PrindiAbi

19.10.2016 - Korraline istung1. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (S. V.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (S. V.)

Otsus/tulemused:
Töökorras 12.10.2016 vastu võetud korraldus nr 1104-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.10.2016

2. Riigihanke "Tallinna maantee lõikude L1-L4 rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd" avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise AmetOtsus/tulemused:
Töökorras 12.10.2016 vastu võetud korraldus nr 1105-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.10.2016

3. Munitsipaaleluruumi aadressil Võidu pr. 6-65 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1106-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2016

4. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1107-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2016

5. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt. 65-51 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1108-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2016

6. Munitsipaaleluruumi Haigla 11-6 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1109-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2016

7. Sihtasutuse Narva Linnaelamu põhivarasse tehtud investeeringute üleandmine Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1110-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2016

8. Rehabilitatsiooniteenuse osutamise kord Narva linnas

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist „Rehabilitatsiooniteenuse osutamise kord Narva linnas“ vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapead Tatjana Patsanovskajat kandma ette nimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2016

9. Volitamine alaealise S.E. huvide esindamiseks eestkostja Narva linna poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1111-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2016

10. Volitamine alaealise A.K. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1112-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2016

11. Volitamine alaealise A.M. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1113-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2016

12. Volitamine alaealise J.K. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1114-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2016

13. Loa andmine (Sv. V. matuse korraldamise kulude tasumiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Loa andmine (Sv. V. matuse korraldamise kulude tasumiseks)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1115-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2016

14. Hoolduse seadmine A.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1116-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2016

15. Hoolduse seadmine R.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1117-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2016

16. Hoolduse seadmine V.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1118-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2016

17. Narva Linnavalitsuse 09.03.2011. a määruse nr 243 „Narva munitsipaalhuvikoolide õpperühmade suurused ja moodustamise alused“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 29
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2016

18. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Noorte Meremeeste Klubi vara kasutusse andmisel

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1119-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2016

19. Narva Lasteaia Põngerjas hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1120-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2016

20. Narva Lasteaia Käoke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1121-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2016

21. Narva Linnavolikogu määruste muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kohusetäitjat Natalja Šibalovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2016

22. Koha-aadresside määramine (Fama tänav ja Fama põik)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1122-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2016

23. Koha-aadressi määramine (Uus põik 2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1123-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2016

24. Koha-aadressi määramine (Lääne tn 6)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1124-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2016

25. Tõusu tn 23 teenindusmaa määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Tõusu tn 23 teenindusmaa
määramine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1125-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2016

26. Projekteerimistingimuste kinnitamine (3. Paemurru tn 18 ühepereelamu rekonstrueerimine ja laiendamine, garaaži ning piirde püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1126-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2016

27. Päritud korteriomandi võõrandamine teistkordsel avalikul kirjalikul enampakkumisel (A. Puškini tn 45 - 44, Narva, Ž.O. pärimisasi)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1127-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2016

28. Päritud korteriomandi võõrandamine teistkordsel avalikul kirjalikul enampakkumisel (A-A. Tiimanni tn 10 – 26, Narva, A. L. pärimisasi)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1128-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2016

29. Päritud korteriomandi võõrandamine teistkordsel avalikul kirjalikul enampakkumisel (A. Puškini tn 65 - 53, Narva, M.M. pärimisasi)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1129-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2016

30. Narvas Tallinna mnt 15a asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Korteriühistu TALLINNA 17)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1130-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2016

31. Avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Narvas Rakvere tänav 22d hoones 1.korrusel asuvate ruumide üürile andmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1131-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2016

32. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1132-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2016

33. Avaliku ürituse « Siseturvalisuse vabatahtlike tutvustusüritus Narva linnakodanikele » loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1133-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2016

34. Avaliku ürituse «Narva Prisma Sügislaat» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1134-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2016

35. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1135-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2016

36. Kasutusloa andmine või andmisest keeldumine

Esitaja:

Jääraku 28

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda kasutusloa andmisega
2. Võtta vastu korraldus nr 1136-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2016

37. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1137-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2016

38. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1138-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2016