PrindiAbi

31.05.2017 - Korraline istung1. Osaühingusse Narva Jäätmekäitluskeskus Narva linna esindaja nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Osaühingusse Narva Jäätmekäitluskeskus Narva linna esindaja nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 517-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2017

2. Tasandusrühma moodustamine Narva Lasteaias Muinasjutt

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 518-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2017

3. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 519-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2017

4. Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 15
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2017

5. Loa andmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov

Loa andmine (N.M. matuse korraldamise kulude tasumiseks)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 520-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2017

6. Narva linna Sotsiaalabiameti 23.07.2001.a. korralduse nr 03/830 "Hoolduse seadmine (hooldatav N.K.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 521-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2017

7. Narva Linnavalitsuse 24.08.2016.a. korralduse nr 884-k "Hoolduse seadmine (hooldatav N.U.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 522-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2017

8. Narva Linnavalitsuse 30.11.2016.a. korralduse nr 1258-k "Hoolduse seadmine (hooldatav A.L.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 523-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2017

9. Hoolduse seadmine G.Z.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 524-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2017

10. Hoolduse seadmine L.T.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 525-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2017

11. Hoolduse seadmine T.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 526-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2017

12. Hoolduse seadmine L.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 527-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2017

13. Munitsipaaleluruumi A. Puškini tn 45 – 44 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine ning SA Narva Linnaelamu haldamisele üleandmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 528-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2017

14. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 529-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2017

15. Narva Linnavolikogu määruse eelnõu „Narva Linna põhimääruse ja Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimääruse muutmine“

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse eelnõu „Narva Linna põhimääruse ja Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimääruse muutmine“

2.Volitada peaarhitekti (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2017

16. Narva Linnavolikogu määruse eelnõu „Planeerimisseaduse ja ehitusseadustikuga kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise volitamine Narva Linnavalitsusele“

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse eelnõu "Planeerimisseaduse ja ehitusseadustikuga kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise volitamine Narva Linnavalitsusele“

2.Volitada peaarhitekti (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2017

17. Narva Linnavolikogu 27.01.2005 otsuse nr 13/50 ”Tallinna mnt – Kerese – Energia kvartali liikusskeemi detailplaneeringu algatamine“ kehtetuks tunnistamine ja detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamisotsuse kehtetuks tunnistamiseks ja planeeringu menetluse lõpetamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada peaarhitekti (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2017

18. KÜ Võidu 9 Narva esitatud vaide läbivaatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 530-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2017

19. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine Suur tn 10a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 531-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2017

20. Koha-aadressi määramine (Tiina tn 23)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 532-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2017

21. Koha-aadressi määramine (Toivo tn 1a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 533-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2017

22. Koha-aadressi määramine (Kaalika tn 12a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 534-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2017

23. Koha-aadressi määramine (Taevasina tn 10a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 535-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2017

24. Nõo tn 12 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Nõo tn 12 teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 536-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2017

25. Murdlaine tn 41 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Murdlaine tn 41 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 537-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2017

26. Arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Arvamuse andmine maaüksuste
riigi omandisse jätmiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 538-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2017

27. Arvamuse andmine maaüksuse Taevasina tn 10a riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Arvamuse andmine maaüksuse
Taevasina tn 10a riigi omandisse jätmiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 539-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2017

28. Arvamuse andmine maaüksuse Kaalika tn 12a riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Arvamuse andmine maaüksuse
Kaalika tn 12a riigi omandisse jätmiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 540-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2017

29. Ehitusloa andmine (Rakvere tn 22d)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Rakvere 22d

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 541-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2017

30. Ehitusloa andmine (Haigla tn 6)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 542-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2017

31. Ehitusloa andmine (Sireli tn 10)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 543-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2017

32. Ehitusloa andmine (Vaksali tn 22)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 544-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2017

33. Ehitusloa andmine (Kalda, Vaivara, Raudtee tn)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Kesk-ja madalpinde maakaabelliinide ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 545-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2017

34. Ehitusloa andmine lastemänguväljaku rajamiseks (Kooli põik 2, Kooli põik 2a, Kooli põik 4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 546-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2017

35. Ehitusloa andmine lastemänguväljaku rajamiseks (A. Puškini tn 69)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 547-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2017

36. Avaliku ürituse «Rändav Lõbustuspark» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 548-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2017

37. Narva linna 2016.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Kiita heaks Narva linna 2016.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne ja esitada see kinnitamiseks Narva Linnavolikogule.

2.Volitada linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2017

38. Narva linna 2017.aasta eelarve muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist

2. Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2017

39. Narva Linnavalitsuse 11.01.2017.a korralduse nr 19-k „Narva linna 2017. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 11.01.2017.a korralduse nr 19-k „Narva linna 2017. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 549-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2017

40. Linnavalitsuse 11.01.2017.a korralduse nr 18 „Narva linna 2017.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse 11.01.2017.a korralduse nr 18
„Narva linna 2017.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 550-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2017

41. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 551-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2017

42. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 552-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2017