PrindiAbi

28.09.2022 - Korraline istung1. Ühtse kuutasu kehtestamine hooldus- ja kommunaalkulude katmiseks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Lükata edasi
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.09.2022

2. Ehitusloa andmine (Haigla tn 5 // 9)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Ajutise parkla rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 688-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.09.2022

3. Ehitusloa andmine (Viru tn 4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Asuvate koolieelne lasteasutuse (EHR kood 118008960), katusealuse (EHR kood 220453344) ning mänguväljaku (EHR kood 220707009) lammutamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 689-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.09.2022

4. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 690-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.09.2022

5. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Lükata edasi Sotsiaalabiametile raha eraldamise küsimus.
2. Muuta eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
3. Võtta vastu korrraldus 691-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.09.2022

6. Narva Linnavalitsuse seisukoht 29.08.2022. laekunud rahvaalgatusele

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri RaikOtsus/tulemused:
Linnavalitsus võtab vastu protokollilise otsuse:

1. Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 32 lõikest 2 edastada volikogule lahendamiseks volikogu poolt 29.08.2022 kirjaga nr 2-20/8363 linnavalitsusele esitatud rahvaalgatus koos linnavalitsuse seisukohaga (lisatud).

2. Volitada linnapea Katri Raiki antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.09.2022

7. Narva Linnavalitsuse 24.08.2022 korralduse nr 596-k „Avaliku konkursi väljakuulutamine Narva linna Sotsiaalabiameti direktori vaba ametikoha täitmiseks“ muutmine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri Raik

Konkursikomisjoni koosseisu täiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korrraldus 692-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.09.2022