PrindiAbi

06.09.2017 - Korraline istung1. Narva Laste Loomemaja õppetasu kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Töökorras 28.08.2017 vastu võetud korraldus nr 825-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.08.2017

2. Narva Linnavalitsuse 10.06.2009.a korralduse nr 627-k „Hoolduse seadmine (hooldatav S. M.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 826-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

3. Hoolduse seadmine J.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 827-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

4. Hoolduse seadmine S.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 828-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

5. Hoolduse seadmine V.E.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 829-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

6. Hoolduse seadmine T.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 830-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

7. Hoolduse seadmine V.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 831-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

8. Hoolduse seadmine V.O.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 832-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

9. Hoolduse seadmine M.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 833-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

10. Hoolduse seadmine O.N.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 834-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

11. Hoolduse seadmine O.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 835-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

12. Narva munitsipaalse koolieelse lasteasutuse eelarve koostamisel töökohtade arvu ja tööjõukulude määramise kriteeriumide kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 18
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

13. Narva Linnavalitsuse 29.12.2010. a määruse nr 1696 „Narva Soldino Gümnaasiumi põhimäärus“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 19
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

14. Narva Soldino Gümnaasiumi 2017/2018. õppeaasta koolivaheajad

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 836-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

15. Narva Kesklinna Gümnaasiumi 2017/2018. õppeaasta koolivaheajad

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 837-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

16. Õpilaste arvu suurendamine Narva Kesklinna Gümnaasiumi klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 838-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

17. Narva Kunstikooli õppetasu kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 839-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

18. Narva munitsipaalsete muusika- ja koorikoolide õppetasu kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 840-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

19. Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Koorikooli spordisaali kasutusse andmisel (MTÜ Eesti Oyama-Karate Keskus)

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 841-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

20. Kinnistute Eesti Vabariigile tasuta võõrandamine (Puškini tänav 29a, 31, 33, Narva)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

3. Volitada Narva abilinnapea Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

21. Kinnistu omandamine (Karja 6d, Narva)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva abilinnapea Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

22. Hoonestusõiguse seadmise eellepingu sõlmimine reformimata maale aadressil Narva, Rakvere tänav 22c, AS-i Transservis-N kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

3. Volitada Narva abilinnapea Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

23. Munitsipaaleluruumi aadressil Suur tn 17-31 Narvas üürile andmine spetsialistile töösuhte ajaks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva abilinnapea Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

24. Pärandvara võõrandamine korduval suulisel avalikul enampakkumisel (Vaivara vald, Tõrvajõe küla, Energeetiku AÜ 255)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 842-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

25. Päritud hooneühistu liikmesuse võõrandamine korduval suulisel avalikul enampakkumisel (N. K. pärimisasi)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 843-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

26. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatššovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 844-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

27. Vaideotsuse kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

KÜ Daumani tn 18 vaide Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti 15.05.2017. a teate nr 1-7/4242-2 peale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 845-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

28. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 73 kinnistule autopesula hoone püstitamine ilma detailplaneeringu koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut projekteerimistingimuste kinnitamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada peaarhitekti (direktori asetäitjat) direktori ülesannetes Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

29. Koha-aadresside määramine (Palli tn 10a, Palli tn 10b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 846-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

30. Koha-aadresside määramine (AÜ Družbaplus üldmaa)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 847-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

31. Koha-aadresside määramine (AÜ Ikrinka üldmaa)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 848-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

32. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine (AÜ JUBILEINÕI AIAD)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine
(AÜ JUBILEINÕI AIAD)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 849-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

33. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine (AÜ IKRINKA)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine
(AÜ IKRINKA)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 850-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

34. Palli tn 10a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Palli tn 10a maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 851-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

35. Palli tn 10b maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Palli tn 10b maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 852-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

36. Arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks (Murdlaine tn 45, Rõõmu tn 6)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Arvamuse andmine maaüksuste
riigi omandisse jätmiseks
(Murdlaine tn 45, Rõõmu tn 6)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 853-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

37. Sõpruse tn 16a teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Sõpruse tn 16a teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 854-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

38. Sädeme tn 7, Sädeme tn 8 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Sädeme tn 7, Sädeme tn 8
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 855-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

39. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Suur tn 10c.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 856-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

40. Ehitusloa andmine (Väikesaare tn)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Sademeveekanalisatsiooni torustiku paigaldamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 857-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

41. Ehitusloa andmine (Palli tn 1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Eramu lammutamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 858-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

42. Ehitusloa andmine (Pähklimäe tn 3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hoones töökoja rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 859-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

43. Ehitusloa andmine (Kulgusadama tee 12b//Kulgusadama tee 13//Kulgusadama tee L3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

0,4 kV elektrikaabli liini paigaldamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 860-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

44. Ehitusloa andmine (Tallinna mnt 46)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Välisvalgustuse kaablitrassi paigaldamiseks ja prügimaja rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 861-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

45. Ehitusloa andmine (Süsiaugu tn 18)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Üksikelamu püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 862-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

46. Ehitusloa andmine(Võidu prospekt 4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 863-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

47. Ehitusloa andmine (Linda tn 22, 26, 32)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Ehitiste lammutamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 864-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

48. Avaliku ürituse «Imede tsirkus» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 865-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

49. Avaliku ürituse «Narva arutelude päev "Bazar"» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 866-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

50. Avaliku ürituse «Narva Prisma laat» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 867-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

51. Projekti „Iga tee viib pühamusse“ kaasfinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet koostöös Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Kaheteistkümne Püha Apostli Koguduse ja Tihvini piiskopkonnaga valmistavad ette projekti “Iga tee viib pühamusse“.
Projekti tegevused on suunatud Narva piirkonna õigeusu ajaloo- ja kultuuripärandi objektide pere- ja palverännaku turismi temaatiliste marsruutide arendamisele.
Projekti plaanitavad tegevused: temaatiliste marsruutide väljaarendamine, huvitatud partnerite ja turismifirmade koostöösse kaasamine, proovireisi korraldamine koostöös Leningradi oblasti partneritega, infomaterjalide väljatöötamine.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

52. Narva Linnavalitsuse 09.08.2017.a. korralduse nr 723-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.7 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 868-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

53. Narva Linnavalitsuse 09.08.2017.a. korralduse nr 723-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.14 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 869-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

54. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 870-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

55. Munitsipaaleluruumi Joala 13-19 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 871-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

56. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 23-44 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 872-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

57. Narva linna 2017. aasta eelarve muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist.
3.Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

58. Linnavalitsuse 11.01.2017.a korralduse nr 18„Narva linna 2017.aeelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse 11.01.2017.a korralduse nr 18„Narva linna 2017.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 873-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

59. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 874-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

60. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 875-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2017

61. Narva Linnavolikogu 25.08.2016.a otsuse nr 223 „Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisude kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Perekonnaseisu toimingute ületulemine Narva linna.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse vastuvõtmist.
3. Volitada linnasekretär Ants Liimetsa antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.09.2017