PrindiAbi

24.01.2018 - Korraline istung1. Ehitusloa andmine ( Aleksander Puškini tn 8)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Kultuurimaja ümberehitamiseks

Otsus/tulemused:
Töökorras 15.01.2018.a vastu võetud korraldus nr 38-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.01.2018

2. Narva linna 2018.aasta eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes

Esitaja: RahandusametOtsus/tulemused:
Töökorras 16.01.2018.a vastu võetud korraldus nr 39-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.01.2018

3. Narva Linnavalitsuse 30.11.2005.a. määruse nr. 1242 “Ühiselamute eluruumide üürimäära kehtestamine” muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 2
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

4. Munitsipaaleluruumi Kangelaste pr. 10b-80 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 40-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

5. Munitsipaaleluruumi Rakvere 36-78 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 41-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

6. Munitsipaaleluruumi aadressil Kooli põik 2a-3 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 42-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

7. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 43-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

8. SA Narva Linna Arendus projekti "Äkkeküla laskesuusatamise lasketiiru rajamine" omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

SA Narva Linna Arendus projekti „Äkkeküla laskesuusatamise lasketiiru rajamine“ omafinantseeringu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit hr Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

9. Projekti „Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine, II etapp“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Projekti „Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine, II etapp“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit hr Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

10. Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 „Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp” teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitam

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 „Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp” teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit hr Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

11. Narva Linnavolikogu 21.05.2015 otsuse nr 37 muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Linnavolikogu 21.05.2015 otsuse nr 37 „Projekti “Small ports every 30 miles apart – Development of services for lively water tourism in the Eastern Gulf of Finland/Väikesadamad iga 30 miili kaugusel – elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas“ teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine“ sildfinantseerimise muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit hr Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

12. Narva linna Sotsiaalabiameti 22.08.2001.a. korralduse nr 03/936 "Hoolduse seadmine (hooldatav Z.K.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia VanhonenOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 44-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

13. Hoolduse seadmine A.H.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia VanhonenOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 45-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

14. Hoolduse seadmine A.U.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia VanhonenOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 46-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

15. Hoolduse seadmine L.U.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia VanhonenOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 47-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

16. Avaliku ürituse « Tatjanapäeva Rongkäik 2018 » loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 48-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

17. Hoolduse seadmine M.N.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia VanhonenOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 49-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

18. Hoolduse seadmine S.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia VanhonenOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 50-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

19. Hoolduse seadmine T.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia VanhonenOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 51-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

20. Peremehetute ehitiste bilanssi võtmine (Lavretsovi 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, Narva)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 52-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

21. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilansist mahakandmine (Peetri 3 4.korruse siseruumide ümberplaneerimiseehitusprojekti põhiprojekt)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 53-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

22. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilansist mahakandmine (Narva linna Mätta tn ja Tuuleveski tn maaparandustööde projekt)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 54-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

23. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilansist mahakandmine (Narva Linna Joala jõe maaparandustööde projekt)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 55-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

24. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilansist mahakandmine (Maleaia pargi rekonstrueerimise ehitusprojekt)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 56-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

25. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilansist mahakandmine (Puškini tn asuva liiklusringi rekonstrueerimise ehitusprojekt)

Esitaja: Linnamakandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 57-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

26. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilansist mahakandmine (5-krooni vaate vaateplatsi rajamise ehitusprojekt)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 58-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

27. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilansist mahakandmine (Kreenholmi tn (Gerassimovi tn ristmik - Kulgu tn) koos Maslovi tn osa teeprojekt)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 59-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

28. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 60-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

29. 3. Roheline tn 7 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada peaarhitekti (direktori asetäitjat) direktori ülesannetes Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

30. Aroonia tn 10 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Aroonia tn 10 teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 61-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

31. Arvamuse andmine maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (Künka tn 8)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 62-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

32. Arvamuse andmine maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (Tuuleveski tn 15)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 63-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

33. Kompassi tn 5 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Kompassi tn 5 teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 64-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

34. A. Daumani tn 10b maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

A. Daumani tn 10b maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 65-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

35. Tee ehitusloa andmine (Linnuse tänav L1, Linnuse tänav L2, Raja tänav, Joaorg, Joaoru saar)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Sõiduteede ja kergliiklusteede ümberehitamiseks ja rajamiseks (sh, tänavavalgustus), sildade rekonstrueerimiseks, kaldakindlustuse ja talisuplejate hoone rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 66-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

36. Ehitusloa andmine ( Rakvere tn 26)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Üksikelamu püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 67-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

37. Ehitusloa andmine (Süsiaugu tn 6)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Üksikelamu püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 68-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

38. Kasutusloa väljastamine (Liiva tn 5, Narva)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Liiva tn 5 kinnistule eramu ja abihoone-saun püstitamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 69-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

39. Volituse andmine koostöökokkuleppe sõlmimiseks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse „Volituse andmine kokkuleppe sõlmimiseks” eelnõu.

2. Volitada esitama antud küsimust Narva Linnavolikogus Narva linnapea Tarmo Tammiste.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

40. Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 212 „Narva Lasteaia Punamütsike põhimäärus“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
1. Muuta eelnüud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu määrus nr 3
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

41. Narva Linnavalitsuse 06.09.2017. a määruse nr 18 „Narva munitsipaalse koolieelse lasteasutuse eelarve koostamisel töökohtade arvu ja tööjõukulude määramise kriteeriumide kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 4
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

42. Narva Pähklimäe Gümnaasiumi direktori ametisse kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 70-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

43. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Sädemeke rühmades

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 71-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

44. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Potsataja sõimerühmas

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 72-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

45. Narva Linnavalitsuse 04.01.2018.a korralduse nr 2-k „Narva linna 2018. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 04.01.2018.a korralduse nr 2-k „Narva linna 2018. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 73-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

46. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 74-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

47. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 75-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.01.2018

48. Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu esimehe kuutasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu esimehe kuutasu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 76-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2018