PrindiAbi

08.03.2006 - Korraline istung1. Nõusoleku andmine Narva linna omandis olevat Rakvere 71 kinnistut koormava hoonestusõiguse hüpoteegi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet

Abilinnapea Sofja Homjakova palvel palume võtta korraldus vastu töökorras.

Otsus/tulemused:
Töökorras vastu võetud 27.02.2006 korraldus nr 254-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.02.2006

2. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Svetlana KaštanOtsus/tulemused:
Anda ehitusluba Võidu 19.
Töökorras võtta 02.03.2006 vastu korraldus nr 255-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.03.2006

3. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Raissa Lihhuša
Ettekandjad: Rahandusamet

Reservfondist vahendite eraldamine: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Narva Linna Sotsiaalabiamet

Otsus/tulemused:
võtta vastu korraldus nr 256-k parandustega
Mitte eraldada Kultuuriosakonnale 134 000 krooni koolieelsele lasteasutusele Põngerjas akende ja radiaatorite vahetamiseks.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

4. Narva linna raamatupidamise sise-eeskiri

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša, kaasettekandjad Jelena Golubeva, Valentina BešekerskasOtsus/tulemused:
Kinnitada ja arvestada hr Liimetsa ettepanekuid töö käigus.
Võtta vastu määrus nr 257
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

5. Narva Linnavolikogu 30.10.03 määruse nr.53/23 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavolikogu 30.10.03 määrusega nr.53/23 kinnitatud "Narva linna omavalitsuse ametiasutuste teenistujate palgamäärade ja palgatingimuste" muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu ja saata läbivaatamiseks volikogusse
Lisada 10% magistri kraadi eest 01.01.2007
Volitada Raissa Lihhušat nim etatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

6. Narva linna põhimääruse muutmine linna eelarve osas

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Saata läbivaatamiseks volikogusse
Volitada Raissa Lihhušat nim etatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

7. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet.
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 258-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

8. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 259-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

9. vara üleandmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 260-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

10. Muudatuste sisseviimine 20.05.2004 määrusega nr 25/33 kinnitatud "MTÜ ja SA projektide kaasfinantsee

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Saata läbivaatamiseks volikogusse muudatustega.
Volitada Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

11. Narva Linnavalitsuse korralduse nr.1333-k 14.12.2005 muutmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 261-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

12. Kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

1. Puškini 25 elamus elektripaigaldise muutmiseks;
2. Partisani 7 elamus elektripaigaldise muutmiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 262-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

13. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 263-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

14. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 264-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

15. Kasutusloa andmine ja kasutusloa andmisest keeldumine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

1.Kreenholmi 5 elamu korterid 1 ja 2 on rekonstrueeritud kaupluseks, mis ei ole toidukauplus

Otsus/tulemused:
Suunatud teisele lugemisele.
Taotlejal saata tähitud kirjad korterite omanikele, kelle nõusolek puudub.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2006

16. Kasutusloa andmine ja kasutusloa andmisest keeldumine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

1.Linda 1 elamu mitteeluruumid M-1 ja M-7 on rekonstrueeritud kaupluseks, mis ei ole toidukauplus

Otsus/tulemused:
Suunata teisele lugemisele.
Taotlejal saata tähitud kirjad korterite omanikele, kelle nõusolek puudub.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2006

17. Teenindusmaa määramine Narvas, Elektrijaama tee 57

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 265-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

18. Teenindusmaa määramine Narvas, Elektrijaama tee 57b

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 266-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

19. Teenindusmaa määramine Narvas, Elektrijaama tee 57c

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 267-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

20. Teenindusmaa määramine Narvas, Elektrijaama tee 57d

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 268-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

21. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Kerese tn.18 ruumide ümberplaneerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 269-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

22. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Puškini tn.10-M2,M9 mitteeluruumide rekonstrueerimine bürooruumide tarbeks

Otsus/tulemused:
Saata läbivaatamiseks volikogusse.
Volitada Kalju Müüri nim etatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

23. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Kreenholmi tn.32 hoone fassaadide rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 270-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

24. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

AÜ "Mebelštšik" Laastu tn.85 elumaja ja majandushoone ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 271-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

25. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Kõnnitee rekonstrueerimine alates Puškini tn.9 elamust kuni Puškini tn.19 elamuni

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 272-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

26. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Jõesuu tn.7
elumaja ehitamine olemasoleval hoonealusel pinnal.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 273-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

27. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Männi tn.7 garaazi ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 274-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

28. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Männi tn.19 elumaja rekonstrueerimine koos sauna juurdeehitamisega

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 275-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

29. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Tallinna tn.2 kr.5,6 korterite ühendamine ja ümberplaneerimine ilma kandvate seinte likvideerimiseta.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 276-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

30. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

4.Paemurru tn.17 elumaja ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 277-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

31. Detailplaneeringu kehtestamine Süsiaugu kinnistu maa- alal

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

detailplaneeringu lahenduste kehtestamine.

Otsus/tulemused:
Saata läbivaatamiseks volikogusse
Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

32. Detailplaneeringu kehtestamine aadressil Puškini tn 59 maa- alal.

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Detailplaneeringu lahenduste kehtestamine.

Otsus/tulemused:
Saata läbivaatamiseks volikogusse
Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

33. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Kreenholmi tn.40 hoone fassaadide rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 278-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

34. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Narva linn Siivertsi vana kalmistu

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 279-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

35. Detailplaneeringu algatamine aadressil Daumani tn 13a

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Detailplaneeringu algatamine

Otsus/tulemused:
Saata läbivaatamiseks volikogusse
Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

36. Detailplaneeringu algatamine 3.Roheline 4 ja 6

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Detailplaneeringu algatamine.

Otsus/tulemused:
Saata läbivaatamiseks volikogusse
Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

37. Detailplaneeringu algatamine aadressil Jõe tn 4

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Detailplaneeringu algatamine

Otsus/tulemused:
Saata läbivaatamiseks volikogusse
Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

38. Detailplaneeringu algatamine 1. Mai 9

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Detailplaneeringu algatamine

Otsus/tulemused:
Saata läbivaatamiseks volikogusse
Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

39. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

uute elektrikaablite paigaldamine Energia tn. 1a trafoalajaamast kuni Tallinna mnt.4a elumajani

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 280-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

40. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

uute elektrikaablite paigaldamine Hariduse tn.5 trafoalajaamast kuni Puškini tn.25c trafoalajaamani

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 281-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

41. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

uue elektrikaabli paigaldamine Kerese tn.7 trafoalajaamast kuni Puškini tn.23b trafoalajaamani

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 282-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

42. Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linna avalikul liiniveol

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Nõustuda Narva Linnavolikogule esitatava määruse eelnõuga. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapea Aleksander Ljudvig´ut kandma ette eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.

Otsus/tulemused:
Lisada punkt - tehniline korraldus panna SAA peale
Määruse eelnõu saata läbivaatamiseks volikogusse.

Volitada Aleksander Ljudvigut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

43. Linnavara üleandmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Narva Linna Sotsiaalabiametil anda üle Narva Linnakantselei bilanssi linnavara kogusummas 18 061,86 krooni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 283-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

44. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Määrata pensionär Maria Petuhhova hooldajaks Galina Filatova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 284-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

45. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Sergei Lahmanov´it avama alaealistele ARKADI KAUZOV´ile ja ALEKSANDR KAUZOV´ile pangas arveldusarved.
-

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 285-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

46. Volituse lõpetamine ja volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Lõpetada Valeri Popovi´ volitused alaealise KRISTINA HODJUK arvelduskonto kasutamisele õigusele.
Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Sergei Lahmanov´it alaealise KRISTINA HODJUK´i arvelduskonto pangakaardi vormistamiseks ja saamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 286-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2021

47. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Lubada muuta alaealisel Ljudmila Ponomarjoval perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Uutmann.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 287-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

48. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Määrata pensionär Ivan Tulinov hooldajaks Natalia Tulinova

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 288-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

49. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Lõpetada Ljubov Mihhailova hooldusõigus hooldatava Valentina Mihhailova üle.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 289-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

50. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Määrata pensionär Vera Skripnik hooldajaks Galina Kondratieva.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 290-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

51. Katastriüksuste võtmine Linnavara- ja Majandusamet bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Raekoja plats, Jõe tn 1, Jõe tn 3, Mõisa tn lõik 2.

Võtta vastu korraldus nr 291-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

52. Linnavara tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Anda MTÜle Sotsiaalse Adaptsiooni Keskus kasutusse Puškini tn 3 2.korruse ruumid 83-92.
Võtta vastu korraldus nr 292-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

53. Investeerimiskohustuse täitmise tähtaja pikendamine 16.02.2005 müügilepingu järgi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Pikendada TÜ INKERI investeerimiskohustuse täitmise tähtaega kuni 31.12.2006.
Võtta vastu korraldus nr 293-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

54. Linnavara kasutusse andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Anda OÜle Tervisekeskus valentina Vassiljeva kasutusse Haigla tn 6 asuv 1.korruse ruum nr 43.
Võtta vastu korraldus nr 294-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

55. Linnavara kasutusse andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Anda ASle Toode kasutusse Linda tn 4 asuv 6.korruse ruum nr 186.
Võtta vastu korraldus nr 295-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

56. Linnavara kasutusse andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Anda FIEle Tatjana Razguljajevale kasutusse Linda tn 4 asuvad 6.korruse ruumide 183,185,185a,211,212.
Võtta vastu korraldus nr 296-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

57. Linnavara bilansist bilanssi üleandmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Lasteaiale Ojake linnavara.
Võtta vastu korraldus nr 297-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

58. "Sõpruse" silla tasuta võõrandamine riigile

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Saata läbivaatamiseks volikogusse.
Volitada Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

59. Riigihangete labiviimise reglemendi kinnitamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 298.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

60. Peremeheta ehitise hõivamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Kehtestada soojustrassi 10227 peremehetus.
Võtta vastu korraldus nr 299-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

61. Narva Juhkentali Kooli Narva Kreenholmi Gümnaasiumiga liitumise teel ümberkorraldamise komisjoni moo

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 300-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

62. Narva 6. Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 301-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

63. Konkursi väljakuulutamine koolieelse lasteasutuse Kirsike juhataja vaba ametikoha täitmiseks

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 302-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

64. Narva Laste Loomemaja hoolekogu koosseisu ning hoolekogu põhimääruse kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Hoolekogu koosseis kinnitada.
Võtta vastu korraldus nr 303-k.
Hoolekogu põhimääruse kinnitamiseks valmistada Kultuuriosakonnal ette määruse eelnõu. eraldi määrus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

65. Nõustamiskomisjoni moodustamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Moodustada nõustamiskomisjon.
Võtta vastu korraldus nr 304-k
Töökorra kinnitamiseks Kultuuriosakonnal valmistada määruse eelnõu.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

66. Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikmetele kuutasu maksmine

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Tarmo TammisteOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 305-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2006

67. Linna nõustamiskomisjoni töökorra kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 306
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.03.2006

68. Narva Laste Loomemaja hoolekogu töökorra kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 307
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.03.2006