PrindiAbi

23.12.2020 - Korraline istung


E-istung (09.11.2020 linnapea käskkiri nr 1.6/10880)


1. Üüritasust ajutine vabastamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Töökorras 14.12.2020 vastu võetud korraldus nr 885-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2020

2. Volitamine (J. P. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 14.12.2020 vastu võetud korraldus nr 886-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2020

3. Volitamine (T. B. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 14.12.2020 vastu võetud korraldus nr 887-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2020

4. Volitamine (G. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 14.12.2020 vastu võetud korraldus nr 888-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2020

5. Volitamine (R. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 14.12.2020 vastu võetud korraldus nr 889-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2020

6. Volitamine (V. G. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 14.12.2020 vastu võetud korraldus nr 890-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2020

7. Volitamine (K. V. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 14.12.2020 vastu võetud korraldus nr 891-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2020

8. Volitamine (I. F. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 14.12.2020 vastu võetud korraldus nr 892-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2020

9. Volitamine (I. D. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 14.12.2020 vastu võetud korraldus nr 893-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2020

10. Volitamine (L. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 14.12.2020 vastu võetud korraldus nr 894-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2020

11. Volitamine (P. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 14.12.2020 vastu võetud korraldus nr 895-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2020

12. Riigihanke korraldamine ja sõiduki liisingulepingute sõlmimiseks volitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 16.12.2020 vastu võetud korraldus nr 896-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2020

13. Volitamine (A. D. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 16.12.2020 vastu võetud korraldus nr 897-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2020

14. Volitamine (J. G. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 16.12.2020 vastu võetud korraldus nr 898-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2020

15. Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikme tagasiastumine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikme tagasiastumine

Otsus/tulemused:
Töökorras 16.12.2020 vastu võetud korraldus nr 899-k

V.Lutus ei hääletanud antud küsimuse otsustamisel.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2020

16. Narva Linnavalitsuse 11.11.2020. a korralduse nr 798-k „Linna asutuste töökorraldusest“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Töökorras 17.12.2020 vastu võetud korraldus nr 900-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2020

17. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 901-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2020

18. Munitsipaaleluruumi aadressil Aleksander Puškini tn 45-44 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 902-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2020

19. Munitsipaaleluruumi Kangelaste prospekt 7-28 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 903-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2020

20. Narva linna arengukava aastani 2035 koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Käesoleva eelnõuga pakub Narva Linnavalitsus algatada Narva linna arengukava aastani 2035 koostamise.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada otsuse eelnõu „Narva linna arengukava aastani 2035 koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ Narva Linnavolikogusse kinnitamiseks.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Juri Saija antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2020

21. Narva linna arengudokumentide menetlemise kord

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Käesolevaga pakub Narva Linnavalitsus kehtestada Linnavolikogul Narva linna arengudokumentide menetlemise korda uues redaktsioonis.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada määruse eelnõu „Narva linna arengudokumentide menetlemise kord“ Narva Linnavolikogusse kehtestamiseks.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Juri Saija antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2020

22. Narva Linnavolikogu 20.09.2018 otsuse nr 50 “Projekti “Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine” oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine” muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Narva Linnavolikogu 20.09.2018 otsuse nr 50 “Projekti “Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine” oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine” muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2. Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Juri Saijat antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2020

23. Sihtasutuse Narva Linna Arendus nõukogu liikmete määramine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Sihtasutuse Narva Linna Arendus nõukogu liikmete määramine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 904-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2020

24. Tööstuspark INTEC-Nakro MTÜ-le maksusoodustuse andmine reklaami eksponeerimiseks aadressil Elektrijaama tee L2

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

maksusoodustuse andmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 905-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2020

25. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri SaijaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 906-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2020

26. Aiandusühistu Malõi Primorski liikmete ühiskasutuses olevate maaüksuste ostueesõigusega erastamine (Väike-Looga tänav, Looga tänav J1, Looga tänav J2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Aiandusühistu Malõi Primorski liikmete ühiskasutuses olevate maaüksuste ostueesõigusega erastamine (Väike-Looga tänav, Looga tänav J1, Looga tänav J2)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 907-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2020

27. Aiandusühingu Anil liikmete ühiskasutuses olevate maaüksuste ostueesõigusega erastamine (Taevasina-Aniliini kraav V2, Aniliini tänav, Aniliini-Majaka kraav, Majaka tänav, Murdlaine tänav, Murdlaine-Kaalika kraav V1, Pruu

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Aiandusühingu Anil liikmete ühiskasutuses olevate maaüksuste ostueesõigusega erastamine (Taevasina-Aniliini kraav V2, Aniliini tänav, Aniliini-Majaka kraav, Majaka tänav, Murdlaine tänav, Murdlaine-Kaalika kraav V1, Pruuka kraav V7, Pruuka kraav V10, Majaka tn 1)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 908-k
Dokumente: 11
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2020

28. Oru tn 9b maaüksuse erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Oru tn 9b maaüksuse erastamine
https://dokregister.narva.ee/index.php?page=agendaset&agendaid=27825

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 909-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2020

29. A. Juhhanovi tn 20, A. Juhhanovi tn 22 ja Rakvere tn 35 kinnisasja liitmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 910-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2020

30. Oja tn 19 ja Oja tn 21 kinnisasja liitmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 911-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2020

31. Koha-aadressi määramine (Vana-Joala tee T7)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 912-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2020

32. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Aasa tn 12 ühepereelamu püstitamine Narva Linnavolikogu 19.06.2003. a otsusega nr 76/18 kehtestatud Tallinna mnt 45, 47, 49, 51, 53 detailplaneeringu alusel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 913-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2020

33. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lõuna tn. 16 abihoone laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 914-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2020

34. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Osja tn. 7 suvila püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 915-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2020

35. Ehitusloa andmine (Allika tn 42)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Suvila püstitamiseks, salvkaevu rekonstrueerimiseks ja kogumismahuti, piirde, vee- ja kanalisatsioonitoru rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 916-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2020

36. Ehitusloa andmine (Kreenholmi tn 50)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Asuvas kaubandushoones mööblikaupluse ümberehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 917-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2020

37. Ehitusloa andmine (Elektrijaama tee 97)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Päikeseelektrijaamade ja selle teenindamiseks vajalikud ehitiste rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 918-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2020

38. Kasutusloa andmine (Tõnu tn 5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Tõnu tn 5 asuvale aiamajale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 919-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2020

39. Kasutusloa andmine (Süsiaugu tn 8)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 920-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2020

40. Kasutusloa andmine (Lõuna tn 61)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Lõuna tn 61 asuvale aiamajale ja majandushoonele

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 921-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2020

41. Kasutusloa andmine (Tiigi tn 9a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kasutusloa andmine Narva piirivalvekordoni territooriumile püstitatud kennelhoone ja koerte harjutusväljaku koos vajalike tehnosüsteemidega

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 922-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2020

42. Kasutusloa andmine (Päevalille tn 22)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Päevalille tn 22 asuvale aiamajale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 923-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2020

43. Kasutusloa andmine (Vesiroosi tn 29)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Vesiroosi tn 29

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 924-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2020

44. Kasutusloa andmine (Hele tn 38)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Hele tn 38

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 925-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2020

45. Kasutusloa andmine (Krookuse tn 47)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Krookuse tn 47

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 926-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2020

46. Kasutusloa andmine (Pärna tn 19)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Pärna tn 19

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 927-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2020

47. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 928-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2020

48. Narva Linnavalitsuse 28.10.2020.a korralduse nr. 744-k „Notariaalse nõusoleku andmine hoonestusõiguse lõpetamiseks (Rahu 42a, Narva, OÜ Artesio likvideerimisel)“ muutmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 929-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2020

49. Linnavara võõrandamine ja ostja kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 930-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2020

50. Hoolduse seadmine L.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 931-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2020

51. Hoolduse seadmine O.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 932-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2020

52. Hoolduse seadmine V.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 933-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2020

53. Hoolduse seadmine N.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 934-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2020

54. Hoolduse seadmine O.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 935-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2020

55. Linnavara üleandmine Narva Linna Sotsiaalabiametilt Narva Linnaarhiivile

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 936-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2020

56. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 937-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2020

57. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 938-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2020