead nimetatud eelnõud ette kandma Narva Linnavolikogu istungil
3. Kaasettekandja Rahandusameti direktor Jelena Golubeva.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2013