PrindiAbi

26.10.2022 - Korraline istung1. Narva Linnavolikogu 30.06.2022 määruse nr 14 „Ettevõtlustoetuse andmise kord“ muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Narva Linnavolikogu 30.06.2022 määruse nr 14
„Ettevõtlustoetuse andmise kord“ muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse „Narva Linnavolikogu 30.06.2022 määruse nr 14 „Ettevõtlustoetuse andmise kord“ muutmine“ vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linna Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori kt Natalja Smelovat kandma ette eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2022

2. Narva Linnavalitsuse 20.07.2022 korraldusega nr 487-k kinnitatud „Ettevõtlustoetuse andmise korra vormide kinnitamine“ lisade muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Narva Linnavalitsuse 20.07.2022 korraldusega nr 487-k kinnitatud „Ettevõtlustoetuse andmise korra vormide kinnitamine“ lisade muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 733-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

3. „Konkursi “Narva Ettevõtja” läbiviimise korra kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

„Konkursi “Narva Ettevõtja” läbiviimise korra kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 14
Dokumente: 12
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

4. Volitamine (alaealise D.S. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jekaterina TihhomirovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 734-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

5. Narva Linnavalitsuse 01.04.2020.a korralduse nr 242-k „Hoolduse seadmine (hooldatav S.M.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jekaterina TihhomirovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 735-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

6. Hoolduse seadmine V.R.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jekaterina TihhomirovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 736-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

7. Hoolduse seadmine I.Š.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jekaterina TihhomirovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 737-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

8. Hoolduse seadmine O.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jekaterina TihhomirovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 738-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

9. Muuseumiseaduse § 11 lg 3 antud ülesande lahendamise volitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada otsuse eelnõu „Muuseumiseaduse § 11 lg 3 antud ülesande lahendamise volitamine“ Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat Larissa Degelit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

10. Erakooliseaduse § 22³ lg 3 p 6 antud ülesande lahendamise volitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada otsuse eelnõu „Erakooliseaduse § 22³ lg 3 p 6 antud ülesande lahendamise volitamine“ Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat Larissa Degelit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

11. Õpilaste arvu suurendamine Narva 6. Kooli klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 739-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

12. Õpilaste arvu suurendamine Narva Keeltelütseumi klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 740-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

13. Õpilaste arvu suurendamine Narva Pähklimäe Gümnaasiumi klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 741-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

14. Narva Lasteaia Vikerkaar hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 742-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

15. Narva Lasteaia Punamütsike hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 743-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

16. Narva Lasteaia Pääsuke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 744-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

17. Narva Kesklinna Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 745-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

18. Narva Laste Loomemaja õppetasu kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 746-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

19. Narva Paju Kooli spordisaali tasuta kasutusse andmine (MTÜ Narva Trans Jalgpallikool)

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 747-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

20. Ringi tn 1 ja Ringi tn 5 kinnisasjade liitmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 748-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

21. Osakasutusloa andmine (Jalgratta tee 2 // Väike-Äkke)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Osakasutusloa andmine Jalgratta tee 2 // Väike-Äkke kinnistule rajatud ehitisregistri koodiga 221346120 ehitisele „Grillplatsid“

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 749-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

22. Kasutusloa andmine (Väikesaare tänav, Paadi tänav J1, Paadi tänav, Jõesuu tänav L3, Saksa-Soome kalmistu)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kasutusloa andmine Väikesaare tänavale, Paadi tänavale J1, Paadi tänavale, Jõesuu tänavale L3, Saksa-Soome kalmistu kinnistule rajatud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustikele

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 750-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

23. Narva Linnavalitsusele OÜ-ga Lidl Eesti halduslepingu sõlmimiseks volituse andmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks otsuse eelnõu „Narva Linnavalitsuse OÜ-ga Lidl Eesti halduslepingu sõlmimiseks volituse andmine“.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud eelnõud Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

24. Vara tasuta omandamine ja linnavarale valitseja määramine ning volituse andmine (Politsei- ja Piirivalveamet)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 751-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

25. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 752-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

26. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 753-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

27. Munitsipaaleluruumi Aleksander Puškini tänav 23-28 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 754-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

28. Munitsipaaleluruumi A-A.Tiimanni tänav 14-149 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 755-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

29. Munitsipaaleluruumi Aleksander Puškini tänav 45-59 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 756-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

30. Munitsipaaleluruumi Kangelaste prospekt 53-55 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 757-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

31. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tänav 17-45 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 758-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

32. Munitsipaaleluruumi Pähklimäe tänav 7-81 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 759-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

33. Munitsipaaleluruumi Rahu tänav 26-66 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 760-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

34. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 25-12 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 761-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

35. Munitsipaaleluruumi Vahtra tänav 8-107 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 762-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

36. Munitsipaaleluruumi Võidu tänav 10a - 41 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 763-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

37. Munitsipaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 764-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

38. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 765-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

39. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi taastamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi taastamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele.
2. Võtta vastu korraldus nr 766-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

40. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Rahandusametilt Narva Linnakantseleile

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Rahandusametilt Narva Linnakantseleile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 767-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

41. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Sotsiaalabiametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Sotsiaalabiametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 768-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

42. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 769-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

43. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 770-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

44. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar KaljusteOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 771-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2022

45. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Väike-Looga tn 2 hooajalise elamu laiendamine ja ümberehitamine väikeelamuks ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 772-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2022