PrindiAbi

07.10.2022 - Erakorraline istung1. Kadastiku IV lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluse kohta arvamuse andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Kadastiku IV lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluse kohta arvamuse avaldamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Ennot nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2022

2. Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmises kokkuleppimise kord

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult lisatud määruse „Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmises kokkuleppimise kord“ vastuvõtmist.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Enno´t nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2022

3. Ehitusloa andmine ( Aasa tn 6)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Üksikelamu, majandushoone ja garaaži ümberehitamiseks ning selle teenindamiseks vajalike ehitiste püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 695-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2022

4. Narva linna kliima- ja energiakava 2035 kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada lisatud määruse eelnõu Narva linna kliima- ja energiakava 2035 kinnitamise kohta Narva Linnavolikogusse kehtestamiseks.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2022

5. Riigihanke "Korraldatud jäätmeveo teenuse osutamine Narva linnas aastatel 2023-2026" läbiviimiseks nõusoleku andmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks otsuse eelnõu „Korraldatud jäätmeveo teenuse osutamine Narva linnas aastatel 2023-2026“

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud eelnõu Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2022

6. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 696-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2022

7. Narva linna 2022. aasta lisaeelarve (II muutmine)

Esitaja: RahandusametOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees võtta vastu määrus (lisatud).

2. Volitada Narva linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2022

8. Narva linna Sotsiaalabiameti direktori ametisse nimetamine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri RaikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 697-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2022

9. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 698-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2022