PrindiAbi

24.08.2005 - Korraline istung1. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusj'relevalve osakond

1.Puškini 28 hotelli elektrivarustuse maakaabelliini ehitamiseks;
2.Kangelaste 39 poolelioleva elamu elektrivarustuse maakaabelliini ehitamiseks;
3. Lavretsovi 6 hoone rekonstrueerimiseks tervisekeskuseks ja ilusalongiks;
4. Elektrijaama tee 59 vagunite soojendushoone rekonstrueerimiseks;
5.Lavretsoovi 9 hotelli hoone laiendamiseks;
6.Vahtra 6 elamu fassaadi rekonstrueerimiseks;
7.Malmi 6 elamu korteri (korter 6) rekonstrueerimiseks;

 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

2. Kose 4, 4a, 6 ja 8 kruntide ja lähiala dp kehtestamine

Esitaja: Narva LV Arhitektuuri ja Planeerimise osakond 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

3. Konkursi "kodu kauniks" võitjate autasustamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

4. Kangelaste 39 maa-ala dp kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

5. Jõesuu tn 15 maa-ala dp kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

6. Katastriüksuse piiride kinnitamine Narvas Puuvilla tn 13

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

7. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Energia tn 4c

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond

osaühing ADELAN KVH

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

8. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Pähklimäe tn 1a

Esitaja:
Ettekandjad: geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

9. aü Jugla Aiad-2, Tule tn 121maa riigi omandisse jätmisega hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Narva Linnavalitsuse 25.06.2002.a.
korralduse nr 687-k “ Maa ostueesõigusega
erastamine Narva linnas aü Jugla Aiad-2, Tule tn 121”
muutmine ning aü Jugla Aiad-2, Tule tn 121
maa riigi omandisse jätmisega
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

10. Maa müügihinna vähendamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

AÜ Narva Žasmini Aiad, Jasmiini tn 10

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

11. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri- ja linnaplaneerimise amet

Aasa tn 15
Puskini tn 21
Võidu tn 5-4

 
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

12. Maa müügihinna vähendamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

aü Berjozka, Tamme tn 29

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

13. Aadressi omistamine - Tiigi tn 11

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

14. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Tallinna mnt 19b

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

15. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

16. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Katastriüksuse asukoht: Narva linn Vestervalli tn 17

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

17. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Tallinna mnt 19a

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

18. Kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond

1.Vestervalli 11 elamu elektripaigaldise muutmiseks;
2.Kangelaste 24 elamu elektripaigaldise muutmiseks;
3.Hariduse 2 välisgaasitorustiku rekonstrueerimiseks

 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.08.2005

19. Narva Linnavolikogu 07.07.2005 määruse nr 21/58 muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

20. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Linnavara (Kaamera Panasonic A-3 1 tk, 1995a. vl, bilansiline maksumus 11 999 krooni (üksteist tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa krooni), kulum 100%)mahakandmine

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

21. Vara üleandmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Arvuti ASTRODATA, protsessor CEL400, mälus 64MB, kõvaketas 6,4GB, monitor SAMSUNG 500S, soetamisaeg 1999.a., bilansiline maksumus 12 704 krooni, jääkmaksumus 1270,40 krooni üleandmine Sotsiaalabiameti bilantsile.

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

22. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

S. Ialunina üle N. Kaleta poolt hoolduse lõpetamine.

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

23. Nõusoleku andmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Nõusoleku andmine J. Ivanovale tema alaealistele lastele I. Ivanovile ja V. Ivanovile kuuluva korteriomandi mõttelise osaku müümiseks.

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

24. Nõusoleku andmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Nõusoleku andmine S. Shcherbinale tema alaealisele tütrele M. Štšerbinale kuuluva korteriomandi mõttelise osaku müümiseks.

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

25. Perekonnanime muutmine (Konovalova)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Alaealisel K. Manova’l perekonnanime muutmine nimele Konovalova.

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

26. Perekonnanime muutmine (Maiberg)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Alaealisel D. Volgirevil perekonnanime muutmine nimele Maiberg.

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

27. Perekonnanime muutmine (Ongelmahh).

Esitaja:

Alaealisel A. Perelõgina´l (Perelygina) perekonnanime muutmine nimele Ongemahh (Ongemakh).

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

28. Perekonnanime muutmine (Pastuhhova)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Alaealisel L. Petrušal perekonnanime muutmine nimele Pastuhhova.

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

29. Lastetoetuse ja üksikvanematoetuse maksmise peatamine lapsevanemale ja toetuste maksmise jätkamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

A. Bondartšuk`i lastetoetuse ja üksikvanematoetuse maksmise peatamine T. Medvedeva`le ja toetuste maksmise jätkamine N. Medvedeva’le.

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

30. Lastetoetuse ja üksikvanematoetuse maksmise peatamine lapsevanemale ja toetuste maksmise jätkamine

Esitaja: narva linna Sotsiaalabiamet

D. Prank`i lastetoetuse ja üksikvanematoetuse maksmise peatamine V. Prank`ile ja toetuste maksmise jätkamine T. Prank’ile.

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

31. Lastetoetuse maksmise peatamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

O. Jegorova tütre A. Jegorova lastetoetuse maksmise peatamine.

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

32. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektori Leili Korpi´volitamine kasutama Narva Lastekodu kasvandiku V. BOGDANOV’i arveldusarvel oleva raha trahvi tasumiseks.

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

33. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektori Leili Korp’ivolitamine vormistama ja kätte saama Narva Lastekodus elava Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse A. MIREŽINA Eesti kodaniku passi Kodakondsus- ja Migratsiooniameti Ida Regionaalosakonna Narva büroos.

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

34. Narva Linnavalitsuse 06.04.2005 korralduse nr 308-k muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.09.2005

35. Linnavara kasutusse andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

36. Hoonestusõiguse suulise enampakkumise võitja kinnitamine (Daumani 2a)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

37. Hoonestusõiguse suulise enampakkumise võitja kinnitamine (Daumani 4a)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

38. Linnavara tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

39. Hoonestusõiguse suulise enampakkumise võitja kinnitamine (Daumani 2b)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

40. Hoonestusõiguse suulise enampakkumise võitja kinnitamine (Daumani 2c)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

41. Müügiaja muutmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

42. Hoonestusõiguse suulise enampakkumise võitja kinnitamine (Daumani 4b)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

43. Hoonestusõiguse suulise enampakkumise võitja kinnitamine (Daumani 4c)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

44. Hoonestusõiguse suulise enampakkumise võitja kinnitamine (Daumani 14)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

45. Hoonestusõiguse eelläbirääkimistega pakkumise võitja kinnitamine (Daumani 30)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

46. Hoonestusõiguse eelläbirääkimistega pakkumise võitja kinnitamine (Rahu 36b)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

47. Hoonestusõiguse eelläbirääkimistega pakkumise võitja kinnitamine (Rahu 42)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

48. Hoonestusõiguse eelläbirääkimistega pakkumise võitja kinnitamine (Rahu 48)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

49. Hoonestusõiguse eelläbirääkimistega pakkumise võitja kinnitamine (Kangelaste 21a)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

50. Hoonestusõiguse eelläbirääkimistega pakkumise võitja kinnitamine (Päikese 16)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

51. Narva linna tagasiostuõigust tagava eelmärke kustutamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

52. Ostja kinnitamine (238/574 mõttelist osa kinnistust Hariduse 13 Narvas)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

53. Investeerimiskohustuse täitmise tähtaegade pikendamine (06.08.2001 ostu-müügi leping)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

54. Kinnistu võtmine Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

55. Narva Linnavolikogu 16.09.2004 otsuse nr 118/39 muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet

Protokolliline otsus

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

56. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks (Rakvere 71, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

57. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks (Kangelaste 29, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

58. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

59. Narva Linnavalitsuse 27.07.2005.a määruse nr 742 täiendamine

Esitaja: Narva Linnavara-ja Majandusamet 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

60. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule (Vant AS)

Esitaja: Narva Linnavara-ja Majandusamet 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

61. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule (Eesti ESM AS)

Esitaja: Narva Linnavara-ja Majandusamet 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2005

62. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.08.2005