PrindiAbi

Korraline istung - 25.02.2010

Narva Linnavolikogu 06.03.2008. a määruse nr 19 «Narva linna taksoveo eeskiri» muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

NLVk 06.03.2008. a määruse nr 19 "Narva linna taksoveo eeskiri" täiendamine taksoveoloa ja sõidukikaardi taotluste menetlemist puudutavate sätetega. Eelnõus välja pakutud regulatsiooni kohaselt kaasatakse haldusmenetlusse arvamust andva haldusorganina Narva Linnavalitsuse poolt loodav alaline taksokomisjon.


Otsus/tulemused:  lükati edasi [ ... ]
Linnavara- ja Majandusameti juhataja kt pr. T. Luigase palvel edasi lükatud.

 
    Lisainfo dokument Kood   Suurus     Muudetud     Vaadatud  
    LV protokollilise otsuse eelnõu        31 kB     22.02.2010     (223)  
    Narva Linnavolikogu 06.03.2008. a määruse nr 19 «Narva ..        43 kB     22.02.2010     (252)  
    Seletuskiri        62 kB     22.02.2010     (268)