PrindiAbi

16.05.2006 - Korraline istung


10.00


1. Riigihange "Narva jõe äärse terviseraja projekteerimine"

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Riigihanke "Narva jõe äärse terviseraja projekteerimine" (viitenumber 026445) pakkujate kvalifitseerimine, pakkumiste vastavaks tunnistamine ja pakkumiste edukaks tunnistamine ning hankelepingu sõlmimine

Pr Sofja Homjakova taotlusel palume korraldus vastu võtta töökorras.

Otsus/tulemused:
Töökorras võtta 10.05.2006 vastu korraldus nr 593-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.05.2006

2. Loa andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Töökorras võtta vastu 15.05.2006 korraldus nr 594-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2006

3. Reklaamimaksumäärus

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Saata läbivaatamiseks volikogusse
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2006

4. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 595-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2006

5. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korrladus nr 596-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2006

6. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Reservfondist vahendite eraldamine : Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Narva Linnakantselei
Narva Linnavolikogu Kantselei
Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja majandusamet
Narva Linna Sotsiaalabiamet

Otsus/tulemused:
Lisada Arenduse ja Ökonoomika Ametile 5674 krooni seminari läbiviimiseks.
Võtta vastu korraldus nr 597-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2006

7. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara BuldõgerovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 598-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2021

8. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara BuldõgerovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 599-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2021

9. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsialabiamet
Ettekandjad: Tamara BuldõgerovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 600-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2021

10. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara BuldõgerovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 601-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2021

11. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara BuldõgerovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 602-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2021

12. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara BuldõgerovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 603-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2021

13. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara BuldõgerovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 604-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2021

14. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara BuldõgerovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 605-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2021

15. Vanemahüvitise ja lastetoetuse maksmise peatamine,vanemahüvitise ja lastetoetuse maksmise jätkamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara BuldõgerovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 606-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2021

16. Vanemahüvitise ja peretoetuse maksmise peatamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara BuldõgerovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 607-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2021

17. Nõusoleku andmine üürilepingu üleandmiseks

Esitaja: Narva linna Sotsialabiamet
Ettekandjad: Tamara BuldõgerovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 608-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2021

18. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara BuldõgerovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 609-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2021

19. Kangelaste 37 maa-ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esitanud BVL Kapital AS 27.04.2006. a. nr 531/1-11.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine korterelamu ehitamiseks; maa-ala heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning nendega varustamise lahendamine.
Planeeritava ala pindala on ca 0,82 ha. Planeeritav ala asub aadressil Kangelaste 37, Narva linnas, planeeritava maa-ala piir on määratud vastavalt asendiskeemile (Lisa 1).

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda Kangelastepr 37 maa-ala detailplaneeringu lähteülesande kooskõlastamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks.
3. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2006

20. Rahu tn 41 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esitanud Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntideks jagamine linna liinibusside lõpp-peatuse rajamise tarbeks, ehitusõiguse määramine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning nendega varustamise lahendamine.
Planeeritava ala pindala on ca 3,7 ha. Maa- ala asub Narva Pähklimäe linnaosas. Maa-ala asub garaažiühistute Severnõi 5-7 ja Rahu 36-48 vahelisel alal kirdest ristub Puškini tänavaga.
Detailplaneering algatati 25.11.2004.a. Narva Linnavolikogu otsusega nr 142/44. Detailplaneering võeti vastu ning määrati avalik arutelu Narva Linnavolikogu 13.12.2005.a. otsusega nr 194. Avaliku väljapaneku perioodil 16.01. kuni 30.01.2006.a. laekus üks kirjalik ettepanek.

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu kehtestamiseks.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2006

21. Hariduse tn 22 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esitanud Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine staadioni töö korraldamiseks (tribüünide, abiruumide rajamine), heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning nendega varustamise lahendamine.
Planeeritava ala pindala on ca 4,5 ha. Maa- ala asub Kesklinna linnaosas. Maa-ala piirneb põhjast Õhu tänava ja garaažikooperatiiviga, idast Puškini tänavaga, lõunast Hariduse tänavaga ja läänest korruselamukruntidega.
Detailplaneering algatati 09.12.2004.a. Narva Linnavolikogu otsusega nr 154/46.

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda Hariduse 22 detailplaneeringu vastuvõtmisega ja avalikule väljapanekule suunamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu vastuvõtmiseka ja avalikule väljapanekule suunamiseks.
3. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2006

22. 3.Roheline 9 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esitanud OÜ Olga Tšupova 10.02.2005.a. taotlus nr 153/1-11. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning nendega varustamise lahendamine.
Planeeritava ala pindala on ca 0,09 ha. Maa- ala asub aadressil 3.Roheline 9, Narva linnas, planeeritava maa-ala piir on määratud vastavalt asendiskeemile (Lisa 1).
Detailplaneering algatati 17.03.2005.a. Narva Linnavolikogu otsusega nr 32/52.
Detailplaneering on koostatud vastavuses Planeerimisseaduse ja lähteülesande nõuetega. Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku detailplaneering vastu võtta ja korraldada selle avalik väljapanek.

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda 3.Roheline 9 detailplaneeringu vastuvõtmisega ja avalikule väljapanekule suunamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu vastuvõtmiseka ja avalikule väljapanekule suunamiseks.
3. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2006

23. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Maaüksuse asukoht: Narva linn Vestervalli tn 21

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 610-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2006

24. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Maaüksuse asukoht:Narva linn Gloria Bastion 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 611-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2006

25. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Maaüksuse asukoht: Narva linn,Gloria Bastion 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 612-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2006

26. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Jõesuu tn 27a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 613-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2021

27. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Jõesuu tn 27b

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Jõesuu tn 27b
Eesti Pimedate Liit

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 614-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2021

28. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Jõesuu tn 27c

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Jõesuu tn 27c
Eesti Pimedate Liit

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 615-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2021

29. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Ehitise kasutusloa andmine:
1. Põhja tn 173 / aü Oktoober asuv aiamaja;
2. Tibu tn 36 / aü Iskra asuvad aiamaja ja majandusehitis;
3. Kanali tn 14 / aü Narva Astra Kanali asuv aiamaja;
4. Tõusu tn 129 / aü Adonis ja Salvia asuvad aiamaja ja kuur;
5. Lavretsovi tn 6 hoone ruumid rekonstrueeritud tervisekompleksiks ja ilusalongiks;
6. Linda tn 1 elamus mitteeluruumid (mitteeluruumid M-1 ja M-2) rekonstrueeeritud tööstuskaupade kaupluseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 616-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2006

30. Ehitusalase kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Kirjaliku nõusoleku andmine
Paju tn 12 majandusehitise ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 617-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2006

31. Ehitusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

1. Joala 11 elamu mitteeluruumi (mitteeluruum M-5) rekonstrueerimiseks mööbli kaupluseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 618-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2006

32. Maa müügihinna vähendamine Narva linnas, 2.Jõe tn 5

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 619-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2021

33. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tiigi tn 2n

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Tiigi tn 2n
osaühing TN Logistic

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 620-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2021

34. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Oru tn 53

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 621-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

35. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Elektron, Sädeme tn 27

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 622-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

36. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas AÜ Vesna, Lume tn 43

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse sakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 623-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

37. Honor ja Victoria bastionide ning nende lähiala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esitanud Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, planeeritud 2006.a. eelarves. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala korrastamine; pargi heakorrastuse lahendamine, bastionide korrastamine, kruntideks jagamine, ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse ja parkimise määramine, haljastuse ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning nendega varustamise lahendamine.
Planeeritava ala pindala on ca 11 ha. Planeeritav ala asub Vanalinna linnaosas. Maa-ala asub Pimeaiast põhja poole, piirneb Pimeaia, Sepa, Sepa põik ja Jõe tänavatega; planeeritava maa-ala piir on määratud vastavalt asendiskeemile (Lisa 1).

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda Honor ja Victoria bastionide ning nende lähiala detailplaneeringu lähteülesande kooskõlastamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks.
3. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2006

38. Projekteerimistingimused Tallinna mnt.48, viiekorruselise korterelamu rekonstrueerimine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 624-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2006

39. Projekteerimistingimused Moonalao tn.9, kolmekorruselise korterelamu rekonstrueerimine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 625-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2006

40. Projekteerimistingimused 2.Jõe tn.10 hoone rekonstrueerimine ja sauna juurdeehitamisega

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 626-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2006

41. Projekteerimistingimused Tallinna mnt. 42-107 korteri ümberplaneerimine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 627-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2006

42. Projekteerimistingimused 26 Juuli tn.13A ,lasteaja ”Sipsik” piirdeaia paigaldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 628-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2006

43. Projekteerimistingimuste määramine Rahu tn.40a ja Rahu tn.40–40

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Rahu tn.40a hoone ehitamine ja Rahu tn.40 – 40 korteri ümberplaneerimine kaupluseks koos hoonete ühendamisega

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 629-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2006

44. Projekteerimistingimuste määramine Maleaia pargi rekonstrueerimine

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Taotleda Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2006

45. Projekteerimistingimuste määramine Kose tn. 4 katuse rekonstrueerimine

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 630-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2006

46. Projekteerimistingimused Kangelaste tn.25, viiekorruselise korterelamu osaline rekonstrueerimine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 631-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2006

47. Projekteerimistingimused AÜ Tervis, Sõnajala tn.43 elumaja ja sauna ehitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 632-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2006

48. Kerese tn maa-ala (Kreenholmi rist kuni Rahu tn viadukt) detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esitanud Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 2006. aasta planeeritud eelarves. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), tee laiendamine, krundipiiride täpsustamine, ehitusõiguse andmine, haljastuse ja heakorrastuse lahendamine.
Planeeritava ala pindala on ca 9 ha. Planeeritav ala asub Kerese ja Soldino linnaosades. Kerese tn on üks peatänavatest, mida kasutatakse transiittranspordi liikumiseks, tänav piirneb korruselamute ja raudteega. Planeeritava maa-ala piir on määratud vastavalt asendiskeemile (Lisa 1). Detailplaneering muudab osaliselt kehtivat üldplaneeringut.

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda Kerese tn maa-ala detailplaneeringu lähteülesande kooskõlastamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks.
3. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2006

49. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Višnja, Mustika tn 12

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 633-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

50. Narva Linnavalitsuse 30.08.1999 korralduse 2162-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Narva Linnavalitsuse 30.08.1999 korralduse 2162-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Landõš, Piibelehe tn 27”
preambulaga täiendamine ja punkti 4 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 634-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2006

51. Narva Linnavalitsuse 19.08.1999 korralduse 2026-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Narva Linnavalitsuse 19.08.1999 korralduse 2026-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Tšaika, Kaste tn 34”
preambulaga täiendamine ja punkti 4 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 635-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2006

52. Narva Linnavalitsuse 28.08.2000 korralduse 2460-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Narva Linnavalitsuse 28.08.2000 korralduse 2460-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Ivuška, Kaie tn 36”
preambulaga täiendamine ja punkti 4 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 636-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2006

53. Narva Linnavalitsuse 06.03.2000 korralduse 650-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Narva Linnavalitsuse 06.03.2000 korralduse 650-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Berjozka, Haava tn 24”
preambulaga täiendamine ja punkti 4 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 637-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2006

54. Pähklimäe 3,3a ja Pähklimäe 5 maa-ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esitanud Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine; krundipiiride täpsustamine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning nendega varustamise lahendamine. Planeeringu eesmärk on siduda maa-ala planeeritava Äkkeküla 2 ja 3 terviseradade detailplaneeringu loogiliseks jätkuks. Maa-ala autobussipargi poolses osasse näha ette „skeitpargi” rajamine.
Planeeritava ala pindala on ca 9,3 ha. Planeeritav ala asub Narva Pähklimäe linnaosas, piki Pähklimäe tänavat, idast on maa-ala piiratud Kangelaste prospektiga. Maa-alasse jäävad Pähklimäe Gümnaasium ja lasteaed. Planeeritava maa-ala piir on määratud vastavalt asendiskeemile (Lisa 1).

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda Pähklimäe 3, 3a ja 5 maa-ala detailplaneeringu lähteülesande kooskõlastamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks.
3. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2006

55. Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia ristmik)

Esitaja: Arthitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esitanud Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 2006. aasta planeeritud eelarves. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), tee laiendamine, krundipiiride täpsustamine, haljastuse ja heakorrastuse lahendamine.
Planeeritava ala pindala on ca 3,6 ha. Planeeritav ala asub Kalevi, Kerese, Soldino ja Pähklimäe linnaosade piiridel. Tallinna mnt on üks peatänavatest ning haarab Kreenholmi prospekti, Kangelaste prospekti ja Tallinna maantee ristmikku, piirnedes korruselamutega. Planeeritava maa-ala piir on määratud vastavalt asendiskeemile (Lisa 1).

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda Tallinna mnt maa-ala detailplaneeringu lähteülesande kooskõlastamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks.
3. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2006

56. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Rahu tn 51

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Teenindusmaa määramine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Rahu tn 51
garaažiühistu ZVJOZDOTŠKA

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 638-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2006

57. Narva Linnavalitsuse 08.02.2006.a. määruse nr 140 „Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vastuvõ

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 639.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2006

58. Munitsipaalsete põhikoolide ja gümnaasiumide arengukavade kinnitamise korraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
1. Esitada linnavolikogu määruse eelnõu volikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2. Volitada Viktoria Lutust nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2006

59. Narva Soldino Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 640-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2006

60. Loa andmine projektilaagri läbiviimiseks Narva Joala Koolis

Esitaja: Narva Linnavlitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 641-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2006

61. Hansadelegatsiooni kinnitamine

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Angelina LiivOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 642-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2006

62. Sihtasutuse Narva Linnaelamu Nõukogu liikmetele tasu maksmine

Esitaja: Tarmo Tammiste
Ettekandjad: Tarmo TammisteOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 643-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2006

63. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 644-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2006

64. Peremeheta soojustrasside bilanssi võtmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 645-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2006