PrindiAbi

28.04.2022 - Korraline istung1. Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikme nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikme nimetamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 18.04.2022 vastu võetud korraldus nr 299-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2022

2. Linnavalitsuse istungi läbiviimise aja muutmine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Sergei SolodovOtsus/tulemused:
Töökorras 21.04.2022 vastu võetud korraldus nr 300-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2022

3. Ehitusloa andmine (Pähklimäe tn 3c)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Asuva rulapargi ümberehitamiseks ning selle teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Töökorras 21.04.2022 vastu võetud korraldus nr 301-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.04.2022

4. Ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2021. aastal

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja SmelovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Kiita heaks Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ettevalmistatud ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2021. aastal.

2.Esitada ülevaade Narva Linnavolikogule informatsiooniks vastavalt Narva Linnavolikogu 21.01.2021 määruse nr 2 „Narva linna arengudokumentide menetlemise kord“ § 9 lõikele 2.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2022

5. Narva Linnavolikogu 14.06.2018. a otsuse nr 36 „Projekti „Narva Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine ning projekti teostaja määramine“ muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

Narva Linnavolikogu 14.06.2018. a otsuse nr 36 „Projekti „Narva Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine ning projekti teostaja määramine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti raamatupidamise- ja finantsteenistuse juhatajat direktori ülesannetes Natalja Smelovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2022

6. Narva Linnavolikogu 18.05.2017 otsuse nr 27 “Projekti “TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas” oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine” muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

Narva Linnavolikogu 18.05.2017 otsuse nr 27 “Projekti “TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas” oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine” muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti raamatupidamise- ja finantsteenistuse juhatajat direktori ülesannetes Natalja Smelovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2022

7. Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 „Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp” teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitam

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 „Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp” teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti raamatupidamise- ja finantsteenistuse juhatajat direktori ülesannetes Natalja Smelovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2022

8. Narva Laste Loomemaja tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 302-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2022

9. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 303-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2022

10. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 304-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2022

11. Narva Linnavalitsuse 19.01.2022 korralduse nr 49-k „Ajutise komisjoni moodustamine“ muutmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 305-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2022

12. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (A. Z.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 306-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2022

13. Hoolduse seadmine O.D.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 307-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2022

14. Hoolduse seadmine S.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 308-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2022

15. Hoolduse seadmine V.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 309-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2022

16. Hoolduse seadmine L.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 310-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2022

17. Hoolduse seadmine G.N.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 311-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2022

18. Hoolduse seadmine L.N.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 312-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2022

19. Hoolduse seadmine N.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 313-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2022

20. Vaie 05.02.2021. a ettekirjutuse nr 2112899/00015 ja vaie 24.03.2022. a haldusakti nr 1-13.2/380-5 peale tühistamise nõudes läbivaatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Vaie 05.02.2021. a ettekirjutuse nr 2112899/00015 ja vaie 24.03.2022. a haldusakti nr 1-13.2/380-5 peale tühistamise nõudes läbivaatamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 314-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2022

21. Kadastiku tn 57a kinnistu jagamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 315-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2022

22. Koha-aadressi määramine (Vestervalli tn 15a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 316-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2022

23. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 15a eraparklate ja avaliku kõnnitee rajamine Narva Linnavolikogu 23.05.2001. a otsusega nr 277/40 kehtestatud Narvas Tallinna mnt 7-13a detailplaneeringu alusel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 317-k
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2022

24. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Sepa põik 1 ja Sepa tn krundile elektripaigaldise rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 318-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2022

25. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kulli tn 11 hooajalise elamu laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 319-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2022

26. Ehitusloa andmine (Sepa põik 1 // Sepa tänav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Erihooldekodu eluhoone ning selle teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 320-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2022

27. Ehitusloa andmine (Savi tn 16)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Üksikelamu ning selle teenindamiseks valalike rajatiste püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 321-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2022

28. Kasutusloa andmine (4. Roheline tn 8)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 322-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2022

29. Narva linna heakorra eeskiri

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
Narva Linnavalitsus võtab vastu protokollilise otsuse:

1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2022

30. A. Puškini tn 25 kinnistule sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

A. Puškini tn 25 kinnistule
sundvalduse seadmine
osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 323-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2022

31. Narva linna omandis olevate kinnisasjade A.Puškini tn L2, A-A. Tiimanni tn 2a, L1, Energia tn 6, Kreenholmi tn L3, Linda tn L1, P.Kerese tn 17b, 20/22, 35, J1, L1, L2, L3, L4, P.Kerese väljak, Peaalajaama tänav, Peetri p

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Narva linna omandis olevate kinnisasjade A.Puškini tn L2, A-A. Tiimanni tn 2a, L1, Energia tn 6, Kreenholmi tn L3, Linda tn L1, P.Kerese tn 17b, 20/22, 35, J1, L1, L2, L3, L4, P.Kerese väljak, Peaalajaama tänav, Peetri plats, Rahu tn L1, L2, L3, Tallinna mnt J1, Tuleviku tn 2, Tuleviku tänav, Võidu prospekt J1 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 324-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2022

32. Narva linna omandis olevate kinnisasjade koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks (Hariduse tänav 10, L3, Karja tn 3, L1, Kraavi tänav, Vaeslapse tänav, Vestervalli tn 15, J1, L2)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 325-k
Dokumente: 21
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2022

33. Narva linna omandis olevate kinnisasjade Hariduse tn L3, L4, A. Puškini tn L4, L5 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 326-k
Dokumente: 11
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2022

34. Narva Linnavalitsuse 20.10.2010 korralduse nr 1288-k „Munitsipaaleluruumi Aleksander Puškini tn 45a-16 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 327-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2022

35. Munitsipaaleluruumi Aleksander Puškini tänav 45 - 51 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 328-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2022

36. Munitsipaaleluruumi Paul Kerese tänav 24 - 27 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 329-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2022

37. Munitsipaaleluruumi Uusküla tänav 10 - 7 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 330-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2022

38. Asustamata eluruumide võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 331-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2022

39. Korteriomandi omandamine vahetamise teel (Narva linn, A. Daumani tn 18-77 ja Narva linn, Kalda tn 12-31)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 332-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2022

40. Sihtasutuse Narva Linnaleht nõukogu liikme tagasiastumine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

Sihtasutuse Narva Linnaleht nõukogu liikme tagasiastumine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 333-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2022

41. Sihtasutuse Narva Linnaleht nõukogu liikmete nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

Sihtasutuse Narva Linnaleht nõukogu liikmete nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 334-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2022

42. Narva Linnavalitsuse 30.03.2022 korralduse nr 259-k „Avaliku konkursi väljakuulutamine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori vabaneva ametikoha täitmiseks“ muutmine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri Raik

Pikendada konkursi tähtaega kuni 14.05.2022

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 335-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2022

43. Sundvalduse seadmine Narva linna kasuks avalikes huvides vajaliku tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 336-k
Dokumente: 11
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2022

44. Sundvalduse seadmine Narva linna kasuks avalikes huvides vajaliku tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 337-k
Dokumente: 12
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2022

45. Linnavara (hoonete asukohaga Viru 9a ja Viru 9b, Narva) hävitamine (lammutamine)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 338-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.04.2022