PrindiAbi

28.10.2020 - Korraline istung1. Volitamine (S. Z. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 19.10.2020 vastu võetud korraldus nr 721-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.10.2020

2. Volitamine (V. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 19.10.2020 vastu võetud korraldus nr 722-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.10.2020

3. Volitamine (I. R. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 19.10.2020 vastu võetud korraldus nr 723-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.10.2020

4. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (E.D.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 21.10.2020 vastu võetud korraldus nr 724-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.10.2020

5. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 725-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2020

6. Munitsipaaleluruumi Mõisa tänav 5-49 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 726-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2020

7. Eluruumide kasutamisõiguse vahetamine aadressidel Oru tänav 15-4 ja Kreenholmi tänav 40-25 Narvas

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 727-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2020

8. Narva linna arengukava aastani 2035 koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri SaijaOtsus/tulemused:
Lükata edasi
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2020

9. Nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Narva linna kasuks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Narva linna kasuks
(Preili kinnistu.Isikliku kasutusõiguse seadmine Narva linna kasuks (Preili kinnistu) projektis "Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp".

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 728-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2020

10. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri SaijaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 729-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2020

11. Narva Linnavalitsuse ehituskomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 730-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2020

12. Kompassi tn 2 (AÜ Suur Primorskoje) ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kompassi tn 2 (AÜ Suur Primorskoje) ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Lükata edasi
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2020

13. Pingviini tn 2a (AÜ Suur Primorskoje) ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Pingviini tn 2a (AÜ Suur Primorskoje) ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 731-k

J.Golubeva taandas end antud küsimuse otsustamisest
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2020

14. Pingviini tn 36 (AÜ Suur Primorskoje) ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Pingviini tn 36 (AÜ Suur Primorskoje) ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 732-k

J.Golubeva taandas end antud küsimuse otsustamisest
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2020

15. Pingviini tn 50 (AÜ Suur Primorskoje) ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Pingviini tn 50 (AÜ Suur Primorskoje) ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 733-k

J.Golubeva taandas end antud küsimuse otsustamisest
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2020

16. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Sula tn 5 suvila püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 734-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2020

17. Projekteerimistingimuste kinnitamine (1.Paemurru tn 15a üksikelamu laiendamine üle 33% ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 735-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2020

18. Ehitusloa andmine (Süsiaugu tn 10)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Üksikelamu püstitamiseks ja piirde, vee- ja kanalisatsioonitoru rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 736-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2020

19. Tee ehitusloa andmine (Aleksander Puškini tänav L2 // Aleksander Puškini tänav T1 // Aleksander Puškini tänav L3 // Aleksander Puškini tänav L1 // Malmi tänav L1 )

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Ristmiku ümberehitamiseks ja selle teenindamiseks vajalikud rajatiste rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 737-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2020

20. Kasutusloa andmine (Haigla tn 1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Haigla tn 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 738-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2020

21. Kasutusloa andmine (Ancis Daumani tn 11)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Ancis Daumani tn 11

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 739-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2020

22. Kasutusloa andmine ( Lõikuse tn 8)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Lõikuse tn 8

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 740-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2020

23. Kasutusloa andmine (Varese tn 3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Varese tn 3 asuvale aiamajale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 741-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2020

24. Kasutusvalduse tähtaja muutmine (Grafovi tn 27, Narva)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Jelena Skulatšovat antud küsimust Narva Linnavolikogu istungil ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2020

25. Narva Linnavalitsuse 04.03.2020 korralduse nr 153-k „Spetsialistidele ettenähtud korterite nimekirja kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 742-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2020

26. Munitsipaaleluruumi aadressil Tallinna mnt 21-40 Narvas üürile andmine spetsialistile teenistuse ajaks

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 743-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2020

27. Notariaalse nõusoleku andmine hoonestusõiguse lõpetamiseks (Rahu 42a, Narva, OÜ Artesio likvideerimisel)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 744-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2020

28. Kinnistute valitsejate määramine ja kinnistute bilanssi võtmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 745-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2020

29. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 746-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2020

30. Volitamine (M. P. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 747-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2020

31. Volitamine (M. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 748-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2020

32. Hoolduse seadmine Y.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 749-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2020

33. Hoolduse seadmine L.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 750-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2020

34. Hoolduse seadmine V.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 751-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2020

35. Hoolduse seadmine I.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 752-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2020

36. Hoolduse seadmine L.F.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 753-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2020

37. Hoolduse seadmine F.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 754-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2020

38. Narva Lasteaia Kirsike hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 755-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2020

39. Narva linna 2020. aasta eelarve täitmine 9 kuu eest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 756-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2020

40. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine ja Narva Linnavalitsuse 25.06.2020.a korralduse nr 425-k muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine ja Narva Linnavalitsuse 25.06.2020.a korralduse nr 425-k muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 757-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2020

41. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 758-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2020

42. Avaliku ürituse «Narva Fama Laat» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 759-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2020

43. Avaliku ürituse «Narva Mõisa Laat» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 760-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2020