PrindiAbi

Korraline istung - 24.03.2010

Narva Linnavalitsuse 21.10.2009 korralduse nr 1244-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 21.10.2009 korralduse nr 1244-k
“Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Iskra AÜ, Tibu tn 47“ preambula ja punkti 1 muutmine


Otsus/tulemused:  korraldus [391-k 2010]
Võtta vastu korraldus nr 391-k.