PrindiAbi

10.11.2021 - Korraline istung


E-istung (09.11.2020 linnapea käskkiri nr 1.6/10880)


1. Koolide töökorraldusest

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Töökorras 05.11.2021 vastu võetud korraldus nr 896-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2021

2. Projekti „Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühenduslõikude projekteerimine“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine.

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Projekti „Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühenduslõikude projekteerimine“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist „Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühenduslõikude projekteerimine“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktor Juri Saijat antud küsimust Narva Linnavolikogu istungil ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

3. Krookuse tn 23 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Krookuse tn 23 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 897-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

4. Lõikuse tn 1 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Lõikuse tn 1 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 898-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

5. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Raekoja plats 1, Raekoja plats 2, Rüütli tänava, Rüütli tn 6, Kraavi tn 8, Viru tn 11a, Suur tn L2 krundile elektripaigaldise rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 899-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

6. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vestervalli L2, 15, J1, Kraavi tn, 8a, 6, 8, Karja 4, 2, L1, 3, Sepa 3a, Vaeselapse tn, Hariduse 15a, 3, 10 krundile elektripaigaldise rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 900-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

7. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Sibula tn 26 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 901-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

8. Tee ehitusloa andmine (Paul Kerese tänav, Paul Kerese väljak, Tallinna maantee, Aleksander Puškini tänav, Tuleviku tänav ja Peetri plats III etapp).

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Paul Kerese tänav, Paul Kerese väljak, Tallinna maantee, Aleksander Puškini tänav, Tuleviku tänav ja Peetri plats III etapp.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 902-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

9. Tee ehitusloa andmine (Rahu tänav, Paul Kerese tänav, Kreenholmi tänav. II etapp).

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Avalikult kasutatava Paul Kerese tänava ning Rahu tänava ristmikust kuni Paul Kerese tänava ning Kreenholmi tänava ristmikuni (transiitteede rekonstrueerimise II etapp) ümberehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 903-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

10. Ehitusloa andmine (Narva TEN-T sademeveekanalisatsioon)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Tallinna mnt l5// Rahu tänav L3//Rahu tänav L2//Rahu tänav L1// Paul Kerese tänav L4//Paul Kerese tänav L1// Paul Kerese tänav L2// Paul Kerese tn 22a//Paul Kerese tn 29//Paul Kerese tänav L1// Paul Kerese väljak// Aleksander Puškini tänav L2//Peetri plats

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 904-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

11. Tee ehitusloa andmine (Linda tänav L1//Malmi tänav L2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Linda tänav L1//Malmi tänav L2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 905-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

12. Tee ehitusloa andmine (Tallinna mnt L1 // Tallinna mnt 7)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Tallinna mnt 7 kinnistule mahasõidu ümberehitamiseks Tallinna mnt L1 tänava laiendamisega

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 906-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

13. Ehitusloa andmine (Fama 10/1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Asuva kaubandushoone osa (ehitisregistri kood 120296282) katusele
päikeseelektrijaama rajamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 907-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

14. Ehitusloa andmine (A.Puškini tn 29)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Narva Kesklinna Gümnaasiumi põhikooli spordihoone ümberehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 908-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

15. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 21-22 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 909-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2021

16. Munitsipaaleluruumi Aleksander Puškini tn 45-12 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 910-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

17. Munitsipaaleluruumi Vassili Gerassimovi 16-74 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 911-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

18. Narva Linnavalitsuse 14.10.2020 korralduse nr 688-k „Pärandvaraga seotud kohustuste täitmine ja volituse andmine (R.K pärimisasi)“ muutmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 912-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

19. Raieloa väljastamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 913-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

20. Narva linna omandis olevate kinnisasjade Paul Kerese tänav 17b, Suur-Aguli tänav koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 914-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

21. Uusküla tn 15a asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Uusküla tn 15 korteriühistu)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 915-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

22. Aleksander Puškini tänav J9 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, A. Puškini tn 45a korteriühistu)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 916-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

23. Linnavara tasuta kasutusse andmine (Art Republic Krenholmia MTÜ)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 917-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

24. Linnavara tasuta kasutusse andmine(MTÜ Narva paljulasteliste perede ühing PEREKOLLE)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 918-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

25. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 919-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

26. Avaliku ürituse „Narva Tänavamüük“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 920-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

27. Avaliku ürituse „Talvelahing 2021“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 921-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

28. Volitamine (M. O. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 922-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

29. Volitamine (A. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 923-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

30. Hoolduse seadmine N.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 924-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

31. Hoolduse seadmine K.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 925-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

32. Hoolduse seadmine Z.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 926-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

33. Hoolduse seadmine A.T.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 927-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

34. Hoolduse seadmine V.C.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 928-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

35. Hoolduse seadmine M.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 929-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

36. Hoolduse seadmine A. I.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 930-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

37. Hoolduse seadmine A.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 931-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

38. Hoolduse seadmine P.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 932-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

39. Narva Linna Sotsiaalabiameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 933-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

40. Konkursi väljakuulutamine Narva Paju Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 934-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

41. Õpilaste arvu suurendamine Narva Pähklimäe Gümnaasiumi klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 935-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

42. Narva Lasteaia Käoke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 936-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

43. Narva Lasteaia Sipsik hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 937-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

44. Narva Lasteaia Muinasjutt hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 938-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

45. Narva Kreenholmi Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 939-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

46. Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 940-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

47. Nõusoleku andmine Narva Õigeusu Gümnaasiumile riigi eelarvest tegevuskulutoetuse andmiseks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine Narva Õigeusu Gümnaasiumile riigi eelarvest tegevuskulutoetuse andmiseks“ Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

48. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnalt Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 941-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

49. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 942-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021

50. Narva linna 2021. aasta eelarve täitmine 9 kuu eest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga SaveljevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

Võtta esitatud info teadmiseks
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2021