PrindiAbi

20.07.2022 - Korraline istung1. Piletihinna kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 483-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.07.2022

2. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 484-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.07.2022

3. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 485-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.07.2022

4. Narva linna visuaalse identiteedi kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

Narva linna visuaalse identiteedi kinnitamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks otsuse eelnõu „Narva linna visuaalse identiteedi kinnitamine“.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori kt Natalja Smelovat antud eelnõu ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.07.2022

5. Ettevõtlustoetuse taotluste hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

Ettevõtlustoetuse taotluste hindamiskomisjoni
koosseisu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 486-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.07.2022

6. Ettevõtlustoetuse andmise korra vormide kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

Ettevõtlustoetuse andmise korra
vormide kinnitamine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 487-k
Dokumente: 21
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.07.2022

7. Ettevõtlustoetuse taotlemiseks taotlusvooru väljakuulutamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

Ettevõtlustoetuse taotlemiseks taotlusvooru väljakuulutamine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 488-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.07.2022

8. Ehitusloa andmine (Jalaka tn 33)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Suvila ning selle teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 489-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.07.2022

9. Kasutusloa andmine (A.-A. Tiimanni tn 1c )

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

A.-A. Tiimanni tn 1c

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 490-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.07.2022

10. Väikesaare tn 1 ja Väikesaare tn 5 kinnisasjade liitmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 491-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.07.2022

11. Tee ehitusloa andmine (A. Daumani tn 13 // 13a // Ancis Daumani tänav J6 // Rakvere tn 71b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Avalikult kasutatavate parkla (1 etapp) ja kõnniteede püstitamiseks, sõidutee laiendamiseks ning selle teenindamiseks vajalike ehitiste püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 492-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.07.2022

12. Hoonestusõiguse seadmine Narva linna omandis olevale kinnisasjale aadressil Narva, Rakvere tänav 22c, AS-i Transservis-N kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks otsuse eelnõu „Hoonestusõiguse seadmine Narva linna omandis olevale kinnisasjale aadressil Narva, Rakvere tänav 22c, AS-i Transservis-N kasuks“.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud eelnõu ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.07.2022

13. Avaliku ürituse „Kultuurihoov“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 493-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.07.2022

14. Avaliku ürituse „Kultuurihoov (peakontserdid ja festival)“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 494-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.07.2022

15. Maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Politsei- ja Piirivalveamet)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: N. ŠibalovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 495-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.07.2022

16. Avaliku ürituse „Politsei- ja Piirivalveameti kontsert-perepäev Piir peab“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 496-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.07.2022

17. Avaliku ürituse „Narva ÖÖ sõit 2022“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 497-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.07.2022

18. Avaliku ürituse „Narva laat“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 498-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.07.2022

19. Avaliku ürituse „De Structura Forum: Gerassimovi Kunstide Õhtu“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 499-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.07.2022

20. Narva linna omandis oleva kinnisasja Kanepi tänav L1, Narva, koormamine reaalservituudiga kinnisasja Kanepi tänav 1 kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 500-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.07.2022

21. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilansist mahakandmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: N.ŠibalovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 501-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.07.2022

22. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tänav 17 - 21 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 502-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.07.2022

23. Munitsipaalkorteri Vassili Gerassimovi tänav 18-61, Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 503-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.07.2022

24. Munitsipaalkorteri Võidu prospekt 3-5 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 504-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.07.2022

25. Munitsipaalkorteri aadressil Vassili Gerassimovi tänav 18-61 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 505-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.07.2022

26. Munitsipaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 506-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.07.2022

27. Narvas Peetri pl 3 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (Sotsiaalkindlustusamet)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: N.ŠibalovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 507-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.07.2022

28. Hoolduse seadmine Y.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 508-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.07.2022

29. Hoolduse seadmine A.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 509-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.07.2022

30. Hoolduse seadmine J.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 510-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.07.2022

31. Hoolduse seadmine A.I.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 511-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.07.2022

32. Hoolduse seadmine N.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 512-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.07.2022

33. Hoolduse seadmine Z.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 513-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.07.2022

34. Hoolduse seadmine I.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 514-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.07.2022

35. Narva Linnavalitsuse 28.10.2020.a korralduse nr 752-k "Hoolduse seadmine (hooldatav I.V.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 515-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.07.2022

36. Narva Linnavalitsuse 22.12.2021.a korralduse nr 1052-k "Hoolduse seadmine (hooldatav A.S.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 516-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.07.2022

37. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (V. C.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 517-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.07.2022

38. Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 518-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.07.2022