PrindiAbi

21.09.2005 - Korraline istung1. Narva Linnavalitsuse 14.augusti 2002.a määruse nr.833 muutmine

Esitaja: Linnakantselei

Valimisjaoskondade piiride täiendamine.
Küsitluse korras.

 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2005

2. Sportlase ja treeneri autasustamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Küsitluse korras

 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2005

3. Narva Eesti Gümnaasiumi direktori konkursi luhtunuks lugemine

Esitaja: Narva LV Kultuuriosakond 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2005

4. Koolieelse lasteasutuse Potsataja lasteaiarühma suurendamine

Esitaja: Narva LV Kultuuriosakond 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2005

5. Eluruumidele sotsiaaleluruumi staatuse omistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu 
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2005

6. Sotsiaaleluruumide eraldamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2005

7. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2005

8. Alkohoolsete jookide hulgimüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2005

9. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2005

10. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Pensionäri Linda Pung'i hooldajaks Sergei Sobolev'i määramine.

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

11. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektori Leili Korp’i volitamine vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse ALEKSANDR FILATOV’i dokumentide kätte saamiseks.

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

12. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Leili Korpi volitamine IVAN MALININi´le toitjakaotuspensioni vormistamiseks.

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

13. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Leili Korpi volitamine IVAN MALININi´le pangas arveldusarve avamiseks.

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

14. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Sergei Lahmanovi volitamine alaealistele BORISS VOROBJOV´ile, ALEKSEI VOROBJOV´ile, NATALJA VOROBJOV´ale, pangas arveldusarvete avamiseks.

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

15. Nõusoleku andmine kinkelepingu sooritamiseks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Nõusoleku andmine Anna Raužina´le eestkostjana eestkostetavale Sergey Barinov´ile omandiõiguse alusel korteri kinkelepingu sooritamiseks.

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

16. Nõusoleku andmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Natalja Tjaki’le nõusoleku andmine tütrele Julia Antussova’le pärandvarana üle läinud eluruumi müümiseks.

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

17. Nõusoleku andmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Nõusoleku andmine Irina Lebedeva`le sõlmida abielu Valentin Besstšastnõi`ga.

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

18. Lastetoetuse ja toitjakaotuspensioni maksmise peatamine lapse vanemale ja maksmise jätkamine perekon

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Lastetoetuse ja toitjakaotuspensioni maksmise peatamine Tatjana Medvedeva’le ja maksmise jätkamine Natalia Medvedeva’le

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

19. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond

1.Elektrijaama tee 59 pääslahoone täielikuks lammutamiseks;
2.Elektrijaama tee 59 kambri täielikuks lammutamiseks;
3. 1Koolipõik 3a elamu rekonstrueerimiseks;
4.Elektrijaama tee 59 õlimajanduse laoplatsi rekonstrueerimiseks;
5.Elektrijaama tee 59 naftasaaduste laadimisplatsi püstitamiseks;
6.Elektrijaama tee 59 kemikaalide hoidla rekonstrueerimiseks;
7.Elektrijaama tee 59 kemikaalide laadimisplatsi püstitamiseks;
8.Kangelaste 39 elamu rekonstrueerimiseks;
9. Kangelaste 10 elamu rekonstrueerimiseks;

 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2005

20. Kasutusloa andmine

Esitaja: ehitusjärelevalve osakond

1.Aiandusühistu OLGINSKI Tihase tn. 14 asuv aiamaja;
2.Elektrijaama tee 59 soojustrassid püstitatud;
3.AÜ MEBELŠTŠIK Laastu tn. 61 asuv aiamaja;
4. Aiandusühistu JUGLA AIAD –2 Tule tn. 136 asuv aiamaja ja majandusehitis.

 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2005

21. Kangelaste 11b detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond 
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2005

22. Kangelaste 25b maa-ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond 
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2005

23. Rahu 4 maa-ala dp algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond 
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2005

24. Oru, 6 Pemurru ja Parve tn vahelise maa-ala dp kehtestamine

Esitaja: arhitektuuri- ja planeerimise osakond

Teisele lugemisele.

 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2005

25. projekteerimistingimuste määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Maslovi 3a Laste Varjupaiga hoone rekonstrueerimine

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2005

26. Maa munitsipaalomandisse taotlemine Narva linnas Tiigi tn 11

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2005

27. Narva Linnavalitsuse 18.09.2000 korralduse 2610-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Narva Linnavalitsuse 18.09.2000 korralduse 2610-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Višnja, Gribnaja tn 12”
preambula ja punkti 1, 2, 3, 4 muutmine

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2005

28. Narva Linnavalitsuse 04.05.1999 korralduse 802-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakona

Narva Linnavalitsuse 04.05.1999 korralduse 802-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Ivuška, Malle tn 45”
preambula ja punkti 4 muutmine

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2005

29. Narva Linnavalitsuse 20.04.2005 korralduse 347-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Narva Linnavalitsuse 20.04.2005 korralduse 347-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Baltika, Allika tn 111a”
preambula ja punkti 1, 2, 3 ja 4 muutmine

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2005

30. Narva Linnavalitsuse 22.01.2001 korralduse 164-k muutmine

Esitaja:

Narva Linnavalitsuse 22.01.2001 korralduse 164-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Rubini Aed, Virmalise tn 6”
preambula ja punkti 1, 2, 3 ja 4 muutmine

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2005

31. Narva Linnavalitsuse 12.03.2001 korralduse 545-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Narva Linnavalitsuse 12.03.2001 korralduse 545-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Višnja, 1.Gribnaja tn 1”
preambula ja punkti 1, 2, 3, 4 muutmine

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2005

32. Narva Linnavalitsuse 11.02.2004 korralduse 103-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Narva Linnavalitsuse 11.02.2004 korralduse 103-k
“Teenindusmaa määramine ja
maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, 6.Paemurru tn 11”
preambula ja punkti 4 muutmine

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2005

33. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas

Esitaja:

AÜ Energetik-3, Põlevkivi tn 48

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2005

34. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Jubileinõi Aiad, Põllu tn 111

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2005

35. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Vesna, Mulla tn 200

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2005

36. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Tšaika, Leinakase tn 9

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2005

37. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Rjabinka, Tõru tn 313

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2005

38. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas AÜ Medital, Meedikute tn 32

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2005

39. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Suur Primorskoje, Viinamarja tn 242

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2005

40. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kalda tn 33

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

osaühing Rosehill

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2005

41. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Energia tn 2b

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Kinnisvarakapitali AS

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2005

42. Narva Linnavalitsuse 26.06.2003.a korralduse 489-k preambula ja punktide 2, 3, 4, 5 muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kreenholmi tn 52, OÜ GLISTEN

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2005

43. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet

Reservfondist vahendite eraldamine: Kultuuriosakonnale,
Sotsiaalabiametile,
Narva Linnakantseleile sh Linna arstiteenistusele

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2005

44. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine: Linnavara- ja majandus Amet (ümberpaigutamine on eelarvest – 0.71%)
Kultuuriosakond(ümberpaigutamine on eelarvest – 1.16%)

 
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2005

45. 29.04.2004.a.määruse nr. 18/32 muutmine

Esitaja: Rahandusamet

Narva linnavolikogu 29.04.2004.a.määruse nr. 18/32 "Maamaksust vabastamise korra kinnitamise kohta Narva linnas" muutmine

 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2005

46. Narva LV 27.07.2005a määruse nr 742 muutmine ja täiendamine

Esitaja: Linnakantselei

Küsitluse korras

 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2005

47. Linnavara- ja Majandusameti bilansist välja viimine

Esitaja: Rahandusamet

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti
bilansist Narva jõel Vaivara vallas asuva veehaarde
poolelioleva ehituse välja viimine

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2005

48. Narva Linnavolikogu 07.07.2005.a. kinnitatud määruse nr 22/58 „Narva linna eelarvest

Esitaja:

Määruse punktis 4.1 seatud tähtaja pikendamine kuni 31.10.2005.a. kuna seda võimaldab vahendite jääk.

 
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2005

49. Narvas Peetri plats 1 hoone kommunaal- ja hoolduskulude tasumine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2005

50. Narva Linnavalitsuse 24.08.2005 korralduse nr 865-k "Linnavara kasutusse andmine" muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2005

51. Linnavara kasutusse andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2005

52. Narva Linnavalitsuse 27.07.2005 korralduse nr 736-k "Linnavara tasuta kasutusse andmine" muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2005

53. Narva Linnavalitsuse 10.08.2005 korralduse nr 760-k "Linnavara kasutusse andmine" muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2005

54. Linnavara kasutusse andmise korra muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2005

55. OÜ Viirma maavara kaevandamise loa väljaandmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2005

56. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule ( AS N&V )

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2005

57. Munitsipaalomandis oleva maa isikliku kasutusõigusega koormamine (Rahu 36A, Narva)

Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2005

58. Munitsipaalomandis oleva maa isikliku kasutusõigusega koormamine (Rahu 36B, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2005

59. Eluruumi Kangelaste prospekt 34 - 75 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara - ja Majandusamet 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2005

60. Linnavara - Narvas Kalda 5a asuva hoone müügilepingu sõlmimise tähtaja pikendamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2005

61. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse isikliku kasutusõigusega koormamiseks (Kangelaste 37b, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2005

62. Nõusoleku andmine Narva linna omandis olevat Rahu 36A kinnistut koormava hoonestusõiguse hüpoteegiga

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2005

63. Narva Linnavolikogu 23.12.2004.a määruse nr 61/47 muutmine

Esitaja: Linnavara - ja Majandusamet 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.09.2005

64. Reservfondist vahendite eraldamine (lisa)

Esitaja: Rahandusamet

Raha eraldamine Narva Linnavalitsuse reservfondist

 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2005

65. Narva Linnavalitsuse 23.03.2005 korralduse nr 267-k muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet

AS Bussiveod ja OÜ Transurban avaliku teenindamise lepingute kehtivuse pikendamine

 
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.09.2005

66. Loa andmine

Esitaja: Kultuuriosakond

Narva Täiskasvanute Kooli soojussõlme paigaldamise tööde tellimine

 
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.09.2005