PrindiAbi

10.01.2018 - Korraline istung1. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (I. K.)

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Andrei Antonov

Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (I. K.)

Otsus/tulemused:
Töökorras 03.01.2018 vastu võetud korraldus nr 1-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.01.2018

2. Narva linna 2018. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva linna 2018. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest

Otsus/tulemused:
Töökorras 04.01.2018 vastu võetud korraldus nr 2-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.01.2018

3. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 3-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

4. Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise kord Narva linnas

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist „Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise kord Narva linnas“ vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse liiget, linnaarst Andrei Antonovit kandma ette eelnimetatud
küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

5. Matusetoetuse määramise ja maksmise kord Narva linnas

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse „Matusetoetuse määramise ja maksmise kord Narva linnas“ vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse liiget, linnaarst Andrei Antonovit kandma ette eelnimetatud
küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

6. Hoolduse seadmine A.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 4-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

7. Hoolduse seadmine P.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 5-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

8. Hoolduse seadmine G.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 6-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

9. Narvas aadressidel Malmi tn 4 ja Puškini tn 12 asuvate maa-alade osa tasuta kasutusse võtmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada antud eelnõu Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2. Volitada abilinnapea Aleksei Jevgrafovit antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

10. Päritud korteriomandi võõrandamine teistkordsel suulisel avalikul enampakkumisel (korteriomand Oru tn 5–48, Narva, N.S. pärimisasi)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 7-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

11. Narva Linnavalitsuse 28.06.2017 korralduse nr 606-k „Spetsialistidele ettenähtud korterite nimekirja kehtestamine“ muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 8-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

12. Piiratud osalejate arvuga avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Narvas Mõisa tänav 1 asuva linnavara üürile andmiseks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 9-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

13. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 10-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

14. Linda tn 22 ja Linda tn 26 kinnistute liitmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 11-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

15. Heina tänav aadressil asuvale ehitisele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Aiandusühistu JUBILEINÕI AIAD)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Heina tänav aadressil
asuvale ehitisele teenindusmaa määramine
ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
(Aiandusühistu JUBILEINÕI AIAD)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 12-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

16. Põllu tänav aadressil asuvale ehitisele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Aiandusühistu JUBILEINÕI AIAD)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Põllu tänav aadressil
asuvale ehitisele teenindusmaa määramine
ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
(Aiandusühistu JUBILEINÕI AIAD)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 13-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

17. Põllu tänav T1 aadressil asuvale ehitisele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Aiandusühistu JUBILEINÕI AIAD)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Põllu tänav T1 aadressil
asuvale ehitisele teenindusmaa määramine
ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
(Aiandusühistu JUBILEINÕI AIAD)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 14-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

18. Pinna tänav aadressil asuvale ehitisele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Aiandusühistu JUBILEINÕI AIAD)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Pinna tänav aadressil
asuvale ehitisele teenindusmaa määramine
ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
(Aiandusühistu JUBILEINÕI AIAD)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 15-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

19. Hoovi tänav aadressil asuvale ehitisele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Aiandusühistu JUBILEINÕI AIAD)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Hoovi tänav aadressil
asuvale ehitisele teenindusmaa määramine
ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
(Aiandusühistu JUBILEINÕI AIAD)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 16-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

20. Pinna kraav aadressil asuvale ehitisele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Aiandusühistu JUBILEINÕI AIAD)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Pinna kraav aadressil
asuvale ehitisele teenindusmaa määramine
ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
(Aiandusühistu JUBILEINÕI AIAD)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 17-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

21. Tare tänav aadressil asuvale ehitisele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Aiandusühistu JUBILEINÕI AIAD)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Tare tänav aadressil
asuvale ehitisele teenindusmaa määramine
ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
(Aiandusühistu JUBILEINÕI AIAD)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 18-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

22. Õlelille-Päevalille kraav aadressil asuvale ehitisele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Aiandusühistu GVOZDIKA)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Õlelille-Päevalille kraav aadressil
asuvale ehitisele teenindusmaa määramine
ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
(Aiandusühistu GVOZDIKA)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 19-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

23. Päevalille-Saialille kraav aadressil asuvale ehitisele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Aiandusühistu GVOZDIKA)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Päevalille-Saialille kraav aadressil
asuvale ehitisele teenindusmaa määramine
ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
(Aiandusühistu GVOZDIKA)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 20-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

24. Krookuse-Õlelille kraav V2 aadressil asuvale ehitisele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Aiandusühistu GVOZDIKA)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Krookuse-Õlelille kraav V2 aadressil
asuvale ehitisele teenindusmaa määramine
ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
(Aiandusühistu GVOZDIKA)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 21-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

25. Kudruküla kraav V5 aadressil asuvale ehitisele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Aiandusühistu GVOZDIKA)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Kudruküla kraav V5 aadressil
asuvale ehitisele teenindusmaa määramine
ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
(Aiandusühistu GVOZDIKA)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 22-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

26. Kudruküla oja V7 aadressil asuvale ehitisele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Aiandusühistu GVOZDIKA)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Seregejev

Kudruküla oja V7 aadressil
asuvale ehitisele teenindusmaa määramine
ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
(Aiandusühistu GVOZDIKA)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 23-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

27. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Astri tn 1 suvila rekonstrueerimine ja laiendamine, abihoone ja rajatise püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 24-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

28. Kasutusloa andmine (Joala tn kompleksjaam AJ-291

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Joala tn kompleksjaam AJ-291

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 25-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

29. Kasutusloa andmine (A.-A.Tiimanni tn 11)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 26-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

30. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti bilansist Narva Linnakantseleile

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Narva Linnakantseleile linna kaartide üleandmine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 27-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

31. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti bilansist Narva LV Linnamajandusametile

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Narva LV Linnamajandusametile linna kaartide üleandmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 28-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

32. Narva Muuseumi vara tasuta kasutusse andmine SA-le Narva Muuseum

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 29-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

33. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Laste Loomemaja ruumide kasutusse andmisel

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 30-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

34. Narva Soldino Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 31-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

35. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Cipollino rühmades

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 32-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

36. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Vikerkaar rühmades

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 33-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

37. Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määruse nr 2 „Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktorit Jelena Golubevat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

38. Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

39. Narva Linnavalitsuse 04.01.2018.a korralduse nr 2-k „Narva linna 2018. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 04.01.2018.a korralduse nr 2-k „Narva linna 2018. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 34-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

40. Narva linna 2018.aasta eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Lükata edasi
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

41. 2018.a maamaksust vabastamine

Esitaja: Rahandusmet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

2018.a maamaksust vabastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 35-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

42. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 36-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

43. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 37-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

44. Ida- Viru maakonna omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete täitmine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Tarmo Tammiste

Ühiselt täidetavate ülesannete täitmine Ida-Virumaal.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud „Ida- Viru maakonna omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete täitmine“ eelnõuga ja esitada see vastuvõtmiseks linnavolikogule.
2.Volitada linnapea Tarmo Tammistet eelnõud ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

45. Looga tn 1 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Mitte algatada Looga tn 1 maa-ala detailplaneeringu koostamist
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018

46. Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu osaline kehtestamine Pos 4, Pos 7-8, Raekoja platsi, Rüütli tänava ja Suure tänava osas

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada peaarhitekti (direktori asetäitjat) direktori ülesannetes Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2018