PrindiAbi

18.04.2018 - Korraline istung1. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (R. B.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (R. B.)

Otsus/tulemused:
Töökorras 13.04.2018.a vastu võetud korraldus nr 308-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2018

2. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 309-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2018

3. Aktsiaseltsi Transservis-N 2017.aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Aktsiaseltsi Transservis-N 2017.aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 310-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2018

4. Ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2017. aasta eest

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Ülevaade on koostatud vastavalt Narva Linnavolikogu 21.09.2005 määruse nr 31/62 punktile 2, mis sätestab, et Narva Linnavalitsusel tuleb esitada iga aasta 1. maiks Narva Linnavolikogule ülevaade arengukava täitmisest eelmise aasta lõikes.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Kiita heaks Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ettevalmistatud ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2017. aasta eest

2.Esitada ülevaade Narva Linnavolikogule informatsiooniks vastavalt Narva Linnavolikogu 21.09.2005 määruse nr 31/62 punktile 2.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2018

5. Hoolduse seadmine N.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 311-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2018

6. Hoolduse seadmine V.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 312-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2018

7. Hoolduse seadmine R.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 313-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2018

8. Hoolduse seadmine J.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 314-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2018

9. Hoolduse seadmine V.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 315-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2018

10. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tn 8-42 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada abilinnapead Aleksei Jevgrafovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2018

11. Narva toponüümi tasuta omandamine Narva linnale

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
1. Muuta eelnõu sõnastust vastavalt ettepanekule.
2. Võtta vastu korraldus nr 316-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2018

12. Pärandvara võõrandamine korduval suulisel avalikul enampakkumisel (Narva – Jõesuu linn, Tõrvajõe küla, Energeetiku AÜ 255)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 317-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2018

13. Päritud hooneühistu liikmesuse võõrandamine korduval suulisel avalikul enampakkumisel (N. K. pärimisasi)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 318-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2018

14. Pärandvara võõrandamine korduval suulisel avalikul enampakkumisel (Põllu tn 19, Narva, AÜ Jubileinõi Aiad, Z.L. pärimisasi)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 319-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2018

15. Päritud korteriomandi võõrandamine korduval suulisel avalikul enampakkumisel (Oru tn 5–48, Narva, N. S. pärimisasi)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 320-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2018

16. Päritud korteriomandi Tallinna mnt 26-42 Narvas ¾ mõttelise osa võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel (A. G. pärimisasi)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 321-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2018

17. Kinnistute võõrandamine kirjalikul avalikul enampakkumisel (A. Daumani 26, 36, 38, Narva linn)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 322-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2018

18. Kinnistu võõrandamine kirjalikul avalikul enampakkumisel (Joala 22, Narva linn)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 323-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2018

19. Asustamata eluruumide võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 324-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2018

20. Linnavara kasutusse andmine (Narva Noortekeskus)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 325-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2018

21. Lavretsovi tn 7a maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamata jätmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu koostamise algatamata jäätmist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.
2.Volitada peaarhitekti (direktori asetäitjat) Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 9
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2018

22. Narva Linnavalitsuse 05.03.1992. a määruse nr 289 “Narva linnas, Kreenholmi tänavale garaažikooperatiivile „Kombi“ garaažibokside ehitamiseks maa eraldamine” („O предоставлении земельного участка под ст

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 326-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2018

23. Varju tn 18 aadressil asuvale ehitistele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 327-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2018

24. Arvamuse andmine maaüksuse Priimula tn 4 riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 328-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2018

25. Koha-aadressi määramine (Õhu tn 7)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 329-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2018

26. Koha-aadressi määramine (Varese tn 8a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 330-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2018

27. Koha-aadressi määramine (Kadastiku tn 4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 331-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2018

28. Lavretsovi tn 5b aadressil asuva ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 332-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2018

29. Lavretsovi tn 5c aadressil asuva ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 333-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2018

30. Lavretsovi tn 5d aadressil asuva ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 334-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2018

31. Lavretsovi tn 5e aadressil asuva ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 335-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2018

32. Lavretsovi tn 5f aadressil asuva ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 336-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2018

33. Lavretsovi tn 5g aadressil asuva ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 337-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2018

34. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Oru tn 20 ühepereelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 338-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2018

35. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kuu tn 11 suvila ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 339-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2018

36. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Varju tn 10 suvila püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 340-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2018

37. Ehitusloa andmine (Kadastiku tn 29a // Kadastiku tn 31b // Kadastiku tänav J2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Keskpinge 6kv maakaabelliini püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 341-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2018

38. Ehitusloa andmine ( V. Gerassimovi tn 2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Kreenholmi gümnaasiumi hoone keldrikorrusel elektrivarustuse süsteemi ümberehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 342-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2018

39. Ehitusloa andmine (Võidu 17)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Võidu 17

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 343-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2018

40. Ehitusloa andmine (Pähklimäe tn 2a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Kaubandushoone ümberehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 344-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2018

41. Ehitusloa andmine (Kadastiku tn 31b // Kadastiku tänav J2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Madalpinge 0,4kv maakaabelliini püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 345-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2018

42. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 346-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2018

43. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt Narva Linnavolikogule

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 347-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2018

44. Narva Kreenholmi Gümnaasiumi direktori ametisse kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 348-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2018

45. Narva Linnavalitsuse 14.06.2017. a korralduse nr 566-k „Narva Pähklimäe Gümnaasiumi 2017/2018. õppeaasta koolivaheajad“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 349-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2018

46. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 350-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2018

47. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnalt Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 351-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2018

48. Riigihanke "Laenulepingu sõlmimine" korraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Riigihanke "Laenulepingu sõlmimine" korraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 352-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2018

49. Narva Linnavalitsuse 16.01.2018.a korralduse nr 39 „Narva linna 2018.aasta eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 353-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2018

50. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 354-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2018

51. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 355-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.04.2018