PrindiAbi

02.02.2006 - Erakorraline istung1. Ehitusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond

1. Rakvere 71 kaubandushoone püstitamiseks.
Palun väljastada töö korras

Otsus/tulemused:
Rakvere 71 kaubandushoone püstitamiseks.
Võtta töökorras 31.01.2006 vastu korraldus nr 127-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.03.2006

2. Vara üleandmine Narva Linnakantselei bilansist

Esitaja: Irina Shvets
Ettekandjad: Endla Müür

Narva Linnakantselei bilansist anda üle Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Otsus/tulemused:
Narva Linnakantselei bilansist anda üle Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
Võtta vastu korraldus nr 128-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2006

3. Vara üleandmine Narva Linnakantselei bilansist

Esitaja: Irina Shvets
Ettekandjad: Endla Müür

Narva Linnakantselei bilansist anda üle Linna Arenduse ja Ökonoomika ameti bilanssi linnavara

Otsus/tulemused:
Narva Linnakantselei bilansist anda üle Linna Arenduse ja Ökonoomika ameti bilanssi linnavara
Võtta vastu korraldus nr 129-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2006

4. Narva LV proje.tingimuste ilma detailplaneeringuta määramise delegeerimise õigus

Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Saata läbivaatamiseks volikogusse-
Dokumente: 0
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2006

5. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kreenholmi tn.8A-lasteaed "Punamütsike"

Otsus/tulemused:
Kreenholmi tn.8A-lasteaed "Punamütsike"
Võtta vastu korraldus 130-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2006

6. Riigihanke avatud pakkumismenetluse läbiviimine

Esitaja: Narva Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Esitada läbivaatamiseks volikogusse.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2006

7. Ostueesõiguse teostamisest loobumine (mõtteline osa ehitisest aadressil Rakvere 16, Narvas)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Saata läbivaatamiseks volikogusse
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2006

8. SA-le Narva Linnaelamu linnavara tasuta võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Saata läbivaatamiseks volikogusse
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2006

9. SA Narva Linnaelamu põhikirja täiendamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Dina ŽukovaOtsus/tulemused:
Saata läbivaatamiseks volikogusse
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2006

10. Narva Linnavalitsuse 08.11.2004 korralduse nr 1108-k kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Pjotr NyakkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 131-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2006