PrindiAbi

20.02.2019 - Korraline istung1. Projekti „Teenusekohtade kohandamine dementsusega inimestele“ omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Projekti „Teenusekohtade kohandamine dementsusega inimestele“ omafinantseeringu kinnitamine“ vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linna Sotsiaalabiameti direktorit Jelena Vassiljevat kandma ette eelnimetatud küsimus Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2019

2. Narva kultuuri- ja rahvuskultuuriseltside projektidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine 2019. aastaks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Töökorras 08.02.2019 vastu võetud korraldus nr 86-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2019

3. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 87-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019

4. Munitsipaaleluruumi Kangelaste pr. 8a-47 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 88-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019

5. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tänav 5-46 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 89-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019

6. Munitsipaaleluruumi Malmi tänav 5-23 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 90-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019

7. Volitamine (I. G. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 91-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019

8. Narva Linnavalitsuse 30.05.2018.a. korralduse nr 450-k "Hoolduse seadmine (hooldatav J.N.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 92-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019

9. Narva Linnavalitsuse 17.10.2018.a korralduse nr 878-k „Hoolduse seadmine (hooldatav A.V.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 93-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019

10. Narva linna Sotsiaalabiameti 13.07.2001.a korralduse nr 03/716 „Hoolduse seadmine (hooldatav V.K.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 94-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019

11. Hoolduse seadmine K.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 95-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019

12. Hoolduse seadmine S.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 96-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019

13. Hoolduse seadmine V.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 97-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019

14. Hoolduse seadmine D.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 98-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019

15. Hoolduse seadmine L.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 99-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019

16. Hoolduse seadmine N.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 100-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019

17. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste projektidele linnaeelarvelise toetuse eraldamise komisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste projektidele linnaeelarvelise
toetuse eraldamise komisjoni koosseisu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 101-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019

18. Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimise taotluste hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimise taotluste
hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 102-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019

19. NAKRO OÜ-le maksusoodustuse andmine reklaami eksponeerimiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 103-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019

20. FAMA Invest OÜ-le maksusoodustuse andmine LED-ekraanil reklaami näitamiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 104-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019

21. Sihtasutuse Vaivara Kalmistud nõukogu liikmete tagasikutsumine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Sihtasutuse Vaivara Kalmistud nõukogu liikmete tagasikutsumine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 105-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019

22. Narva Linnavolikogu 26.04.2007 otsuse nr 152 „Munitsipaaleluruumi Vassili Gerassimovi tn 4-84 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 106-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019

23. Narva Linnavalitsuse 03.12.2014 korralduse nr 1458-k „Munitsipaaleluruumi Rahu tn 20-88 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 107-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019

24. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 2-22 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine ning SA Narva Linnaelamu haldamisele üleandmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 108-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019

25. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 42-137 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine ning SA Narva Linnaelamu haldamisele üleandmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 109-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019

26. Piiratud osalejate arvuga avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Narvas Uusküla tänav 18a hoones 1. korrusel asuvate ruumide üürile andmiseks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 110-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019

27. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilansist mahakandmine (Programm Bently Microstation V8, Peetri plats 3, Narva)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 111-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019

28. Narvas 26. Juuli tn J1 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, 26. Juuli tn 29 korteriühistu)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 112-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019

29. Narvas Peetri plats 3 asuva linnavara tasuta kasutusse andmine (Mittetulundusühing STUUDIOTEATER ILMARINE)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 113-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019

30. Arvamuse andmine maaüksuse Hane tn 10 riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Arvamuse andmine maaüksuse
Hane tn 10 riigi omandisse jätmiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 114-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2019

31. Arvamuse andmine maaüksuse Leevikese tn 23 riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Arvamuse andmine maaüksuse
Leevikese tn 23 riigi omandisse jätmiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 115-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2019

32. Arvamuse andmine maaüksuse Põhja tn 63 riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Arvamuse andmine maaüksuse
Põhja tn 63 riigi omandisse jätmiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 116-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2019

33. Arvamuse andmine maaüksuse Tõnu tn 1a riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Arvamuse andmine maaüksuse
Tõnu tn 1a riigi omandisse jätmiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 117-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2019

34. Arvamuse andmine maaüksuse Kalamarja tn 17 riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Arvamuse andmine maaüksuse
Kalamarja tn 17 riigi omandisse jätmiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 118-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2019

35. Varblase tn 21 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Varblase tn 21 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 119-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2019

36. Katastriüksuste sihtotstarvete määramine Põhja-Kudruküla tee 30, Põhja-Kudruküla tee 60, Põhja-Kudruküla tee 90, Põhja-Kudruküla tee 120.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 120-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019

37. Nõusolek Vaksali tn 24 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse andmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 121-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2019

38. Mängu tn 24a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Mängu tn 24a maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 122-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2019

39. Koha-aadressi määramine (Vaivara tn 16)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 123-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2019

40. Koha-aadressi määramine (Vaivara tn 6a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 124-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2019

41. Projekteerimistingimuste kinnitamine (5. Paemurru tn 7 ühepereelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 125-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019

42. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Taime tn 15 ühepereelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 126-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2019

43. Ehitusloa andmine (Palli tn 8)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Üksikelamu püstitamiseks ja kanalisatsioonitorustiku, külmaveetorustiku ja piirde rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 127-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019

44. Ehitusloa andmine (Kangelaste prospekt 32/1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Keeltelütseumi basseini elektripaigaldise
ümberehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 128-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019

45. Ehitusloa andmine (Tallinna mnt 3 // Tallinna mnt 7 // Aleksander Puškini tänav L4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

LIDL kauplusehoone püstitamiseks ja kinnistuväline sademeveekanalisatsiooni, kinnistusisene gaasitorustiku, tuletõrje veehoidla, püloonide 1 ja 2, õlipüüdurite 1 ja 2, kinnistusisene sademeveekanalisatsiooni, olmekanalisatsiooni, veetorustiku, maa-aluse veevõtuposti rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 129-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019

46. Ehitusloa andmine (Kangelaste prospekt 37a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Toiduainete kaupluse püstitamiseks ja kaubanduskompleksi lammutamiseks ning sidekanalisatsiooni, sadeveekanalisatsiooni, reoveekanalisatsiooni, 0,4 kV elektrimaakaabli, veetorustiku, prügimaja, pülooni, ostukärude hoidla rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 130-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019

47. Kasutusloa andmine (Kiriku tn 9)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Kiriku tn 9

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 131-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019

48. Narva Linnavalitsuse 29.12.2010. a määruse nr 1685 “Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste töötajatele töökohal toitlustamisteenuste osutamise maksumuse kinnitamine” kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 7
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019

49. Koolieelse lasteasutuse töötaja lõunasöögi hinna kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 132-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019

50. Festivali „Läänemere maletähed“ korraldamine ja festivali juhendi kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 133-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019

51. Narva Pähklimäe Gümnaasiumi poolt osutatava teenuse hinna kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 134-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019

52. Narva Paemurru Spordikooli rajatiste ja ruumide tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 135-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019

53. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 136-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019

54. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 137-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019

55. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitususe Rahandusametilt Narva Linnakantseleile

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 138-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019

56. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (O. K.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 139-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.02.2019