PrindiAbi

23.05.2006 - Erakorraline istung


10.00


1. Projekti “Narva linnuse kompleksi väljaarendamise kava 2007-2013 väljatöötamine” elluviimise delegee

Esitaja: Narva Muuseum
Ettekandjad: Andres ToodeOtsus/tulemused:
16.05.2006 istungil Muuseumi poolt ettekandja puudus.
Tingimuslik eelnõu! Põhjendus vastuvõtmiseks on nõrk!
Edasi lükata.
Vastu võtta korraldus nr 646-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.05.2006

2. Projekti “Narva linnuse kompleksi väljaarendamise kava 2007-2013 väljatöötamine” omafinantseeringu k

Esitaja: Narva Muuseum
Ettekandjad: Andres ToodeOtsus/tulemused:
16.05.2006 istungil puudus Muuseumi ettekandja.
Vastavalt linnavara eeskirjale on see summa linnavalitsuse pädevuses!
Edasi lükata.

Võtta vastu korraldus nr 647-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.05.2006

3. Vee hinna kooskõlastamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova ,Aleksei VoronovOtsus/tulemused:
Edastada läbivaatamiseks volikogusse
Dokumente: 9
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.05.2006

4. Peremeheta ehitise hõivamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Hoone Betooni 15.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 648-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.05.2006

5. Kinnistu võtmine Linnavara- ja Majandusameti bilanssi (mitteeluruum Uusküla 4-M1, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 649-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.05.2006

6. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 650-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.05.2006

7. AS Heakorrastus aktsiate ostueesõiguse kasutamata jätmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 651-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.05.2006

8. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 652-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.05.2006

9. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärevalve osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

1. Kerese 50 kõrval asuva trafoalajaama püstitamiseks;
2. Oru 11 elumaja rekonstrueerimiseks;
3. Vaksali 19 heakorrastuseks ja autoparkla ehitamiseks;
4. Tallinna mnt 26 katusekatte vahetamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korrasldus nr 653-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.05.2006

10. Vahtra tn 3 maa riigi omandisse jätmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Esitada Linnavolikogule läbivaatamiseks.
2. Volitada Anne Hallikut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.05.2006

11. Joala tn 19 maa riigi omandisse jätmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Esitada Linnavolikogule läbivaatamiseks.
2. Volitada Anne Hallikut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.05.2006

12. Ehitusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

1.Kose 6 hoone laiendamiseks Narva-2 piiripunktiks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus märkustega. Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametil saata vastavad kirjad Siseministeeriumi ja Piirikaitse peadirektorile.
Võtta vastu korraldus nr 654-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.05.2006

13. Narva Linnavalitsuse 16.05.2006 korrlduse nr 616-k muutmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

1.Narva Linnavalitsuse 16.05.2006 korralduse nr.616-k "Ehitise kasutusloa andmine" muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 655-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.05.2006

14. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Ehitise kasutusloa andmine:
1.Papli tn 75 / aü Gamma asuv aiamaja;
2.Palavuse tn 26 / aü Baltika asuv aiamaja;
3.Väíkesaare tn 35 / aü Retšnoi asuv aiamaja;
4.Malmi tn 6 (endised korterid nr.1; 2) rekonstrueeritud korteriks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 656-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.05.2006

15. Projekteerimistingimuste määramine Haigla tn. 4 korterelamu fassaadi ja katuse rekonstrueerimine

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 657-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.05.2006

16. Projekteerimistingimuste määramine Rugodivi kultuurimaja esise platsi rekonstrueerimine

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist.
2. Volitada Anne Hallikut nimetatud küsimust volikogu ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.05.2006

17. Projekteerimistingimuste määramine Linda tn.5 hoonete lammutamine

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 658-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.05.2006

18. Projekteerimistingimuste määramine elektrikaablite paigaldamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Uute elektrikaablite paigaldamine Kose tn.12 kaablitransiitkilbist kuni Kose tn.6 projekteeritava kaablitransiitkilbini

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 659-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.05.2006

19. Projekteerimistingimuste määramine elektrikaablite paigaldamiseks, Joala 22

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Uute elektrikaablite paigaldamine Joala tn.22 kaablitransiitkilbist kuni Joala tn.19 projekteeritava kaablitransiitkilbini

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 660-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.05.2006

20. Projekteerimistingimuste määramine gaasitoru paigaldamiseks, Kalda 7b

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Välisgaasitoru paigaldamine olemasolevast gaasitorust kuni Kalda tn.7b kinnistu piirini

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 661-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.05.2006

21. Projekteerimistingimuste määramine Võidu tn.3, viiekorruselise korterelamu osaline rekonstrueerimine

Esitaja: Arhitektuuri- ja linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 662-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.05.2006

22. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi tn.4, viiekorruselise korterelamu osaline rekonstruee

Esitaja: Arhitektuuri- ja linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 663-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.05.2006

23. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste tn.16

Esitaja: Arhitektuuri- ja linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Kangelaste tn.16, viiekorruselise korterelamu osaline rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 664-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.05.2006

24. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste tn.8

Esitaja: Arhitektuuri- ja linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Kangelaste tn.8, viiekorruselise korterelamu osaline rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 665-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.05.2006

25. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste tn.24

Esitaja: Arhitektuuri- ja linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Kangelaste tn.24, viiekorruselise korterelamu osaline rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 666-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.05.2006

26. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste tn.23

Esitaja: Arhitektuuri- ja linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Kangelaste tn.23, viiekorruselise korterelamu osaline rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 667-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.05.2006

27. Projekteerimistingimuste määramine Haigla tn.16-7, korteri ümberplaneerimine

Esitaja: Arhitektuuri- ja linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 668-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.05.2006

28. Kraavi tn 14 maa- ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Kraavi 14 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmiseja avalikule väljapanekule suunamisega.
2. Taotleda Linnavolikogult nõusolekut Kraavi 14 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmist ja avalikule väljapanekule suunamist.
3. Volitada Anne Hallikut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.05.2006

29. Projekteerimistingimuste määramine elektrikaablite paigaldamiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Uute elektrikaablite paigaldamine Juhkentali tn.12b trafoalajaamast kuni Kiriku tn.9 projekteeritava kaablitransiitkilbini

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 669-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.05.2006

30. Projekteerimistingimuste määramine 1. Jõe tänavast kuni Jõesuu tänavani

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

1.Jõe tänavast kuni Jõesuu tänavani kulgeva
Rakvere tänava sektori välisvalgustuse rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 670-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2006

31. Projekteerimistingimuste määramine “Sepa põik” tänava välisvalgustuse rekonstruteerimine

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 671-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2006

32. Projekteerimistingimuste määramine Tolli tänava välisvalgustuse rekonstrueerimine

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 672-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2006

33. Projekteerimistingimuste määramine Jõe tänava välisvalgustuse rekonstrueerimine

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 673-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2006

34. Projekteerimistingimuste määramine 2.Jõe tänava välisvalgustuse rekonstrueerimine

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 674-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2006

35. Projekteerimistingimuste määramine 1.Jõe tänava välisvalgustuse rekonstrueerimine

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 675-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2006

36. Projekteerimistingimuste määramine „Jõe põik” tänava välisvalgustuse rekonstrueerimine

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 676-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2006

37. Projekteerimistingimuste määramine Paadi tänava välisvalgustuse rekonstrueerimine

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 677-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2006

38. Projekteerimistingimuste määramine Taime tänava välisvalgustuse rekonstrueerimine

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 678-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2006

39. Projekteerimistingimuste määramine Pargi tänava välisvalgustuse rekonstrueerimine

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 679-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2006

40. Projekteerimistingimuste määramine Purje tänava välisvalgustuse rekonstrueerimine

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 680-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2006

41. Projekteerimistingimuste määramine „Pargi põik” tänava välisvalgustuse rekonstrueerimine

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 681-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2006

42. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Reservfondist vahendite eraldamine:
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond,
Narva Linnakantselei,
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 682-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2006

43. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne HallikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 683-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2006