PrindiAbi

28.01.2015 - Korraline istung1. Narva Linnavalitsuse 8.01.2015.a. määruse nr 1 <Valimisjaoskondade moodustamine> muutmine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

On selgunud, et Rakvere tn aadressid 73, 85, 87, 89, 91 on märgitud Narva Linnavalitsuse 8.jaanuari määruses nr 1 „Valimisjaoskondade moodustamine“ korraga nii 7. Jaoskonnas kui ka 8.jaoskonnas.

Otsus/tulemused:
Töökorras 20.01.2015 vastu võetud määrus nr 4
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.01.2015

2. Narva linna Aukodaniku põhimääruse § 4 muutmine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Petr NyakkOtsus/tulemused:
Töökorras 20.01.2015 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse "Narva linna Aukodaniku põhimääruse § 4 muutmine" vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.
2.Volitada linnapea Eduard Easti antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.03.2015

3. Ostja kinnitamine (34% AS-i Narva Soojusvõrk aktsiaid)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Töökorras 22.01.2015 vastu võetud korraldus nr 57-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.01.2015

4. Narva Linnavalitsuse 8.01.2015.a. määruse nr 1 <Valimisjaoskondade moodustamine> muutmine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Nimekirjast olid väljajäänud Haava ja Tamme tn.

Otsus/tulemused:
Töökorras 26.01.2015 vastu võetud määrus nr 5
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.01.2015

5. Narva Linnavalitsuse 30.12.2014. a korralduse 1596-k „Sihtasutuse Narva Linnaelamu põhivarasse tehtud investeeringute üleandmine Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi” muutmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 58-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

6. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 59-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

7. Munitsipaaleluruumi aadressil I. Grafovi tn. 7-30 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 60-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

8. Munitsipaaleluruumi A. Puškini 65-20 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 61-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

9. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt. 15-57 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 62-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

10. Munitsipaaleluruumi Vaivara 9-3 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 63-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

11. Narva Linnavalitsuse 09.03.2011. a määruse nr 245 „Narva Pähklimäe Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 6
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

12. Narva 6. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 7
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

13. Riigihanke korraldamine ja loa andmine lepingu sõlmimiseks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 64-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

14. Õpilaste arvu suurendamine Narva 6. Kooli klassis

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 65-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

15. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva 6. Kooli ruumide kasutusse andmisel

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 66-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

16. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Kuuseke liitrühmas

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 67-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

17. Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 41 „Projekti „Narva kaldapealse promenaadi ehitamine“ omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 41 „Projekti „Narva kaldapealse promenaadi ehitamine“ omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.01.2015

18. Narva linna omandis oleva kinnisasja Ancis Daumani tänav L1 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 68-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

19. Munitsipaaleluruumi aadressil Kangelaste pr 44 - 20 Narvas üürile andmine spetsialistile töösuhte ajaks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 69-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

20. Kinnistu valitseja nimetamine ja kinnistu võtmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 70-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

21. Päikese tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Päikese tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.01.2015

22. Mägra tn 2 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Mägra tn 2 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 71-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

23. Lepa tn 3 teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Lepa tn 3 teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 72-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

24. Võsa tn 16 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Võsa tn 16 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 73-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

25. Vaigu tn 804 maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Vaigu tn 804
maa ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 74-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

26. Laine tn 5 maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Laine tn 5
maa ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 75-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

27. Ööbiku tn 39 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Ööbiku tn 39 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 76-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

28. Meedikute tn 40 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ning Meedikute tn 40 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Meedikute tn 40 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine
ning Meedikute tn 40 teenindusmaa
määramine ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 77-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

29. Vana-Joala tee T2 asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 78-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

30. Tibu tänav asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 79-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

31. Pilve tänav L1 asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 80-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

32. Luige tn 11 asuva ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 81-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

33. M. Gorbatši tn 8 asuva ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 82-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

34. Narva Linnavalitsuse 30.04.2014. a korralduse nr 474-k „Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kangelaste pr 29 kinnistule ajutise iseteenindava autopesula rajamine)” muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 83-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

35. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pähklimäe tn 6a kaubakeskuse hoone laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 84-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

36. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Koidula tn 8 hoone korterelamuks rekonstrueerimine ja laiendamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 85-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

37. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Põhja tn 212 aiamaja ja majandusehitise laiendamine ning rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 86-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

38. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Antenni tn 14 aiamaja püstitamiseks.
2. Kangelaste pr 43 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks (vastavalt ehitusprojektile 214-2014).

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 87-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

39. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

A.-A. Tiimanni tn1, A-A. Tiimanni 1c, A-A. Tiimanni tänav L1 sademeveekanalisatsiooni ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 88-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

40. Teekasutusloa andmine (Kangelaste pr 51a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kangelaste pr 51a rajatud parklale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 89-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

41. Kasutuslubade väljastamine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1.Vahtra tn 4 korterelamule rekonstrueeritud üldkasutatavate lodžadega.
2.Vahtra tn 6 korterelamule rekonstrueeritud üldkasutatavate lodžadega katusega.
3.A. Daumani tn 18 korterelamule rekonstrueeritud otsaseintega ja sokli- ning sillutisribaga (otsaseinte poolt).
4.Rahu tn 44 korterelamule rekonstrueeritud otsaseinte- ja sokliga (otsaseinte poolt).

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 90-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

42. Kasutusloa väljastamine (Joala tn 11-21, 25)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Joala tn 11 korterelamule rekonstrueeritud korteritega 21 ja 25

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 91-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

43. kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

P.Kerese 2, rekonstrueeritud ilusalongile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 92-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

44. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kadastiku tn 23a, 23b, 25a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 93-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

45. Riigihanke " Narva Noorte Meremeeste Klubi mööbli ja siseseadmete ostmine”avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Riigihanke " Narva Noorte Meremeeste Klubi mööbli ja siseseadmete ostmine”avatud hankemenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 94-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

46. Narva Linnavalitsuse 02.05.2013 määruse nr 22 "Narva Laste Varjupaiga teenuste hinnakirja kinnitamine" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 8.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

47. Loa andmine J.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 95-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

48. Hoolduse seadmine M.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 96-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

49. Hoolduse seadmine N.O.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 97-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

50. Hoolduse seadmine A.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 98-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

51. Hoolduse seadmine T.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 99-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2015

52. Hoolduse seadmine N.N.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 100-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

53. Hoolduse seadmine V.Z.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 101-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

54. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale
( Narva Soldino Gümnaasium Narva Keeltelütseum)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 102-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2015

55. Narva Sotsiaaltöökeskuse teenuste hinnakirja kehtestamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 103-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.01.2015

56. Asustamata eluruumi võõrandamine avalikul enampakkumisel

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 104-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.01.2015