PrindiAbi

05.04.2006 - Korraline istung1. Ehituslubade andmine

Esitaja: Svetlana Kaštan
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Töökorras 28.03.2006 võtta vastu korraldus nr 389-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.03.2006

2. Riigihanke "Projektile "Eeltööd Narva jõe äärse terviseraja ehituseks"

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Riigihanke "Projektile "Eeltööd Narva jõe äärse terviseraja ehituseks" ehitusprojekti koostamise teenuse ostmine" vastutava isiku ja komisjoni koosseisu määramine

Otsus/tulemused:
Töökorras võtta 30.03.2006 vastu korraldus nr 390-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.04.2006

3. Laeva FORTUNA tasuta munitsipaalomandisse võtmine

Esitaja: Jelena Torokvei
Ettekandjad: Pjotr Nyakk

Pr. Jelena Torokvei taotluse töökorras vastuvõtmisele.

Otsus/tulemused:
03.04.2006 töökorras vastu võetud korraldus nr 391-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2006

4. Korteriomandi seadmine elamus aadressil Puškini tn 9, Narva

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 392-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2006

5. Töövõtulepingu sõlmimine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev

Lisada Riigihankseseadus par 5 osa 1 punkt 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 393-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2006

6. Töövõtulepingu kehtivuse pikendamine

Esitaja: Narva Linnavara-ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Lisada Riigihankseseadus par 5 osa 1 punkt 1
Võtta vastu korraldus nr 394-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2006

7. Narva linna bussiliinide toetuse jaotamise kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Teisele lugemisele
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2006

8. Ajutise komisjoni moodustamine Narva linnas spordi- ja lastemänguväljakute paigaldamise küsimustes.

Esitaja: Narva linnavara-ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Lisada komisjoni koosseisu Eldafr Efendijev
Võtta vastu korraldus 395-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2006

9. Linnavara tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 396-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2006

10. Üüritasu alandamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 397-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2006

11. Linnavara kasutusse andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 398-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2006

12. Linnavara üleandmine

Esitaja: Narva Muuseum
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 399-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2006

13. Nõusoleku andmine Narva linna omandis olevat Rahu tn 48 kinnistut koormava hoonestusõiguse hüpoteegi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Allkirjastab abilinnapea Sofja Homjakova
Võtta vastu korraldus 400-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.04.2006

14. Nõusoleku andmine Narva linna omandis olevat Rahu tn 42 kinnistut koormava hoonestusõiguse hüpoteegi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Allkirjastab abilinnapea Sofja Homjakova
Võtta vastu korraldus 401-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2006

15. Kinnistute võtmine Linnavara- ja majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 402-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2006

16. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 403-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2006

17. Kohalike tänavate ja kõnniteede remonditööde mahtude väljaselgitamise ja läbiviimise ajutise komisjo

Esitaja: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 404-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2006

18. Ametisse Kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 405-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2006

19. Narva Linnavalitsuse 16.04.2003 korralduse nr 282-k “Narva Noorteprojektide komisjoni kinnitamine,

Esitaja: Narva Linnavalitsuse KultuuriosakondOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 406-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2006

20. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 407-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2006

21. Tänavakaubanduse korraldamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika AmetOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 408-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2006

22. Nõusoleku andmine õnnemängude mängukoha avamiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika AmetOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 409-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2006

23. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste projektidele linnaeelarvelise toetuse eraldamise komisjoni uue

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika AmetOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 410-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2006

24. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Reservfondist vahendite eraldamine: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja majandusamet
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Otsus/tulemused:
1. Lisada LINNAVARA ja MAJANDUSAMETILE 5500 projekti Kodu Kauniks kuludeks.
2. Mitte eraldada Kultuuriosakonnale 230 400 krooni töölepingu alusel töötavate töötajate kuupalgamäärade suurendamisega seotud kuludeks.
Võtta vastu korraldus 411-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2006

25. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Lõpetada Narva linna Sotsiaalabiameti 14.08.2001.a korraldusega nr 03-896 Tamara Melnikova üle seatud hooldus hooldaja Aleksandr Melnikovi poolt.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 412-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2006

26. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Määrata pensionär Liidia Sokolova hooldajaks Vladimir Sokolov.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 413-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2006

27. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Svetlana Loginova’t kasutama Narva Lastekodu kasvandiku ANDREI NIKOLAJEV’i, arveldusarvel olevat raha trahvi, täitekulude ja kohtutäituri tasu tasumiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 414-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2006

28. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektorit Leili Korpi kasutama Narva Lastekodu kasvandiku VADIM BOGDANOVV’i arveldusarvel olevat raha trahvi tasumiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 415-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2021

29. Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja toetuse maksmise jätkamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Peatada Olga Ameltšenko`ile poja Aleksei Ameltšenko lastetoetuse ja üksikema toetuse maksmine ja jätkata Ljudmila Ameltšenko ´le lastetoetuse ja üksikema toetuse maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 416-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2006

30. Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja lastetoetuse maksmise jätkamine teisele vanemale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada Deniss Vakulov’ile tütre Julia Vakulova lastetoetuse maksmine.

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Ljudmila Bogatšova’le tütre Julia Vakulova lastetoetuse maksmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 417-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2021

31. Narva Linnavalitsuse 08.03.2006 korralduse nr 287-k muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Muuta Narva Linnavalitsuse 08.03.2006 korralduse nr 287-k “Perekonnanime muutmine“ punkti № 1 ja sõnastada see järgmiselt:

Lubada muuta alaealisel Ljudmila Ponomajova´l
( Kohtla-Järve rajooni Sinimäe küla RSN TK akt 9 - 17.07.1989.a.), perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Uutmann

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 418-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2021

32. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kalda tn 5a

Esitaja: Geodeesia- ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kalda tn 5a
AKTSIASELTS ŽUR

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 419-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

33. Teenindusmaa määramine Narvas, Raekoja plats 1

Esitaja: Geodeesia- ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 420-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2006

34. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tallinna mnt 57

Esitaja: Geodeesia- ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Tallinna mnt 57

ehitise omanik hr Valeri Rožinov

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 421-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

35. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Baltika, Udu tn 258

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 422-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

36. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Metsaonnid, Marja tn 5

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 423-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

37. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linnas Kangelaste prospekt 34b

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 424-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2006

38. Puškini 50 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esitanud Narva LV Arhitektuuri- ja Linnplaneerimise Ametile:
OÜ Tamali Kaup 09.02.2005.a. nr 143/1-11. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine autode tehnohooldusjaama ehitamiseks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala on ca 0,19 ha.

Otsus/tulemused:
Edastada Linnavolikogu otsuse eelnõu volikogusse läbivaatamiseks.
Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2006

39. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tallinna mnt 16

Esitaja: Geodeesia- ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Tallinna mnt 16

OÜ Rosehill ja OÜ IRITAM

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 425-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2006

40. Narva Linnavalitsuse 10.02.2003.a.korralduse nr 90-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 426-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2006

41. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Linda tn 14

Esitaja: Geodeesia- ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Linda tn 14
aktsiaselts Balti ES

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 427-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2006

42. Projekteerimistingimuste määramine (Välisvalgustuse projekteerimine Rahu tn 53)

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Välisvalgustuse projekteerimine Rahu tn.53 garaažidest kuni avariiväljalaske siibrini.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 428-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2006

43. Projekteerimistingimuste määramine (Raudtee tänava välisvalgustuse projekteerimine)

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Raudtee tänava välisvalgustuse projekteerimine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 429-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2006

44. Projekteerimistingimuste määramine (Partisani tn 7 korterelamu fassaadi ja katuse rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Partisani tn. 7 korterelamu fassaadi ja katuse rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 430-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2006

45. Projekteerimistingimuste määramine elektrikaablite paigaldamiseks (Puškini tn 56)

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puškini tn.56 kaablitransiitkilbist kuni Puškini tn.50 hooneni uute elektrikaablite paigaldamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 431-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2006

46. Projekteerimistingimuste määramine (Kalda tn 5d hoone ehitamine äri-ja bürooruumideks)

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kalda tn.5d hoone ehitamine äri- ja bürooruumideks

Otsus/tulemused:
1. Esitada otsuse eelnõu läbivaatamiseks volikogule.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2006

47. Projekteerimistingimuste määramine (Kultuurimaja Rugodiv ruumide rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kultuurimaja “Rugodiv” ruumide rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
1. Esitada otsuse eelnõu läbivaatamiseks volikogule.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2006

48. Projekteerimistingimuste määramine (26.Juuli tn 4)

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond

26.Juuli tn.4
Olemasoleva kompressorijama laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 432-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2006

49. Projekteerimistingimuste määramine (Rahu tn 8-15)

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond

Rahu tn.8-15 korteri ruumide ümberplaneerimine ilma kandavate seite likvideerimiseta.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 433-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2006

50. Projekteerimistingimuste määramine (AÜ Landõš, Osja tn 49)

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Landõš, Osja tn.49
Elumaja rekonstrueerimine koos majandushoone juurdeehitamisega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 434-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2006

51. Projekteerimistingimuste määramine (AÜ Žasmin, Jasmiini tn 14)

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Žasmin, Jasmiini tn. 14
Majandushoone ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 435-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2006

52. Projekteerimistingimuste määramine (AÜ Žasmin, Jasmiini tn 41)

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Aü Žasmin, Jasmiini tn.41
Majandushoone ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 436-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.04.2006

53. Projekteerimistingimuste määramine (AÜ Svetofor, Piiri tn 174)

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Aü Svetofor, Piiri tn.174
Majandushoone ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 437-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2006

54. Projekteerimistingimuste määramine gaasitoru paigaldamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Olemasolevast gaasitorustikust kuni Uusküla tn. 23 kinnistu piirini välisgaasitorustiku paigaldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 438-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2006

55. Projekteerimistingimuste määramine (Puškini tn 30)

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kü Ogonjok, Puškini tn.30
Hoone osaline rekonstrueerimine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 439-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2006

56. Projekteerimistingimuste määramine (Pilve tn 9)

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Pilve tn.9 Elumaja rekonstrueerimine koos juurdeehitusega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 440-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2006

57. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Svetofor, Suvila tn 255

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 441-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

58. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Svetofor, Suvila tn 256

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 442-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

59. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Adonis ja Salvia, Tõusu tn 102

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 443-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

60. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Rjabinka, Tüve tn 525

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 444-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

61. Projekteerimistingimuste määramine (Tähe tn 9 hoone rekonstrueerimine ja juurdeehitamine

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tähe tn. 9 hoone rekonstrueerimine ja juurdeehitamine majutusettevõtteks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 445-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2006

62. Kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Daumani 16 elamus elektripaigaldise muutmiseks;
2. Kreenholmi 34 elamus elektripaigaldise muutmiseks;
3. 26 Juuli 5 elamus elektripaigaldise muutmiseks;
4. 1 Kooli põik 3 korteri nr.4 küttesüsteemi muutmiseks;
5. 1 Kooli põik 1 korteri nr.11 küttesüsteemi muutmiseks;
6. Gerassimovi 7 korteri nr.2 küttesüsteemi muutmiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 446-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2006

63. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Vestervalli 16 elamu fassaadi ja katuse rekonstrueerimiseks;
2. Daumani 6 laohoone täielikuks lammutamiseks;
3. Puidu tn 18/ aü Mebelštšik aiamaja rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 447-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2006

64. Ehitiste kasutuslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1.1 Tamme tn 7/ AÜ Berjozka asuv suvila.
1.2 Ringi tn 21/AÜ Düün asuv aiamaja koos saunaga.
1.3 Rõmmu tn 21/AÜ Radost asuv aiamaja ja saun.
1.4 Varsakabja tn 3/ AÜ Metsaonid asuvad aiamaja ja majandushoone.
1.5 Toivo tn 2/AÜ Ivuška asuv aiamaja ja majandushoone.
1.6 Pähklimäe tn.3 abihoone püstitatud.
1.7 Elektrijaama tee 59 garaažihoone täielikult lammutatud.
1.8 Elektrijaama tee 59 laohoone täielikult lammutatud.
1.9 Elektrijaama tee 59 gaasikäigud täielikult lammutatud.
1.10 Heitvetepuhastusjaam 1, metaanitank püstitatud.
1.11 Heitvetepuhastusjaam 1, gaasigolder püstitatud.
1.12 Heitvetepuhastusjaam 1, mudahoidla püstitatud.
1.13 Heitvetepuhastusjaam 1, muda veetustamistsehi hoone püstitatud.
1.14 Papli tn.71/AÜ Gamma asuv aiamaja.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 448-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2006

65. Teenindusmaa määramine ja maa ostueesõigusega erastamine Juhhanovi tn 38

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 449-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

66. Maa müügihinna vähendamine AÜ Svetofor, Lehise tn 82

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 450-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2006

67. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva linnas Kangelaste prospekt 40a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 451-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2006

68. Elektrijaama tee 1 maa-ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Taotleja: AS ER Baltic Electrotechnics and Automation, 17.03.2006. a. nr 333/1-11. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine uue tootmishoone (elektritehniliste ja automatiseerimisseadmete montaaž ja remont) ehitamiseks ja tootmismaa piiride laiendamiseks; heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,84 ha.

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda Elektrijaama tee 1 maa-ala detailplaneeringu lähteülesande kooskõlastamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut deyailplaneeringu algatamiseks.
3. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2006

69. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Puškini tn.50 hoone ehitamine tehnoülevaatuse punktiks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 452-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2006

70. Vara üleandmine Narva Linnakantselei bilansist

Esitaja: Irina Shvets
Ettekandjad: Ants Liimets

Narva Linnakantselei bilansist anda üle Linnavara- ja Majandusameti bilanssi linnavara

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 453-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2006

71. Vara üleandmine Narva Linnakantselei bilansist

Esitaja: Irina Shvets
Ettekandjad: Ants Liimets

linnavara Narva Eesti Gümnaasiumi jaoks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 454-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2006

72. Vara üleandmine Narva Linnakantselei bilansist

Esitaja: Irina Shvets
Ettekandjad: Ants Liimets

Narva Linnakantselei bilansist anda üle Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise ameti bilanssi linnavara

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 455-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2006

73. Projekti “Euro Rus Fort Tour, Unikaalse Euroopa ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote ar

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Taotlus võtta küsimus vastu töökorras. Taotleja: Linnapea Tarmo Tammiste.

Otsus/tulemused:
1.Taotleda Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist.
2. Volitada Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2006

74. Projekti “Narva River Water Routes, Narva jõe veeturismi marsruutide arendamine ja integreerimine Lä

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Taotlus võtta antud küsimus vastu töökorras. Taotleja: Linnapea Tarmo Tammiste.

Otsus/tulemused:
1.Taotleda Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist.
2. Volitada Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2006