PrindiAbi

03.11.2005 - Korraline istung1. Linnavalitsuse istungist 2.10.05

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Tarmo Tammiste

Küsitluse korras; korralise istungi 2.11.05 läbiviimisest 3.11.05.a.

 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2005

2. Kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond

1.Heitvetepuhastusjaam 1 administratiivhoone, vana ja uus pumpla rekonstrueeritud;
2. Heitvetepuhastusjaam 1 mõõdukamber, järelsetiti, BIO-P ja selektortank, aeratsioonimahuti, puhurite ja pumpade hoone, liiva-rasvapüüdur, parshal kanal, jaotuskamber püstitatud.

Otsus/tulemused:
Vastu võetud küsitluse korras 31.10.2005
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2005

3. Narva Linnavalitsuse 19.10.2005.a. korralduse 1054-k muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse KultuuriosakondOtsus/tulemused:
Muuta 19.10.2005 korralduse nr 1054-k punkti 1.
Võtta vastu korraldus nr 1095-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2005

4. Narva Kreenholmi raamatukogu liitumine Narva Keskraamatukoguga

Esitaja: Narva Linnavalitsuse KultuuriosakondOtsus/tulemused:
Nõustuda Narva Kreenholmi raamatukogu liitumisega Narva Keskraamatukoguga ning edastada otsuse eelnõu volikokku.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2005

5. Narva Paemurru spordikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse KultuuriosakondOtsus/tulemused:
Kinnitada Narva Paemurru Spordikooli hoolekogu koosseis.
Võtta vastu korraldus nr 1096-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2005

6. Narva Spordikooli "Energia" hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse KultuuriosakondOtsus/tulemused:
Kinnitada Narva Spordikooli "Energia" hoolekogu koosseis.
Võtta vastu korraldus nr 1097-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2005

7. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika AmetOtsus/tulemused:
Anda alkohoolsete jookide jaemüügiõigus OÜ-le ALFAMEN GROUP.
Võtta vastu korraldus nr 1098-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2005

8. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonomika AmetOtsus/tulemused:
Anda tubakatoodete jaemüügi õiguse: Osaühing ALFAMEN GROUP
Võtta vastu korraldus nr 1099-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2005

9. Tänavakaubanduse korraldamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika AmetOtsus/tulemused:
Lubada korraldada tänavakaubandust Tallinna mnt 12 juures.
Võtta vastu korraldus nr 1100-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2005

10. Narva Linnavalitsuse 23.11.2003 määrusega nr 901 kinnitatud "Finantseerimise lepingu vormi" muutmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika AmetOtsus/tulemused:
Muuta 19.11.2003 määrusega nr 901 kinnitatud "Rinantseerimise lepingu vormi"
Võtta vastu määrus nr 1101.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2005

11. Hoonestusõiguse ostueesõiguse teostamisest loobumine

Esitaja: Linnavara - ja majandusametOtsus/tulemused:
Loobuda Rakvere 71 kinnistu hoonestusõiguse ostueesõigusest.
Võtta vastu korraldus nr 1102-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2005

12. Narva linna bussiliinide toetuse jaotamise kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavara-ja MajandusametOtsus/tulemused:
Jaotada avalike liinivedude kohalik toetus AS Narva Bussieveod ja OÜ Transurban Narva vahel.
Võtta vastu korraldus nr 1103-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2005

13. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Narva Linnavara- ja MajandusametOtsus/tulemused:
Vabastada OÜ VET EHITUS GRUPP tänavate sulgemise maksust.
Võtta vastu korraldus nr 1104-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2005

14. Riigihanke "Narva linna teede ja tänavate hooldustööd" korraldamine

Esitaja: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
A.Nikolajevi palvel päevakorrast maha võetud.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2005

15. Riigihanke "Narva linna liikluskorraldusvahendite jooksev korrashoid " korraldamine

Esitaja: Narva Linnavara-ja MajandusametOtsus/tulemused:
A.Nikolajevi palvel päevakorrast maha võetud.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2005

16. Riigihanke "Narva linna välisvalgustuse jooksev korrashoid ja remont" korraldamine

Esitaja: Narva Linnavara-ja majandusametOtsus/tulemused:
A.Nikolajevi palvel päevakorrast maha võetud.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2005

17. Perekonnanime muutmine.

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Lubada muuta alaealisel Ruslan Rabehha´l perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Mahmutov.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 1105-k.
Dokument sisaldab isikuandmeid. Vajadusel saab tutvuda Linnakantseleis.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

18. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Volitada Haapsalu Väikelastekodu direktorit Õilme Ainjärvet,kätte saama Haapsalu Väikelastekodus elava Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse NIKITA TIHHOMIROV´il isikut tõendav dokument (ID-kaart) SEB Eesti Ühispanga Haapsalu kontorist

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 1106-k.
Dokument sisaldab isikuandmeid. Vajadusel saab tutvuda Linnakantseleis.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

19. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektorit Sergei Lahmanovit kätte saama Narva Lastevarjupaigas elavale alaealisele IVAN MIHHAILOV´ile isikut tõendav dokument (ID-kaart) Kodakondsus- ja Migratsiooniameti Ida Regionaalosakonna Narva büroos.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 1107-k.
Dokument sisaldab isikuandmeid. Vajadusel saab tutvuda Linnakantseleis.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

20. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektorit Sergei Lahmanovit seadusliku esindajana osaleda Narva Lastekodu kasvandike KIRILL HMELEVSKI ja ANASTASSIA HMELEVSKAJA päranduse vormistamiseks Jõhvi notari Albina Birjukova büroos.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 1108-k.
Dokument sisaldab isikuandmeid. Vajadusel saab tutvuda Linnakantseleis.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

21. Nõusoleku andmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Anda Jelena Selenkova’le nõusolek tema tütrele Maria Selenkova’le kuuluva ühest kahendikust (1/2) mõttelisest osast sõiduautost müümiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 1109-k.
Dokument sisaldab isikuandmeid. Vajadusel saab tutvuda Linnakantseleis.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

22. Nõusoleku andmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Anda Veera Grigorjeva´le nõusolek tema tütrele Natalja Grigorjeva´le kuuluva kolmetoalise korteri müümiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1110-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

23. Nõusoleku andmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

1. Anda Andrei Danjuk`ile tema alaealistele lastele Nikolai Danjuk´ile ja Olesja Danjuk´ile, kuuluva korteriomandi mõtteliste osade müümise nõusoleku

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1111-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

24. Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja toetuse maksmise jätkamine teisele vanemale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada hr Andrei Simakov`ile poja Aleksandr Simakovi lastetoetuse maksmine seoses sellega, et isa ei tegele lapse kasvatamisega, kasutab lastetoetuse oma vajadusel ja jätkata lapse emale Olga Simakova´le poja Aleksandr Simakovi lastetoetuse maksmine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1112-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

25. Narva Linnavalitsuse 27.07.2005 korralduse nr 718-k muutmine Aleksandr Pavlov´i perekonnanime muutmi

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Narva Linnavalitsuse 27.07.2005 korralduse nr 718-k muutmine

Otsus/tulemused:
Muuta alaealise Aleksandr Pavlovi perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Balaban.

Võtta vastu korraldus nr 1113-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

26. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet

Reservfondist vahendite eraldamine:Kultuuriosakond ja
Narva Linnavolikogu Kantselei

Otsus/tulemused:
Kultuuriosakond - 45 000 krooni ja
Narva Linnavolikogu Kantselei - 17 200 krooni.
Vastu võtta korraldus nr 1114-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2005

27. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine: Linnavara-ja majandusamet(ümberpaigutamine on eelarvest – 0,91 %) Sotsiaalabiamet(ümberpaigutamine on eelarvest – 1,94 %)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1115-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2005

28. 2005a. 9 kuu eelarve täitmine

Esitaja: Rahandusamet

Võtta teadmiseks 2005.a. 9 kuu eelarve aruanne tulude, kulude ja finantseerimistehingute täitmise osas vastavalt lisadele /s.h. lisalaekumised/

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1116-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2005

29. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond

1. Elektrijaama tee 63 töökoja laiendamiseks;
2. Kalda 12c tööstuskaupade kaupluse välisgaasitrassi ehitamiseks;
3. Tiimani 5 hoone fassaadi ja esimese korruse kaupluse rekonstrueerimiseks;

Otsus/tulemused:
1. Elektrijaama tee 63 töökoja laiendamiseks;
2. Kalda 12c tööstuskaupade kaupluse välisgaasitrassi ehitamiseks;
3. Tiimani 5 hoone fassaadi ja esimese korruse kaupluse rekonstrueerimiseks;
Võtta vastu korraldus nr 1117-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2005

30. Kasutuslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond

1.Juhkentali 3 elamu katus rekonstrueeritud;
2.Aiandusühistu SUUR PRIMORSKOE Ida tn. 47 asuv aiamaja ja saun;
3.Aiandusühistu BALTIKA Põuatuule tn. 274 asuv garaaž;
4. Aiandusühistu ADONIS JA SALVIA Vee tn. 189 asuv aiamaja;
5.Linda 1 elamu mitteeluruumid (M-3, M-4) rekonstrueeritud tervisekeskuseks

Otsus/tulemused:
Anda ehitise kasutusload:
1.Juhkentali 3 elamu katus rekonstrueeritud;
2.Aiandusühistu SUUR PRIMORSKOE Ida tn. 47 asuv aiamaja ja saun;
3.Aiandusühistu BALTIKA Põuatuule tn. 274 asuv garaaž;
4. Aiandusühistu ADONIS JA SALVIA Vee tn. 189 asuv aiamaja;
5.Linda 1 elamu mitteeluruumid (M-3, M-4) rekonstrueeritud tervisekeskuseks
Võtta vastu korraldus nr 1118-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2005

31. Kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond

1. Aiandusühistu BALTIKA Palavuse tn. 53 aiamaja püstitamiseks;
2. Kalda 9a hoones tehnosüsteemide muutmiseks;

Otsus/tulemused:
Anda kirjalik nõusolek :1. Aiandusühistu BALTIKA Palavuse tn. 53 aiamaja püstitamiseks;
2. Kalda 9a hoones tehnosüsteemide muutmiseks;

Võtta vastu korraldus nr 1119-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2005

32. Tänavale nimetuse omistamine - Kiige tn

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise AmetOtsus/tulemused:
Omistada uuele tänavale nimetus - Kiige
Võtta vastu korraldus nr 1120-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2005

33. Aadressi omistamine - Tallinna mnt 19c

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise AmetOtsus/tulemused:
Omistada maaüksusele vastavalt kehtestatud Hariduse 5 detailplaneeringule aadress Tallinna mnt 19c.
Võtta vastu korraldus nr 1121-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2005

34. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Pähklimäe 2b
Puidu 18
Elektrijaama 59

Otsus/tulemused:
Määrata projekteerimistingimused järgmiste projektide koostamiseks:Pähklimäe 2b , Puidu 18, Elektrijaama 59

Võtta vastu korraldus nr 1122-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2005

35. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet

Puskini 4,Puskini 5, Grafovi 10

Otsus/tulemused:
Määrata projekteerimistingimused : Puskini 4,Puskini 5, Grafovi 10

Võtta vastu korraldus nr 1123-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2005

36. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Elektrijaama 59

Otsus/tulemused:
Määrata projekteerimistingimused Elektrijaama tee 59 hoone rekonstrueerimise projekti koostamiseks ja edastada otsuse eelnõu volikogusse.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2005

37. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Narva linn Mõisa tänava lõik 2

Otsus/tulemused:
Kinnitada Mõisa tänava lõik 2 katastriüksuse piirid.
Võtta vastu korraldus nr 1125-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2005

38. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Elektrijaama tee 95a

Otsus/tulemused:
Nõustuda maa riigi omandisse jätmisega hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas
Elektrijaama tee 95a .
Võtta vastu korraldus nr 1126-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2005

39. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Tuuleveski tn 17

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakondOtsus/tulemused:
Nõustuda maa riigi omandisse jätmisega hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas Tuuleveski tn 17.

Võtta vastu korraldus nr 1127-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2005

40. Katastriüksuse piiride kinnitamine Narvas Karja tn 5

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakondOtsus/tulemused:
Kinnitada Karja tn 5 katastriüksuse piirid.

Võtta vastu korraldus nr 1128-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2005

41. Katastriüksuse piiride kinnitamine Narvas Puškini tn 9

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakondOtsus/tulemused:
Kinnitada Puškini tn 9 katastriüksuse piirid.

Võtta vastu korraldus nr 1129-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2005

42. Katastriüksuse piiride kinnitamine Narvas Puškini tn 11

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakondOtsus/tulemused:
Kinnitada Puškini tn 11 katastriüksuse piirid.

Võtta vastu korraldus nr 1130-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2005

43. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tiigi tn 2c

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond

osaühing OLJANIS

Otsus/tulemused:
osaühing OLJANIS

Võtta vastu korraldus nr 1131-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2005

44. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tiigi tn 2m

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond

osaühing OLJANIS

Otsus/tulemused:
Osaühing Oljanis

Võtta vastu korraldus nr 1131-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2005

45. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Tiigi tn 2, 2a, 2i

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond

osaühing TN Logistik

Otsus/tulemused:
Osaühing TN Logistik

Võtta vastu korraldus nr 1133-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2005

46. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Rahu tn 7a

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond

Tamali Kinnisvara Osaühing

Otsus/tulemused:
Tamali Kinnisvara Osaühing

Võtta vastu korraldus nr 1134-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2005

47. Narva Linnavalitsuse 18.02.2004.a korralduse 133-k muutmine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond

Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kreenholmi tn 18, osaühing KÕRGUS

Otsus/tulemused:
Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kreenholmi tn 18, osaühing KÕRGUS

Võtta vastu korraldus nr 1135-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2005

48. Narva Linnavalitsuse 29.10.2003.a korralduse 827-k muutmine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond

Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Hariduse tn 18b, Adelan KVH osaühing

Otsus/tulemused:
Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Hariduse tn 18b, Adelan KVH osaühing

Võtta vastu korraldus nr 1136-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2005

49. Narva Linnavalitsuse 21.09.2005 korralduse 946-k punkti 3 täiendamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakondOtsus/tulemused:
Täiendada korraldust , Jubileinõi Aiad Põllu tn 111

Võtta vastu korraldus nr 1137-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2005

50. Narva Linnavalitsuse 21.09.2005 korralduse 950-k punkti 3 täiendamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakondOtsus/tulemused:
Täiendada korraldust , AÜ Medital Meedikute tn 32
Võtta vastu korraldus nr 1124-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2005

51. Narva Linnavalitsuse 21.09.2005 korralduse 951-k punkti 3 täiendamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakondOtsus/tulemused:
Täiendada korraldust , AÜ Suur Primorskoje Viinamarja 242

Võtta vastu korraldus nr 1138-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2005

52. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Gvozdika, Saialille tn 3

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakondOtsus/tulemused:
Nõustuda AÜ Gvozdika Saialille tn 3 erastamisega.

Võtta vastu korraldus nr 1139-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2005

53. Maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Narva Žasmini Aiad, Jasmiini tn 39

Otsus/tulemused:
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Narva Žasmini Aiad, Jasmiini tn 39

Võtta vastu korraldus nr 1140-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2005

54. Narva Linnavalitsuse 21.09.2005 korralduse 948-k punkti 3 täiendamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakondOtsus/tulemused:
Täiendada korraldust, AÜ Tšaika Leinakase tn 9.

Võtta vastu korraldus nr 1141-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2005

55. Ehitusjärelevalvet teostava ametiisiku ettekirjutuse vormi kinnitamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakondOtsus/tulemused:
Kinnitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti ehitusjärelevalve koostatud ettekijutuse vorm.

Võtta vastu määrus 1142.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2005

56. Ehitiste ülevaatuse protokolli vormi kinnitamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakondOtsus/tulemused:
Kinnitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti ehitusjärelevalve koostatud ehitise ülevaatuse protokolli vorm.

Võtta vastu määrus 1143.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2005

57. Narva Linnakantselei bilansis oleva ebatõenäolise nõude mahakandmine

Esitaja: Narva LinnakantseleiOtsus/tulemused:
Nõustuda Narva Linnakantselei vara mahakandmise taotlusega .

Võtta vastu korraldus nr 1144-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2005

58. Linnavara tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: A.Liimets

MTÜ Skaudiklubi Tšaikale ruumide tasuta kasutusse andmine Peetri pl. 5 keldris. Töökorras vastuvõtmiseks.

Otsus/tulemused:
MTÜ Skaudiklubi Tšaikale ruumide tasuta kasutusse andmine Peetri pl. 5 keldris.

Võtta vastu korraldus nr 1145-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2005

59. Põhivahendite mahakandmine

Esitaja: Narva Linnavolikogu kantseleiOtsus/tulemused:
Lubada Linnavolikogu Kantseleil kanda maha linnavara.

Võtta vastu korraldus nr 1146-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2005