PrindiAbi

22.07.2015 - Erakorraline istung1. Narva linnapiirkonna tegevuskava koostamiseks ekspertgrupi moodustamine ja töökoosolekute ettevalmistamise ja kokku kutsumise korra kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva linnapiirkonna tegevuskava koostamiseks ekspertgrupi moodustamine ja töökoosolekute ettevalmistamise ja kokku kutsumise korra kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 698-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

2. Riigihanke korraldamine ja sõiduauto liisingulepingu sõlmimiseks volitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Ameti kasutusrendil olemasoleva sõiduauto vahetamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 699-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

3. Narva Linnavalitsuse 23.03.2011.a. määruse nr 281 „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti tasuliste lisateenuste hinnakirja kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Linnavalitsuse 23.03.2011.a. määruse nr 281 „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti tasuliste lisateenuste hinnakirja kinnitamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 23
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

4. Munitsipaaleluruumi Spordi 4-33 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 700-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

5. Munitsipaaleluruumi Vaksali 15-24 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 701-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

6. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi 30-54 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 702-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

7. Narva Linnavalitsuse 22.04.2015.a. korralduse nr 386-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.4 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 703-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

8. Sihtasutuse Narva Linnaelamu põhivarasse tehtud investeeringute üleandmine Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 704-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

9. Riigihanke „Laenulepingu sõlmimine” korraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 705-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

10. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele.
2. Võtta vastu korraldus nr 706-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.07.2015

11. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele.
2. Mitte toetada Narva Motofesti taotlust vahendite eraldamisest.
3. Võtta vastu korraldus nr 707-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

12. Narva Linnavolikogu 12.01.2006. a määruse nr 1 „Narva linna eelarvest spordiklubidele toetuse eraldamise kord“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Narva Linnavolikogu 12.01.2006.a määruse nr 1 „Narva linna eelarvest spordiklubidele toetuse eraldamise kord“ muutmine” eelnõu.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust antud küsimus ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

13. Narva munitsipaalkoolide palgakorralduse põhimõtete kooskõlastamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 708-k
Dokumente: 11
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

14. Narva 6. Kooli põhimäärus

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 24
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

15. Kreenholmi staadionil asuva jalgpalliväljaku ja abiruumide tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 709-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

16. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tänav 35-40 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokollilise otsuse:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva abilinnapea Maksim Volkovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

17. P. Kerese tn 25 katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 710-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

18. Vaksali tn 22 kinnistu jagamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 711-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

19. Koha-aadressi määramine (1. Paemurru tn 19)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 712-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

20. Koha-aadressi määramine (6. Paemurru tn 15)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 713-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

21. Koha-aadressi määramine (A. Weizenbergi tn 3b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 714-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

22. Koha-aadressi määramine (Männi tn 3a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 715-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

23. Koha-aadressi määramine (Männi tn 5a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 716-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

24. Koha-aadressi määramine (Raudtee tn 5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 717-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

25. Koha-aadressi määramine (Jõe vaatlustorn)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 718-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.07.2015

26. Koha-aadressi määramine (Pinna tänav L1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 719-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

27. Koha-aadressi määramine (Sepa põik 12)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 720-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

28. Koha-aadressi määramine (Hariduse tn 32a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 721-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

29. Koha-aadressi määramine (Ancis Daumani tänav J6)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 722-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

30. Koha-aadressi määramine (Jõe põik 2b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 723-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

31. Koha-aadressi määramine (Jõe põik 2c)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 724-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

32. Koha-aadressi määramine (Kangelaste prospekt J1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 725-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

33. Koha-aadressi määramine (Kangelaste prospekt J3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 726-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

34. Koha-aadresside määramine (Haruraudtee R1 ja Haruraudtee R2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 727-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

35. Koha-aadresside määramine (I. Grafovi tn 11a, I. Grafovi tn 11b, I. Grafovi tn 11c, I. Grafovi tn 11d, I. Grafovi tn 11e, I. Grafovi tn 11f, I. Grafovi tn 11g, I. Grafovi tn 11h, I. Grafovi tn 11j, I. Grafovi tn 11k, I.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Koha-aadresside määramine
(I. Grafovi tn 11a, I. Grafovi tn 11b, I. Grafovi tn 11c,I. Grafovi tn 11d, I. Grafovi tn 11e, I. Grafovi tn 11f, I. Grafovi tn 11g, I. Grafovi tn 11h, I. Grafovi tn 11j,I. Grafovi tn 11k, I. Grafovi tn 11m, I. Grafovi tn 11n ja I. Grafovi tn 11p)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 728-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

36. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Soldino tee L1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 729-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

37. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Soldino tee L2

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 730-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

38. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Soldino tee L3

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 731-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

39. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Soldino tee L4

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 732-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

40. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Soldino tee L5

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 733-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

41. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Soldino tee L6

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 734-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

42. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine,Vaivara tn 5

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 735-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

43. Kreenholmi tänav L3 asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 736-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

44. Kreenholmi tänav L4 asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 737-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

45. Mängu tänav L2 asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 738-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

46. Rakvere tänav T2 asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 739-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

47. Oru tänav L3 asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 740-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

48. Oru tänav L4 asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 741-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

49. Oru tänav L5 asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 742-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

50. 2. Paemurru tänav L1 asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 743-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

51. 4. Paemurru tänav L1 asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibaovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 744-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

52. 5. Paemurru tänav L1 asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 745-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

53. 6. Paemurru tänav L1 asuvate tänavaehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 746-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

54. Narvas Paul Kerese tänav 17b asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KERESE 15 KORTERIÜHISTU)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 747-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

55. Narvas Võidu prospekt 8c asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KORTERIÜHISTU VÕIDU 8A NARVA)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 748-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

56. Narvas Kraavi tn asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Korteriühistu KRAAVI 10)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 749-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

57. Narvas Tallinna mnt 15a asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Korteriühistu TALLINNA 17)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 750-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

58. Narvas Kangelaste prospekt 6b asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KORTERIÜHISTU KANGELASTE 8)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 751-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

59. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine (Elektrijaama tee 65a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine
(Elektrijaama tee 65a)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 752-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

60. Seisukoha andmine maa erastamiseks (Kuuse tn 28)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Seisukoha andmine
maa erastamiseks
(Kuuse tn 28)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 753-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

61. Seisukoha andmine maa erastamiseks (Vaigu tn 805)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Seisukoha andmine
maa erastamiseks
(Vaigu tn 805)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 754-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

62. Seisukoha andmine maa erastamiseks (Põlevkivi tn 47, Tõnu tn 33)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Seisukoha andmine
maa erastamiseks
(Põlevkivi tn 47, Tõnu tn 33)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 755-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

63. Rööpa tn 14 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ning Rööpa tn 14 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Rööpa tn 14 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine
ning Rööpa tn 14 teenindusmaa
määramine ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 756-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

64. Tüve tn 530 teenindusmaa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Tüve tn 530 teenindusmaa
määramine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 757-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

65. Tibu tn 23 teenindusmaa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Tibu tn 23 teenindusmaa
määramine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 758-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

66. Männi tn 3a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Männi tn 3a maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 759-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

67. Männi tn 5a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Männi tn 5a maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 760-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

68. Arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 761-k
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

69. Sepa põik 12 teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Sepa põik 12 teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 762-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

70. Viinamarja tn 204 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Viinamarja tn 204 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 763-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

71. Tedre tn 8 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Tedre tn 8 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 764-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

72. Nirgi tn 76, Nirgi tn 76a teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Nirgi tn 76, Nirgi tn 76a teenindusmaa
määramine ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 765-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

73. Kotka tn 17 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Kotka tn 17 teenindusmaa määramine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 766-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

74. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Narva linnuse ja linnusehoovi territooriumil asuvate ehitiste rekonstrueerimine ning uute ehitiste väljaehitamine võistlustöö ...alusel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 767-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

75. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Narva raekoja platsi rekonstrueerimine ning Rüütli ja Suur tänavate osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 768-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

76. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Puškini 14 korterelamu fassaadide renoveerimine ja katuse rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 769-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

77. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Sireli tn 12 aiamaja ja kõrvalhoone rekonstrueerimine ja laiendus ning rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 770-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

78. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pinge tn 12 ehitiste ja rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 771-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

79. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Hane tn 3 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 772-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

80. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Põhja 216 aiamaja rekonstrueerimine ja sauna püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 773-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

81. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lahe tn 62 aiamaja, majandushoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 774-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

82. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Varju tn 178 aiamaja, kuuri ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 775-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

83. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Päevalille tn 108 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 776-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

84. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Viktoria tn 18 aiamaja ja sauna püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 777-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

85. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Laeva tn 221 aiamaja rekonstrueerimine ja piirde püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 778-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

86. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Põldkannikese tn 1a aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 779-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

87. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Puidu tn 3 uue aiamaja ja majandushoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 780-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

88. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Puidu tn 33 aiamaja, majandushoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 781-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

89. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Oksa tn 404 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 782-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

90. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kirsi 26 aiamaja ja abihoone osaline rekonstrueerimine ja rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 783-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

91. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rööpa 27 aiamaja rekonstrueerimine ja sauna püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 784-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

92. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rongi 6 aiamaja ja abihoone rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 785-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

93. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Hundi tee 26 aiamaja laiendamine, abihoonete ja rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 786-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

94. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pingviini 100 aiamaja ja abihoonete laienduamine ja rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 787-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

95. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pihlaka 24 sauna püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 788-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

96. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Palavuse 16 aiamaja ja kõrvalhoonete ühendamine ja laiendamine ning rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 789-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

97. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Nõo tn 63 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine ning kõrvalehitiste püstitamine ja rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 790-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

98. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lõuna 88 aiamaja laiendamine ja rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 791-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

99. Projekteerimistingimuste kinnitamine (26. juuli 23 üksikelamu fassaadide rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 792-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

100. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rongi 12 aiamaja laiendamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 793-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

101. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Paadimehe 3 majandushoone aiamajaks ümberehitus)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 794-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

102. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lõuna 61 aiamaja rekonstrueerimine, hoonete ja rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 795-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

103. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rongi 3 aiamaja laiendamine ja abihoonete püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 796-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

104. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Väikesaare tn 36 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine ning abihoonete ja rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 797-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

105. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kadaka 23 aiamaja ja abihoone rekonstrueerimine ning rajatise püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 798-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

106. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Oja tn 13 abihoone ja rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 799-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

107. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Oja tn 15 rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 800-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

108. Tee ehitusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

A.Daumani tn 19

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 801-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

109. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

1. Pähklimäe tn 3 Narva Pähklimäe Gümnaasiumi evakuatsiooni- ja avariivalgustuse ehitamiseks.
2. Süsiaugu tn 3 üksikelamu püstitamiseks (koos vajalikke tehnorajatistega: vee- ja kanalisatsioonitoru, elektrimaakaabelliin).
3. Looduse tn 82 aiamaja püstitamiseks.
4. Elektrijaama tee 59 gaasikäigu ehitamiseks.
5. Joala tn 23a asuva Joala vabriku hoone osaliseks lammutamiseks (vastavalt ehitusprojektile 25022015).
6. Jõe tn 3 hoone 3.-12. Boksi rekonstrueerimiseks.
7. Linda tn 12 hoone rekonstrueerimiseks.
8. Haigla tn 1 Narva Haigla keldriruumide rekonstrueerimiseks personali garderoobiks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 802-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

110. Riigihanke „Narva Joaoru puhkeala treppide ehitustööd” (viitenumber 162377)avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 803-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

111. Riigihanke „Narva Joaoru puhkeala arendamine “ I etapi raames spordivarustuse tarnimine ja paigaldamine” (viitenumber 162594) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 804-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

112. Riigihanke viitenumber 153487„Narva Noorte Meremeeste Klubi ehitustööd” avatud hankemenetluse lõppemine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 805-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

113. Riigihanke „Narva Noorte Meremeeste Klubi ehitustööd (2)” väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 806-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

114. Rahanõude lootusetuks tunnistamine ja mahakandmine Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti bilansist

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 807-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

115. Pärandvara otsustuskorras võõrandamine (Pähklimäe tn 6 – 115 Narvas)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 808-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

116. Narva linna omandis oleva kinnisasja Viru tn 18 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 809-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

117. Peremehetuks ehitisteks tunnistatud bilanssi võtmine aadressil Kulgusadama tee 10b

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 810-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

118. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 811-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

119. Kinnistu valitseja nimetamine ja kinnistu võtmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 812-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

120. Narva linna omandis olevate kinnisasjade Tallinna maantee L1 ja Tallinna mnt 15a koormamine reaalservituudiga kinnistu Tallinna mnt 19 kasuks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 813-k
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

121. Narvas, M. Maslovi 3a asuva laste mänguväljaku võtmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 814-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

122. Avaliku ürituse „Narva liikumisfestival 2015“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 815-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

123. Avaliku ürituse „Ace of Base 2015“ taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Geneva OÜ kavandab viia läbi 24.07. 2015, kella 18:00-st kuni 25.07.2015, kella 01:00-ni Narva linnas avalikkusele suunatud ürituse „Ace of Base 2015“. Üritus toimub Narva Linnuses. Eeldatav osavõtjate arv on kuni 2000 inimest. Ürituse programmis toimub kontsert. Müüakse kuni 6% alkohoolseid jooke. Üritust turvab USS Security Eesti AS (lisa - avaliku ürituse loa taotlust).

Otsus/tulemused:
Korraldust mitte vastu võtta.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

124. Avaliku ürituse taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Seoses Narva vabastamise 71. aastapäevale pühendatud jalgrattamatka programmi muutmisega viia sisse muutust vastuvõetud Narva Linnavalitsuse 15.07.2015 korraldusse [693-k 2015] ühendamaks jalgrattamatkaga pärgade laskmine paadist Narva jõkke.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 816-k
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

125. Avaliku ürituse "Narva Prisma suvelaat" loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Jelena Jegireva,äriregistri kood 10128155, kavandab ajavahemikul 24.07 kuni 26.07. 2015 viia läbi Narva linnas avaliku ürituse „Narva Prisma suvelaat“. Müügile tulevad toiduained, jalanõud, rõivad, suveniirid, mänguasjad. Laada korraldamise kohaks on valitud Kangelaste tn 29 asuva kaubakeskuse „Prisma“ parkla. Laada töötamise ajaks on kavandatud kella 09.00-st kuni 19.00-ni. Ürituse sihtgrupiks on Narva elanikkond. Eeldatav külastajate arv on 600-800 inimest. Laadal toimub kuni 6% alkoholi (koguõlu ) müük kella 09.00-st kuni 19.00-ni. Turvafirmat üritusele ei kaasata, ürituse turvalisuse tagab korraldaja. Liiklus vahetult ürituse toimumise paigas saab olema reguleeritud 3 täiendava ajutise liiklusmärgiga.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 817-k
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

126. Loa andmine E.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 818-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

127. Loa andmineV.D.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 819-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

128. Hoolduse seadmine A.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 820-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

129. Hoolduse seadmine T.H.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 821-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

130. Hoolduse seadmine I.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 822-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

131. Hoolduse seadmine F.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 823-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

132. Hoolduse seadmine G.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 824-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

133. Hoolduse seadmine N.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 825-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

134. Hoolduse seadmine N.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 826-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

135. Hoolduse seadmine V.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 827-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

136. Hoolduse seadmine V.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 828-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

137. Hoolduse seadmine V.I.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 829-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

138. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 830-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

139. Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada linnavolikogule määruse eelnõu „Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine.

2.Volitada Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2015

140. Linnavalitsuse 17.12.2014.a.korralduse 1591-k muutmine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Eduard East

Viia läbi 29.07 planeeritud korraline istung 5.08.2015.a.

Otsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 831-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.07.2015

141. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Oksa 425 aiamaja rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 832-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.07.2015

142. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lõuna 62 aiamaja ümberehitamine ja rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 833-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.07.2015

143. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Öö 3 abihoonete ja rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 834-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.07.2015

144. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Unistuse 36 aiamaja, abihoonete ja rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
vastu võtta korraldus nr 835-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.07.2015

145. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Valge tn 190 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 836-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.07.2015

146. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Oksa 423 aiamaja rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 837-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.07.2015

147. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pinge 11 aiamaja rekonstrueerimine ning abihoonete ja rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 838-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.07.2015

148. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Roheluse 22 abihoonete ja rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Vastu võtta korraldus nr 839-k

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.07.2015

149. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pääsukese 8 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine ning rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 840-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.07.2015

150. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Laastu 51 aiamaja ja abihoone laiendamine ja rekonstrueerimine ning rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldud nr 841-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.07.2015

151. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lahe 60 aiamaja abihooneks ümberehitamine ning aiamaja, abihoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 842-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.07.2015

152. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kangelaste pr 32 parkla rajamine ning keeltelütseumi territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Korraldust mitte vastu võtta.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.07.2015