PrindiAbi

19.09.2006 - Korraline istung1. Narva linna munitsipaalsete koolieelsete lasteasutuste töötajatele töökohal toitlustamisteenuste osu

Esitaja: Narva Linnavalitsuse KultuuriosakondOtsus/tulemused:
Töökorras võtta 11.09.2006 vastu määrus nr 1142.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.09.2006

2. Linnavalitsuse istungi läbiviimise aja muutmine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Töökorras 18.09.2006 vastu võetud korraldus nr 1143-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2006

3. Volituse andmine

Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev

Pr. Sofja Homjakova suulise taotluse alusel töökorras vastuvõtmisele, esmaspäeval 18.09.2006.a. kell 14.25.

Otsus/tulemused:
Töökorras võtta 18.09.2006 vastu korraldus nr 1144-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2006

4. Narva munitsipaalsete koolieelsete lasteasutuste ametikohtade arvu määramise ja eelarve koostamisel

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1145.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2006

5. Narva Kreenholmi Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1146-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2006

6. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Reservfondist vahendite eraldamine: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale

Otsus/tulemused:
Muudatus - eraldada Kultuuriosakonnale 8000 krooni.
Võtta vastu korraldus nr 1147-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2006

7. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1148-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2006

8. Eelarveliste assigneeringute loetelu muutmine artiklite lõikes

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute loetelu muutmine artiklite lõikes: Narva Linnakantselei (Linnaarstiteenistus) ja Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1149-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2006

9. Linnavara võõrandamine (kinnistu Puškini 25a, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Taotleda Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist kinnistu Puškini tn 25a võõrandamiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Narva Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2006

10. Nõusoleku andmine Narva linnas Puškini 59 kinnistu hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1150-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2006

11. Nõusoleku andmine Narva linna omandis oleva Kraavi tn 5 kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõiguse

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1151-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2006

12. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine hoonestusõiguse seadmise lepingu järgi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1152-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2006

13. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi (kinnistu Puškini 27)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1153-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2006

14. Linnavara võõrandamine (kinnistu Puškini 27, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi NikolajevOtsus/tulemused:
1. Taotleda Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist kinnistu Puškini tn 27 võõrandamiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Narva Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2006

15. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse- ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1154-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2006

16. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse- ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1155-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2006

17. Tänavakaubanduse korraldamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse- ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Suunata teisele lugemisele.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2006

18. Väärismetalltoodete sissevedu

Esitaja: Narva Linna Arenduse- ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1156-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2006

19. Väärismetalltoodete valmistamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse- ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1157-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2006

20. ASile Agdeck-Auto lisamaksusoodustuse andmine valgustatud reklaami paigaldamiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1158-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2006

21. Narva LV 14.06.2006 korralduse nr 735-k muutmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1159-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2006

22. Konkursi "Narva Ettevõtja 2006" kuulutamine. Konkursikomisjoni moodustamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1160-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2006

23. Reklaami paigaldamise kord Narva linnas

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Volikogu määruse "Reklaami paigaldamise kord Narva linnas" kinnitamist vastavalt esitatud määruse eelnõule.
2. Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2006

24. Eluruumi alaliste kulude piirimäärade kehtestamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Nõustuda Narva Linnavolikogule esitatava määruse eelnõuga.

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud volikogu määruse eelnõuga ja saata läbivaatamiseks volikogusse.
2. Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2006

25. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Lõpetada Narva Linnavalitsuse 30.06.2004.a korraldusega nr 596-k Ljubov Geibahh üle seatud hooldus hooldaja Vladimir Pronini poolt Ljubov Geibahh isikliku avalduse alusel.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1161-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2006

26. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Lõpetada Narva Linnavalitsuse 14.12.2005.a korraldusega nr 31-k Nina Pakhalchuk üle seatud hooldus hooldaja Valentina Pakhalchuk poolt Valentina Pakhalchuk isikliku avalduse alusel.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1162-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2006

27. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Määrata pensionär Zinaida Tõsjatova hooldajaks Valentina Tšetverikova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1163-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2006

28. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Lubada muuta alaealisel Maria Ostratenko’l perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Eduvald.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1164-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2006

29. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Lubada muuta alaealisel Anna Mitjanina’l, perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Zelenjajeva.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1165-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2006

30. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Leili Korp´i kasutama Narva Lastekodu kasvandiku ALJONA LIHHATŠOVA arveldusarvel olevat 660 krooni trahvi tasumiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1166-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2006

31. Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse põhimääruse muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova

Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse põhimääruse muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1167
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2006

32. Pargile nimetuse omistamine - Mõisa park

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1168-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2006

33. Aadressi omistamine - Vee tänav 176 ja Vee tänav 176a

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1169-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2006

34. Rahu 4 d maa- ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Rahu 4d maa-ala detailplaneeringu lähteülesande kooskõlastamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamisekjs vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2006

35. Tiimani tn 20 maa- ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Nõustuda Tiimani tn 20 maa-ala detailplaneeringu lähteülesande kooskõlastamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu projekti vastuvõtmiseks ja avalikule väljapanekule panemiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2006

36. 3 Roheline 9 maa- ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut 3.Roheline 9 maa-ala detailplaneeringu kehtestamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2006

37. Hariduse tn 22 maa- ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Hariduse tn 22 maa-ala detailplaneeringu kehtestamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2006

38. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt.12 hoone fassaadide rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Tallinna mnt.12 hoone fassaadide rekonstrueerimiseks ja ruumide osaliseks ümberplaneerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1170-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2006

39. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Ehituslubade andmine.
1.Paemurru 17 üksikelamu täielikuks lammutamiseks;
2.4.Paemurru 17 üksikelamu püstitamiseks;
3.Malmi 6 elamu rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1171-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2006

40. Ehitise kasutuslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Kasutuslubade andmine
1.1 Elektrijaama tee 59 kemikaalide hoidla rekonstrueritud hoonele;
1.2 Elektrijaama tee 59 kemikaalide hoidla jaoks rekonstrueeritud laadmisplatsile;
1.3 Elektrijaama tee 59 naftasaaduste hoidmisehitise jaoks rekonstrueeritud laadmisplatsile;
1.4 Elektrijaama tee 59 rekonstrueeritud õlimajanduse laoplatsile;
1.5 Narva linn Gorbatši 4 rekonstrueeritud üksikelamule;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1172-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2006

41. Kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Uusküla 8 elamu elektripaigaldise muutmiseks;
2. Uusküla 10 eamu elektripaigaldise muutmiseks;
3. 26 Juuli 4 hoone küttesüsteemi muutmiseks;
4. Gorbatši 4 piirde püstitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1173-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2006

42. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Jugla-Aiad-2, Tule tn. 156

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

AÜ Jugla-Aiad-2, Tule tn. 156 hoone ja kõrvalhoone ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1174-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2006

43. Projekteerimistingimuste määramine Mõisa tn. 8

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Mõisa tn. 8 hoone fassaadide rekonstrueerimine ja ruumide osaline ümberplaneerimine

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2006

44. Projekteerimistingimuste määramine Rahu tn. 26-151 korteri ümberplaneerimine.

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1175-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2006

45. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Pribrežnõi, Vitamiini tn 21

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1176-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

46. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas AÜ Družbaplus, Kressi tn

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1177-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

47. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Družbaplus, Krüsanteemi tn 29

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1178-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

48. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Višnja, Võsa tn 30

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1179-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

49. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Olginski, Hane tn 12

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1180-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

50. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Višnja, Kirsi tn 42

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1181-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

51. Narva Linnavalitsuse 05.06.2000 korralduse 1689-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1182-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

52. Narva Linnavalitsuse 19.04.2006.a. korralduse nr 488-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1183-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.09.2021

53. Narva Linnavalitsuse 03.03.2004.a korralduse 176-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavalitsuse
03.03.2004.a korralduse 176-k
“Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Puškini tn 69”
preambula, alapunkti 1.1, punktide 2, 3, 4, 5, 6 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1184-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2006

54. Narva Linnavalitsuse 11.01.2006 korralduse 47-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavalitsuse 11.01.2006 korralduse 47-k
“Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa
ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Suur-Aguli tn 6 ” preambula ja
punkti 1 ja alapunkti 1.2 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1185-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2006

55. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Suur Primorskoje, Pingviini tn 35

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1186-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

56. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Volna, Kaalika tn 42

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1187-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2013

57. Tallinna mnt 50b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2006

58. Kreenholmi tn 25 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2006

59. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi tn. 54 hoone lammutamine

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2006

60. Projekteerimistingimuste määramine Linda tn.1 M-1, M-7

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Linda tn.1 M-1, M-7, mitteeluruumide küttesüsteemi rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
1Võtta vastu korraldus nr 1188-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2006

61. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Ogonjok, Rebase tn. 46 hoone ehitamine

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1189-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2006

62. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn. 9-22 korteri ümberplaneerimine.

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1190-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2006

63. Projekteerimistingimuste määramine Vaksali tn. 9 hoone fassaadide rekonstrueerimine.

Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2006

64. Teenindusmaa määramine Narvas, Tallinna mnt 30

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1191-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.09.2006

65. Teenindusmaa määramine Narvas, Võidu pr 2

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1192-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2006

66. Teenindusmaa määramine Narvas, Võidu pr 4

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1193-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2006

67. Teenindusmaa määramine Narvas, Joala tn 11c

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1194-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2006

68. Narva Linnavalitsuse 12.07.2006 korralduse nr 947-k "Metsades tuleohutuse tagamine" kehtetuks tunnis

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Endla MüürOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1195-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.09.2006